Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc lớp 7

Ôn tập

 - Ôn tập 2 bài hát Mái trường mến yêu và Lí cây đa, HS thể hiện được tình cảm khi hát

- Ôn tập bài tập đọc nhạc số 1, số2 và số 3. HS thể hiện đúng tiết tấu và giai điệu của bài nhạc.

- Ôn lại tiểu sử và sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Việt.

- HS biết hát đơn ca, song ca, tốp ca và hoà giọng

- HS đọc thuần thục các bài TĐN và biết gõ đệm theo nhịp , phách.

- HS biết được thân thế , sự nghiệp của nhạc sĩ Hoàng Việt.

- Kiểm tra và đánh giá một số HS.

 

docx19 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 1142 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc lớp 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐN số 1 Ca ngợi tổ quốc là sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân , được viết ở nhịp 2/4. Đọc đúng giai điệu , ghép lời ca, kết hợp gõ đệm theo tiết tấu của bài.
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
-Đàn phím điện tử.
-Bài tập đọc nhạc số 1 phóng to trên bảng phụ.
Tháng 8
Tuần 3
1 tiết
1
-¤n tËp bµi h¸t: M¸i tr­êng mÕn yªu
-¤n tËp ®äc nh¹c: T§N sè 1
-¢m nh¹c th­êng thøc : Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ 
bµi h¸t Nh¹c rõng
HS «n h¸t thuÇn thôc bµi h¸t “ m¸i trường mÕn yªu ” ThÓ hiÖn ®îc t×nh c¶m cña bµi h¸t 
§äc l¹i ®óng bµi T§N sè 1 – Ca ngîi tæ quèc
Cã hiÓu biÕt vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ bµi “ Nh¹c rõng”
- RÌn kü n¨ng h¸t , ®äc nh¹c ®óng chuÈn vÒ cao ®é
- Yªu mÕn m¸i trường ®ang häc vµ quª hương ®Êt nước
HS «n h¸t thuÇn thôc bµi h¸t “ m¸i trường mÕn yªu ” ThÓ hiÖn ®îc t×nh c¶m cña bµi h¸t 
§äc l¹i ®óng bµi T§N sè 1 – Ca ngîi tæ quèc
Cã hiÓu biÕt vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ bµi “ Nh¹c rõng”
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
-ThÇy : Nh¹c cô , B¶n nh¹c , Bµi : Nh¹c rõng.
- Trß : ChuÈn bÞ bµi
Tháng 9
Tuần 4
1 tiết
1
Häc h¸t: Lý c©y ®a
HS biết bài Lí cây đa là một bài dân ca quan họ Bắc Ninh 
HS hát đúng giai điệu , lời ca của bài hát và thể hiện được những tiếng có dấu luyến
Biết bài Lí cây đa là một bài dân ca quan họ Bắc Ninh
Tập hát đúng giai điệu , lời ca của bài hát
Kể tên một vài bài dân ca quan họ Bắc Ninh. 
HS biết bài Lí cây đa là một bài dân ca quan họ Bắc Ninh 
HS hát đúng giai điệu , lời ca của bài hát và thể hiện được những tiếng có dấu luyến
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
Đàn phím điện tử.
-Bài hát “Lí cây đa” phóng to trên bảng phụ
Tháng 9
Tuần 5
1 tiết
1
-¤n bµi: Lý c©y ®a
-Nh¹c lý: nhÞp 4/4 - T§N sè 2
- HS hát thuộc bài Lí cây đa và tập thể hiện tính chất mềm mại , nhẹ nhàng của bài hát.
HS biết khái niệm về nhịp 4/4 và cách đánh nhịp 4/4
HS biết bài TĐN số 2 – Ánh trăng viết ở nhịp 4/4 . Đọc đúng giai điệu , ghép lời ca bài TĐN số 2 , kết hợp đánh nhịp.
Hát thuộc và tập thể hiện tính chất mềm mại , nhẹ nhàng của bài hát .Trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca , tốp ca.
Biết khái niệm , tính chất của nhịp 4/4 và cách đánh nhịp 4/4.
Biết bài TĐN số 2 viết ở nhịp 4/4 . Đọc đúng giai điệu , ghép lời ca bài TĐN số 2 , kết hợp đánh nhịp.
- HS hát thuộc bài Lí cây đa và tập thể hiện tính chất mềm mại , nhẹ nhàng của bài hát.
HS biết khái niệm về nhịp 4/4 và cách đánh nhịp 4/4
HS biết bài TĐN số 2 – Ánh trăng viết ở nhịp 4/4 . Đọc đúng giai điệu , ghép lời ca bài TĐN số 2 , kết hợp đánh nhịp
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
-Đàn phím điện tử.
-Bài tập đọc nhạc số 2 phóng to trên bảng phụ.
Tháng 9
Tuần 6
1 tiết
1
- Nh¹c lý: NhÞp lÊy ®µ.
- TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3
- ¢m nh¹c th­êng thøc: S¬ l­îc vÒ mét vµi nh¹c cô Ph­¬ng T©y.
HS biết về thế nào là nhịp lấy đà và thế nào là cung và nửa cung?
HS nhận được hình dáng một vài nhạc cụ phương tây
Nhận biết được nhịp lấy đà. Tìm một vài ví dụ về nhịp lấy đà trong các bài đã học
 Nhận biết được nhịp lấy đà trong 2 ví dụ trên.
HS biết về thế nào là nhịp lấy đà và thế nào là cung và nửa cung?
HS nhận được hình dáng một vài nhạc cụ phương tây
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
- Đàn phím điện tử.
- Sưu tầm một số bài hát có nhịp lấy đà.
 - Các nhạc cụ phóng to
Tháng 9
Tuần 7
1 tiết
1
¤n tËp
HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của 2 bài hát : Mái trường mến yêu , Lí cây đa.
. Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp , phách.
HS nhận biết được nhịp lấy đà.
HS phân biệt được các loại nhịp 2/4; 3/4; 4/4..
-Hát thuộc 2 bài hát Mái trường mến yêu ; Lí cây đa, kết hợp gõ đệm theo nhịp , phách
HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của 2 bài hát : Mái trường mến yêu , Lí cây đa.
. Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp , phách.
HS nhận biết được nhịp lấy đà.
HS phân biệt được các loại nhịp 2/4; 3/4; 4/4..
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
-Xem lại tất cả các bài đã học.
- Đàn phím điện tử.
Tháng 10
Tuần 8
1 tiết
1
¤n tËp
HS nhận biết được nhịp lấy đà.
HS phân biệt được các loại nhịp 2/4; 3/4; 4/4.
HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN.
Hát thuộc 2 bài hát Mái trường mến yêu ; Lí cây đa, kết hợp gõ đệm theo nhịp , phách.
HS nhận biết được nhịp lấy đà.
HS phân biệt được các loại nhịp 2/4; 3/4; 4/4.
HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN.
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
-Xem lại tất cả các bài đã học.
- Đàn phím điện tử.
Tháng 10
Tuần 9
1 tiết
1
Kiểm tra
- HS được ôn tập, củng cố lại những kiến thức đã học.
- HS được ôn tập, củng cố lại những kiến thức đã học.
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
Đàn phím điện tử.
Tháng 10
Tuần 10
1 tiết
1
Häc h¸t: Chóng em cÇn hoµ b×nh
HS biết vài nét về 2 nhạc sĩ Hoàng Long, Hoàng Lân tác giả của bài hát Chúng em cần hòa bình. Biết nội dung nói lên ước vọng của tuổi thơ mong muốn được sống trong cuộc sống yên bình
- HS hát đúng giai điệu và , lời ca, biết cách lấy hơi diễn cảm và biết hát những câu có đảo phách.
- HS biết thể hiện bài hát với tính chất hành khúc mạnh mẽ.
- Tập cho HS kĩ năng hát tập thể và hát đơn ca và thực hiện đúng những câu có đảo phách
- Qua nội dung bài hát, giáo dục HS có thái độ thân ái với mọi người, biết yêu quí và bảo vệ hoà bình.
HS biết vài nét về 2 nhạc sĩ Hoàng Long, Hoàng Lân tác giả của bài hát Chúng em cần hòa bình. Biết nội dung nói lên ước vọng của tuổi thơ mong muốn được sống trong cuộc sống yên bình
- HS hát đúng giai điệu và , lời ca, biết cách lấy hơi diễn cảm và biết hát những câu có đảo phách.
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
Viết sẵn bài hát Chúng em cần hoà bình vào vở.
- Viết lời bài hát ra bảng phụ.
- Tập đàn và hát thuần thục bài hát.
- Đàn phím điện tử.
Tháng 10
Tuần 11
1 tiết
1
- ¤n bµi: Chóng em cÇn hoµ b×nh
- TËp ®äc nh¹c sè 4
- Bµi ®äc thªm: Héi xu©n "S¾c bïa"
- Ôn tập bài hát “ Chúng em cần hoà bình”.HS tập trình bày bài hát hoàn chỉnh và vận động theo nhạc. gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
 - HS đọc đúng cao độ , trường độ và ghép lời ca của bài TĐN số 4
 - Qua nội dung bài tập đọc nhạc, giáo dục HS tình cảm yêu mến thiên nhiên.
 - Hát hòa giọng , diễn cảm , biết cách lấy hơi và thể hiện sắc thái của bài hát
 - HS được tìm hiểu về Hội xuân sắc bùa
-Ôn tập bài hát “ Chúng em cần hoà bình”.HS tập trình bày bài hát hoàn chỉnh và vận động theo nhạc. gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
 - HS đọc đúng cao độ , trường độ và ghép lời ca của bài TĐN số 4
 - Qua nội dung bài tập đọc nhạc, giáo dục HS tình cảm yêu mến thiên nhiên.
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
- Viết sẵn bài TĐN số 4 vào vở.
- Đàn phím điện tử.
- Bài TĐN phóng to.
-Tập hát và đàn thuần thục bài TĐN
Tháng 11
Tuần 12
1 tiết
1
-¤n bµi: Chóng em cÇn hoµ b×nh
- ¤n tËp ®äc nh¹c sè 4
-¢m nh¹c th­êng thøc: Nh¹c sÜ §ç NhuËn vµ bµi h¸t Hµnh qu©n xa
- HS ôn tập để hát thuần thục bài hát “Chúng em cần hoà bình”, biết thể hiện bài hát bằng nhiềøu hình thức đồng thời biết vận động phụ hoạ khi hát.
Ôn lại tiết tấu của bài TĐN số 4, qua đó HS thể hiện đúng cao độ và trường độ của bài TĐN và đồng thời nắm vững cách gõ đệm khi đọc nhạc.
- HS biết được thân thế và sự nghiệp của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, qua đó HS được nghe một số bài hát của ông.
- Giáo dục HS biết trân trọng những nhạc sĩ đã có những đóng góp lớn cho nền âm nhạc Việt Nam.
- HS ôn tập để hát thuần thục bài hát “Chúng em cần hoà bình”, biết thể hiện bài hát bằng nhiềøu hình thức đồng thời biết vận động phụ hoạ khi hát.
Ôn lại tiết tấu của bài TĐN số 4, qua đó HS thể hiện đúng cao độ và trường độ của bài TĐN và đồng thời nắm vững cách gõ đệm khi đọc nhạc.
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
- Sách GK.
- Đàn phím điện tử.
- Tư liệu về nhạc sĩ Đỗ Nhuận -ảnh NS
- Tập đàn và hát một số trích đoạn các bài hát của nhạc sĩ Đỗ Nhuận.
Tháng 11
Tuần 13
1 tiết
1
Häc h¸t: Khóc h¸t chim s¬n ca
- HS hát đúng giai điệu và ca từ của bài hát Khúc hát chim Sơn Ca – một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hoà An.
- HS được luyện tập kĩ năng hát tập thể và hát đơn ca, biết ngân nghỉ đúng lúc và thể hiện được một số động tác phụ hoạ khi hát.
- Qua nội dung bài hát, giáo dục HS tình cảm yêu quê hương đất nước và yêu thiên nhiên.
- HS hát đúng giai điệu và ca từ của bài hát Khúc hát chim Sơn Ca – một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hoà An.
- HS được luyện tập kĩ năng hát tập thể và hát đơn ca, biết ngân nghỉ đúng lúc và thể hiện được một số động tác phụ hoạ khi hát.
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
- Viết sẵn bài hát Khúc hát chim Sơn Ca vào vở.
- Bài hát phóng to.
- Tập đàn và hát thuần thục bài hát
- Đàn phím điện tử.
Tháng 11
Tuần 14
1 tiết
1
¤n bµi: Khóc h¸t chim s¬n ca
Nh¹c lý: Cung vµ nöa cung - DÊu ho¸
- HS ôn tập để hát thuần thục bài hát “Khúc hát chim sơn ca”, biết thể hiện bài hát bằng nhiêu hình thức đồng thời biết vận động phụ hoạ khi hát.
	- Cung cấp cho HS khái niệm về cung, nửa cung và dấu hoá.
	- HS biết được tính chất và tác dụng của dấu hoá suốt và dấu hoá bất thường.
HS ôn tập để hát thuần thục bài hát “Khúc hát chim sơn ca”, biết thể hiện bài hát bằng nhiêu hình thức đồng thời biết vận động phụ hoạ khi hát.
	- Cung cấp cho HS khái niệm về cung, nửa cung và dấu hoá.
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
- Đàn phím điện tử.
- Chuẩn bị 1 số bài hát ở hoá biểu có dấu hoá.
Tháng 11
Tuần 15
1 tiết
1
¤n bµi: Khóc h¸t chim s¬n ca
TËp ®äc nh¹c sè 5
¢m nh¹c th­êng thøc: Giíi thiÖu nh¹c sÜ Be-t«-ven
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 5, kết hợp đánh đúng nhịp 4/4.
- Có hiểu biết đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Bê- tô- ven. Nghe và cảm nhận về âm nhạc của ông qua một vài tác phẩm.
- HS đọc nhạc kết hợp với vỗ đệm theo nhịp phách của bài một cách thuần thục.
-Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 5, kết hợp đánh đúng nhịp 4/4.
- Có hiểu biết đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Bê- tô- ven. Nghe và cảm nhận về âm nhạc của ông qua một vài tác phẩm.
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
- SGK, sưu tầm những mẩu chuyện về nhạc sĩ Bê – tô – ven.
- Đàn Organ
- Bảng phụ chép bài TĐN số 5
- Tư liệu về nhạc sĩ ê- tô- ven và một số tác phẩm của ông.
Tháng 12
Tuần 16
1 tiết
1
Ôn tập 
- Ôn tập 2 bài hát Mái trường mến yêu và Lí cây đa, HS thể hiện được tình cảm khi hát
- Ôn tập bài tập đọc nhạc số 1, số2 và số 3. HS thể hiện đúng tiết tấu và giai điệu của bài nhạc.
- Ôn lại tiểu sử và sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Việt.
- HS biết hát đơn ca, song ca, tốp ca và hoà giọng
- HS đọc thuần thục các bài TĐN và biết gõ đệm theo nhịp , phách.
- HS biết được thân thế , sự nghiệp của nhạc sĩ Hoàng Việt.
- Kiểm tra và đánh giá một số HS.
- Ôn tập 2 bài hát Mái trường mến yêu và Lí cây đa, HS thể hiện được tình cảm khi hát
- Ôn tập bài tập đọc nhạc số 1, số2 và số 3. HS thể hiện đúng tiết tấu và giai điệu của bài nhạc.
- Ôn lại tiểu sử và sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Việt.
- HS biết hát đơn ca, song ca, tốp ca và hoà giọng
- HS đọc thuần thục các bài TĐN và biết gõ đệm theo nhịp , phách.
- HS biết được thân thế , sự nghiệp của nhạc sĩ Hoàng Việt.
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
- Xem lại các bài đã học từ tiết 1-tiết 6.
- Đàn phím điện tử.
Tháng 12
Tuần 17
1 tiết
1
Ôn tập 
- HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bốn bài hát đã học: M¸i tr­êng mÕn yªu, LÝ c©y ®a, chóng em cÇn hoµ b×nh, Khóc h¸t chim s¬n ca.
- Đọc đúng cao độ, trường độ các bài TĐN số 1, số 2, số 3, số 4, số 5.
- ©m nh¹c th­êng thøc: T×m hiÓu vÒ c¸c nh¹c sÜ Hoµng ViÖt, §ç nhuËn , BÐt - to - ven vµ c¸c t¸c phÈm ®­îc giíi thiÖu trong s¸ch gi¸o khoa
- Qua việc ôn tập GV hướng dẫn HS cách thi học kỳ để các em có hướng ôn tập phù hợp.
- HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bốn bài hát đã học: M¸i tr­êng mÕn yªu, LÝ c©y ®a, chóng em cÇn hoµ b×nh, Khóc h¸t chim s¬n ca.
- Đọc đúng cao độ, trường độ các bài TĐN số 1, số 2, số 3, số 4, số 5
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
Xem lại các bài đã học từ tiết 1-tiết 6.
- Đàn phím điện tử.
Tháng 12
Tuần 18+19
1 tiết
1
kiÓm tra kú hoc I 
- Th«ng qua c¸c tiÕt «n tËp gióp gi¸o viªn n¾m ®­îc t×nh h×nh häc tËp cña häc sinh vµ kÕt qu¶ thu ®­îc.
- HS nhí vµ «n luyÖn kiÕn thøc, nh÷ng bµi h¸t T§N vµ lý thuyÕt trong Kú I.
- Th«ng qua c¸c tiÕt «n tËp gióp gi¸o viªn n¾m ®­îc t×nh h×nh häc tËp cña häc sinh vµ kÕt qu¶ thu ®­îc.
- HS nhí vµ «n luyÖn kiÕn thøc, nh÷ng bµi h¸t T§N vµ lý thuyÕt trong Kú I.
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
- Đàn phím điện tử.
HỌC KÌ II
Tháng 1
Tuần 20
1 tiết
20
Häc h¸t: §i c¾t lóa
Nh¹c lý: S¬ l­îc vÒ qu·ng
- Qua bµi ®­îc biÕt mét sè lµn ®iÖu d©n ca cña d©n téc Hrª (T©y nguyªn) vµ biÕt ®­îc sù phong phó ®éc ®¸o cña ca nh¹c d©n téc thiÓu sè T©y nguyªn.
- Cã kh¸i niÖm vÒ qu·ng vµ ph©n biÖt qu·ng giai ®iÖu vµ qu·ng hoµ thanh.
- H¸t ®óng giai ®iÖu, biÕt h¸t luyÕn ©m 3 nèt nh¹c. h¸t c¸c nèt nh¹c theo giai ®iÖu.
- Cã kh¸i niÖm vÒ qu·ng vµ ph©n biÖt qu·ng giai ®iÖu vµ qu·ng hoµ thanh.
- H¸t ®óng giai ®iÖu, biÕt h¸t luyÕn ©m 3 nèt nh¹c. h¸t c¸c nèt nh¹c theo giai ®iÖu.
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
- §µn ®iÖn tö, thanh ph¸ch, song loan, SGK.
- H¸t chuÈn bµi h¸t: ®i c¾t lóa
- Tranh ¶nh nói rõng T©y nguyªn.
- §µn giai ®iÖu vµ phÇn ®Öm cho bµi h¸t.
Tháng 1
Tuần 21
1 tiết
21
TiÕt 21
- ¤n bµi: §i c¾t lóa
- TËp ®äc nh¹c sè 6
- Häc thuéc bµi h¸t, h¸t ®óng giai ®iÖu, tËp h¸t nhÑ nhµng vµ râ lêi.
- §äc ®óng cao ®é, tr­êng ®é bµi T§N sè 6. BiÕt thang ©m la-®«-rª-mi-son.
Häc thuéc bµi h¸t, h¸t ®óng giai ®iÖu, tËp h¸t nhÑ nhµng vµ râ lêi.
- §äc ®óng cao ®é, tr­êng ®é bµi T§N sè 6. BiÕt thang ©m la-®«-rª-mi-son.
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
- §µn ®iÖn tö, thanh ph¸ch, song loan, SGK.
Tháng 1
Tuần 22
1 tiết
22
¤n TËp ®äc nh¹c sè 6
¢m nh¹c th­êng thøc: Mét sè thÓ lo¹i bµi h¸t.
- Häc sinh nhËn biÕt mét sè thÓ lo¹i bµi h¸t, cho minh ho¹ tõng thÓ lo¹i. Liªn hÖ víi bµi kh¸c vµ t×m ra c¸ch s¾p xÕp thÓ lo¹i hîp lý.
- §äc ®óng cao ®é, tr­êng ®é bµi T§N sè 6. 
- §äc ®óng cao ®é, tr­êng ®é bµi T§N sè 6. 
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
-Thanh ph¸ch, song loan, SGK.
- Tr×nh diÔn mét sè bµi minh ho¹ cho tõng thÓ lo¹i.
- S­u tÇm bµi h¸t thuéc tõng thÓ lo¹i ngoµi néi dung trong bµi.
Tháng 1
Tuần 23
1 tiết
23
Häc h¸t: Khóc ca bèn mïa
- Häc mét bµi h¸t nhÞp 3/8 ®Ó thÊy ®­îc tÝnh chÊt nhÞp nhµng uyÓn chuyÓn cña lo¹i nh¹c nµy.
- Qua bµi cho HS thÊy mèi liªn quan mét thiÕt con ng­êi víi thiªn nhiªn.
- BiÕt c¸ch nhÊn vµo ph¸ch m¹nh khi h¸t bµi nhÞp 3/8 vµ tËp nh©n dµi ®ñ 3 ph¸ch.
- Häc mét bµi h¸t nhÞp 3/8 ®Ó thÊy ®­îc tÝnh chÊt nhÞp nhµng uyÓn chuyÓn cña lo¹i nh¹c nµy.
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
- Thanh ph¸ch, song loan, SGK.
- H¸t chuÈn x¸c bµi vµ nh÷ng chç khã.
Tháng 2
Tuần 24
1 tiết
24
¤n tËp bµi h¸t: Khóc ca bèn mïa
TËp ®äc nh¹c sè 7
- H¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi.
- TËp h¸t kÕt hîp tù ®¸nh nhÞp 3. TËp ng©n giäng ®ñ tr­êng ®é nèt nh¹c 3 ph¸ch.
- Lµm quen 7 thang ©m cã ©m chñ (la thø) vµ ®äc ®óng bµi nh¹c nhÞp 3/4 giäng la thø.
- Lµm quen 7 thang ©m cã ©m chñ (la thø) vµ ®äc ®óng bµi nh¹c nhÞp 3/4 giäng la thø.
- H¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi.
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
- Nh¹c cô quen dïng, thanh ph¸ch, song loan, SGK, b¶n ®å thÕ giíi.
- ChÐp T§N ra b¶ng phô.
Tháng 2
Tuần 25
1 tiết
25
¤n tËp bµi h¸t : Khóc ca bèn mïa
¤N TËP :TËp ®äc nh¹c sè 7
¢m nh¹c th­êng thøc: Vµi nÐt vÒ ¢m nh¹c thiÕu nhi ViÖt Nam.
- H¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi.
- N¾m v÷ng bµi T§N, ®äc mét c¸ch tù tin vµ truyÒn c¶m, c¶m nhËn giäng thø.
- HiÓu ®«i nÐt vÒ nh¹c thiÕu nhi, ®©y lµ bé phËn trong ©m nh¹c ViÖt Nam hiÖn ®¹i
- H¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi.
- N¾m v÷ng bµi T§N, ®äc mét c¸ch tù tin vµ truyÒn c¶m, c¶m nhËn giäng thø.
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
- Mét sè ca khóc thiÕu nhi. 
- T×m hiÓu vÒ ca khóc thiÕu nhi tiªu biÓu ®Ó minh ho¹ cho bµi.
Tháng 2
Tuần 26
1 tiết
26
¤n tËp
- ¤n tËp l¹i kiÕn thøc ®· häc, ®Æc biÖt lµ c¸c bµi T§N sè 6,7.
- LuyÖn kü n¨ng h¸t tËp thÓ, ®¬n ca, lèi h¸t giäng, h¸t lÜnh x­íng vµ h¸t ®èi ®¸p.
- ¤n bµi §i c¾t lóa, Khóc ca bèn mïa. ThÓ hiÖn hai bµi b»ng ®éng t¸c ®¬n gi¶n. - HS n¾m ®­îc kiÕn thøc s¬ l­îc vÒ qu·ng.
- ¤n tËp l¹i kiÕn thøc ®· häc, ®Æc biÖt lµ c¸c bµi T§N sè 6,7.
- LuyÖn kü n¨ng h¸t tËp thÓ, ®¬n ca, lèi h¸t giäng, h¸t lÜnh x­íng vµ h¸t ®èi ®¸p.
- ¤n bµi §i c¾t lóa, Khóc ca bèn mïa. ThÓ hiÖn hai bµi b»ng ®éng t¸c ®¬n gi¶n. - HS n¾m ®­îc kiÕn thøc s¬ l­îc vÒ qu·ng.
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
- H¸t chuÈn x¸c hai bµi, ®äc chuÈn T§N .
- N¾m v÷ng vÒ kiÕn thøc nh¹c lÝ: s¬ l­îc vÒ qu·ng.
Tháng 2
Tuần 27
1 tiết
27
KiÓm tra
- HS được ôn tập, củng cố lại những kiến thức đã học.
- HS được ôn tập, củng cố lại những kiến thức đã học.
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
.- Sổ điểm
Tháng 3
Tuần 28
1 tiết
28
Häc h¸t: Ca - Chiu - Sa
Bµi ®äc thªm: b¶n hµnh khuc c¸ch m¹ng
- Cho HS lµm quen bµi h¸t míi cña Blan-te (nga) lêi cña Ph¹m Tuyªn.
- Gióp HS t×m hiÓu vÒ bµi ®äc thªm: B¶n hµnh khóc c¸ch m¹ng.
- Cho HS lµm quen bµi h¸t míi cña Blan-te (nga) lêi cña Ph¹m Tuyªn.
- Gióp HS t×m hiÓu vÒ bµi ®äc thªm: B¶n hµnh khóc c¸ch m¹ng.
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
- §µn oãc gan, thanh ph¸ch, song loan, SGK, b¶n ®å thÕ giíi.
- H¸t chuÈn vµ chÝnh x¸c chç khã trong bµi.
- ThÓ hiÖn mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi.
- §äc tr­íc bµi ®äc thªm.
Tháng 3
Tuần 29
1 tiết
29
¤n bµi h¸t: Ca - Chiu - Sa
 TËp ®äc nh¹c : T§N sè 8
- Söa cho HS chç sai trong bµi, yªu cÇu thuéc lêi bµi h¸t. TËp h¸t tèc ®é nhanh.
- BiÕt thÓ hiÖn h×nh tiÕt tÊu nèt ®øng tr­íc.TËp ghÐp lêi ca víi giai ®iÖu bµi T§N
- Söa cho HS chç sai trong bµi, yªu cÇu thuéc lêi bµi h¸t. TËp h¸t tèc ®é nhanh.
- BiÕt thÓ hiÖn h×nh tiÕt tÊu nèt ®øng tr­íc.TËp ghÐp lêi ca víi giai ®iÖu bµi T§N
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
- §µn oãc gan, thanh ph¸ch, song loan, SGK, b¶n ®å thÕ giíi.
- ChÐp bµi ra b¶ng phô.
Tháng 3
Tuần 30
1 tiết
30
¤n TËp ®äc nh¹c sè 8
Nh¹c lý: Gam tr­ëng, giäng tr­ëng
¢m nh¹c th­êng thøc: Nh¹c sÜ Huy Du 
vµ bµi h¸t §­êng chóng ta ®i
- N¨m ch¾c bµi T§N sè 8 ®ång thêi tËp vËn dông ®Ó ®äc mét vµi nhÞp cã cao ®é hoÆc tiÕt tÊu t­¬ng tù.
- Cã kh¸i niÖm vÒ gam tr­ëng, giäng tr­ëng.
- Giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ nh¹c sÜ Huy Du cã nhiÒu ®ãng gãp cho ©m nh¹c VNvµ bµi h¸t ®­êng chóng ta ®i.
- N¨m ch¾c bµi T§N sè 8 ®ång thêi tËp vËn dông ®Ó ®äc mét vµi nhÞp cã cao ®é hoÆc tiÕt tÊu t­¬ng tù.
- Cã kh¸i niÖm vÒ gam tr­ëng, giäng tr­ëng.
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
- §µn oãc gan, thanh ph¸ch, song loan, SGK, b¶n ®å thÕ giíi.
- B¶ng phô, b¨ng ®µi bµi h¸t.
Tháng 3
Tuần 31
1 tiết
31
Häc h¸t: Bµi "TiÕng ve gäi hÌ"
Bµi ®äc thªm: XuÊt xø mét bµi ca
- Qua bµi h¸t gióp HS thÊy ®­îc c¸ch c¶m nhËn cña nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n vÒ mïa hÌ ®èi víi tuæi th¬ vµ ®èi víi mïa hÌ.
-TËp h¸t ®óng giai ®iÖu, chó ý nh÷ng ®¶o ph¸ch vµ tiÕt tÊu cã nèt mãc ®¬n chÊm d«i ®i víi nèt mãc kÐp.
-TËp h¸t ®óng giai ®iÖu, chó ý nh÷ng ®¶o ph¸ch vµ tiÕt tÊu cã nèt mãc ®¬n chÊm d«i ®i víi nèt mãc kÐp.
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
- §µn oãc gan
- ¶nh nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t "TiÕng ve gäi hÌ"
- B¨ng nh¹c TrÞnh C«ng S¬n
Tháng 4
Tuần 32
1 tiết
32
¤n tËp bµi h¸t : TiÕng ve gäi hÌ
TËp ®äc nh¹c sè 9
- HS h¸t ®óng giai ®iÖu, tËp biÓu diÔn tèp ca, ®¬n ca.
- §äc ®óng cao ®é, tr­êng ®é bµi T§N sè 9. KÕt hîp ®¸nh nhÞp 3/4 vµ ghÐp lêi ca.
- §äc ®óng cao ®é, tr­êng ®é bµi T§N sè 9. KÕt hîp ®¸nh nhÞp 3/4 vµ ghÐp lêi ca.
Thuyết trình, trực quan, vấn đáp,thực hành.
- §µn oãc gan, thanh ph¸ch, song loan, SGK, b¶n ®å thÕ giíi.
- B¶ng phô, b¨ng ®µi bµi h¸t.
- §äc nh¹c vµ h¸t lêi bµi T§N chÝnh x¸c. N¨m v÷ng bµi tr­êng lµng t«i vµ nh÷ng chç khã trong bµi.
Tháng 4
Tuần 33
1 tiết
33
¤n tËp bµi h¸t "TiÕng ve gäi hÌ"
 ¤n tËp tËp ®äc nh¹c: T§N sè 4
- HS n¾m v÷ng bµi h¸t "TiÕng ve gäi hÌ" (thuéc lêi ca, h¸t ®óng giai ®iÖu vµ biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m bµi h¸t)
- §äc tèt bµi T§N sè 9 vµ biÕt kÕt hîp ®¸nh nhÞp 34.
- Cã hiÓu biÕt s¬ bé vÒ c¸c d©n téc Ýt ng­êi ë ViÖt Nam ®Ó c¸c em thÊy ®­î

File đính kèm:

  • docxKE_HOACH_DAY_HOC_AM_NHAC_7_AN_20150726_053733.docx
Giáo án liên quan