Giáo án Vật lý lớp 7 bài 28: Thực hành đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc song song

- Cho mỗi phép đo HS đóng ngắt 3 lần , lấy 3 giá trị rồi tính giá trị trung bình cộng . ghi các giá trị trung bình cộng U12, U23 ,UMN vào bảng 1 của mẫu báo cáo ?

- Hướng dẫn HShs tính giá trị trung bình cộng sau mỗi phép đo ở các điểm

+ HĐT giữa 2 đầu : Bóng đèn Đ1(U12) , bóng đèn Đ2 (U23) , hai đầu đoạn mạch mắc // (UMN)

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 28/04/2016 | Lượt xem: 652 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý lớp 7 bài 28: Thực hành đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc song song, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần : 36	 Ngày soạn : 02-05-2015 
 Tiết : 32 Ngày dạy : 05-05-2015 
Bài 28 : THỰC HÀNH:
 ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN TRONG ĐOẠN MẠCH MẮC SONG SONG
Bài 26 : HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ ĐIỆN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
 - Mắc được mạch điện gồm hai bóng đèn song song và vẽ được sơ đồ tương ứng.
- Nêu và xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song.
2. Kĩ năng: 
 - Biết chọn vôn kế và ampeke để đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện .
3. Thái độ: 
 - Yêu môn học , thu thập thông tin trong thực tế .
II. Chuẩn bị:
1. GV: 8 cục pin , 4 bóng đèn giống hệt nhau, 2ampe kế , 2 vôn kê, đoạn dây 
2. HS: - Mỗi hs chuẩn bị một mẫu báo cáo 
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số và vệ sinh lớp . 
7A1
7A2..
7A3
7A4..
7A5..
7A6
2. Kiểm tra bài cũ: - Trả lại báo cáo của bài trước , nhận xét chung về bài thực hành trước.
3. Tiến trình :
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động 1: Tìm hiểu và mắc mạch điện gồm 2 bóng đèn mắc song song:
- ChoHS quan sát hình 28 .1a,b, của SGK và trả lời các câu hỏi đã nêu trong đó 
- Sau khi HS đã trả lời câu hỏi y/c hs hoạt động nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ SGK 
- Kiểm tra mạch điện của các nhóm
- Làm việc cá nhân quan sát hình vẽ , trả lời câu hỏi 
- Mắc mạch điện
I . Chuẩn bị :
II . Nội dung thực hành :
1. Mắt hai bóng đèn song song:
- C1 : Hai điểm chung MN . Đoạn mạch nối hai điểm chung là mạch rẽ.
- C2 : Đèn sáng hơn khi tháo 1 đèn.
Hoạt động 2: Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song: 
- Cho mỗi phép đo HS đóng ngắt 3 lần , lấy 3 giá trị rồi tính giá trị trung bình cộng . ghi các giá trị trung bình cộng U12, U23 ,UMN vào bảng 1 của mẫu báo cáo ? 
- Hướng dẫn HShs tính giá trị trung bình cộng sau mỗi phép đo ở các điểm 
+ HĐT giữa 2 đầu : Bóng đèn Đ1(U12) , bóng đèn Đ2 (U23) , hai đầu đoạn mạch mắc // (UMN) 
- Thực hiện các phép đo và điền vào bảng báo cáo ,thảo luận nhóm ghi đầy đủ nội dung nhận xét ở cuối mục 2 của báo cáo 
2.Đo HĐT đối với đoạn mạch song song :
* Nhận xét : HĐT giữa hai đầu các đèn mắt // là bằng nhau và bằng HĐT giữa hai điểm chung.
Hoạt động 3: Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch mắc song song:
- Cho hs sử dụng mạch điện cũ , chỉ tháo vôn kế và mắc lần lươt ampe kế ở các vị trí như hình vẽ trong SGK ?
- Nhắc lại cho hs khi đo I tương tự như đo U , cũng đo 3 lần và tìm giá trị trung bình cộng, sau đó ghi giá trị trung bình cộng của Đ1: I1,Đ2: I2, vàđoạn mạch song song : I vào bảng báo cáo 
- Y/c hs so sánh giá trị I12 +I23 như thế nào so với IMN sau đó y/c các nhóm rút ra nhận xét và ghi vào mục 3 củabảng báo cáo ?
- Chú ý kết quả thí nghiệm có thể : I12+I23 IMN . Để giải quyết được nội dung này GV làm thí nghiệm với ampe kế mắc đồng thời , Khi đó kết quả I12+I23 = IMN
- Thực hiện các phép đo cường độ dòng điện và ghi và bảng báo cáo 
- So sánh giá trị rút ra nhận xét và ghi vaò bảng báo cáo
3.Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song :
* Nhận xét: Cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện trong mạch rẽ.
Hoạt động 4: Nhận xét , đánh giá kết quả thực hành:
- Nhận xét ý thức , thái độ làm việc của hs 
- Đánh gía kết quả thu báo cáo 
- Yêu cầu hs nộp báo cáo thực hành ?
- Thu dọn vệ sinh , nộp các dụng cụ thí nghiệm 
- Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn mắc song song là bằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nốichung U12= U34= U 14 
- Cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong mạch rẽ
 I=I1+I2
IV. Củng cố : - Cho hs nhắc lại quy luật về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song 
V. Hướng dẫn về nhà : - Làm bài tập 28.1 ->28.2 SBT, học thuộc nôi dung bài học 
 - Y/c chuẩn bị bài mới bài 29 SGK.
VI. Rút kinh nghiệm : 

File đính kèm:

  • doctuan_35_20150725_103112.doc
Giáo án liên quan