Hướng dẫn học môn Toán 3

Hướng dẫn học

 HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP

I. Mục tiêu:

- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng Toán, Tiếng Việt.

 - Củng cố kiến thức đã học,tính giá trị biểu thức tuần 5.

- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.

 II. Đồ dùng dạy học:

 - GV : Phiếu học tâp.

 - HS : Vở ghi bài tập.

III.Hoạt động dạy - học:

 

docx27 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 12/02/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Hướng dẫn học môn Toán 3, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 3 Hướng dẫn học	
 HOÀN THIỆN CÁC BÀI TẬP TRONG NGÀY
I. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng Toán, Tiếng Việt.
 - Củng cố kiến thức đã học, tuần 35.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 - GV : Phiếu học tâp.
 - HS : Vở ghi bài tập.
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
3’
28’
3-4’
A.Bài cũ:
B.Bài mới:
1.Hoạt động1: Hoàn thiện các bài tập.
2.Hoạt động 2: Củng cố kiến thức môn Toán.
C.Củng cô, dặn dò:
-Sáng nay học những môm gì ?
- Nhận xétp
-Nêu yêu cầu bài
-Hướng dẫn hoàn thành các bài buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
Củng cố kiến thức
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-Hướng dẫn, tổ chức ôn nội dung trong vở.
 Cùng em học Toán
(VBT, tiết 1)
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở. 
-Gọi hs trình bày, nhận xét
-GV nhận xét 
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
- Trả lời
- Nhận xét
Lắng nghe
-HS nêu các bài tập
Buổi sáng
-Hoàn thành theo sự hướng dẫn của GV
Lắng nghe
-HS đọc yêu cầu
-Hslàm bài trong vở bài tập
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-HS trình bày, nhận xét
-Lắng nghe
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 2	Thể dục
¤N NH¶Y D¢Y- TUNG, BẮT BÓNG 
 - TC"CHUYỂN ĐỒ VẬT".
 (Đã soạn: Ngày 12/ 5/ 2015)
............................................................
Tiết 3 Hướng dẫn học	
 HOÀN THIỆN CÁC BÀI TẬP TRONG NGÀY
I. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng Toán, Tiếng Việt.
 - Củng cố kiến thức đã học, tuần 35.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 - GV : Phiếu học tâp.
 - HS : Vở ghi bài tập.
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
3’
28’
3-4’
A.Bài cũ:
B.Bài mới:
1.Hoạt động1: Hoàn thiện các bài tập.
2.Hoạt động 2: Củng cố kiến thức môn Toán.
C.Củng cô, dặn dò:
-Sáng nay học những môm gì ?
- Nhận xét
-Nêu yêu cầu bài
-Hướng dẫn hoàn thành các bài buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
Củng cố kiến thức
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-Hướng dẫn, tổ chức ôn nội dung trong vở.
 Cùng em học Toán
(VBT, tiết 2)
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở. 
-Gọi hs trình bày, nhận xét
-GV nhận xét 
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
- Trả lời
- Nhận xét
Lắng nghe
-HS nêu các bài tập
Buổi sáng
-Hoàn thành theo sự hướng dẫn của GV
Lắng nghe
-HS đọc yêu cầu
-Hslàm bài trong vở bài tập
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-HS trình bày, nhận xét
-Lắng nghe
-Thực hiện
-lắng nghe
Thứ sáu ngày 8 tháng 5 năm 2015
Tiết 1 Tù nhiªn- X· héi
BÒ MÆT LôC §ÞA
 (Đã soạn: Ngày 6/ 5/ 2015)
..............................................................................................
Tiết 2	Hoạt động tập thể
SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG
.................................................................
Tiết 3 Hướng dẫn học	
 HOÀN THIỆN CÁC BÀI TẬP TRONG NGÀY
I. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng Toán, Tiếng Việt.
 - Củng cố kiến thức đã học, tuần 34.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 - GV : Phiếu học tâp.
 - HS : Vở ghi bài tập.
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
3’
28’
3-4’
A.Bài cũ:
B.Bài mới:
1.Hoạt động1: Hoàn thiện các bài tập.
2.Hoạt động 2: Củng cố kiến thức môn Toán.
C.Củng cô, dặn dò:
-Sáng nay học những môm gì ?
- Nhận xét
-Nêu yêu cầu bài
-Hướng dẫn hoàn thành các bài buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
Củng cố kiến thức
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-Hướng dẫn, tổ chức ôn nội dung trong vở.
 Cùng em học Toán
(VBT, tiết 3)
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở. 
-Gọi hs trình bày, nhận xét
-GV nhận xét 
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
- Trả lời
- Nhận xét
Lắng nghe
-HS nêu các bài tập
Buổi sáng
-Hoàn thành theo sự hướng dẫn của GV
Lắng nghe
-HS đọc yêu cầu
-Hslàm bài trong vở bài tập
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-HS trình bày, nhận xét
-Lắng nghe
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 3 Hướng dẫn học	
 HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP
I. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng Toán, Tiếng Việt.
 - Củng cố kiến thức đã học,tìm 1 trong các phần bằng nhau của mỗi số tuần 6.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 - GV : Phiếu học tâp.
 - HS : Vở ghi bài tập.
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
12’
18’
3-4’
A.Bài cũ:
B.Bài mới:
1.Hoạt động1 :Hoàn thiện các bài tập.
2.Hoạt động 2 :Củng cố kiến thức môn Toán.
Bài 1: 
Bài 2: Hãy khoanh vào 1/6 số bông hoa sau:
C.Củng cô, dặn dò:
-Hỏi nội dung bài buổi sáng
- Nhận xét
-Hoàn thành các bài buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
-Yêu cầu HS đọc đề bài
 a. Tìm 1/3 của : 27cm, 24 kg, 18 lít
b. Tìm 16 của: 48m, 42 kg, 60 lít
-GV hướng dẫn cho hs 
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở. 
-Gọi hs trình bày, nhận xét
-GV nhận xét 
-HS đọc yêu cầu
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi hs trình bày,
nhận xét
-GVnhận xét 
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
- Trả lời
- Nhận xét
- HS hoàn thành
Lắng nghe
-HS đọc yêu cầu
Đáp án :
9cm, 8kg, 6 l
8m, 7 kg, 10 l
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-HS trình bày, nhận xét
- HS đọc đề bài
*Kết quả đúng:
-HS trình bày
-Nhận xét
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 3 Hướng dẫn học	
 HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP
I. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng Toán, Tiếng Việt.
 - Củng cố kiến thức đã học,chia số có hai chữ số cho số có một chữ số tuần 6.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 - GV : Phiếu học tâp.
 - HS : Vở ghi bài tập.
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
12’
18’
3-4’
A.Bài cũ:
B.Bài mới:
1.Hoạt động1 :Hoàn thiện các bài tập.
2.Hoạt động 2 :Củng cố kiến thức môn Toán.
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
Bài 2: 
C.Củng cô, dặn dò:
-Hỏi bài buổi sáng
- Nhận xét
-Hoàn thành các bài buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
-Yêu cầu HS đọc đề bài
 46 : 2
88 : 4
69 : 3
-GV hướng dẫn cho hs 
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở. 
-Gọi hs trình bày, nhận xét
-GV nhận xét 
-HS đọc yêu cầu
Tìm 16 của: 48m, 42 kg, 60 lít
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi hs trình bày,
nhận xét
-GVnhận xét 
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
- Trả lời
- Nhận xét
- HS hoàn thành
Lắng nghe
-HS đọc yêu cầu
Đáp án :
6
22
23
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-HS trình bày, nhận xét
- HS đọc đề bài
*Kết quả đúng:
 8m, 7 kg, 10 lít
-HS trình bày
-Nhận xét
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 3 Hướng dẫn học	
 HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP
I. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng Toán, Tiếng Việt.
 - Củng cố kiến thức đã học,phép chia hết và phép chia có dư tuần 6.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 - GV : Phiếu học tâp.
 - HS : Vở ghi bài tập.
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
12’
18’
3-4’
A.Bài cũ:
B.Bài mới:
1.Hoạt động1 :Hoàn thiện các bài tập.
2.Hoạt động 2 :Củng cố kiến thức môn Toán.
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
Bài 2: Trong phép chia cho 5, số dư lớn nhất có thể là mấy?
C.Củng cô, dặn dò:
-Hỏi bài buổi sáng
- Nhận xét
-Hoàn thành các bài buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
-Yêu cầu HS đọc đề bài
 23 : 4
29 : 4
37 : 5
-GV hướng dẫn cho hs 
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở. 
-Gọi hs trình bày, nhận xét
-GV nhận xét 
-HS đọc yêu cầu
Hãy khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng:
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi hs trình bày,
nhận xét
-GVnhận xét 
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
- Trả lời
- Nhận xét
- HS hoàn thành
Lắng nghe
-HS đọc yêu cầu
Đáp án :
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-HS trình bày, nhận xét
- HS đọc đề bài
*Kết quả đúng:
B.4
-HS trình bày
-Nhận xét
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 3 Hướng dẫn học	
 HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP
I. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng Toán, Tiếng Việt.
 - Củng cố kiến thức đã học,tính giá trị biểu thức tuần 5.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 - GV : Phiếu học tâp.
 - HS : Vở ghi bài tập.
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
12’
18’
3-4’
A.Bài cũ:
B.Bài mới:
1.Hoạt động1 :Hoàn thiện các bài tập.
2.Hoạt động 2 :Củng cố kiến thức môn Toán.
Bài 1: : TÝnh nhÈm.
Bài 2: 
C.Củng cô, dặn dò:
-Hỏi bài buổi sáng
- Nhận xét
-Hoàn thành các bài buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-GV hướng dẫn cho hs 
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở. 
-Gọi hs trình bày, nhận xét
-GV nhận xét 
-HS đọc yêu cầu
? BT cho biÕt g× ?
? BT hái g× ?
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi hs trình bày,
nhận xét
-GVnhận xét 
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
- Trả lời
- Nhận xét
- HS hoàn thành
Lắng nghe
-HS đọc yêu cầu
Đáp án :
a.3 x4 = 12 2 x 6 = 12 3 x 4 = 12
3 x 7 = 21 2 x 8 = 16 4 x 7 = 28
b) NhÈm.
200 x 3 = ?
nhÈm 2 tr¨m x 3 = 600
VËy 200 x 3 = 600
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-HS trình bày, nhận xét
- HS đọc đề bài
*Kết quả đúng:
Tãm t¾t
Cã 8 bµn
1 bµn 4 ghÕ
? ghÕ
Bµi gi¶i
Sè ghÕ cã trong phßng ¨n lµ
4 x 8 = 36 (ghÕ)
§S: 36 ghÕ
-HS trình bày
-Nhận xét
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 3 Hướng dẫn học	
 HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP
II. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng Toán, Tiếng Việt.
 - Củng cố kiến thức đã học,tính giá trị biểu thức, tuần 5.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 - GV : Phiếu học tâp.
 - HS : Vở ghi bài tập.
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
12’
18’
3-4’
A.Bài cũ:
B.Bài mới:
1.Hoạt động1 :Hoàn thiện các bài tập.
2.Hoạt động 2 :Củng cố kiến thức môn Toán.
Bài 1:Tìm x:
Bài 2: 
C.Củng cô, dặn dò
-Hỏi bài cũ
-Hoàn thành bài còn buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-GV hướng dẫn cho hs 
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở. 
-Gọi hs trình bày, nhận xét
-GVnhận xét cho điểm
-HS đọc yêu cầu
a.6 x 6 + 182=
b.6 x 8 – 19 =
c. 6 x 3 + 63 =
d. 6x 7 – 42 =
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi hs trình bày,
nhận xét
-GVnhận xét 
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
- Trả lời
- Nhận xét
- HS hoàn thành
Lắng nghe
-HS đọc yêu cầu
Đáp án :
X x 6 = 12	X : 4 = 23
X= 12 x 6	X = 23 x 4
X = 72	X = 92
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-HS trình bày, nhận xét
- HS đọc đề bài
*Kết quả đúng:
a. 218
b.29
c. 81
d. o
-HS trình bày
-Nhận xét
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 3 Hướng dẫn học	
 HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP
I. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng Toán, Tiếng Việt.
 - Củng cố kiến thức đã học,tính giá trị biểu thức tuần 5.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 - GV : Phiếu học tâp.
 - HS : Vở ghi bài tập.
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
12’
18’
3-4’
A.Bài cũ:
B.Bài mới:
1.Hoạt động1 :Hoàn thiện các bài tập.
2.Hoạt động 2 :Củng cố kiến thức môn Toán.
Bài 1: : TÝnh nhÈm.
Bài 2: 
C.Củng cô, dặn dò:
-Hỏi bài buổi sáng
- Nhận xét
-Hoàn thành các bài buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
-Yêu cầu HS đọc đề bài
 a.6 x 6 + 182=
b.6 x 8 – 19 =
c. 6 x 3 + 63 =
d. 6x 7 – 42 =
-GV hướng dẫn cho hs 
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở. 
-Gọi hs trình bày, nhận xét
-GV nhận xét 
-HS đọc yêu cầu
? BT cho biÕt g× ?
? BT hái g× ?
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi hs trình bày,
nhận xét
-GVnhận xét 
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
- Trả lời
- Nhận xét
- HS hoàn thành
Lắng nghe
-HS đọc yêu cầu
Đáp án :
a. 218
b.29
c. 81
d. o
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-HS trình bày, nhận xét
- HS đọc đề bài
*Kết quả đúng:
Tãm t¾t
Cã 8 bµn
1 bµn 4 ghÕ
? ghÕ
Bµi gi¶i
Sè ghÕ cã trong phßng ¨n lµ
4 x 8 = 36 (ghÕ)
§S: 36 ghÕ
-HS trình bày
-Nhận xét
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 3 
Hướng dẫn học
 HOÀN THIỆN BÀI TẬP
I. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng Toán, Tiếng Việt.
 - Củng cố kiến thức đã học,nhân số có hai chữ số cho số có một chữ số không nhớ tuần 4.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 - GV : Phiếu học tâp.
 - HS : Vở ghi bài tập.
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
12’
18’
3-4’
A.Bài cũ:
-Hỏi bài cũ
B.Bài mới:
1.Hoạt động 1:Hoàn thiện các bài tập.
-Hoàn thành bài còn buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
2.Hoạt động 2:Củng cố kiến thức môn Toán.
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
-Yêu cầu HS đọc đề bài
a. 32 x 3
b. 43 x 2 
c. 12 x 4
-GV hướng dẫn cho hs 
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở. 
-Gọi hs trình bày, nhận xét
-GVnhận xét cho điểm
Bài 2: Một vườn có 654 cây vải , số cây nhãn nhiều hơn số cây vải 94 cây. Hỏi có bao nhiêu cây nhãn
-HS đọc yêu cầu
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi hs trình bày,
nhận xét
-GVnhận xét cho điểm
C.Củng cô, dặn dò:
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
-HS hoàn thành
-HS đọc yêu cầu
Đáp án:
a.96
b.86
c.48
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-HS trình bày, nhận xét
- HS đọc đề bài
*Kết quả đúng:
Gỉai
Trong vườn có số cây nhãn là:
654 – 94 = 560 (cây)
Đ/S: 560 cây
...
-HS trình bày
-Nhận xét
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 3 Hướng dẫn học	
 HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP
A. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng Toán, Tiếng Việt.
 - Củng cố kiến thức đã học,ôn tập về hình học. 
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 B. Đồ dùng dạy học: 
 - GV : Phiếu học tâp.
 - HS : Vở ghi bài tập.
C.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
12’
18’
3-4’
I.Bài cũ:
-Hỏi bài cũ
II.Bài mới:
1.Hoạt động 1:Hoàn thiện các bài tập.
-Hoàn thành bài còn buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
2.Hoạt động 2:Củng cố kiến thức môn Toán.
Bài 1:Tính độ dài đường gấp khúc:
-Yêu cầu HS đọc đề bài
A 34cm, B 79cm, C 102cm
-GV hướng dẫn cho hs 
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở. 
-Gọi hs trình bày, nhận xét
-GVnhận xét cho điểm
Bài 2: Tính chu vi tam giác ABC:
-HS đọc yêu cầu
AC 84 cm, CB 115cm, AB 66cm
- HS l àm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi hs trình bày,
nhận xét
-GVnhận xét cho điểm
3.Củng cô, dặn dò:
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
-HS hoàn thành
-HS đọc yêu cầu
*Kết quả đúng:
215 cm
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-HS trình bày, nhận xét
-Hs đọc yêu cầu
*Kết quả:
 trình bày
-Nhận xét
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 1 Luyện âm nhạc
LUYỆN HÁT: BÀI CA ĐI HỌC
Đ/C: LONG soạn giảng
......................................................................
Tiết 2
Hoạt động tập thể
AN TOÀN GIAO THÔNG
.................................................................
Tiết 3 
Hướng dẫn học
 HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP
A. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng Toán, Tiếng Việt.
 - Củng cố kiến thức đã học, xem đồng hồ,ôn tập về giải toán.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 B. Đồ dùng dạy học: 
 - GV : Phiếu học tâp.
 - HS : Vở ghi bài tập.
C.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
12’
18’
3-4’
I.Bài cũ:
-Hỏi bài cũ
II.Bài mới:
1.Hoạt động 1:Hoàn thiện các bài tập.
-Hoàn thành bài còn buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
2.Hoạt động 2:Củng cố kiến thức môn Toán.
Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ?
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-GV hướng dẫn cho hs 
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở. 
-Gọi hs trình bày, nhận xét
-GVnhận xét cho điểm
Bài 2: Một vườn có 654 cây vải , số cây nhãn nhiều hơn số cây vải 94 cây. Hỏi có bao nhiêu cây nhãn
-HS đọc yêu cầu
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi hs trình bày,
nhận xét
-GVnhận xét cho điểm
3.Củng cô, dặn dò:
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
-HS hoàn thành
-HS đọc yêu cầu
Hs đọc đáp án
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-HS trình bày, nhận xét
- HS đọc đề bài
*Kết quả đúng:
Gỉai
Trong vườn có số cây nhãn là:
654 – 94 = 560 (cây)
Đ/S: 560 cây
...
-HS trình bày
-Nhận xét
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 2	Thể dục
 TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ.
(Đã soạn: Ngày 23/ 9/ 2014)
............................................................
Tiết 3 Hướng dẫn học	
 HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP
A. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng Toán, Tiếng Việt.
 - Củng cố kiến thức đã học,ôn tập về giải toán.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 B. Đồ dùng dạy học: 
 - GV : Phiếu học tâp.
 - HS : Vở ghi bài tập.
C.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
12’
18’
3-4’
I.Bài cũ:
-Hỏi bài cũ
II.Bài mới:
1.Hoạt động 1:Hoàn thiện các bài tập.
-Hoàn thành bài còn buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
2.Hoạt động 2:Củng cố kiến thức môn Toán.
Bài 1: : Đồng hồ chỉ mấy giờ? 
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-GV hướng dẫn cho hs 
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở. 
-Gọi hs trình bày, nhận xét
-GVnhận xét cho điểm
Bài 2: Có 2080 kg gạo đựng đề trong các bao và được 5 xe chở đi. Mỗi xe mỗi xe chở 8 bao gạo. Hỏi mỗi bao đựng bao nhiêu kg gạo?
-HS đọc yêu cầu
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi hs trình bày,
nhận xét
-GVnhận xét cho điểm
3.Củng cô, dặn dò:
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
-HS hoàn thành
-HS đọc yêu cầu
HS đọc đáp án 
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-HS trình bày, nhận xét
- HS đọc đề bài
*Kết quả đúng:
 Gỉai
5 xe chở được số bao gạo là:
5 x 8 = 40 ( bao)
Mỗi bao có số kg gạo là:
2080 : 40 = 52 ( kg)
Đ/S: 52 kg
-HS trình bày
-Nhận xét
-Thực hiện
-lắng nghe
TUẦN 8
Lớp:3a4 	 Thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2013
Tiết 1 Hoạt động tập thể
 GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH VĂN MINH 
.........................................................................
Tiết 2 Mĩ thuật
VẼ TRANH: VẼ CHÂN DUNG
(Đã soạn: ngày 29/10/2013)
........................................................................
Tiết 3 Hướng dẫn học
 HOÀN THIỆN CÁC BÀI TẬP
A. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng
 - Củng cố kiến thức đã học của phép nhân, chia trong bảng nhân 7
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 B. Đồ dùng dạy học: 
 + GV : - Bảng phụ , 
 + HS : Vở ghi , 
C.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
12’
18’
3-4’
I.Bài cũ:
-Hỏi bài cũ
II.Bài mới:
1.Hoạt động 1:Hoàn thiện các bài tập.
a.Môn toán:
-Hoàn thành bài còn buổi sáng(nếu còn)
-b.Môn Tiếng Việt:
-Hoàn thành bài còn buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
2.Hoạt động 2:Củng cố kiến thức môn Tiếng Việt
Bài 1: Đúng ghi Đ sai ghi S .
35 : 7 x 8 = 40
49 : 7 x 7 = 42
14 x 4 : 7 = 8
15 x 8 : 4 = 30
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi nhận xét
GVnhận xét
Bài 2: Tìm x.
-HS đọc yêu cầu
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
X : 7 = 12
X : 7 = 15(dư 3)
6 x X = 42
- Tương tự con còn lại
-Gọi hs trình bày
-GVnhận xét cho điểm
3.Củng cô, dặn dò:
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
-HS hoàn thành
-HS hoàn thành
-HS đọc yêu cầu
*Kết quả:
-Đúng :a, c, d
-Sai : b
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
nhận xét
-HS đọc yêu cầu
-Thực hiện
X : 7 = 12
X = 12 x 7
X = 84
X : 7 = 15(dư 3)
X = 15 x 7 + 3
X = 105
-HS trình bày
-Thực hiện
-lắng nghe

File đính kèm:

  • docxHDH_TOAN_LOP_3.docx