Khung Kiểm tra Tiếng việt - Học kì I - Ngữ văn 8

1. Lieät keâ caùc đơn vị bài học :

- Trường từ vựng (1 tiết)

- Từ tượng hình, từ tượng thanh (1 tiết)

- Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội (1 tiết)

- Trợ từ, thán từ (1 tiết)

- Tình thái từ (1 tiết)

- CTĐP : Từ toàn dân và từ ngữ địa phương (1 tiết)

- Nói quá (1 tiết)

- Nói giảm, nói tránh (1 tiết)

- Câu ghép (2 tiết)

- Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm (1 tiết)

- Dấu ngoặc kép (1 tiết)

- Ôn luyện về dấu câu (1 tiết)

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 12/05/2016 | Lượt xem: 523 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khung Kiểm tra Tiếng việt - Học kì I - Ngữ văn 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA TIẾNG VIỆT - HỌC KÌ I - NGỮ VĂN 8
Thời gian : 45 phút
--------oOo--------
I. MỤC TIÊU 
Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng về phần Tiếng Việt trong chương trình học kỳ I.
Khảo sát bao quát một số nội dung kiến thức, kĩ năng trọng tâm về từ vựng đã học từ đầu năm đến thời điểm bài kiểm tra Tiếng Việt trong chương trình Ngữ văn 8 theo nội dung Tiếng Việt, với mục đích đánh giá năng lực nhận biết, thông hiểu, vận dụng của học sinh vào việc tạo lập văn bản.
II. HÌNH THỨC 
1. Hình thức : kiểm tra trắc nghiệm và tự luận.
2. Cách tổ chức kiểm tra : học sinh làm tại lớp. 
III. THIẾT LẬP MA TRẬN
1. Lieät keâ caùc đơn vị bài học :
- Trường từ vựng (1 tiết)
- Từ tượng hình, từ tượng thanh (1 tiết)
- Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội (1 tiết)
- Trợ từ, thán từ (1 tiết)
- Tình thái từ (1 tiết)
- CTĐP : Từ toàn dân và từ ngữ địa phương (1 tiết)
- Nói quá (1 tiết)
- Nói giảm, nói tránh (1 tiết)
- Câu ghép (2 tiết)
- Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm (1 tiết)
- Dấu ngoặc kép (1 tiết)
- Ôn luyện về dấu câu (1 tiết)
2. Xây dựng khung ma trận :
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Mức độ
Chủ đề/Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Cộng
...........
.............
..........
 Số câu :
 Số điểm :
...........
...........
.............
...........
..........
..........
PHẦN TỰ LUẬN
Mức độ
Chủ đề/Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Cộng
...........
.............
..........
 Số câu :
 Số điểm :
...........
...........
.............
...........
..........
..........
IV. BIÊN SOẠN ÑEÀ KIEÅM TRA 
V. HƯỚNG DẪN CHẤM 

File đính kèm:

  • docBÀI KIỂM TRA TIẾNG VIỆT - HK I.doc
Giáo án liên quan