Kế hoạch dạy học môn: Thể dục lớp 6 năm học 2014 - 2015

Kiến thức:

+ Bật nhảy: Học sinh biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang. Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức.

+ Chạy nhanh: Học sinh biết cách thực hiện đứng ( mặt, vai, lưng) hướng chạy xuất phát. Trò chơi: ai nhanh hơn.

- Kĩ năng:

+ Bật nhảy: Học sinh thực hiện được đá lăng sang ngang, thực hiện cơ bản đúng đá lăng trước, đá lăng trước sau.

+ Chạy nhanh: Học sinh thực hiện cơ bản đúng đứng ( mặt, vai, lưng ) hướng chạy xuất phát.

- Thái độ:

+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.

 

doc22 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 08/06/2015 | Lượt xem: 749 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch dạy học môn: Thể dục lớp 6 năm học 2014 - 2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n: Học sinh biết cách thực hiện chạy vòng số 8.
- Kĩ năng:
+ Đội hình đội ngũ: Học sinh thực hiện cơ bản đúng giậm chân tại chỗ, đi đều, đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái. Tập hợp hàng ngang, hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng. Điểm số.
+ Chạy bền: Học sinh thực hiện được chạy vòng số 8.
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
- GV: Còi
16
Đội hình đội ngũ - chạy bền
- Kiến thức:
+ Đội hình đội ngũ: Học sinh biết cách thực hiện giậm chân tại chỗ, đi đều, đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái. Tập hợp hàng ngang, hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng. Điểm số.
+ Chạy bền: Học sinh biết cách thực hiện chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc.
- Kĩ năng:
+ Đội hình đội ngũ: Học sinh thực hiện cơ bản đúng giậm chân tại chỗ, đi đều, đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái. Tập hợp hàng ngang, hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng. Điểm số.
+ Chạy bền: Học sinh thực hiện được chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc.
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
- GV: Còi
9
17
Tác dụng của tdtt đến cơ thể
- Kiến thức: 
 +Học sinh biết một số tác dụng của việc tham gia và thường xuyên luyện tập TDTT.
- Kĩ năng:
 + Vận dụng trong các giờ tập thể dục và tự tập hàng ngày.
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
- GV: Còi
18
Đội hình đội ngũ - chạy bền
- Kiến thức:
+ Đội hình đội ngũ: Học sinh biết cách thực hiện giậm chân tại chỗ, đi đều, đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái. Tập hợp hàng ngang, hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng. Điểm số.
+ Chạy bền: Học sinh biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên, thực hiện một số động tấc hồi tĩnh sau khi chạy.
- Kĩ năng:
 + Đội hình đội ngũ: Học sinh thực hiện cơ bản đúng giậm chân tại chỗ, đi đều, đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái. Tập hợp hàng ngang, hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng. Điểm số.
 + Chạy bền: Học sinh thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên, thực hiện một số động tấc hồi tĩnh sau khi chạy.
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
- GV: Còi
10
19
Đội hình đội ngũ - chạy bền
- Kiến thức:
+ Đội hình đội ngũ: Học sinh biết cách thực hiện giậm chân tại chỗ, đi đều, đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái. Tập hợp hàng ngang, hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng. Điểm số.
+ Chạy bền: Học sinh biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên, thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
- Kĩ năng:
+ Đội hình đội ngũ: Học sinh thực hiện cơ bản đúng giậm chân tại chỗ, đi đều, đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái. Tập hợp hàng ngang, hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng. Điểm số.
+ Chạy bền: Học sinh thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên. thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
- GV: Còi
20
Đội hình đội ngũ - chạy bền
- Kiến thức:
+ Đội hình đội ngũ: Học sinh biết cách thực hiện giậm chân tại chỗ, đi đều, đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái. Quay phải, quay trái, quay đằng sau. Đứng nghiêm nghỉ. Tập hợp hàng ngang, hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng. Điểm số.
+ Chạy bền: Học sinh biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
- Kĩ năng:
+ Đội hình đội ngũ: Học sinh thực hiện cơ bản đúng giậm chân tại chỗ, đi đều, đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái. Quay phải, quay trái, quay đằng sau. Đứng nghiêm nghỉ. Tập hợp hàng ngang, hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng. Điểm số.
+ Chạy bền: Học sinh thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên. thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
- GV: Còi
11
21
Đội hình đội ngũ
- Kiến thức:
+ Đội hình đội ngũ: Học sinh biết cách thực hiện giậm chân tại chỗ, đi đều, đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái. Quay phải, quay trái, quay đằng sau. Đứng nghiêm nghỉ. Tập hợp hàng ngang, hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng. Điểm số.
- Kĩ năng:
+ Đội hình đội ngũ: Học sinh thực hiện cơ bản đúng giậm chân tại chỗ, đi đều, đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái. Quay phải, quay trái, quay đằng sau. Đứng nghiêm nghỉ. Tập hợp hàng ngang, hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng. Điểm số.
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
- GV: Còi
22
kiểm tra Đội hình đội ngũ ( 15 phút )
- Kiến thức:
+ Đội hình đội ngũ: Học sinh biết cách thực hiện giậm chân tại chỗ, đi đều, đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái. Quay phải, quay trái, quay đằng sau. Đứng nghiêm nghỉ. Tập hợp hàng ngang, hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng. Điểm số.
- Kĩ năng:
+ Đội hình đội ngũ: Học sinh thực hiện cơ bản đúng giậm chân tại chỗ, đi đều, đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái. Quay phải, quay trái, quay đằng sau. Đứng nghiêm nghỉ. Tập hợp hàng ngang, hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng. Điểm số.
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
- GV: Còi
12
23
thể thao tự chọn - chạy bền
- Kiến thức:
+ Đá cầu: Học sinh biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi.
+ Chạy bền: Học sinh biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
- Kĩ năng:
+ Đá cầu: Học sinh thực hiện được tâng cầu bằng đùi
+ Chạy bền: Học sinh thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
- Thái độ
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao, cầu tâng
- GV: Còi, 
24
thể thao tự chọn - chạy bền
- Kiến thức:
+ Đá cầu: Học sinh biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi.
+ Chạy bền: Học sinh biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
- Kĩ năng:
+ Đá cầu: Học sinh thực hiện được tâng cầu bằng đùi
+ Chạy bền: Học sinh thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
- GV: Còi, cầu tâng
13
25
thể thao tự chọn - chạy bền
- Kiến thức:
+ Đá cầu: Học sinh biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi.
+ Chạy bền: Học sinh biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
- Kĩ năng:
+ Đá cầu: Học sinh thực hiện được tâng cầu bằng đùi
+ Chạy bền: Học sinh thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
- Thái độ
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao, cầu tâng
- GV: Còi, 
26
thể thao tự chọn - chạy bền
- Kiến thức:
+ Đá cầu: Học sinh biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi.
+ Chạy bền: Học sinh biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
- Kĩ năng:
+ Đá cầu: Học sinh thực hiện được tâng cầu bằng đùi
+ Chạy bền: Học sinh thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao, cầu tâng
- GV: Còi, 
14
27
thể thao tự chọn - chạy bền
- Kiến thức:
+ Đá cầu: Học sinh biết cách thực hiện tâng cầu bằng má trong bàn chân.
+ Chạy bền: Học sinh biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
- Kĩ năng:
+ Đá cầu: Học sinh thực hiện được tâng cầu bằng má trong bàn chân.
+ Chạy bền: Học sinh thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
cầu tâng
- GV: Còi, 
28
thể thao tự chọn - chạy bền
- Kiến thức:
+ Đá cầu: Học sinh biết cách thực hiện tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng đùi.
+ Chạy bền: Học sinh biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
- Kĩ năng:
+ Đá cầu: Học sinh thực hiện được tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng đùi.
+ Chạy bền: Học sinh thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
cầu tâng
- GV: Còi,
15
29
thể thao tự chọn - chạy bền
- Kiến thức:
+ Đá cầu: Học sinh biết cách thực hiện tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng đùi.
+ Chạy bền: Học sinh biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
- Kĩ năng:
+ Đá cầu: Học sinh thực hiện được tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng đùi.
+ Chạy bền: Học sinh thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
cầu tâng
- GV: Còi,
30
Thể thao tự chọn - chạy bền
- Kiến thức:
+ Đá cầu: Học sinh biết cách thực hiện tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng đùi.
+ Chạy bền: Học sinh biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
- Kĩ năng:
+ Đá cầu: Học sinh thực hiện được tâng cầu bằng má trong bàn chân. tâng cầu bằng đùi.
+ Chạy bền: Học sinh thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
cầu tâng
- GV: Còi,
16
31
Thể thao tự chọn - chạy bền
- Kiến thức:
+ Đá cầu: Học sinh biết cách thực hiện tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng đùi.
+ Chạy bền: Học sinh biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
- Kĩ năng:
+ Đá cầu: Học sinh thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng má trong bàn chân, bằng đùi.
+ Chạy bền: Học sinh thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao,cầu tâng
- GV: Còi
32
thể thao tự chọn - chạy bền
- Kiến thức:
+ Đá cầu: Học sinh biết cách thực hiện tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng đùi.
+ Chạy bền: Học sinh biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
- Kĩ năng:
+ Đá cầu: Học sinh thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng má trong bàn chân, bằng đùi.
+ Chạy bền: Học sinh thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao,cầu tâng
- GV: Còi
17
33
kiểm tra thể thao tự chọn ( 15 phút )
- Kiến thức:
+ Đá cầu: Học sinh biết cách thực hiện tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng đùi.
- Kĩ năng:
+ Đá cầu: Học sinh thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng má trong bàn chân, bằng đùi.
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
- GV: Còi
34
ôn tập bài thể dục
- Kiến thức:
+ Bài thể dục: Học sinh biết tên và cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa.
- Kĩ năng:
+ Bài thể dục: thực hiện cơ bản đúng động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa.
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
- GV: Còi
18
35
kiểm tra học kì 1
- Kiến thức:
+ Bài thể dục: Học sinh biết tên và cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa.
- Kĩ năng:
+ Bài thể dục: thực hiện cơ bản đúng động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa.
- Thái độ:
- Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
- GV: Còi
36
Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể
Chạy 500 m
- Kiến thức:
+ Học sinh biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.
- Kĩ năng:
+ Học sinh chạy hết cự li quy định.
- Thái độ:
+ Rèn luyện tinh thần có gắng tập luyện.
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
- GV: Còi, đồng hồ bấm giây
19
37
bật nhảy - chạy nhanh
- Kiến thức:
+ Bật nhảy: Học sinh biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang.Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức.
+ Chạy nhanh: Học sinh biết cách thực hiện đứng ( mặt, vai, lưng) hướng chạy xuất phát.Trò chơi chạy tiếp sức.
- Kĩ năng:
+ Bật nhảy: Học sinh thực hiện được đá lăng sang ngang, đá lăng trước, đá lăng trước sau. 
+ Chạy nhanh: Học sinh thực hiện cơ bản đúng đứng ( mặt, vai, lưng ) hướng chạy xuất phát. 
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
- GV: Còi
38
bật nhảy - chạy nhanh
- Kiến thức:
+ Bật nhảy: Học sinh biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang. Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức.
+ Chạy nhanh: Học sinh biết cách thực hiện đứng ( mặt, vai, lưng) hướng chạy xuất phát. Trò chơi: ai nhanh hơn.
- Kĩ năng:
+ Bật nhảy: Học sinh thực hiện được đá lăng sang ngang, thực hiện cơ bản đúng đá lăng trước, đá lăng trước sau.
+ Chạy nhanh: Học sinh thực hiện cơ bản đúng đứng ( mặt, vai, lưng ) hướng chạy xuất phát.
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
- GV: Còi
20
39
Bật nhảy
- Kiến thức:
+ Bật nhảy: Học sinh biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng sang ngang. Đà một bước đá lăng.
- Kĩ năng:
+ Bật nhảy: Học sinh thực hiện được đá lăng sang ngang, thực hiện cơ bản đúng đá lăng trước, đá lăng trước sau. Đà một bước đá lăng.
- Thái độ:
+ Học có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
- GV: Còi
40
Chạy nhanh
- Kiến thức:
+ Chạy nhanh: Học sinh biết cách thực hiện đứng ( mặt, vai, lưng) hướng chạy xuất phát. Trò chơi chạy tiếp sức chuyển vật.
- Kĩ năng: 
+ Chạy nhanh: Học sinh thực hiện cơ bản đúng đứng ( mặt, vai, lưng ) hướng chạy xuất phát.
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
- GV: Còi
21
41
Bật nhảy - chạy nhanh
- Kiến thức:
+ Bật nhảy: Học sinh biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng sang ngang. Đà một bước giậm nhảy đá lăng. Trò chơi: bật nhảy tiếp sức.
+ Chạy nhanh: Học sinh biết cách thực hiện đứng ( mặt, vai, lưng) hướng chạy xuất phát. Chạy bước nhỏ, chạy đá gót chạm mông.
- Kĩ năng: 
+ Bật nhảy: Học sinh thực hiện được đá lăng sang ngang, thực hiện cơ bản đúng đá lăng trước, đá lăng trước sau. Thực hiện được đà một bước đá lăng.
+ Chạy nhanh: Học sinh thực hiện cơ bản đúng đứng ( mặt, vai, lưng ) hướng chạy xuất phát. Thực hiện được chạy bước nhỏ, chạy đá gót chạm mông.
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
- GV: Còi
42
Bật nhảy - chạy nhanh
- Kiến thức:
+ Bật nhảy: Học sinh biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng sang ngang, Bật cóc. Bật xa. Trò chơi: bật nhảy tiếp sức.
+ Chạy nhanh: Học sinh biết cách thực hiện đứng ( mặt, vai, lưng) hướng chạy xuất phát. Chạy bước nhỏ, chạy đá gót chạm mông, chạy nâng cao đùi. Trò chơi: ai nhanh hơn.
- Kĩ năng: 
+ Bật nhảy: Học sinh thực hiện được đá lăng sang ngang, thực hiện cơ bản đúng đá lăng trước, đá lăng trước sau, Bật cóc. Bật xa. Trò chơi: bật nhảy tiếp sức
+ Chạy nhanh: Học sinh thực hiện cơ bản đúng đứng ( mặt, vai, lưng ) hướng chạy xuất phát. Thực hiện được chạy bước nhỏ, chạy đá gót chạm mông, chạy nâng cao đùi. Trò chơi: ai nhanh hơn.
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
- GV: Còi
22
43
Bật nhảy - chạy nhanh
- Kiến thức:
+ Bật nhảy: Học sinh biết cách thực hiện đà một bước đá lăng. Nhảy dây.Trò chơi: lò cò tiếp sức.
+ Chạy nhanh: Học sinh biết cách thực hiện đứng ( mặt, vai, lưng) hướng chạy xuất phát. Chạy bước nhỏ, chạy đá gót chạm mông, chạy nâng cao đùi. Trò chơi: Người thừa thứ 3. Đứng tại chỗ đánh tay, đi chuyển sang chạy nhanh 20 - 30m.
- Kĩ năng: 
+ Bật nhảy: Học sinh thực hiện được đà một bước đá lăng. Nhảy dây. Trò chơi: lò cò tiếp sức
+ Chạy nhanh: Học sinh thực hiện cơ bản đúng đứng ( mặt, vai, lưng ) hướng chạy xuất phát. Thực hiện được chạy bước nhỏ, chạy đá gót chạm mông, chạy nâng cao đùi. Trò chơi: Người thừa thứ 3. Đứng tại chỗ đánh tay, đi chuyển sang chạy nhanh 20 - 30m.
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
- GV: Còi
44
Bật nhảy - chạy nhanh
- Kiến thức:
+ Bật nhảy: Học sinh biết cách thực hiện đà một bước đá lăng, đà một bước giậm nhảy đá lăng.Đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát. Nhảy dây.Trò chơi: lò cò tiếp sức.
+ Chạy nhanh: Học sinh biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy đá gót chạm mông, chạy nâng cao đùi. Đứng tại chỗ đánh tay. Xuất phát cao - chạy nhanh 20 - 30m. Trò chơi: mèo đuổi chuột
- Kĩ năng: 
+ Bật nhảy: Học sinh thực hiện được đà một bước đá lăng, đà một bước giậm nhảy đá lăng. Đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát Nhảy dây. Trò chơi: lò cò tiếp sức
+ Chạy nhanh: Học sinh thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy đá gót chạm mông, chạy nâng cao đùi.. Đứng tại chỗ đánh tay. Xuất phát cao -chạy nhanh. Trò chơi: Mèo đuổi chuột
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
- GV: Còi
23
45
Bật nhảy - chạy nhanh
- Kiến thức:
+ Bật nhảy: Học sinh biết cách thực hiện đà một bước đá lăng, đà một bước giậm nhảy đá lăng.Đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát. 
+ Chạy nhanh: Học sinh biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy đá gót chạm mông, chạy nâng cao đùi. Xuất phát cao - chạy nhanh. Trò chơi: ai nhanh hơn.
- Kĩ năng: 
+ Bật nhảy: Học sinh thực hiện được đà một bước đá lăng, đà một bước giậm nhảy đá lăng. Đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát.
+ Chạy nhanh: Học sinh thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy đá gót chạm mông, chạy nâng cao đùi. Xuất phát cao – chạy nhanh. Trò chơi: ai nhanh hơn.
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
- GV: Còi
46
Bật nhảy - chạy nhanh
- Kiến thức:
+ Bật nhảy: Học sinh biết cách thực hiện đà một bước đá lăng, đà một bước giậm nhảy đá lăng.Đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát. 
+ Chạy nhanh: Học sinh biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy đá gót chạm mông, chạy nâng cao đùi. Xuất phát cao - chạy nhanh. Trò chơi: Hoàng anh hoàng yến.
- Kĩ năng: 
+ Bật nhảy: Học sinh thực hiện được đà một bước đá lăng, đà một bước giậm nhảy đá lăng. Đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát.
+ Chạy nhanh: Học sinh thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy đá gót chạm mông, chạy nâng cao đùi. Xuất phát cao - chạy nhanh. Trò chơi: Hoàng anh hoàng yến.
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
- GV: Còi
24
47
Bật nhảy - chạy nhanh
- Kiến thức:
+ Bật nhảy: Học sinh biết cách thực hiện bật xa tiếp sức. Chạy đà tự do nhảy xa.
+ Chạy nhanh: Học sinh biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy đá gót chạm mông, chạy nâng cao đùi. Trò chơi: ai nhanh hơn.
- Kĩ năng:
+ Bật nhảy: Học sinh thực hiện được bật xa tiếp sức. Chạy đà tự do nhảy xa.
+ Chạy nhanh: Học sinh thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy đá gót chạm mông, chạy nâng cao đùi. Trò chơi: ai nhanh hơn.
- Thái độ:
+ Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện
- Làm mẫu, tập theo nhóm
- Hoạt động ngoài trời
- HS:
Giầy thể thao
- GV: Còi
48
Bật nhảy - chạy nhanh
- Kiến thức:
+ 

File đính kèm:

  • docKe hoach the duc 6 2014.doc