Kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2014 – 2015

 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện các phong trào mừng Ngày 20-11 do trường phát động.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện các phong trào mừng Ngày 20-11 do trường phát động.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện các phong trào mừng Ngày 20-11 do trường phát động.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện các phong trào mừng Ngày 20-11 do trường phát động.

 

doc12 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 08/06/2015 | Lượt xem: 1464 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2014 – 2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHỊNG GD HUYỆN TÂN CHÂU CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS SUỐI NGƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ________ 	 ________________________
 Suối Ngơ, ngày 30 tháng 8 năm 2014 
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGỒI GIỜ LÊN LỚP
NĂM HỌC : 2014 – 2015
Thực hiện theo cơng văn số ……. / SGD & ĐT-GDTrH ngày……. ….. v/v hướng dẫn HĐGD NGLL . 
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị , nay Ban HĐGD NGLL trường THCS Suối Ngơ xây dựng kế hoạch HĐGD NGLL năm học 2014 – 2015 như sau :
I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :
 1/ Thuận lợi :
 - Được sự quan tâm của nghành cĩ hướng dẫn cụ thể cho trường hoạt động.
 - Được sự quan tâm của BGH trường tạo điều kiện cho GV học tập.
 - Đội ngũ GVCN nhiệt tình và đã được tập huấn đổi mới phương pháp, cách đánh giá mơn HĐGD NGLL.
 - Tập thể HS cĩ tinh thần tự quản khá, yêu thích mơn học.
 2/ Khĩ khăn :
Sách giáo viên , ĐDDH … phục vụ mơn học cịn hạn chế .
Khả năng chỉ đạo tổ chức của GVCN chưa đồng đều .
Thời lượng hoạt động giảm cịn 2 tiết / tháng, nhưng nội dung khơng giảm mà phải ghép 2 nội dung vào 1 hoạt động hoặc được tích hợp sang mơn GDCD … dẫn đến nội dung truyền tải đến học sinh đạt hiệu quả chưa cao. 
II/ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG :
 1/ Các chủ điểm chính :
Tháng 9 : Truyền thống nhà trường .
Tháng 10 : Chăm ngoan học giỏi.
Tháng 11 : Tơn sư trọng đạo .
Tháng 12 : Uống nước nhớ nguồn .
Tháng 1 + 2 : Mừng Đảng, mừng xuân.
Tháng 3 : Tiến bước lên Đồn.
Tháng 4 : Hồ bình và hữu nghị.
Tháng 5 : Bác Hồ kính yêu.
Tháng 6-7-8 : Hè vui khoẻ và bổ ích.
 2/ Phân cơng trách nhiệm các thành viên trong Ban HĐGD NGLL :
 TT
 HỌ VÀ TÊN 
 NHIỆM VỤ
 PHÂN CƠNG
 GHI CHÚ
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
Lê Xuân Long
Vi Tuấn Anh
Lê Nguyễn Châu Sương
Nguyễn Thị Kiều
Lã Thị Ngà
Lê Thị Hồi
Nguyễn Thị Tuyết
Hồng Cao Kỳ
Nguyễn Thị Lê
Bùi Thị Hiền
Phạm Thị Nam
Phạm Chì Tâm
Lê Thị Thu Huấn
Lê Mỹ Hạnh
Hiệu trưởng
TPT Đội
GVCN 6a1
GVCN 6a2
GVCN 6a3
GVCN 7a1
GVCN 7a2
GVCN 7a3
GVCN 8a1
GVCN 8a2
GVCN 8a3
GVCN 9a1
GVCN 9a2
GVCN 9a3
Trưởng ban
Phĩ ban
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
III/ HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ CỦA TỪNG CHỦ ĐIỂM : ( đính kèm )
THÁNG 9
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
MỤC TIÊU: - Hiểu được những truyền thống tốt đẹp của trường, của lớp.
 - Tự hào và yêu mến trường, lớp.
 - Biết giữ gìn, bảo vệ, phát huy truyền thống của trường, lớp.
Thời gian 
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
HÌNH THỨC
HOẠT ĐỘNG
ĐIỀU CHỈNH
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Tuần 4 13/9/14
- Thảo luận nội qui và nhiệm vụ năm học mới.
- Thảo luận nội qui và nhiệm vụ năm học mới.
- Thảo luận nội qui, trao đổi về vị trí và nhiệm vụ của người học sinh lớp 8.
-Thảo luận nội qui và nhiệm vụ của người học sinh cuối cấp. (điều 13, 28, 29,31 / CU-QTE) 
- Nghe giới thiệu, thảo luận , văn nghệ.
Lưu ý: Lồng ghép văn nghệ các bài hát về trường lớp vào các hoạt động (Khối 6-9)
Tuần 6 227/9/ 14
- Nghe giới thiệu truyền thống của trường.
- Thảo luận biện pháp xây dựng “Trường lớp xanh-sạch-đẹp” 
- Thảo luận biện pháp xây dựng “Trường lớp xanh-sạch-đẹp”
- Thảo luận biện pháp xây dựng “Trường lớp xanh-sạch-đẹp” 
- Định hướng chọn nghề ( hoạt động 3/ chủ đề 1 / GD hướng nghiệp ).
-Nghe giới thiệu
. K6-7: HHDC.
. K8: thảo luận.
. K9: Thảo luận, văn nghệ.
Thời gian 
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
HÌNH THỨC
HOẠT ĐỘNG
ĐIỀU CHỈNH
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Tuần 8 11/10/ 14
- Giao ước thi đua giữa các tổ, cá nhân.
- Giao ước thi đua giữa các tổ, cá nhân.
- Giao ước thi đua giữa các tổ, cá nhân.
- Giao ước thi đua giữa các tổ, cá nhân.
.K6,7,9: HHDC.
.K8: Thảo luận.
-Thảo luận tiêu chí và biện pháp thực hiện.
Lưu ý: Lồng ghép văn nghệ các bài hát về trường lớp vào các hoạt động (Khối 6-9)
Tuần 10 25/10/ 14
- Trao đổi về phương pháp học tập ở cấp trường THCS.
- Tổ chức hội vui học tập.
- Thi tìm hiểu các tấm gương học tốt.
- Sinh hoạt theo chủ đề “Em là nhà khoa học”.
- Tích hợp Công ước – Quyền trẻ em ( điều 28, 29 / CU-QTE )
.K6:thảo luận, thi VN
.K7: HHVH,VN
.K8: HHDC,VN
.K9: HHDC , VN
THÁNG 10
CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
MỤC TIÊU: - Xây dựng ý thức trách nhiệm trong học tập.
 - Rèn luyện kĩ năng, phương pháp học tập đúng đắn.
 - Biết giúp đỡ nhau trong học tập.
THÁNG 11
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
MỤC TIÊU: - Hiểu được cơng lao to lớn của thầy cơ giáo, xác định trách nhiệm và bổn phận của người học sinh đối với thầy cơ giáo. 
- Rèn luyện hành vi và kĩ năng ứng xử cĩ văn hĩa trong giao tiếp với thầy cơ giáo.
- Cĩ thái độ biết ơn và kính trọng thầy cơ giáo.
Thời gian 
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
HÌNH THỨC
HOẠT ĐỘNG
ĐIỀU CHỈNH
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Tuần12 8/11/ 14
- Xây dựng kế hoạch thực hiện các phong trào mừng Ngày 20-11 do trường phát động.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện các phong trào mừng Ngày 20-11 do trường phát động.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện các phong trào mừng Ngày 20-11 do trường phát động.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện các phong trào mừng Ngày 20-11 do trường phát động.
.
.K6-9: Trao đổi, thảo luận, VN.
- Phổ biến KH, phân công –biện pháp thực hiện.
Tuần14 22/11/ 14
- Tổ chức kỷ niệm Ngày 20-11 . ( Qui mô trường)
- Tổ chức kỷ niệm Ngày 20-11. ( Qui mô trường)
- Tổ chức kỷ niệm Ngày 20-11. ( Qui mô trường)
- Tổ chức kỷ niệm Ngày 20-11. ( Qui mô trường)
- Ôn lại truyền thống.
- Văn nghệ
- Tổng kết phong trào …
THÁNG 12
UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
MỤC TIÊU: - Cĩ hiểu biết về truyền thống dân tộc, về anh bộ đội Cụ Hồ.
 - Cĩ ý thức tự hào, tơn trọng truyền thống dân tộc.
 - Biết giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc.
Thời gian 
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
HÌNH THỨC
HOẠT ĐỘNG
ĐIỀU CHỈNH
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Tuần16 6/12/ 14
- Hội vui học tập (Ôn tập ).
- Hội vui học tập (Ôn tập ).
- Hội vui học tập (Ôn tập ).
- Hội vui học tập (Ôn tập ).
- HHVH
Lồng ghép VN
Tuần18 20 /12/ 14
- Thi kể chuyện lịch sử.
 Lưu ý: Lồng ghép văn nghệ các bài hát về các chú bộ đội, gương anh hùng liệt sĩ vào cả 2 hoạt động (Khối 6-> 9)
- Tìm hiểu truyền thống cách mạng của địa phương
- Xây dựng kế hoạch giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng hoặc khu di tích lịch sử tại địa phương.
- Thảo luận chủ đề “Thanh niên phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc”.
.K6-7:giới thiệu, HHDC, kể chuyện.
.K8-9: Trao đổi, thảo luận, VN.
-Lồng ghép VN
- Tích hợp tìm hiểu về biển đảo quê hương.
Thời gian 
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
HÌNH THỨC
HOẠT ĐỘNG
ĐIỀU CHỈNH
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Tuần20 3/ 1/ 15
- Tìm hiểu nét đẹp truyền thống quê hương thông qua trò chơi dân gian, ca dao, tục ngữ.
-Tìm hiểu nét đẹp truyền thống quê hương thông qua trò chơi dân gian, ca dao, tục ngữ. 
- Tổ chức hoạt động hưởng ứng phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Tổ chức hoạt động hưởng ứng phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
.K6-7: Giới thiệu, thi trò chơi, HHDC về ca dao ,tục ngữ.
.K8-9: Giới thiệu 5 
nội dung pt “THTT,
HSTC”; thi trò chơi dân gian. 
Tuần22 17/ 1/ 15
-Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân.
-Thi tìm hiểu truyền thống văn hoá, những nét thay đổi của quê hương.
-Chọn 1 trong 2: . Giao lưu với đảng viên ưu tú của trường . .Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân.
- Tìm hiểu về đường lối đổi mới của Đảng ( điều 12, 13, 17 / CU-QTE ).
. k6: thi VN
. K7: HHDC.
.K8: Giao lưu.
. K9: Trao đổi, thảo luận.
K: 7,8,9 Lồng ghép VN theo chủ đề.
THÁNG 1 & 2
MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN
MỤC TIÊU: - Hiểu được vai trị và cơng ơn của Đảng cộng sản Việt Nam đối với quê hương đất nước.
- Nâng cao lịng yêu nước, yêu quê hương.
- Thực hiện lối sống cĩ văn hĩa, tích cực giữ gìn và phát huy bản sắc văn hĩa của dân tộc
Thời gian 
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
HÌNH THỨC
HOẠT ĐỘNG
ĐIỀU CHỈNH
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Tuần28 7/ 3/ 15
- Sinh hoạt văn nghệ mừng Ngày 8-3 và 26-3.
- Sinh hoạt văn nghệ mừng Ngày 8-3 và
26-3.
- Trao đổi kế hoạch rèn luyện theo gương sáng Đoàn viên
- Toạ đàm về vai trò của Đoàn và lý tưởng của thanh niên ta hiện nay ( điều 12, 13,15, 31 / CU-QTE ) 
.K6-7: Thi VN,
.K8:Trao đổi thảo luận.
.K9: Trao đổi, thảo luận. 
K8,9 lồng ghép VN theo chù điểm.
Tuần30 21/3/15
- Nghe giới thiệu về ý nghĩa Ngày thành lập Đoàn 26-3.
- Tìm hiểu về truyền thống của Đoàn.
- Tổ chức diễn đàn Tiến lên Đoàn viên.
- Tư vấn chọn nghề (hoạt động 3 / chủ đề 7 / GD hướng nghiệp ).
.K6: Giới thiệu
HHDC.
.K7: Giới thiệu
HHDC,trao đổi
.K8: thuyết trình,
.K9: Giới thiệu nghề, định hướng.
K: 6,7,8,9 lồng ghép VN theo chủ điểm
THÁNG 3
TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN
MỤC TIÊU: - Hiểu mục đích, nhiệm vụ, truyền thống vẻ vang của Đồn.
- Tự hào, tin tưởng và phấn khởi về Đồn THCS Hồ Chí Minh.
- Biết tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày thành lập Đồn, các hoạt động tập thể
THÁNG 4
HÒA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ
MỤC TIÊU: - Mở rộng hiểu biết về những vấn đề tồn cầu như: hịa bình, sự phát triển của nhân loại, những di sản thế giới...
 - Rèn luyện các kĩ năng hành động và ứng xử cơ bản.
 - Rèn luyện thái độ tơn trọng, lịch sự khi giao tiếp với mọi người.
Thời gian 
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
HÌNH THỨC
HOẠT ĐỘNG
ĐIỀU CHỈNH
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Tuần32
4/4/
2015
- Tổ chức trò chơi hỏi đáp về một vấn đề toàn cầu.
- Chọn 1 trong 2:
. Thi tìm hiểu về các di sản văn hoá trong nước và trên thế giới.
- Tìm hiểu về các vấn đề toàn cầu hiện nay và tổ chức Liên hiệp quốc.
- Tổ chức diễn đàn thanh niên với chủ đề hoà bình và hữu nghị.
.K6: Thi HHDC (trò chơi)
.K7-8: ThiHHDC (Đóng vai)
.K9: Thuyết trình, trao đổi, thảo luận.
Lồng ghép sinh hoạt văn nghệ ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước và mừng ngày chiến thắng 30 - 4 vào các hoạt động
Tuần34 18/4/15
- Hội vui học tập (Ôn tập ).
- Hội vui học tập 
( Ôn tập ).
- Hội vui học tập ( Ôn tập ).
- Hội vui học tập ( Ôn tập ).
- HHVH
THÁNG 5
BÁC HỒ KÍNH YÊU
MỤC TIÊU: - Hiểu biết về thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ trong cơng cuộc cách mạng của dân tộc, về tình cảm của Bác đối với thiếu nhi.
 - Kính trọng và biết ơn cơng lao của Bác.
 - Tích cực học tập và rèn luyện lập thành tích dâng lên Bác.
Thời gian 
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
HÌNH THỨC
HOẠT ĐỘNG
ĐIỀU CHỈNH
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Tuần369/5/
2015
- Sưu tầm các mẫu chuyện về thời niên thiếu của Bác Hồ.
- Tìm hiểu những lời dạy của Bác Hồ với thiếu nhi.
- Thi tìm hiểu theo chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi”
- Thảo luận chủ đề “Bác Hồ với thanh niên” ( điều 12 à 15 / CU-QTE ).
.K6: Kể chuyện.
.K7-8: HHDC.
.K9: trao đổi, thảo luận.
Lồng ghép VN theo chủ điểm.
Tuần3716/5/14
Tổng kết năm học
Tổng kết năm học
Tổng kết năm học
Tổng kết năm học
Tổ chức lễ tỗng kết năm học tại sân trường.
Lồng ghép VN theo chủ điểm.
Thời gian 
KHỐI
NỘI DUNG - HÌNH THỨCHOẠT ĐỘNG
ĐIỀU CHỈNH
Tháng 6
Khối 6 -> 8
Khối 9
- Bàn giao HS về địa phương.
- Tham quan, nghỉ mát, du lịch.
- Tham gia theo điều động.
-Tham gia ôn tập: thi tuyển lớp 10
Tháng 7
Khối 6 -> 8
- Nghe nói chuyện về những tấm gương anh hùng liệt sĩ.
- Viếng nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử.
- Sinh hoạt các câu lạc bộ yêu thích.
- Tham gia theo điều động.
Tháng 8
Khối 6 -> 8
- Tổng vệ sinh trường học, đường phố , làng xóm.
- Tham gia theo điều động.
THÁNG 6 - 7 - 8
HÈ VUI KHỎE VÀ BỔ ÍCH
 MỤC TIÊU: - Giúp học sinh ơn tập, củng cố kiến thức văn hĩa đã học trong năm học.
 - Phát triển kĩ năng giao tiếp ứng xử xã hội trong hoạt động tập thể, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN : 
1/ Đối với Hiệu trưởng :
Cĩ trách nhiệm điều hành hoạt động theo kế hoạch đề ra.
Chỉ đạo, hổ trợ TPT và GVCN thực hiện đúng nội dung kế hoạch .
Dự giờ các tiết HĐGD NGLL.
 2/ Đối với TPT Đội:
 -	Soạn kế hoạch và thiết kế HĐGD NNLL theo qui mơ trường
Soạn dự thảo HĐGD NGLL chung cho tồn trường.
Theo dõi việc thực hiện kế hoạch của GVCN lớp.
Cùng với hiệu trưởng dự các tiết HĐGD NGLL.
 3/ Đối với GVCN: 
- Soạn thiết kế và điều hành hoạt động theo qui mơ lớp.
- Thực hiện đúng kế hoạch chung tồn trường.
- Đánh giá xếp loại HĐGD NGLL của mỗi HS theo quyết định /QĐ-BGDĐT.
Trên đây là tồn bộ kế hoạch HĐGD NGLL của đơn vị năm học 2014 – 2015, đề nghị các bộ phận cĩ liên quan triển khai thực hiện đạt hiệu quả.
DUYỆT TB. HĐGD NGLL TM. BAN HĐGD NGLL
 	 HIỆU TRƯỞNG PB – TPT ĐỘI
 LÊ XUÂN LONG	 VI TUẤN ANH

File đính kèm:

  • dockh HDNGLL 20142015.doc
Giáo án liên quan