Kế hoạch bài học Giáo dục an toàn giao thông –lớp 5

 Bài 5 : Em làm gì để thực hiện an toàn giao thông?

I-MỤC TIÊU

-HS biết được những con số thống kê về tai nạn giao thông.HS biết phân tích nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.

-Biết va giải thích các điều luật đơn giản cho bạn bè nghe.Đề ra phương án phòng tránh tai nạn GT.

-Có ý thức thực hiện những qui định của luật GTĐB,có hành vi an toàn khi đi đường.Tham gia tuyên truyền, vận động mọi người, thực hiện luật GTĐB để đảm bảo ATGT.

II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

 -Phiếu học tập.

 III.HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC

1.Khởi động: (1’) Hát

2.Kiểm tra bài cũ: (4’)

3.Bài mới:

a/Giới thiệu bài:( 1’)

b/Các hoạt động: (24’)

 

doc18 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 27/03/2017 | Lượt xem: 165 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài học Giáo dục an toàn giao thông –lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhóm 4 .
-Tìm và phân loại biển báo, mô tả....
-Phát biểu trước lớp.
-Lớp góp ý, bổ sung.
4.Củng cố : (4’)
-Gọi HS nhắc nội dung bài
IV.HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1’)
-Nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị bài :Kĩ năng đi xe đạp an toàn.
*RÚT KINH NGHIỆM:
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC GIÁO DỤC AN TỒN GIAO THƠNG –LỚP 5 
	THÁNG 10
 Bài 2 :KĨ NĂNG ĐI XE ĐẠP AN TOÀN	
I-MỤC TIÊU
-HS biết những qyi định đói với người đi xe đạp trên đường phố theo luật GTĐB.
-HS thể hiện đúng cách điều khiển xe an toàn qua đường giao nhau.Phán đoán và nhận thức được các điều kiện an toàn hay không an toàn khi đi xe đạp.
-Có ý thức điều khiển xe đạp an toàn.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
	-Phiếu học tập.
	-Sa bàn.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC
1.Khởi động: (1’) Hát
2.Kiểm tra bài cũ: (4’) 
3.Bài mới:
a/Giới thiệu bài:( 1’) 	Kĩ năng đi xe đạp an toàn	
b/Các hoạt động: (24’
TL
Hoạt động dạy
	Hoạt đọâng học	
 10’
 8’
 6’
 Hoạt động 1:Trò chơi đi xe đạp trên sa bàn..
*Mục tiêu:HS biết những qyi định đói với người đi xe đạp trên đường phố theo luật GTĐB.
*Cách tiến hành:
-GV nêu các tình huống, yêu cầu HS trả lời hoặc phải nêu cách xử lí đúng, an toàn.
-Để rẻ trái người đi xe đạp pahỉ làm gì?...
-Một số tình huống (xem tài liệu tr18)
Hoạt động 2 :Thực hành
*Mục tiêu:HS thể hiện đúng cách điều khiển xe an toàn qua đường giao nhau.Phán đoán và nhận thức được các điều kiện an toàn hay không an toàn khi đi xe đạp.
*Cách tiến hành:
 -Cho học sinh thực hành trên sân trường.
GV kết luận.
Hoạt động 3:Thi lái xe an toàn.
*Mục tiêu: Có ý thức diều khiển xe đạp an toàn.
*Cách tiến hành:
-GV kẻ sơ đồ trên sân, có một số chướng ngại vật, các biển báo cấm xe đạp..., ngã tư có đèn tín hiệu...
-4 HS tham gia.
-Cho hs xem các biển báo đã học, nói nội dung của biển báo
-2 hs trả lời.
-Thảo luận nhóm.
-Phát biểu trước lớp.
-Cho HS ra sân để thực hành .
-Lớp theo dỏi và nhận xét.
-Lớp góp ý, bổ sung.
-Thi theo nhóm 4.
-HS đạp xe trên sân và phải chấp hành đúng các yêu cầu của sơ đồ đã vạch trên sận.
-Nhóm nào thực hành tốt GV khen và cấp băng lái xe giỏi, an toàn.
 4.Củng cố : (4’)
-Gọi HS nhắc nội dung bài
IV.HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1’)
-Nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị bài : Chọn đường đi an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông.
*RÚT KINH NGHIỆM:
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC GIÁO DỤC AN TỒN GIAO THƠNG –LỚP 5 
	THÁNG 11
 Bài 3 : Chọn đường đi an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông
I-MỤC TIÊU
-HS biết được những điều kiện an toàn và chưa an toàn của các con đường để lựa chọn con đường đi an toàn.HS xác định được những điểm những tình huống không an toàn đối với người đi bộ.
-Biết cách phòng tránh tai nạn có thể xảy ra.Tìm được con đường đi an toàn cho mình.
-Có ý thức thực hiện những qui định của luật GTĐB, có hành vi an toàn khi đi đường.Tham gia tuyên truyền, vận động mọi người, htực hiện luật GTĐB.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	-Phiếu học tập.
	-Sa bàn.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC
1.Khởi động: (1’) Hát
2.Kiểm tra bài cũ: (4’)
3.Bài mới:
a/Giới thiệu bài:( 1’) Chọn đường đi an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông.
 b/Các hoạt động: (24’
TL
Hoạt động day
Hoạt đông học
 5’
 6’
 6’
 7’
 Hoạt động 1: Tìm hiểu con đường từ nhà đến trường.
*Mục tiêu:HS biết được những điều kiện an toàn và chưa an toàn của các con đường để lựa chọn con đường đi an toàn.
*Cách tiến hành:
-Cho HS hiểu làm thế nào để an toàn giao thông?
Hoạt động 2. Xác định con đường an toàn đi đến trường.
*Mục tiêu: HS xác định được những điểm những tình huống không an toàn đối với người đi bộ.
*Cách tiến hành:
-Phát phiêu học tập cho hs.
-Nội dung tham khảo tài liệu.
-GV kết luận.
Hoạt động 3:Phân tích các tình huống nguy hiểmvà cách phòng tránh TNGT.
*Mục tiêu:Biết cách phòng tránh tai nạn có thể xảy ra.Tìm được con đường đi an toàn cho mình.
*Cách tiến hành:
-Giáo viên nêu các tình huông 1,2,3 Tham khảo tài liệu của GV.
Hoạt động 4: Luyện tập thực hành.
*Mục tiêu: Có ý thức thực hiện những qui định của luật GTĐB, có hành vi an toàn khi đi đường.Tham gia tuyên truyền, vận động mọi người, htực hiện luật GTĐB
*Cách tiến hành: 
-Xây dựng phương án : Con đương an toàn khi đến trường.
-Làm thế nào để đi xe đạp an toàn?
2 HS trả lời.
-Thảo luận nhóm.Nêu đặc điểm của con đường từ nhà emđến trường.
-Phát biểu trước lớp.
-Học sinh thảo luận và đánh dấu vào ô đúng.
-Nhóm nào xong trước được biểu dương.
-Trình bày trước lớp.
-Lớp mhận xét, bổ sung.
-Thảo luận nhóm 4 .
-Tìm cách giải quyết tình huống.
-Phát biểu trước lớp.
-Lớp góp ý, bổ sung.
-HS trình bày ý kiến nối tiếp
4.Củng cố : (4’)
-Gọi HS nhắc nội dung bài
IV.HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1’)
-Nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị bài : Nguyên nhân tai nạn giao thông.
*RÚT KINH NGHIỆM:
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC GIÁO DỤC AN TỒN GIAO THƠNG –LỚP 5 
	THÁNG 12
 Bài 4 : Nguyên nhân tai nạn giao thông
I-MỤC TIÊU
-HS biết được những khác nhau gây tai nạn giao thông.HS xác định được những hành vi an toàn và không an toàn đối với người tham gia giao thông.
-Biết cách phòng tránh tai nạn có thể xảy ra.
-Có ý thức thực hiện những qui định của luật GTĐB, có hành vi an toàn khi đi đường.Tham gia tuyên truyền, vận động mọi người, thực hiện luật GTĐB để đảm bảo ATGT.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
	-Phiếu học tập.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC
1.Khởi động: (1’) Hát
2.Kiểm tra bài cũ: (4’)
3.Bài mới:
a/Giới thiệu bài:( 1’) Nguyên nhân tai nạn giao thông
b/Các hoạt động: (24’)
TL
Hoạt động dạy
Hoạt đông học
 7’
 7’
 10’
Hoạt động 1: Tìm hiểu các nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.
*Mục tiêu: HS biết được những khác nhau gây tai nạn giao thông.
*Cách tiến hành:
-GV đọc mẫu tin TNGT.
Hoạt động 2. Thử Xác định nguyên nhân 
*Mục tiêu: HS xác định được những hành vi an toàn và không an toàn đối với người tham gia giao thông.
*Cách tiến hành:
 -Phát phiếâu học tập cho hs.
-Nội dung tham khảo tài liệu.
-GV kết luận.
Hoạt động 3:Thực hành làm chủ tốc độ.
*Mục tiêu:Biết cách phòng tránh tai nạn có thể xảy ra.
]Có ý thức thực hiện những qui định của luật GTĐB, có hành vi an toàn khi đi đường. Tham gia tuyên truyền, vận động mọi người, thực hiện luật GTĐB để đảm bảo ATGT.
*Cách tiến hành:
-Giáo viên nêu cách chơi.
+2 HS chạy ngược chiều nhau với tốc độ nhanh.
+Có tín hiệu dừng lại.
+Ai thực hiện đúng, chính xác. 
- GV kết luận.
-HS lắng nghe.
-Thảo luận nhóm.phân tích.
+Hiện tượng ?
+Xãy ra vào thời gian nào?
+Xảy ra ở đâu?
+Hậu quả?
+Nguyên nhân?
-Phát biểu trước lớp.
-Học sinh thảo luận và đánh dấu vào ô đúng.
-Nhóm nào xong trước được biểu dương.
-Trình bày trước lớp.
-Lớp nhận xét, bổ sung.
-Các nhóm tham gia trò chơi.
-Lớp nhâïn xét.
-Lắng nghe.
4.Củng cố : (4’)
-Gọi HS nhắc nội dung bài: Viết một bài tường thuật về một TNGT, vẽ tranh cổ động về ATGT.
IV.HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1’)
-Nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị bài : Em làm gì để thực hiện an toàn giao thông?
*RÚT KINH NGHIỆM:
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC GIÁO DỤC AN TỒN GIAO THƠNG –LỚP 5 
	THÁNG 1
 Bài 5 : Em làm gì để thực hiện an toàn giao thông?
I-MỤC TIÊU
-HS biết được những con số thống kê về tai nạn giao thông.HS biết phân tích nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.
-Biết va giải thích các điều luật đơn giản cho bạn bè nghe.Đề ra phương án phòng tránh tai nạn GT.
-Có ý thức thực hiện những qui định của luật GTĐB,có hành vi an toàn khi đi đường.Tham gia tuyên truyền, vận động mọi người, thực hiện luật GTĐB để đảm bảo ATGT.
II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
	-Phiếu học tập.
 III.HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC
1.Khởi động: (1’) Hát
2.Kiểm tra bài cũ: (4’)
3.Bài mới:
a/Giới thiệu bài:( 1’)
b/Các hoạt động: (24’)
TL
Hoạt động dạy
Hoạt đông học
 6’
 10’
 8’
 Hoạt động 1: Tuyên truyền.
*Mục tiêu:HS biết được những con số thống kê về tai nạn giao thông.HS biết phân tích nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.
*Cách tiến hành:
-GV đọc mẫu tin TNGT.
Hoạt động 2. Lập phương án thực hiện ATGT
*Mục tiêu:Biết va giải thích các điều luật đơn giản cho bạn bè nghe.Đề ra phương án phòng tránh tai nạn GT.
*Cách tiến hành:
-Phát phiếâu học tập cho hs.
-Chia lớp thành 3 nhóm theo dãy bàn
-Nội dung tham khảo tài liệu.
-GV kết luận.
Nội dung phương án:
*Khảo sát điều tra:
 +Bao nhiêu bạn đi xe đạp. Bố mẹ chở. Đi bộ.
 +Bao nhiêu bạn đi xe thành thạo, chưa thành thạo...
 +Bao nhiêu bạn đã nắm được luật giao thông đường bộ, thuộc các loại biển báo trên đường...
Hoạt động 3: Tổng kêt ATGT cho hs vẽ tranh cổ động về ATGT.
*Mục tiêu: Có ý thức thực hiện những qui định của luật GTĐB,có hành vi an toàn khi đi đường.Tham gia tuyên truyền, vận động mọi người, thực hiện luật GTĐB để đảm bảo ATGT.
*Cách tiến hành:
-GV cổ động tuyên truyền về ATGT 
-Những nguyên nhân nào gây ra tai nạn giao thông? +2 HS trả lời.
-HS lắng nghe.
-Tóm tắt số liệu từ thông tin.
-Thảo luận nhóm.phân tích trình bay tranh sưu tầm để cổ động.
-Phát biểu trước lớp.
-Học sinh thảo luận và lập phương án cho nhóm mình.
+Nhóm đi xe đạp.
+Nhóm được ba mẹ đưa đi học.
+Nhóm đi bộ đến trường
-Nhóm nào xong trước được biểu dương.
-Trình bày trước lớp.
-Lớp nhận xét, bổ sung.
-Lắng nghe. 
-Sau đó vài HS nhắc lại.
 4.Củng cố : (4’)
-Gọi HS nhắc nội dung bài
IV.HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1’)
-Nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị bài : Luật giao thông đường thủy nội địa.Trường hợp tránh nhau khi đi đổi hướng.
*RÚT KINH NGHIỆM:
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC GIÁO DỤC AN TỒN GIAO THƠNG –LỚP 5 
	THÁNG 02
 AN TỒN GIAO THƠNG ĐƯỜNG THỦY
 Bài 6 :LUẬT GIAO THƠNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA.
 TRƯỜNG HỢP PHẢI TRÁNH NHAU KHI ĐI ĐỐI HƯỚNG
I-MỤC TIÊU :
-HS hiểu các quy định tránh nhau của các phương tiện GTĐT khi đi đối hướng.	
-HS thể hiện đúng các quy định trên khi sử dụng phương tiện GTĐT thơ sơ .
-Cĩ thĩi quen chấp hành tốt Luật GTĐT.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	-Tranh tàu thuyền đang lưu thơng trên sơng.
	-Áo phao cứu sinh, thùng mủ rỗng .
III.HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC
1.Khởi động: (1’) Hát
2.Kiểm tra bài cũ: (4’)
3.Bài mới:
a/Giới thiệu bài:( 1’) Luật giao thông đường thủy nội địa.Trường hợp tránh nhau khi đi đổi hướng.
b/Các hoạt động: (24’)
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học
 10’
 7’
 7’
Hoạt động 1: Kĩ thuật đặt câu hỏi – Sử dụng ĐDDH
 *Mục tiêu: HS hiểu các quy định tránh nhau của các phương tiện GTĐT khi đi đối hướng.	 
*Cách tiến hành: 
-Chia lớp thành 6 nhĩm .Cho HS thảo luận theo nhĩm, mỗi nhĩm một nội dung. Thời gian 3 phút.
*Nhĩm 1: Theo em phương tiện GTĐT đường thủy đi ngược nước và phương tiện GTĐT đi xuơi dịng nước khi gặp nhau cần phải tránh thì phương tiện nào phải nhường đường?
*Nhĩm 2: Trường hợp nước đứng khi gặp nhau cần phải tránh thì phương tiện nào phải nhường đường ?
*Nhĩm 3:Trường hợp phương tiện thơ sơ và phương tiện cĩ động cơ đi đối hướng và phải tránh nhau thì phương tiện nào phải nhường đường ?
*Nhĩm 4:Trường hợp phương tiện cĩ động cơ cơng suất nhỏvà phương tiện cĩ động cơ cơng suất lớn đi đối hướng cần tránh nhau thì phương tiện nào phải nhường đường ?
*Nhĩm 5:Trường hợp đi một mình khi đối hướng và phải tránh nhau với đồn lai dắt thì phương tiện nào phải nhường đường ?
Gv giảng : đồn lai là tàu kéo, sà lan.
*Nhĩm 6: Em biết sử dụng áo phao cứu sinh khơng ?Những dụng cụ đĩ cĩ ích gì ?
 Hoạt động 2 : Kĩ thuật : Thực hành kĩ năng
*Mục tiêu:HS thể hiện đúng các quy định trên khi sử dụng phương tiện GTĐT thơ sơ .
*Cách tiến hành:
 -GV giao mỗi nhĩm một đồ vật để thực hành như áo phao, phao cứu sinh,thùng mủ rỗng, GV hỏi :
 -Tên đồ vật đĩ là gì? 
 -Dùng để làm gì ?
 -Tại sao nĩ giúp em được an tồn ?
 -Em sử dụng đồ vật đĩ như thế nào ?
 -Em cĩ thể thấy đồ vật này ở đâu ?
?GV liên hệ thực tế:Đường bộ đội mũ bảo hiểm, đường thủy mặc áo phao cứu sinh.
Hoạt động 3: Kĩ thuật : Trị chơi 
 “Thi cấp bằng lái thuyền trưởng”.
*Mục tiêu:Cĩ thĩi quen chấp hành tốt Luật GTĐT.
*Cách tiến hành:
 -Chọn 1 HSG làm cảnh sát GT, các em cịn lại đĩng vai những người đi thi xin cấp bằng lái thuyền trưởng. gV ghi các câu hỏi cĩ nội dung bài học ở hoạt động 1 và 2 để em đĩng vai cảnh sát GT hỏi.
-GV tổng kết, cho HS chép ghi nhớ : 
 GHI NHỚ:
 -Tránh nhau, nhường đường nhau đúng quy định là điều cần thiết khi điều khiển phương tiện.
 -Tránh nhau, nhường đường đúng luật định gĩp phần làm giảm tai nạn xảy ra.
-2 HS trả lời.
-Học sinh thảo luận theo yêu cầu. Đại diện HS trình bày. HS và GV bổ sung.
*Nhĩm 1: Phương tiện (pt)đi ngược nước phải nhường đường ( Vì pt đi xuơi nước tốc độ nhanh hơn)
*Nhĩm 2: Pt nào phát tín hiệu xin đường trước thì pt kia phải tránh và nhường đường. 
*Nhĩm 3: pt thơ sơ phải nhường đường (Vì pt cĩ động cơ tốc độ nhanh hơn)
*Nhĩm 4: pt cĩ động cơ cơng suất nhỏ phải nhường đường (Vì pt cĩ động cơ cơng suất lớn tốc độ nhanh hơn)
*Nhĩm 5: pt đi một mình phải nhường đường.
*Nhĩm 6: HS tự trả lời.
Những dụng cụ đĩ giữ được an tồn khi cĩ tai nạn xảy ra.
- HS thực hành các kĩ năng sử dụng áo phao, phao cứu sinh,..
- Áo phao, phao cứu sinh,..
- Giữ được an tồn khi cĩ tai nạn 
-Khơng bị chìm.
-HS thực hành mặc áo phao, mang phao, thùng mủ.
- Trên tàu, bãi tắm biển
-HS thi trả lời những câu hỏi chính xác, thực hành đúng việc sử dụng áo phao cứu sinh thì cơng nhận đỗ và được cấp bằng. Nếu trả lời sai 2 câu hỏi trở lên hoặc sử dụng sai dụng cụ phao cứu sinh thì khơng được cơng nhận.
-HS chép ghi nhớ.
4.Củng cố : (4’)
-Gọi HS nhắc nội dung bài
IV.HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1’)
-Nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị bài :Biển báo hiệu giao thơng đường thủy.Thơng báo cấm và thơng báo chỉ dẫn
 *RÚT KINH NGHIỆM:
... 
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC GIÁO DỤC AN TỒN GIAO THƠNG –LỚP 5 
	THÁNG 03
 Bài 7 : BIỂN BÁO HIỆU GIAO THƠNG ĐƯỜNG THỦY. 
	 THƠNG BÁO CẤM VÀ THƠNG BÁO CHỈ DẨN
I-MỤC TIÊU :
- HS hiểu ý nghĩa một số biển báo hiệu GTĐT thơng dụng.	
- HS nhận xét nhanh chĩng và chính xác các biển báo đã được học.
-Cĩ ý thức chú ý các biển báo hiệu lệnh của GTĐT và nhắc nhở mọi người tuân theo.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	- Biển báo cấm (4) : Cấm thả neo, cấm quay trở, cấm pt vượt nhau, cấm bơi lội.
	- Biển thơng báo (4) : Sắp đến ngã tư nơi sơng hẹp, được phép quay trở, sắp đến ngã tư nơi sơng rộng, phía trước là nơi giao nhau cĩ nhiều sơng, kênh.
	-Áo phao, phao cứu sinh, thùng mủ rỗng thực hành kĩ năng.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC
1.Khởi động: (1’) Hát
2.Kiểm tra bài cũ: (4’)
3.Bài mới:
a/Giới thiệu bài:( 1’) Biển báo hiệu giao thơng đường thủy.Thơng báo cấm và thơng báo chỉ dẫn
b/Các hoạt động: (24’
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học
 10’
 8’
 6’
 Hoạt động 1: Kĩ thuật hoạt động nhĩm thực hành
*Mục tiêu:HS hiểu ý nghĩa một số biển báo hiệu GTĐT thơng dụng.	
*Cách tiến hành:
-GV giao mỗi nhĩm 2 biển báo (Biển báo cấm và biển thơng báo). Mỗi nhĩm thảo luận về hình dạng, màu sắc, hình vẽ bê trong ( TG 3 phút). 
-Đại diện HS trình bày.
-GV nhận xét, ghi bảng.
Tên biển
Nội dung
Hình dạng
Màu sắc
Hình vẽ bên trong
Biển báo 
cấm
Cấm 
thả 
neo
Hình vuơng
Nền trắng viền 
đỏ, 
Màu 
đen
Biển thơng báo 
chỉ 
dẫn
Được phép 
quay 
trở
Hình vuơng
Nền xanh
Màu 
trắng
.
-GV kết luận : Về hình dạng, đặc điểm phân biệt 2 loại biển báo cấm và biển chỉ dẫn:
 -Giống nhau: Hình vuơng
 -Khác nhau:Biển báo cấm:nền trắng ,viền đỏ,hình vẽ màu đen
- Biển thơng báo chỉ dẫn: Nền xanh, hình vẽ trắng.
Hoạt động 2 : Kĩ thuật : Thực hành kĩ năng
*Mục tiêu:HS nhận xét nhanh chĩng và chính xác các biển báo đã được học.
*Cách tiến hành:
-GV để 8 biển báo trên bàn ( biển theo nội dung bài).
- Gọi một số HS lựa đúng biển báo theo yêu cầu GV.
*VD: Cấm thả neo.
-GV yêu cầu HS thực hành áo phao, phao cứu sinh, thùng mủ rỗng.
Hoạt động 3 : Kiểm tra :Trị chơi 
*Mục tiêu:Cĩ ý thức chú ý các biển báo hiệu lệnh của GTĐT và nhắc nhở mọi người tuân theo.
*Cách tiến hành:
-Chọn 2 nhĩm, mỗi nhĩm 4 HS. Mỗi nhĩm nhận 8 biển báo theo nội dung bài học(1HS 2 biển báo khác nhau). Khi GV nêu tên biển báo nào thì từng em trong mỗi nhĩm sẽ đưa lên biển báo thích hợp.
-Nhĩm nào sai 3 lần trước thì nhĩm khác lên thay thế.
-GV nhận xét , tuyên dương nhĩm làm đúng
 *GV tổng kết, cho HS chép ghi nhớ : 
 ? GHI NHỚ:
-Biển báo cấm bắt buộc người lái phương tiện phải chấp hành.
-Biển chỉ dẫn cho người lái phương tiện biết để xử lí tình huống.
-Học sinh thảo luận theo yêu cầu 
-Đại diện HS trình bày.
-HS lắng nghe.
-HS thực hành theo yêu cầu.
-HS tham gia trị chơi.
-HS lắng nghe.
- 3 HS đọc ghi nhớ.
-HS chép ghi nhớ vào vở.
4.Củng cố : (4’)
-Gọi HS nhắc nội dung bài :GV giao mỗi nhĩm chuẩn bị nội dung 1 bài đã học.
IV.HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1’)
-Nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị bài : Ơn tập
*RÚT KINH NGHIỆM:
. 
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC GIÁO DỤC AN TỒN GIAO THƠNG –LỚP 5 
	THÁNG 04
 Bài 8 : ƠN TẬP 
I-MỤC TIÊU :
- HS nắm vững các kiến thức đã học về Luật GT đường bộ và Luật giao thơng đường thủy nội địa. 
- HS nhận biết và hiểu nội dung các biển báo GT đường bộ, đường thủy, chấp hành đúng về Luật GT đường bộ, đường thủy.
- Cĩ ý thức thực hiện tốt và nhắc nhở mọi người thực tốt Luật GT đường bộ, đường thủy để tránh tai nạn GT.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	- Biển báo GT đường bộ, đường thủy đã học. 
III.HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC
1.Khởi động: (1’) Hát
2.Kiểm tra bài cũ: (4’)
3.Bài mới:
a/Giới thiệu bài:( 1’) Ơn tập
b/Các hoạt động: (24’
TL
	Hoạt động của thầy
Hoạt động của trịø
 14’
 10’
 Hoạt động 1: Kĩ thuật hoạt động nhĩm – Đồ dùng dạy học
*Mục tiêu:HS nắm vững các kiến thức đã học về Luật GT đường bộ và Luật giao thơng đường thủy nội địa. 
*Cách tiến hành:
-GV chia lớp làm 6 nhĩm – mổi nhĩm 4-5 HS.
-Nhĩm 1 : Trình bày các biển báo GT đường bộ đã học (báo cấm, nguy hiểm, hiệu lệnh, chỉ dẫn).
Sau khi trình bày về đặc điểm, nội dung các biển báo, nhĩm 1 cĩ thể yêu cầu bạn ở nhĩm khác chọn một biển báo mỗi loại trình bày nội dung biển đĩ.
-Nhĩm 2 : Tương tự nhĩm 1, trình bày Những quy định đối với người đi xe đạp an tồn.
-Nhĩm 3 : Trình bày những đặc điểm thể hiện con đường an tồn và con đường khơng an tồn.
-Nhĩm 4 : Những nguyên nhân gây tai nạn GT.
-Nhĩm 5 : Những việc làm để thực hiện an tồn GT khi đi xe đạp, đi bộ, ngồi trên xe.
-Nhĩm 6 : Trình bày Luật GT đường thủy nội địa. trường hợp đi ngược hướng phải tránh nhau.
-GV cần bổ sung giúp đỡ HS chưa nằm vững kiến thức.
Hoạt động 2 : Kĩ thuật trị chơi.
*Mục tiêu:HS nhận biết và hiểu nội dung các biển báo GT đường bộ, đường thủy, chấp hành đúng về Luật GT đường bộ, đường thủy.
*Cách tiến hành:
 -Mỗi nhĩm 4 HS : một em mang bảng “Đường bộ”, một em mang bảng “Đường thủy”. Hai em cịn lại sẽ chọn một biển báo úp trên bàn giơ lên. 
Ví dụ : Đĩ là biển báo “Đường bộ” thì em mang bảng “Đường bộ” đến đứng kề bên và nêu đặc điểm của biển báo đĩ về nội dung, hình thức. Nếu em cịn lại lật biển thứ 2 và nêu đúng thì nhĩm sẽ được khen.
?Giao việc :Cĩ ý thức thực hiện tốt và nhắc nhở mọi người thực tốt Luật GT đường bộ, đường thủy để tránh tai nạn GT.
-Nhĩm nhận nhiệm vụ từng câu hỏi
-Đại diện HS mỗi nhĩm trình bày. 
HS lắng nghe.
HS lớp tham gia trả lời câu hỏi
-HS tham gia trị chơi.
-HS lắng nghe.
4.Củng cố : (4’)
-Gọi HS nhắc nội dung bài
IV.HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1’)
-Nhận xét tiết

File đính kèm:

  • docATGT_KHOI5NGOCDUNG.doc