Hướng dẫn học môn Tiếng Việt 3

Hướng dẫn học

 HOÀN THIỆN BÀI TẬP

I. Mục tiêu:

- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng

 - Củng cố kiến thức đã học ,luyện đọc, phân biệt s hay x tuần 6.

- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.

 II. Đồ dùng dạy- học:

 + GV : Bảng phụ, phiếu

 + HS : Vở ghi bài tập,

III.Hoạt động dạy - học:

 

docx21 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 12/02/2020 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Hướng dẫn học môn Tiếng Việt 3, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 2	Hoạt động tập thể
ĐỌC SÁCH THƯ VIÊN
..................................................
Tiết 3 Thủ công
ÔN TẬP CH¦¥NG III Vµ CH¦¥NG VI
 (Đã soạn: Ngày 11 / 5/ 2015)
............................................................
Tiết 4 Hướng dẫn học	
 HOÀN THIỆN CÁC BÀI TẬP TRONG NGÀY
I. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng Toán, Tiếng Việt.
 - Củng cố kiến thức đã học, luyện đọc, chính tả tuần 35.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 - GV : Phiếu học tâp.
 - HS : Vở ghi bài tập.
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
3’
28’
3-4’
A.Bài cũ:
B.Bài mới:
1.Hoạt động1: Hoàn thiện các bài tập.
2.Hoạt động 2: Củng cố kiến thức môn Tiếng Việt
C.Củng cô, dặn dò:
-Sáng nay học những môn gì ?
- Nhận xét
-Nêu yêu cầu bài
-Hướng dẫn hoàn thành các bài buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
Củng cố kiến thức
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-Hướng dẫn, tổ chức ôn nội dung trong vở.
 Cùng em học Tiếng Việt
(VBT, tiết 1)
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở. 
-Gọi hs trình bày, nhận xét
-GV nhận xét 
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
- Trả lời
- Nhận xét
Lắng nghe
-HS nêu các bài tập
Buổi sáng
-Hoàn thành theo sự hướng dẫn của GV
Lắng nghe
-HS đọc yêu cầu
-Hslàm bài trong vở bài tập
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-HS trình bày, nhận xét
-Lắng nghe
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 2 Hoạt động tập thể
SING HOẠT SAO NHI ĐỒNG
.............................................................
Tiết 3 Hướng dẫn học	
 HOÀN THIỆN CÁC BÀI TẬP TRONG NGÀY
I. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng Toán, Tiếng Việt.
 - Củng cố kiến thức đã học, Luyện từ và câu, tập làm văn tuần 34.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 - GV : Phiếu học tâp.
 - HS : Vở ghi bài tập.
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
3’
28’
3-4’
A.Bài cũ:
B.Bài mới:
1.Hoạt động1: Hoàn thiện các bài tập.
2.Hoạt động 2: Củng cố kiến thức môn Tiếng Việt
C.Củng cô, dặn dò:
-Sáng nay học những môn gì ?
- Nhận xét
-Nêu yêu cầu bài
-Hướng dẫn hoàn thành các bài buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
Củng cố kiến thức
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-Hướng dẫn, tổ chức ôn nội dung trong vở.
 Cùng em học Tiếng Việt
(VBT, tiết 2)
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở. 
-Gọi hs trình bày, nhận xét
-GV nhận xét 
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết họcP
- Trả lời
- Nhận xét
Lắng nghe
-HS nêu các bài tập
Buổi sáng
-Hoàn thành theo sự hướng dẫn của GV
Lắng nghe
-HS đọc yêu cầu
-Hslàm bài trong vở bài tập
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-HS trình bày, nhận xét
-Lắng nghe
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 3 Hướng dẫn học
 HOÀN THIỆN BÀI TẬP
I. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng
 - Củng cố kiến thức đã học ,luyện đọc, phân biệt s hay x tuần 6.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 + GV : Bảng phụ, phiếu 
 + HS : Vở ghi bài tập, 
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
12’
18’
3-4’
A.Bài cũ:
B.Bài mới:
1.Hoạt động1: Hoàn thiện các bài tập.
2.Hoạt động2: Củng cố kiến thức môn Tiếng Việt:
Bài 1:Đọc hiểu:
Bài 2: Tìm 3 từ láy cho mỗi yêu cầu sau:
C.Củng cô, dặn dò:
-Các bài buổi sáng, còn bài nào chưa hoàn thành?
- Nhận xét
-Nêu yêu cầu bài
-Hướng dẫn hoàn thành các bài buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
Củng cố kiến thức
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-Hướng dẫn, tổ chức ôn nội dung trong vở.
 Cùng em học Tiếng Việt
(VBT, tiết 1, trang 27)
 “Hai bàn tay”
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng:
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi nhận xét 
-GVnhận xét
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở
-Gọi HS đọc trước lớp
-GVnhận xét
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
- Trả lời
- Nhận xét
Lắng nghe
-HS nêu các bài tập
Buổi sáng
-Hoàn thành theo sự hướng dẫn của GV
Lắng nghe
-HS đọc yêu cầu
-Hslàm bài trong vở bài tập
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
nhận xét
-Lắng nghe
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Nhận xét
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 3 Hướng dẫn học
 HOÀN THIỆN BÀI TẬP
I. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng
 - Củng cố kiến thức đã học ,luyện đọc, phân biệt s hay x tuần 6.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy- học: 
 + GV : Bảng phụ, phiếu 
 + HS : Vở ghi bài tập, 
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
12’
18’
3-4’
A.Bài cũ:
B.Bài mới:
1.Hoạt động1: Hoàn thiện các bài tập.
2.Hoạt động2: Củng cố kiến thức môn Tiếng Việt:
Bài 1:Đọc hiểu:
Bài 2: Tìm 3 từ láy cho mỗi yêu cầu sau:
C.Củng cô, dặn dò:
-Hỏi nội dung bài buổi sáng
- Nhận xét
-Hoàn thành các bài buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
- Yêu cầu HS đọc đề bài
“Bài văn của Tôm- Mi”
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng:
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi nhận xét 
-GVnhận xét
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-Có âm đầu s:
-Có âm đầu x
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở
-Gọi HS đọc trước lớp
-GVnhận xét
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
- Trả lời
- Nhận xét
Lắng nghe
Lắng nghe
-HS đọc yêu cầu
*Kết quả:
1. b
2. c
3.c
4.b
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-nhận xét
-Lắng nghe
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
*HS làm bài:
-Sa sâm, ..
-xinh xắn,..
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Nhận xét
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 3 Hướng dẫn học
 HOÀN THIỆN BÀI TẬP
I. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng
 - Củng cố kiến thức đã học ,luyện từ và câu, tập làm văn tuần 6.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 + GV : Bảng phụ, phiếu 
 + HS : Vở ghi bài tập, 
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
12’
18’
3-4’
A.Bài cũ:
B.Bài mới:
1.Hoạt động1: Hoàn thiện các bài tập.
2.Hoạt động2: Củng cố kiến thức môn Tiếng Việt:
Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng:
Bài 2: Chép lai đoạn văn em đã sắp xếp theo yêu cầu bài 3
C.Củng cô, dặn dò:
-Hỏi nội dung bài buổi sáng
- Nhận xét
-Hoàn thành các bài buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
- Yêu cầu HS đọc đề bài
(VBT tiết 2, trang 26)
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi nhận xét 
-GVnhận xét
-Yêu cầu HS đọc đề bài
(VBT tiết 2, trang 27)
-HS làm bài vào vở
-Gọi HS đọc trước lớp
-GVnhận xét
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
- Trả lời
- Nhận xét
Lắng nghe
Lắng nghe
-HS đọc yêu cầu
*Kết quả:
a, b, c, e
Hs đọc
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Nhận xét
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
*HS làm bài:
HS làm bài vào vở.
-HS đọc bài
-Nhận xét
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 3 Hướng dẫn học
 HOÀN THIỆN BÀI TẬP
I. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng
 - Củng cố kiến thức đã học ,luyện đọc, phân biệt l hay n tuần 5.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 + GV : Bảng phụ, phiếu 
 + HS : Vở ghi bài tập, 
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
12’
18’
3-4’
A.Bài cũ:
B.Bài mới:
1.Hoạt động1: Hoàn thiện các bài tập.
2.Hoạt động2: Củng cố kiến thức môn Tiếng Việt:
Bài 1:Đọc hiểu:
Bài 2: Điền gi/d hay r vào chỗ trống?
C.Củng cô, dặn dò:
-Hỏi bài buổi sáng
- Nhận xét
-Hoàn thành các bài buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
- Yêu cầu HS đọc đề bài
“Nắng trưa”
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng:
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi nhận xét 
-GVnhận xét
-Yêu cầu HS đọc đề bài
..ong ...anh
...ông ...nổi
...ung...inh
...ũng... ịu
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở
-Gọi HS đọc trước lớp
-GVnhận xét
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
- Trả lời
- Nhận xét
Lắng nghe
Lắng nghe
-HS đọc yêu cầu
Kết quả:
1. B
2. B
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
nhận xét
-Lắng nghe
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
HS làm bài:
l.....l
n....n
l......l
n...n
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Nhận xét
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 3 Hướng dẫn học
 HOÀN THIỆN BÀI TẬP
I. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng
 - Củng cố kiến thức đã học ,luyện từ và câu, tập làm văn tuần 5.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 + GV : Bảng phụ, phiếu 
 + HS : Vở ghi bài tập, 
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
12’
18’
3-4’
A.Bài cũ:
B.Bài mới:
1.Hoạt động1: Hoàn thiện các bài tập.
2.Hoạt động2: Củng cố kiến thức môn Tiếng Việt:
Bài 1:Tìm các hình ảnh so sánh trong câu thơ sau
Bài 2: Lớp/ tổ em đã từng tổ chức cuộc họp lớp/ em hãy kể lại nội dung trong cuộc họp đó
C.Củng cô, dặn dò:
-Hỏi bài buổi sáng
- Nhận xét
-Hoàn thành các bài buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
- Yêu cầu HS đọc đề bài
(VBT tiết 2, trang 22)
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi nhận xét 
-GVnhận xét
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-HS làm bài vào vở
-Gọi HS đọc trước lớp
-GVnhận xét
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
- Trả lời
- Nhận xét
Lắng nghe
Lắng nghe
-HS đọc yêu cầu
Kết quả:
Hs đọc
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Nhận xét
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
HS làm bài:
HS làm bài vào vở.
-HS đọc bài
-Nhận xét
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 3 Hướng dẫn học
 HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP
I. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng
 - Củng cố kiến thức đã học ,luyện từ và câu, tập làm văn.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 + GV : Bảng phụ, phiếu 
 + HS : Vở ghi bài tập, 
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
12’
18’
3-4’
A.Bài cũ:
-Hỏi bài cũ
B.Bài mới:
1.Hoạt động 1:Hoàn thiện các bài tập.
-Hoàn thành bài còn buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
2.Hoạt động 2:Củng cố kiến thức môn Tiếng Việt:
Bài 1: Đặt câu theo mẫu Ai là gì? Để nói về:
-Yêu cầu HS đọc đề bài
a.Một người bạn của em.
b.Một người hàng xóm.
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi nhận xét 
GVnhận xét
Bài 2:Viết một đoạn văn 6- 7 câu kể về nới em đang sinh sống cho người ban xa.
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
Gọi HS đọc trước lớp
GVnhận xét
C.Củng cô, dặn dò:
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
-HS hoàn thành
-HS đọc yêu cầu
Kết quả hs đọc :
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
nhận xét
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
HS làm bài:
HS đọc trước lớp
nhận xét
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 2 Hoạt động tập thể
ĐỌC SÁCH- THƯ VIỆN
.............................................................
Tiết 3 Thủ công
GẤP CON ẾCH( TIẾT 1)
(Đã soạn: Ngày 22/ 9/ 2014)
............................................................
Tiết 4 Hướng dẫn học
 HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP
A. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng
 - Củng cố kiến thức đã học ,luyện từ và câu, tập làm văn.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 B. Đồ dùng dạy học: 
 + GV : Bảng phụ, phiếu 
 + HS : Vở ghi bài tập, 
C.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
12’
18’
3-4’
I.Bài cũ:
-Hỏi bài cũ
II.Bài mới:
1.Hoạt động 1:Hoàn thiện các bài tập.
-Hoàn thành bài còn buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
2.Hoạt động 2:Củng cố kiến thức môn Tiếng Việt:
Bài 1: Đọc hiểu:
-Yêu cầu HS đọc đề bài
Bài: Kiến mẹ và kiến con
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi nhận xét 
GVnhận xét
Bài 2: Điền vào chỗ trống ch hay tr
-Yêu cầu HS đọc đề bài
....ông gai
 ....ồng chéo
....ông nom
.... ồng trọt
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở
Gọi HS đọc trước lớp
GVnhận xét
3.Củng cô, dặn dò:
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
-HS hoàn thành
-HS đọc yêu cầu
Kết quả:
1.C
2.B
3. C
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
nhận xét
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
HS làm bài:
..ch..ông gai
 ..ch..ồng chéo
..tr..ông nom
..tr.. ồng trọt
HS đọc trước lớp
nhận xét
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 2 Hoạt động tập thể
ĐỌC SÁCH- THƯ VIỆN
.............................................................
Tiết 3 Thủ công
GẤP CON ẾCH( TIẾT 2)
(Đã soạn: Ngày 29/ 9/ 2014)
............................................................
Tiết 4 Hướng dẫn học
 HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP
I. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng
 - Củng cố kiến thức đã học ,luyện đoc, phân biệt l hoặc n tuần 4.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 + GV : Bảng phụ, phiếu 
 + HS : Vở ghi bài tập, 
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
12’
18’
3-4’
A.Bài cũ:
-Hỏi bài cũ
B.Bài mới:
1.Hoạt động 1:Hoàn thiện các bài tập.
-Hoàn thành bài còn buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
2.Hoạt động 2:Củng cố kiến thức môn Tiếng Việt:
Bài 1: Đọc hiểu:
-Yêu cầu HS đọc đề bài
Bài: Hoa tặng mẹ
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi nhận xét 
GVnhận xét
Bài 2: Điền vào chỗ trống l hay n
-Yêu cầu HS đọc đề bài
Chân ..ấm tay bùn
Chị ngã em ...âng
Tình sâu nghĩa ...ặng
Một nắng hái ...ương
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở
Gọi HS đọc trước lớp
GVnhận xét
C.Củng cô, dặn dò:
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
-HS hoàn thành
-HS đọc yêu cầu
Kết quả:
1.b
2.c
3. a
4. c
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
nhận xét
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
HS làm bài:
HS đọc trước lớp
nhận xét
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 2 Hoạt động tập thể
AN TOÀN GIAO THÔNG
.............................................................
Tiết 3 Hướng dẫn học
 HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP
A. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng
 - Củng cố kiến thức đã học ,luyện từ và câu, tập làm văn.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 B. Đồ dùng dạy học: 
 + GV : Bảng phụ, phiếu 
 + HS : Vở ghi bài tập, 
C.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
12’
18’
3-4’
I.Bài cũ:
-Hỏi bài cũ
II.Bài mới:
1.Hoạt động 1:Hoàn thiện các bài tập.
-Hoàn thành bài còn buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
2.Hoạt động 2:Củng cố kiến thức môn Tiếng Việt:
Bài 1: Tìm những hình ảnh so sánh trong các câu văn sau:
-Yêu cầu HS đọc đề bài
a. Hoa lựu như lửa lập loè
Nhớ khi em tưới em che hàng ngày.
......
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi nhận xét 
GVnhận xét
Bài 2:Viết một đoạn văn 6- 7 câu kể về người thân trong gia đình em, trong đó có sử dụng hình ảnh so sánh.
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở
Gọi HS đọc trước lớp
GVnhận xét
3.Củng cô, dặn dò:
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
-HS hoàn thành
-HS đọc yêu cầu
Kết quả:
a.Hoa lựu- lửa lập loè
....
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
nhận xét
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
HS làm bài:
HS đọc trước lớp
nhận xét
-Thực hiện
-lắng nghe

File đính kèm:

  • docxHDH_TIENG_VIET_LOP_3.docx
Giáo án liên quan