Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 2

I. Mục tiêu :

 -Nói được tên một số xương và khớp của cơ thể.

 -Hiểu được cần đi, đứng, ngồi đúng tư thế và không mang xách vật nặng để cột sống không bị cong vẹo.

 -Hs biết tự chăm sóc sức khoẻ.

II. Đồ dùng dạy- học :

 GV :Tranh vẽ bộ xương.

 HS : Vở bài tập.

III. Các HOẠT động dạy- học :

 1.Khởi động : ( 1phút) Hát

 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút)

 -Kiểm tra VBT. Muốn cơ và xương phát triển tốt ta cần làm gì ?

 - Nhận xét, đánh giá.

 3.Bài mới :

 

doc74 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 25/04/2017 | Lượt xem: 116 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 2, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i ở nhà.
-Kĩ năng tự bảo vệ: Ứng phĩ với các tình huống ngộ độc.
-Phát triển kĩ năng giao tiếp thơng qua các hoạt động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV :Tranh SGK 30,31. 
 HS : Vở bài tập. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : ( 1phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
 -Hs kể một số việc làm để giữ vệ sinh nhà ở ?
	 - Kiểm tra VBT.
	 - Nhận xét đánh giá.
 3.Bài mới :
 a/ Giới thiệu : “Giũ sạch môi trường xung quanh nhà ở”
 b/ Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
10 ph
10 ph
*Hoạt động 1 : Quan sát tranh và thảo luận.
 Mục tiêu: Biết một số thứ sử dụng trong gia đình có thể gay ngộ độc. Biết phát hiện một số lý do khiến ta có thể ngộ độc qua đường ăn uống..
-Y/C hs kể những thứ có thể gây ngộ độc qua đường ăn uống.
-GV ghi bảng.
-Gv nêu câu hỏi về cách phân biệt và sử dụng một số thứ để không bị ngộ độc.
-Nhận xét kết luận : Một số thứ trong nhà có thể gây ngộ độc là,
*Hoạt động 2 : Cần làm gì để phòng tránh ngộ độc.
Mục tiêu : Hs có ý thức được những việc bản thân và những người trong gia đình có thể làm để phòng tránh ngộ độc.
-Gv đính tranh 31 và nêu câu hỏi.
Kết luận : Để phòng tránh ngộ độc trong nhà chúng ta cần,
*Hoạt động 3 : Đóng vai
Mục tiêu : Hs biết cách ứng xủ khi bản thân và người khác bị ngộ độc.
-Gv nêu tình huống.
-Nhận xét kết luận : Khi bị ngộ độc,
-Hs kể.
-Thảo luận trả lời câu hỏi.
-Thảo luận nhóm đôi.
-Đại diện trình bày.
-Các nhóm thảo luận đóng vai 
-Trình bày trước lớp.
 4.Củng cố : (4 phút)
 -Cần làm gì để phòng tránh ngộ độc ?
 -GD : Hs biết phòng tránh ngộ.
 -Nhận xét – Làm VBT.
TUẦN 15
tù nhiªn vµ x· héi
BÀI 15 : TRƯỜNG HỌC
I. MỤC TIÊU :
 •-Tên trường, địa chỉ của trường mình và ý nghĩa của tên trường.
 •-Mô tả một cách đơn giản cảnh quan của trường (vị trí các lớp học, phòng làm việc, sân chơi, vườn trường).
 -Cơ sở vật chất của nhà trường và một số hoạt động diễn ra trong trường.
 -Ý thức yêu quý trường học của mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV :Tranh SGK 32,33. 
 HS : Vở bài tập. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : ( 1phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
 -Chúng ta cần làm gì để phòng tránh ngộ độc khi ở nhà ?
	 - Kiểm tra VBT.
	 - Nhận xét đánh giá.
 3.Bài mới :
 a/ Giới thiệu : “ Trường học”
 b/ Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
10 ph
5 ph
*Hoạt động 1 : Quan sát trường học. 
 Mục tiêu: Biết quan sát mô tả cảnh quang của trường mình.
-Y/C hs nhớ cảnh quang của trường.
-GV nêu câu hỏi về vị trí, tên trường,
-Nhận xét kết luận : Trường học thường có sân, vườn,
*Hoạt động 2 : Làm việc SGK
Mục tiêu : Biết nói một số hoạt động thường diễn ra ở lớp, thư viện,.
-Gv đính tranh 33, Y/C hs hỏi đáp với nhau theo nội dung tranh.
Kết luận : Ở trường hs học tập trong lớp,
*Hoạt động 3 : Trò chơi “Hướng dẫn viên du lịch”
Mục tiêu : Hs biết vốn từ riêng để giới thiệu về trường học của mình..
-Gv phân vai cho hs và hướng dẫn cách chơi.
-Nhận xét .
-Gv cho hs hát bài “Em yêu trường em”
-Hs trả lời.
-Hỏi đáp theo cặp.
-Trình bày trước lớp.
-Thực hành chơi.
-Cả lớp cùng hát
 4.Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs giơí thiệu lại trường học của mình ?
 -GD : Hs biết yêu quí trường lớp.
 -Nhận xét – Làm VBT.
TUẦN 16
tù nhiªn vµ x· héi
BÀI 16 : CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG
I. MỤC TIÊU :
 •-Hs biết các thành viên trong nhà trường : Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên, các nhân viên khác và học sinh.
• -Công việc của từng thành viên trong nhà trường và vai trò của họ đối với trường học.
 -Yêu quý, kính trọng và biết ơn các thành viên trong nhà trường.
-Kĩ năng tự nhận thức: Tự nhận thức vị trí của mình trong nhà trường.
-Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm tham gia cơng việc trong trường phù hợp với lứa tuổi.
-Phát triển kĩ năng giao tiếp thơng qua các hoạt động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV :Tranh SGK 34,35. 
 HS : Vở bài tập. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : ( 1phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
 -Cho hs tả lại quang cảnh trường học mà em đang học /
	 - Kiểm tra VBT.
	 - Nhận xét đánh giá.
 3.Bài mới :
 a/ Giới thiệu : “ Các thành viên trong trường học”
 b/ Các hoạt động dạy học :
TG
10 ph
10 ph
5 ph
*Hoạt động 1 : Làm việc với SGK. 
 Mục tiêu: Biết các thành viện và công việc của họ trong nhà trường
-Cho hs quan sát tranh 34, 35 SGK.
-GV nêu câu hỏi về công việc của các thành viên trong nhà trường.
-Nhận xét kết luận : 
*Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm
Mục tiêu : Biết giới thiệu các thành viên trong trường mình,
-Gv nêu câu hỏi.
Kết luận : Hs phải biết kính trọng và biết ơn tất cả các thành viên,
*Hoạt động 3 : Trò chơi “Đó là ai”
Mục tiêu : Củng cố bài
-Gv hướng dẫn cách chơi.
-Gv nhận xét.
-Hs quan sát.
-Hs thảo luận nhóm.
-Đại diện nhóm trình bày
-Hs thảo luận nhóm.
-đại diện trình bày
-Hỏi đáp, đoán theo cặp.
-Thực hành chơi.
4.Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs giơí thiệu lại các thành viên trong trường học ?
 -GD : Hs biết yêu quí trường lớp.
 -Nhận xét – Làm VBT.
TUẦN 17
tù nhiªn vµ x· héi
BÀI 17 : PHÒNG TRÁNH NGÃ KHI Ở TRƯỜNG
I. MỤC TIÊU :
 •-Hs biết kể tên những hoạt động dễ gây ngã và nguy hiểm cho bản thân và cho người khác khi ở trường.
• -Có ý thức trong việc chọn và chơi nhứng trò chơi để phòng tránh ngã khi ở trường.
 -Hs biết phòng tránh ngã khi ở trường.
-Kĩ năng kiên định: Từ chối khơng tham gia vào trị chơi nguy hiểm.
-Kĩ năng ra quyết định: Nên và khơng nên làm gì để phịng té ngã.
-Phát triển kĩ năng giao tiếp thơng qua các hoạt động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV :Tranh SGK 36,37.
 HS : Vở bài tập. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : ( 1phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
 -Cho hs nêu lại những thành viên trong nhà trường.
	 - Kiểm tra VBT.
	 - Nhận xét đánh giá.
 3.Bài mới :
 a/ Giới thiệu : “ Phòng tránh khi ở trường”
 b/ Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
5 ph
10 ph
10 ph
*Khởi động : Cho hs chơi “Bịt mắt bắt dê”
*Hoạt động 1 : Làm việc với SGK. 
 Mục tiêu: Kể tên các hoạt động và trò chơi dễ gây ngã và nguy hiểm cho bản thân và cho người khác khi ở trường
-GV nêu câu hỏi “hãy kể tên những hoạt động dễ gây nguy hiểm ở trường”.
-Gv ghi bảng
-Gv đính tranh 1,2,3,4 SGK. Y/C hs thảo luận theo nội dung tranh.
-Nhận xét kết luận : 
*Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm
Mục tiêu : hs có ý thức trong việc chọn và chơi những trò chơi,
-Gv cho hs chơi trò chơi theo nhóm.
-Gv nêu câu hỏi theo tình huống trò chơi.
Gv Kết luận 
-Hs nêu nối tiếp.
-Nhóm thảo luận.
-Đại diện nhóm trình bày.
-Hs thảo luận nhóm.
-Đại diện trình bày
 4.Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs 2 nhóm lên thi đua ghi vào phiếu những hoạt động nên và không nên.
 -GD : Hs biết phòng tránh ngã khi ở trường.
 -Nhận xét – Làm VBT.
TUẦN 18
tù nhiªn vµ x· héi
BÀI 18 : THỰC HÀNH GIỮ TRƯỜNG HỌC SẠCH ĐẸP
I. MỤC TIÊU :
 - Nhận biết được thế nào là lớp học sạch đẹp,
• -Biết tác dụng của việc giữ cho trường học sạch đẹp đối với sức khoẻ và học tập
 -Biết làm một số công việc đơn giản để giữ trường học sạch đẹp : Quét lớp, quét sân., tưới và chăm sóc cây xanh.
 -Có ý thức giữ gìn trường lớp sạch đẹp và tham gia những hoạt động làm cho trường học sạch đẹp.
-Kĩ năng tự nhận thức: Tự nhận xét các hành vi của mình cĩ liên quan đến việc giữ gìn trường lớp.
-Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm tham gia cơng việc để giữ trường học sạch đẹp.
-Kĩ năng ra quyết định: Nên và khơng nên làm gì để giữ trường học sạch đẹp.
-Phát triển kĩ năng hợp tác trong quá trình thực hiện cơng việc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV :Tranh SGK 38,39. Dụng cụ : như khẩu trang, , chổi, 
 HS : Vở bài tập. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : ( 1phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
 -Cho hs nêu lại những hoạt động nên làm để phòng tránh ngã khi ở trường.
	 - Kiểm tra VBT.
	 - Nhận xét đánh giá.
 3.Bài mới :
 a/ Giới thiệu : “ Thực hành giữ trường học sạch, đẹp”
 b/ Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
*Hoạt động 1 : Quan sát theo cặp. 
 Mục tiêu: Biết nhận biết thế nào là trường học sạch đẹp, và biết giữ trường học sạch đẹp.
-Cho hs quan sát tranh 38,39 SGK.
-GV nêu câu hỏi về nội dung từng tranh.
-Cho hs liên hệ thực tế và trả lời theo câu hỏi gv nêu.
-Nhận xét kết luận : Để trường học sạch đẹp, hs luôn có ý thức,
*Hoạt động 2 : Thực hành làm vệ sinh trường, lớp học.
Mục tiêu : Hs biết sử dụng một số dụng cụ để làm vệ sinh trường, lớp học.
-Gv chia nhóm phân công nhiệm vụ từng nhóm (tuỳ điều kiện của lớp).
-Gv hướng dẫn.
Kết luận : Trường, lớp học sạch đẹp sẽ giúp cho chúng ta học tập tốt hơn.
-Hs quan sát.
-Hs thảo luận nhóm.
-Đại diện nhóm trình bày
-Hs phát biểu nối tiếp.
-Hs các nhóm thực hành.
-hs đánh giá kết quả từng nhóm.
-Hs nhắc lại
4.Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs nêu lại một số việc làm giữ sạch trường, lớp học.
 -GD : Hs biết yêu quí trường lớp.
 -Nhận xét – Làm VBT.
 TUẦN 19
tù nhiªn vµ x· héi
BÀI 19 : ĐƯỜNG GIAO THÔNG
I. MỤC TIÊU :
- Có 4 loại giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không.
- Kể tên các loại phương tiện giao thông đi trên từng loại đường giao thông. Nhận biết 1 số biển báo trên đường và tại khu vực có đường có đường sắt chạy qua.
-Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.
-Kĩ năng kiên định: Từ chối hành vi sai luật lệ giao thơng
-Kĩ năng ra quyết định: Nên và khơng nên làm gì khi gặp một số biển báo giao thơng.
-Phát triển kĩ năng giao tiếp thơng qua các hoạt động học tập
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV :Tranh SGK 40,41. 5 bức tranh khổ A3 vẽ cảnh, 5 tấm bìa. 
 HS : Vở bài tập. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : ( 1phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
 -Cho hs nêu lại những việc làm giữ sạch trường, lớp.
	 - Kiểm tra VBT.
	 - Nhận xét đánh giá.
 3.Bài mới :
 a/ Giới thiệu : “ Đường giao thông”
 b/ Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
8 ph
8 ph
7 ph
*Hoạt động 1 : Quan sát tranh. 
 Mục tiêu: Hs nhận biết có 4 loại đường giao thông.
-Cho hs quan sát 5 bức tranh vẽ cảnh bầu trời, sông, biển,...
-GV yêu cầu hs gắn các tấm bìa cho phù hợp với từng tranh.
-Nhận xét kết luận : Có 4 loại đường giao thông, đường bộ, đường thuỷ,
*Hoạt động 2 : Làm việc với SGK
Mục tiêu : Hs biết tên các phương tiện giao thông đi trên từng loại đường giao thông.
-Gv cho hs quan sát tranh 40,41 SGK. Dựa vào câu hỏi thực hành hỏi đáp.
-Gv hướng dẫn.
-Y/C hs kể tên các phương tiên giao thông, và các loại đường giao thong phù hợp với phương tiện đó.
Kết luận : Đường bộ dành cho xe ngựa,..
*Hoạt động 3 : Trò chơi
Mục tiêu : Hs biết tên các biển báo giao thông.
-Cho hs quan sát 6 biển báo trong SGK. Y/C hs hỏi đap theo cặp.
-Gv nhận xét.
-Cho các nhóm thi đua. (gv nêu các chơi)
-Nhận xét tuyên dương.
Giáo dục : Mục đích của các biển báo
-Hs quan sát.
-Hs thảo luận nhóm.
-Đại diện nhóm trình bày
-Hs nhận xét về bạn.
-Hs thực hành hỏi đáp nhóm đôi theo câu hỏi và nội dung tranh.
-Hs phát biểu nối tiếp
-Hs hỏi đáp theo nhóm đôi.
-Hs phát biểu trước lớp.
-Các nhóm thi .
4.Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs nêu lại một số phương tiện và đường giao thông.
 -GD : Hs biết yêu quí trường lớp.
 -Nhận xét – Làm VBT.
 TUẦN 20
tù nhiªn vµ x· héi
BÀI 20 : AN TOÀN KHI ĐI CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
I. MỤC TIÊU :
 -Nhận xét 1 số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi các phương tiện giao thông.
 -Một số quy định khi các phương tiện giao thông.
 -Chấp hành những quy định về trật tự an toàn giao thông.
-Kĩ năng ra quyết định: Nên và khơng nên làm gì khi đi các phương tiện giao thơng
-Kĩ năng tư duy phê phán: Phê phán những hành vi sai quy định khi đi các phương tiện giao thơng.
-Kĩ năng làm chủ bản thân: Cĩ trách nhiệm thực hiện đúng các quy định khi đi các phương tiện giao thơng
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV :Tranh SGK 42,43. 
 HS : Vở bài tập. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : ( 1phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
 -Cho hs nêu lại các phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ.
	 - Kiểm tra VBT.
	 - Nhận xét đánh giá.
 3.Bài mới :
 a/ Giới thiệu : “ An toàn khi đi các phương tiện giao thông”
 b/ Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
8 ph
8 ph
7 ph
*Hoạt động 1 : Thảo luận tình huống. 
 Mục tiêu: Hs nhận biết một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi các phương tiện giao thông.
-Gv chia nhóm , Y/C hs thảo luận tình huống SGK, một vài tình huống Gv nêu.
-Nhận xét kết luận : Để đảm bảo an toàn giao thông, khi ngồi sau xe đạp,
*Hoạt động 2 : Quan sát tranh
Mục tiêu : Hs biết biết một số điều cần lưu ý khi đi các phương tiện giao thông.
-Gv cho hs quan sát tranh 4,5,6,7 SGK, Y/C thực hành hỏi đáp.
-Gv hướng dẫn.
-Y/C hs kể nêu một số viếc cần lưu ý khi đi xe buýt
Kết luận : Khi đi xe buýt hoặc xe khách,
*Hoạt động 3 : Vẽ tranh
Mục tiêu : Củng cố kiến thức của hai bài 19,20.
-Cho hs vẽ lại một số phương tiện giao thông.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs thảo luận nhóm.
-Đại diện nhóm trình bày
-Hs nhận xét về bạn.
-Hs quan sát tranh và thực hành hỏi đáp nhóm đôi theo câu hỏi và nội dung tranh.
-Hs phát biểu nối tiếp
-Hs thực hành vẽ và hỏi đáp nhóm đôi về phương tiện đã vẽ.
-Hs trình bày trước lớp.
 4.Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs nêu lại một số việc cần lưu ý khi đi xe buýt.
 -GD : Hs biết yêu quí trường lớp.
 -Nhận xét – Làm VBT.
 TUẦN 21
tù nhiªn vµ x· héi
BÀI 21 : CUỘC SỐNG CHUNG QUANH
I. MỤC TIÊU :
 - HS biết kể tên một số nghề nghiệp và nói được những hoạt động sinh sống của người dân ở địa phương mình.
 - HS có ý thức gắn bó và yêu mến quê hương.
-Tìm kiếm và xử lí thơng tin quan sát về nghề nghiệp của người dân ở địa phương.
-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thơng tin: Phân tích, so sánh nghề nghiệp của người dân ở thành thị và nơng thơn.
-Phát triển kĩ năng hợp tác trong quá trình thực hiện cơng việc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV :Tranh SGK 44,45. Tranh sưu tầm
 HS : Vở bài tập. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : ( 1phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
 -Cho hs nêu lại các phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ.
	 - Kiểm tra VBT.
	 - Nhận xét đánh giá.
 3.Bài mới :
 a/ Giới thiệu : “ Cuộc sống xung quanh”
 b/ Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
8 ph
8 ph
7 ph
*Hoạt động 1 : làm việc SGK. 
 Mục tiêu: Hs nhận biết về nghề nghiệp và cuộc sống chính ở nông thôn và thành thị
-Gv đính tranh, yêu cầu hs nêu nội dung của từng tranh.
-Nhận xét 
*Hoạt động 2 : Nói về cuộc sống ở địa phương
Mục tiêu : Hs có hiểu biết về cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương.
-Gv đính tranh hs đã sưu tầm về nghề nghiệp của người dân địa phương.
-Gv hướng dẫn.
*Hoạt động 3 : Vẽ tranh
Mục tiêu : Biết mô tả hình ảnh nét đẹp quê hương..
-Gv gợi ý đề tài.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs thảo luận nhóm.
-Đại diện nhóm trình bày
-Hs nhận xét về bạn.
-Hs báo cáo lại các hoạt động trong tranh đã sưu tầm.
-Hs thực hành vẽ.
-Hs trình bày trước lớp.
4.Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs nêu lại một số nghề nghiệp ở đồng quê.
 -GD : Hs biết yêu quí trường lớp.
 -Nhận xét – Làm VBT.
TUẦN 22
tù nhiªn vµ x· héi
BÀI 22 : CUỘC SỐNG CHUNG QUANH (TT)
I. MỤC TIÊU :
 - HS biết kể tên một số nghề nghiệp và nói được những hoạt động sinh sống của người dân ở địa phương mình.
 - HS có ý thức gắn bó và yêu mến quê hương.
-Tìm kiếm và xử lí thơng tin quan sát về nghề nghiệp của người dân ở địa phương.
-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thơng tin: Phân tích, so sánh nghề nghiệp của người dân ở thành thị và nơng thơn.
-Phát triển kĩ năng hợp tác trong quá trình thực hiện cơng việc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV :Tranh SGK 44,45. Tranh sưu tầm
 HS : Vở bài tập. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : ( 1phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
 -Cho hs nêu sự giống nhau giữa cuộc sống nông thôn và thành thị.
	 - Kiểm tra VBT.
	 - Nhận xét đánh giá.
 3.Bài mới :
 a/ Giới thiệu : “Cuộc sống xung quanh”
 b/ Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
8 ph
8 ph
7 ph
*Hoạt động 1 : làm việc SGK. 
 Mục tiêu: Hs nhận biết về nghề nghiệp và cuộc sống chính ở nông thôn và thành thị
-Gv đính tranh, yêu cầu hs nêu nội dung của từng tranh.
-Nhận xét 
*Hoạt động 2 : Nói về cuộc sống ở địa phương
Mục tiêu : Hs có hiểu biết về cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương.
-Gv đính tranh hs đã sưu tầm về nghề nghiệp của người dân địa phương.
-Gv hướng dẫn.
*Hoạt động 3 : Vẽ tranh
Mục tiêu : Biết mô tả hình ảnh nét đẹp quê hương..
-Gv gợi ý đề tài.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs thảo luận nhóm.
-Đại diện nhóm trình bày
-Hs nhận xét về bạn.
-Hs báo cáo lại các hoạt động trong tranh đã sưu tầm.
-Hs thực hành vẽ.
-Hs trình bày trước lớp.
4.Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs nêu lại một số nghề nghiệp ở đồng quê.
 -GD : Hs biết yêu quí trường lớp.
 -Nhận xét – Làm VBT.
TUẦN 23
tù nhiªn vµ x· héi
BÀI 23 : ÔN TẬP XÃ HỘI
I. MỤC TIÊU :
	 Sau bài học hs biết :
 -Kể tên các bài đã học về chủ đề xã hội.
 -Kể với bạn về gia đình, trường học, yêu quý gia đình trường học.
 -Có ý thức giữ gìn trường học, gia đình luôn sạch đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 Gv : Tranh ảnh về gia dình .
 HS : Vở bài tập. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : ( 1phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
 -Cho hs nêu lại các nghề nghiệp của người dân ở thành thị và nông thôn ?
	 - Kiểm tra VBT.
	 - Nhận xét đánh giá.
 3.Bài mới :
 a/ Giới thiệu : “Oân tập : Xã hội”
 b/ Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
*Hoạt động 1 : Cả lớp
 Mục tiêu: Hs trả lời các câu hỏi trong trò chơi.
-GV tổ chức cho hs chơi trò chơi “ Hái hoa dân chủ”.
-Gv nêu câu hỏi gợi ý. Gọi hs lần lượt lên hái hoa và trả lời câu hỏi.
-Nhận xét.
*Hoạt động 2 : Trưng bày tranh ảnh sưu tầm.
Mục tiêu : Hs biết sắp xếp các tranh đúng theo từn

File đính kèm:

  • docTNXH 2011-2012.doc
Giáo án liên quan