Giáo án Vật lý 6 bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

 - Đọc và nhắc lại phần ghi nhớ

- Thảo luận vả trả lời câu hỏi

C6: Hơi nước trong các đám mây ngừng tụ tạo thành tạo thành mưa . khi hà hơi vào mặt gương , hơi nước có trong hơi thở gặp gương lạnh ngừng tụ thành những hạt nước làm cho gương bị mờ

 C7: Hơi nước trong không khí ban đêm gặp lạnh ngừng tụ tạo thành các giọt sương đọng trên lá

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 28/04/2016 | Lượt xem: 439 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 6 bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 32 Ngày soạn :06/04/2015
Tiết : 31 	 Ngày dạy : 09/04/2015
BÀI 27 : SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ
I . Mục tiêu : 
1.Kiến thức : 
 - Mô tả được quá trình chuyển thể trong sự bay hơi của chất lỏng .
 - Nêu được phương pháp tìm hiểu sự phụ thuộc của một hiện tượng đồng thời vào nhiều yếu tố, chẳng hạn qua việc tìm hiểu tốc độ bay hơi.
2. Kĩ năng : 
 - Nêu được dự đoán về các yếu tố ảnh hưởng đến sự bay hơi và xây dựng được phương án thí nghiệm đơn giản để kiểm chứng tác dụng của từng yếu tố. 
3. Thái độ : 
 - Vận dụng được kiến thức bay hơi để giải thích được một số hiện tượng bay hơi trong thực tế.
II. Chuẩn bị : 
1. Giáo viên: 
 - Đọc kĩ nội dung bài dạy và các tài liệu liên quan.
 - Một giá đỡ thí nghiệm. Một kẹp vạn năng. Hai đĩa nhôm. Một cốc nước. Một đèn cồn.
2. Học sinh : 
 - Học bài và làm bài tập
 - Chuẩn bị bài mới ở nhà.
III. Tổ chức hoạt động dạy và học :
1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp . (1ph)
 6A5..	 
2. Kiểm tra bài cũ : KIỂM TRA 15 PHÚT
1. Thế nào gọi là sự bay hơi?Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào những yếu tố nào?
2. Băng phiến nóng chảy ở nhiệt độ nào?
3. Trong thời gian nóng chảy hay đông đặc nhiệt độ của vật như thế nào?
ĐÁP ÁN
1. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi. Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi là 
 sự ngưng tụ.( 4đ ) 
2. Băng phiến nóng chảy ở nhiệt độ 800C. ( 2đ )
3. Trong thời gian nóng chảy hay đông đặc nhiệt độ của vật không thay đổi. ( 4đ )
3. Bài mới:
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài mới(1ph)
Khi hà hơi vào cửa kính ta thấy có một lớp mờ mờ trên kính vậy hiện tượng đó là gì? => Chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay .
- Học sinh lắng nghe.
Hoạt động 2 : Kiểm tra việc vạch kế hoạch và làm thí nghiệm kiểm tra ở bài trước. (5ph)
- Chỉ định một số học sinh giới thiệu kế hoạch làm thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của tốc độ bay hơi vaò gió và mặt thoáng.
- Học sinh phát biểu	
I. Sự ngưng tụ
 1. Tìm cách quan sát sự ngưng tụ
 a.Dự đoán 
- Hiện tượng hơi biến thành chất lỏng gọi là sự ngưng tụ. Ngưng tụ là quá trình ngược với bay hơi.
Hoạt động 3 : Trình bày dự đoán về sự ngưng tụ. (5ph)
- Yêu cầu học sinh tham khảo SGK từ đó dự đoán. Khi giảm nhiệt độ của hơi sự ngưng tụ xảy ra như thế nào?
- Dự đoán: Khi giảm nhiệt độ của hơi, sự ngưng tụ xảy ra nhanh hơn.
 - Dự đoán: Khi giảm nhiệt độ của hơi, sự ngưng tụ xảy ra nhanh hơn.
Hoạt động 4: Làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán. (10ph)
- Điều khiển học sinh nhận dụng cụ thí nghiệm, bố trí và tiến hành thí nghiệm như hình 27.1
- Yêu cầu học sinh theo dõi nhiệt độ của 2 cốc 
Quan sát hiện tượng xảy ra từ đó trả lời các câu trong phần rút ra kết luận.
- Hs tìm hiểu thí nghiệm, nhận dụng cụ tiến hành thí nghiệm, quan sát trả lời câu hỏi.
- Trả lời câu hỏi từ C1 đến C4.
b.Thí nghiệm kiểm tra: SGK
c.Rút ra kết luận
C1: Nhiệt độ cốc thí nghiệm thấp hơn nhiệt độ cốc đối chứng.
C2: Có nước đọng ngoài cốc thí nghiệm. Không có nước đọng ngoài cốc đối chứng. 
C3: Không. Vì nước đọng ngoài cốc thí nghiệm không có màu.
C4: Do hơi nước trong không khí gặp lạnh ngưng tụ lại.
C5: Đúng.
Hoạt động 5 : Vận dụng. (5ph)
- Yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức thảo luận trả lời câu C6, C7, C8
- Cho hs thảo luận nhóm và trả lời.
- Gọi hs trả lời
- Gv nhận xét.
 - Đọc và nhắc lại phần ghi nhớ 
- Thảo luận vả trả lời câu hỏi 
C6: Hơi nước trong các đám mây ngừng tụ tạo thành tạo thành mưa . khi hà hơi vào mặt gương , hơi nước có trong hơi thở gặp gương lạnh ngừng tụ thành những hạt nước làm cho gương bị mờ 
 C7: Hơi nước trong không khí ban đêm gặp lạnh ngừng tụ tạo thành các giọt sương đọng trên lá 
C8 : Trong chai đựng rượu xảy ra đồng thời hai quá trình bay hơi và ngưng tụ vì chai được đậy kín nên có bao nhiêu bay hơi thì có bấy nhiêu rượu ngừng tụ do đó lượng rượu không đổi 
2. Vận dụng 
C6: Hơi nước trong các đám mây ngừng tụ tạo thành tạo thành mưa . khi hà hơi vào mặt gương , hơi nước có trong hơi thở gặp gương lạnh ngừng tụ thành những hạt nước làm cho gương bị mờ 
 C7: Hơi nước trong không khí ban đêm gặp lạnh ngừng tụ tạo thành các giọt sương đọng trên lá 
C8 : Trong chai đựng rượu xảy ra đồng thời hai quá trình bay hơi và ngưng tụ vì chai được đậy kín nên có bao nhiêu bay hơi thì có bấy nhiêu rượu ngừng tụ do đó lượng rượu không đổi 
IV. Củng cố: (2ph)
- Thế nào gọi là sự ngưng tụ? 
- Lấy VD về sự ngưng tụ.
V. Hướng dẫn về nhà: (1ph)
- Học bài và làm bài trong SBT.
- Đọc trước bài mới.
- Đọc có thể em chưa biết.
- Thực hiện tốt ATGT khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.
VI. RÚT KINH NGHIỆM:

File đính kèm:

  • doctuan32ly6t31_20150725_103353.doc