Giáo án Vật lý lớp 9 bài 56: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

II. Khả năng tán xạ các ánh sáng màu của các vật :

1) Thí nghiệm và quan sát :

2) Nhận xét :

C2:Dưới ánh sáng đỏ vật màu trắng có màu đỏ . Vậy vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng đỏ .

Dưới ánh sáng đỏ vật màu đỏ vẫn có màu đỏ . Vậy , vật màu đỏ tán xạ tốt ánh sáng đỏ .

Dưới ánh sáng đỏ vật màu đen vẫn có màu đen .Vậy vật maàu đen không tán xạ ánh sáng đỏ .

C3:Dưới ánh sáng màu xanh lục , vật màu trắng có màu xanh . Vậy ,vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng xanh lục .

 

doc5 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 28/04/2016 | Lượt xem: 527 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý lớp 9 bài 56: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 32 Ngày soạn : 07/04/2015
Tiết : 62 	 Ngày dạy : 10/04/2015
Bài 56 :MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
I.Mục tiêu: 
1.Kiến thức : 
 - Nhận biết được rằng vật tán xạ mạnh ánh sáng màu nào thì có màu đó và tán xạ kém các ánh sáng màu khác.Vật màu trắng có khả năng tán xạ mạnh tất cả các ánh sáng màu, vật có màu đen không có khả năng tán xạ bất kỳ ánh sáng màu nào
2. Kĩ năng : 
 - Nghiên cứu hiện tượng màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu để giải thích vì sao ta nhìn thấy các vật có màu sắc khi có ánh sáng trắng.
3. Thái độ : 
 - Nghiêm túc,chú ý nghe giảng.
II. Chuẩn bị : 
 1. Giáo viên: 
 - Nội dung kiến thức bài học
 - Một hộp kín có một cửa sổ để chắn ánh sáng bằng các tấm lọc màn.
 - Các vật màu trắng , lục, đen, đặt trong vật.
 - Một tấm lọc màu đỏ và một tấm lọc màu lục
2. Học sinh : 
 - Đọc bài trước khi lên lớp.
III. Tổ chức hoạt động dạy và học :
1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp . (1ph)
9A1:
9A2:
9A3:
9A4:
2. Kiểm tra bài cũ : (5ph)
- Nêu các cách phân tích ánh sáng trắng?
3. Tiến trình:
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1 :Giới thiệu bài mới(1ph)
Con kì nhông khi leo lên cây nào thì có màu của cây ấy. Có phải da nó biến đổi không?=> Bài mới
- HS lắng nghe
Hoạt động 2 : Tìm hiểu về màu sắc truyền từ các vật có màu ,dưới ánh sáng trắng đến mắt(10ph)
- Yêu cầu hs đọc mục I của SGK và trả lời C1 ?
- Nhận xét các câu trả lời . 
Chú ý rắng khi thấy vật màu đèn có nghĩa là không có bất kì ánh sáng màu nào đi từ vật đó tới mắt . Nhờ có ánh sáng từ vật khac chiếu đến mắt mà ta mới nhận
a) Tìm hiểu nội dung mục I 
b) Trả lời C1 , tức là phát biểu cụ thể về màu sắc của ánh sáng truyền từ các vật màu đến mắt
C1: +Khi nhìn thấy vật màu trắng , vật màu đỏ , vật màu xanh lục thì đã có ánh sáng trắng , ánh sáng đỏ , ánh sáng xanh , lục truyền từ các vật đó vào mắt .
+Khi nhìn thấy vật màu đen thì không có ánh sáng màu nào truyền từ vật đến mắt . Ta thấy được vật vì có ánh sáng từ vật bên cạnh tới mắt
I. Vật màu trắng , vật màu đỏ , vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng :
- C1: +Khi nhìn thấy vật màu trắng , vật màu đỏ , vật màu xanh lục thì đã có ánh sáng trắng , ánh sáng đỏ , ánh sáng xanh , lục truyền từ các vật đó vào mắt .
+Khi nhìn thấy vật màu đen thì không có ánh sáng màu nào truyền từ vật đến mắt . Ta thấy được vật vì có ánh sáng từ vật bên cạnh tới mắt 
* Nhận xét : SGK
Hoạt động 3: Tìm hiểu khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật bằng thực nghiệm : (10ph)
- Hướng dẫn hs nắm bắt mục đích nghiên cứu 
- Hướng dẫn hs làm TN – quan sát và nhận xét 
- Tổ chức cho hs phát biểu nhận xét , thảo luận nhóm và rút ra kết luận chung .
- Đánh giá nhận xét kết luận .
a) nêu mục đích nghiên cứu ( xuất phát từ việc quan sát màu sắc của các vật dưới ánh sáng khác nhau để đi kết luận về khả năng tán xạ ánh sáng maù của chúng 
b)Làm thí nghiệm quan sát các vật màu trắng , đỏ lục và đen dưới ánh sáng trắng , ánh sáng đỏ , ánh sáng lục 
c) Cá nhân nhận xét và trả lời C2 , C3 
C3:Dưới ánh sáng màu xanh lục , vật màu trắng có màu xanh . Vậy ,vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng xanh lục .
Dưới ánh sáng xanh lục , vật màu đỏ có màu đen , vậy màu đỏ tán xạ kém ánh sáng màu xanh lục 
Dưới ánh sáng xanh lục , vật màu xanh lục vẫn có màu xanh lục .Vậy , vật màu xanh lục tán xạ tốt ánh sáng xanh lục .
Các nhóm thảo luận rút ra kết luận chung ( SGK)
II. Khả năng tán xạ các ánh sáng màu của các vật :
1) Thí nghiệm và quan sát :
2) Nhận xét :
C2:Dưới ánh sáng đỏ vật màu trắng có màu đỏ . Vậy vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng đỏ .
Dưới ánh sáng đỏ vật màu đỏ vẫn có màu đỏ . Vậy , vật màu đỏ tán xạ tốt ánh sáng đỏ .
Dưới ánh sáng đỏ vật màu đen vẫn có màu đen .Vậy vật maàu đen không tán xạ ánh sáng đỏ .
C3:Dưới ánh sáng màu xanh lục , vật màu trắng có màu xanh . Vậy ,vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng xanh lục .
Dưới ánh sáng xanh lục , vật màu đỏ có màu đen , vậy màu đỏ tán xạ kém ánh sáng màu xanh lục 
Dưới ánh sáng xanh lục , vật màu xanh lục vẫn có màu xanh lục .Vậy , vật màu xanh lục tán xạ tốt ánh sáng xanh lục .
Hoạt động 4 : Rút ra kết luận về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật : (5ph)
- Đặt câu hỏi có liên quan đến những nhận xét của hs rút ra từ những TN để chuẩn bị cho hs khaí quát hoá . 
- Tổ chức cho hs khái quát hoá những nhận xét về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật và hợp thức hoá kết luận chung đó.
- Đặt câu hỏi có liên quan đến những nhận xét của hs rút ra từ những TN để chuẩn bị cho hs khaí quát hoá . 
- Tổ chức cho hs khái quát hoá những nhận xét về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật và hợp thức hoá kết luận chung đó . 
III. Kết luận về khả năng tán xạ ánh sáng màu của vật : SGK
Hoạt động 5 :Vận dụng(10ph)
- Yêu cầu hs đọc phần ghi nhớ trong SGK và chỉ định phát biểu ?
- Y/c hs làm việc cá nhân trả lời C4, C5, C6 ?
- Giảng và hướng dẫn hs làm bài.
- Yêu cầu hs nhắc lại nội dung chính của bài trong phần ghi nhớ ?
- Đọc phần nghi nhớ trong SGK và phát biểu 
C5:Đặt một tấm kính đỏ trên một tờ giấy trắng , rồi chiếu ánh sáng trắng vào tấm kính thì ta sẽ thấy tờ giấy màu đỏ .Ta giải thích như sau :Ánh sáng đỏ trong chùm sáng trắng truyền qua được tấm kính đỏ , rồi chiếu vào tờ giấy trắng .Tờ giấy trắng tán xạ tốt ánh sáng màu đỏ .Ánh sáng đỏ này lại truyền qua tấm kính đỏ theo chiều ngược lại , vào mắt ta . Vì ta thấy tờ giấy màu đỏ .
Chú ý là không được nhìn tấm kính theo phương phản xạ ánh sáng . Vì khi đó ánh sáng phản xạ ở mặt trên của tấm kính sẽ truyền vào mắt ta làm ta bị loá và ta thấy ánh sáng trắng .
Nếu thay tờ giấy trắng bằng tờ giấy xanh thì ta sẽ thấy tờ giấy màu đen . Vì tờ giấy xanh tán xạ kém ánh sáng đỏ .
IV . Vận dụng :
C4:Ban ngày lá cây ngoài đường thường có màu xanh vì chúng tán xạ tốt ánh sáng màu xanh trong chùm sáng trắng của mặt trời . Trong đêm tối ,ta chúng có màu đen vì kông có ánh sáng chiếu đến chúng và chúng chẳng có gì để tán xạ .
 C6:Trong chùm sáng có đủ mọi ánh sáng màu .Khi đặt một vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng , ta tháy nó có màu đỏ vì nó tán xạ tốt ánh sáng đỏ trong chùm sáng trắng . Tương tự như vậy , đặt một vật màu xanh dưới ánh sáng trắng ta sẽ thấy màu xanh
IV. Củng cố : (2ph)
 - Yêu cầu hs nhắc lại nội dung chính của bài trong phần ghi nhớ ?
 - Nêu vật màu trắng , vật màu đỏ , vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng?
 - Kết luận về khả năng tán xạ ánh sáng màu của vật?
 V. Hướng dẫn về nhà : (1ph)
 - Về nhà học thuộc phần ghi nhớ 
 - Cho hs đọc phần có thể em chưa biết
 - Làm bài tập SBT 
 - Xem trước bài 56 SGK
 - Thực hiện tốt ATGT khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.
VI. RÚT KINH NGHIỆM:

File đính kèm:

  • doctuan32ly9t62_20150725_103357.doc