Giáo án Vật lý lớp 6 bài 30: Sự sôi (tt)

III.Vận dụng :

C7:Vì hơi nước sôi ở 1000C

C8:-Dùng nhiệt kế thuỷ ngân để nhiệt độ sôi của nước vì nhiệt độ sôi của thuỷ ngân cao hơn nhiệt độ sôi của nước . Không dùng nhiệt kế rượi để đo nhiệt độ sôi của nước vì nhiệt độ sôi của rượi thấp hơn nhiệt độ sôi của nước

-Từ phút thứ 0 đến phút thứ 10 nhiệt độ của nước tăng

từ 00C lên 1000 C ứng với đoạn AB

- Từ phút thứ 10 đến ohút thứ 20 Nhiệt độ của nước

không thay đổi . Nước đang sôi1000C ứng với

đoạn BC

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 28/04/2016 | Lượt xem: 659 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý lớp 6 bài 30: Sự sôi (tt), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 34 Ngày soạn : 04/05/2015
Tiết : 33 	 Ngày dạy : 07 /05/2015
BÀI 30: SỰ SÔI (tt)
I . Mục tiêu : 
1.Kiến thức : 
 - Nhận biết hiện tượng và đặc điểm của sự sôi.
2. Kĩ năng : 
 - Vận dụng kiến thức sự sôi để giải thích một số hiện tượng có liên quan đế đặc điểm sự sôi.
3. Thái độ : 
 - Nghiêm túc, yêu thích bộ môn .
II. Chuẩn bị : 
1. Giáo viên: 
 - Đọc kĩ nội dung bài dạy và các tài liệu liên quan.
 - Bộ dụng cụ sự sôi ở bài 29 .
 - Bảng 29.1. Đường biểu diễn ở bài trước 
2. Học sinh : 
 - Học bài và làm bài tập
 - Chuẩn bị bài mới ở nhà.
III. Tổ chức hoạt động dạy và học :
1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp . (1ph)
6A5 .	.
2. Kiểm tra bài cũ : Lồng ghép vào bài mới.
3. Bài mới:
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài mới(1ph)
- Cho hs đọc mẫu đối thoại đầu bài . Gọi một đến hai hs dự đoán . Chúng ta phải làm thí nghiệm kiểm tra ai đúng ,ai sai ? Để biết được ta cùng vào bài hôm nay để tìm hiểu
-Lắng nghe và suy nghĩ tìm phương án trả lời
Hoạt động 2 : Mô tả lại thí nghiệm về sự sôi : (20ph)
- GV đặt bộ dụng cụ thí nghiệm ở tiết trước y/c hs dựa vào bộ thí nghiệm đó , mô tả lại thí nghiệm về sự sôi . Kết quả thí nghiệm , nêu kết quả và nhận nhận xét vè đường biểu diễn từ tiết trước 
- Điều khiển hs thảo luận nhóm theo từng câu hỏi C1,C2,C3,C4,C5,C6 . 
-Thông báo làm thí nghiệm tương tự với các chất lỏng khác người ta cũng rút ra kết luận chung tương tự => Giới thiêu bảng 29.1 nhiệt độ sôi của một số chất ở nhiệt độ tiêu chuẩn 
- Gọi hs đọc bảng nhiệt độ sôi của một số chất
- Đại diện nhóm mô tả lại thí nghiệm ,cảc lớp theo dõi và tham gia góp ý kiến về cách tổ chức thí nghiệm trong nhóm 
- Thảo luận nhóm thống nhất nội dung trả lời 
- Cá nhân tự chưữa bài tập và kết luận vào vở 
 C1,C2,C3 :Trả lời phụ thuộc vào từng thí nghiệm của từng nhóm ở tiết trước 
C4: không tăng 
C5: Bình đúng 
C6 : (1)- 1000C ; 
(2) –nhệt độ sôi
 (3)- không thay đổi 
(4)-bọt khí 
 (5) –mặt thoáng 
- Theo dõi bảng 29.1 để nhận xét được mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ nhất định 
II. Nhiệt độ sôi :
1. Trả lời câu hỏi :
C1:ở nhiệt độ 85 0C 
C2:ở nhiệt độ 90 0C 
C3 :ở nhiệt độ 96 0C 
C4 : Không tăng 
2. Rút ra kết luận :
C5 :Bình đúng 
C6 : a) (1 ) gần 1000C ; 
(2) nhiệt độ sôi 
b) (3 ) không thay đổi 
c) (4 ) bọt khí ; 
(5)mặt thoáng 
Hoạt động 3 : Vận dụng: (20ph)
- Hướng dẫn hs thảo luận về câu hỏi C7 C8, C9 trong phần vận dụng 
- Cho hs rút kết luận chung về đặc điểm của sự sôi 
Hướng dẫn hs làm bi tập 28-29.3
Từ đặc điểm của sự sôi và sự bay hơi hãy cho biết sự sôi vvà sự bay hơi khác nhau như thế nào 
- Làm việc cá nhân trả lời câu hỏi 
- Tiến hành thaao luận nhóm thống nhất nội dung trả lời câu hỏi và ghi vở 
C7: Vì nhiệt độ này là xác định không đổi trong quaá trình nước đang sôi 
C9: Đoạn AB ứng với quá trình nóng lên của nước , đoạn BC ứng vời quá trình sôi của nước 
- Rút ra kết luận và ghi nội dung vào vở 
Sự bay hơi
Sự sôi
Xảy ra ở bất kí nhiệt độ nào của chất lỏng 
Xảy ra ở một nhiệt độ xác định 
Chất lỏng biến thành hơi chỉ xảy ra ở mặt thoáng 
Chất lỏng biến thành hơi xảy ra đồng thời ở mặt thoáng và ở trong long chất lỏng
III.Vận dụng :
C7:Vì hơi nước sôi ở 1000C 
C8:-Dùng nhiệt kế thuỷ ngân để nhiệt độ sôi của nước vì nhiệt độ sôi của thuỷ ngân cao hơn nhiệt độ sôi của nước . Không dùng nhiệt kế rượi để đo nhiệt độ sôi của nước vì nhiệt độ sôi của rượi thấp hơn nhiệt độ sôi của nước 
-Từ phút thứ 0 đến phút thứ 10 nhiệt độ của nước tăng 
từ 00C lên 1000 C ứng với đoạn AB 
- Từ phút thứ 10 đến ohút thứ 20 Nhiệt độ của nước 
không thay đổi . Nước đang sôi1000C ứng với 
đoạn BC
IV. Củng cố: (2ph)
- Gọi một đến 2 hs đọc phần ghi nhớ SGK ?
V. Hướng dẫn về nhà: (1ph)
- Làm bài tập 29.1 và 29.2 SBT.
- Đọc mục có thể em chưa biết.
- Thực hiện tốt ATGT khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.
VI. RÚT KINH NGHIỆM:

File đính kèm:

  • doctuan34ly6t33_20150725_103144.doc
Giáo án liên quan