Không cho hiện giá trị 0 trong excel

Trong Excel 2007:

-Chọn Office button  Excel Options

-Trong hộp thoại Excel Optoions:

 *Advanced  Trong hộp thoại bỏ chọn: Show a zero in cells that have zero value.

2.Định dạng: như định dạng số, tiền

-Bôi đen –chọn vùng trong bảng không cho xuất hiện Zero nhấp phải chọn Format Cells Number custom

 

doc4 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 09/05/2016 | Lượt xem: 635 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Không cho hiện giá trị 0 trong excel, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHÔNG CHO HIỆN GIÁ TRỊ 0
TRONG EXCEL
	Thực ra, anh chàng Zero chẳng làm hại ai trong bảng tính Excel? Nhưng nó xuất hiện đôi khi làm rối mắt lúc tính toán!? Cách cho nó ẩn:
1.Cài đặt trước trong Excel:
a.Trong Excel 2003:
-Vào Tools (trên Menu) à Options àView: bỏ dấu tích Zero Values
b.Trong Excel 2007:
-Chọn Office button à Excel Options
-Trong hộp thoại Excel Optoions:
	*Advanced à Trong hộp thoại bỏ chọn: Show a zero in cells that have zero value.
2.Định dạng: như định dạng số, tiền
-Bôi đen –chọn vùng trong bảng không cho xuất hiện Zero ànhấp phải chọn Format Cells àNumberà custom
Gõ: a;-a;;@ nhớ OK
3.Đặt điều kiện: 
a. Excel 2003
-Format à Conditional Fromattingà :
-Xuất hiện bảng:
*Chọn Cell Value Is; equal to ; gõ 0 à nhấp Format
-Xuất hiện hộp Format Cells –Chọn Font à Color à chọn ô màu trắng –Nhấp Ok (trong bảng Format Cells) và Ok (trong bảng Conditional Formatting).
b.Excel 2007:
-Chọn Home à Conditional Formatting à New Rule
à xuất hiện hộp thoại: New Formatting Rule à chọn Format only cells that Contain (Định dạng những Cells mà nó chứa)
*Phần dưới tương tự Excel 2003
	KẾT QUẢ
Vẫn chứ số 0 nhưng bị ẩn!!!
	Xin chia sẻ vài mẹo vặt.
	LGB

File đính kèm:

  • docKHONG_CHO_HIEN_GIA_TRI_0_TRONG_EXCEL_20150727_121606.doc
Giáo án liên quan