Kiểm tra 15 phút lớp 8 môn: Văn + tiếng việt

4/ Trong các câu sau đây, câu nào là câu trần thuật :

A. Ôi thuốc lá, ôn dịch ! C. Anh có thể tắt thuốc lá được không ?

B. Xin lỗi, ở đây không được hút thuốc lá. D. Anh tắt thuốc lá đi !

5/ Câu nào dưới đây không dùng để kể, thông báo?

 A. Chúng nó đi về cả rồi.

 B. Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới.

 C. Lão muốn ngài nhấc hộ bó củi lên cho lão.

 D. Sáng ra bờ suối tối vào hang.

 

doc1 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 12/05/2016 | Lượt xem: 487 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 15 phút lớp 8 môn: Văn + tiếng việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Vĩnh Thành KIỂM TRA 15 PHÚT
Lớp: 8..	 MƠN:VĂN +TIẾNG VIỆT
Tên :	
ĐIỂM
LỜI PHÊ
I-TRẮC NGHIỆM: (8 điểm)
1/ Chức năng chính của câu nghi vấn là gì?
A. Hỏi	 B. Bộc lộ cảm xúc . 	 C. Phủ định	 D. Cầu khiến 
2/ Câu nghi vấn sau có chức năng gì?
“Những người muôn năm cũ
 Hồn ở đâu bây giờ ?”
A. Cầu khiến	.	C. Phủ định. 
B. Khẳng định . 	 D. Bộc lộ cảm xúc.	 
3/ Câu cầu khiến thường dùng để:
Nêu một vấn đề cần giải đáp.	C. Kể.
Yêu cầu, ra lệnh, khuyên bảo.	D. Nêu nhận định.
4/ Trong các câu sau đây, câu nào là câu trần thuật :
Ôi thuốc lá, ôn dịch !	 C. Anh có thể tắt thuốc lá được không ?
Xin lỗi, ở đây không được hút thuốc lá.	 D. Anh tắt thuốc lá đi !
5/ Câu nào dưới đây không dùng để kể, thông báo?
	A. Chúng nó đi về cả rồi. 	
	B. Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới.
 	C. Lão muốn ngài nhấc hộ bó củi lên cho lão.
	D. Sáng ra bờ suối tối vào hang.
6/ Bài thơ “Ơng đồ” thuộc thê thơ gì?
A. Lục bát.	B. Song thất lục bát.	C. Ngũ ngơn. 	D. Thất ngơn bát cú.
7/ Bài thơ “ Quê hương” của tác giả nào sau đây?
A. Tế Hanh. 	B. Huy Cận.	C. Tố Hữu.	D. Vũ Đình Liên.
8/ Câu “ Ngài cứ biết nghe đi đã” thuộc kiểu câu gì?
A. Câu hỏ.i	 B. Câu cảm thán. C. Câu cầu khiến. D. Câu trần thuật.
II. TỰ LUẬN : Chép lại chính xác bài thơ “ Ngắm trăng” của Hồ Chí Minh . ( 2 điểm)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................	

File đính kèm:

  • docKtra 15 Phút kì II 8.doc