Kế hoạch dạy Thể dục 9 tiết 18: Chạy ngắn – nhảy xa – chạy bền

II/ Phần cơ bản:

 1)CN:

 _ Bài tập phát triển sức nhanh.

 Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau.

 _ Xuất phát thấp-chạy lao-giữa quãng-về đích 60m.

 2)Nhảy xa:

 _Ôn phối hợp chạy đà 3-5 bước-giậm nhảy vào ván-bật cao.

 _Một số đ/t bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân.

 3)Chạy bền:

 _ Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

 350-450m

 4)Củng cố kỹ thuật: Hoàn thiện CN, nhảy xa.

 

doc4 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 09/05/2016 | Lượt xem: 552 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch dạy Thể dục 9 tiết 18: Chạy ngắn – nhảy xa – chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 9
 MÔN : CHẠY NGẮN – NHẢY XA – CHẠY BỀN
˜w™
	Tiết CT :	18
	Thời gian dạy : 
I . NHIỆM VỤ:
	1.CN: Bài tập phát triển sức nhanh, chạy bước nhỏ, nâng cao 	 đùi, đạp sau.
	 Xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng-về đích.
	2.Nhảy xa: Ôn phối hợp chạy đà 3-5 bước-giậm nhảy vào ván-	 bật cao. Một số đ/t bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân.
	3.CB: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
	II.YÊU CẦU:
	 * Kiến thức :
 -Biết cách thực hiện xuất phát thấp – chạy lao- chạy giữa quãng.
	 -Biết cách thực hiện đo đà chỉnh đà tự do.
 - Biết cách phân sức khi chạy bền.
 * Kỹ năng :
 - Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kt chạy ngắn.
 - Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ.
 - Biết cách thở và phân sức hợp lý trong chạy bền.
 - Đảm bảo an toàn trong luyện tập.
	III.THỜI GIAN:	
	-	1 tiết (45’)
IV.ĐỊA ĐIỂM:
	-	Sân tập của trường.	
V.DỤNG CỤ:
	-	Vôi; tranh , dụng cụ chạy ngắn; tranh nhảy xa.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần chuẩn bị:
Nhận lớp – Điểm danh.
Phổ biến nội dung yêu cầu của buổi tập.
Khởi động: xoay khớp, căng cơ.
(5p)
	1’
	1’
	3’(2x8)
II/ Phần cơ bản:
	1)CN:
	_ Bài tập phát triển sức nhanh.
	 Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau.
	_ Xuất phát thấp-chạy lao-giữa quãng-về đích 60m.	
	2)Nhảy xa: 
	_Ôn phối hợp chạy đà 3-5 bước-giậm nhảy vào ván-bật cao. 
	_Một số đ/t bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân.
	3)Chạy bền:
	_ Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
	350-450m
	4)Củng cố kỹ thuật: Hoàn thiện CN, nhảy xa.
(35p)
	10’x3L
	15’
	5’
	5’
III/ Phần kết thúc:
	-Hồi tĩnh.
	-Nhận xét đánh giá buổi tập.
	-H. dẫn tập ở nhà: CN, bổ trợ NX, thở trong chạy bền.
(5p)
	3’
	1’
	1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
-HS tập trung nhanh, nghiêm túc.
 -Chú ý nghe gv phổ biến nội dung yêu cầu.
-Tích cực thực hiện khởi động.
-Thực hiện tốt nội dung kiểm tra.
-HS giãn cách 1 dang tay khởi động
-Gv gọi 3hs thực hiện KT gv đánh giá.
-Tích cực thực hiện các bài tập phát triển SN.
+Thực hiện nhịp nhàng, phối hợp đánh tay.
+Đạp sau mạnh, thẳng chân sau.
-Chú ý thực hiện đúng kỹ thuật chạy ngắn.
-Nắm vững, thực hiện tốt giai đoạn về đích.
+Xem gv thị phạm, thực hiện đúng yêu cầu.
+Giậm mạnh vào ván, tránh phạm quy.
-Tích cực thực hiện bổ trợ, bổ trợ phát triển sức mạnh chân.
+Hít thở đều trong quá trình chạy bền.
+Phân phối sức phù hợp cự ly chạy.
-HS tập trung nghe gv nhắc nhở sửa sai,rkn.
. 	
 	 60m 
 350-450m
-Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs cũng cố.
-Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu.
-Chú ý nghe gv nhận xét đánh giá buổi tập.
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
-HS giãn cách 1 dang tay hồi tĩnh.
Xã Phan, Ngày 7 Tháng 10 Năm 2012
	 Giáo viên soạn	
Duyệt của Ban Giám Hiệu	
 Võ Minh Quân
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
	Duyệt của tổ trưởng CM

File đính kèm:

  • docChuong_6_Nhay_cao_Nhay_xa_Bat_nhay_20150726_094022.doc
Giáo án liên quan