Giáo án tổng hợp lớp 2 - Tuần 29

1. Kiểm tra:

- Tiết toán trước học bài gì?

2. Hướng dẫn HS làm bài tập.

Bài 1:

- Gọi HS đọc đầu bài

- Bài toán yêu cầu làm gì?

- Cho HS làm bài.

- Chữa bài, nhận xét.

Bài 2:

- Cho HS đầu bài

- Cho HS làm bài.

- Chữa bài. Nhận xét.

 

doc8 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 19/04/2017 | Lượt xem: 619 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 2 - Tuần 29, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 29
 Ngày soạn: 9/3/2015
 Ngày dạy: Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2015
TOÁN
CÁC SỐ TỪ 101 ĐẾN 110 (VỞ LUYỆN)
I. MỤC TIÊU
- HS đọc và viết đúng các số từ 101 đến 110.
 - Rèn kĩ năng trình bày.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 1. Kiểm tra:
- Tiết toán trước học bài gì?
2. Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài 1:
- Gọi HS đọc đầu bài
- Bài toán yêu cầu làm gì?
- Cho HS làm bài.
- Chữa bài, nhận xét.
Bài 2:
- Cho HS đầu bài
- Cho HS làm bài.
- Chữa bài. Nhận xét.
Bài 3:
- Gọi HS đọc đầu bài
- Cho HS làm bài.
- Chấm. Chữa bài, nhận xét.
Bài 4:
- Gọi HS đọc đầu bài 
- Cho HS làm bài.
- Chấm. Chữa bài, nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò.
- Khi làm các bài toán này em cần chú ý điều gì?
- HS làm bài.
 - 1HS chữa bài 
- 1 HS đọc
- HS làm bài.
- HS làm bài.
- HS đọc. 
- Cho HS làm
TẬP ĐỌC
CẬU BÉ VÀ CÂY SI GIÀ
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 - Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt, nghỉ hơi 
 - Biết đọc phân biệt lời người kể và lời nhân vật. 
 - Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài: hí hoáy, rùng mình.
 - Hiểu điều câu chuyện muốn nói với em: cây cối cũng biết đau đớn như con người. Cần có ý thức bảo vệ cây.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC 
 - Tranh vẽ minh hoạ trong SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ : 
 - 2 HS đọc bài : “ Cây đa quê hương ” và TLCH về nội dung đoạn văn đã học.
 - GV nhận xét, ghi điểm
2. Dạy bài mới :
 a. Giới thiệu bài : - GV ghi bảng 
b. Luyện đọc
 *GV đọc mẫu
 *Hướng dẫn HS đọc kết hợp giải nghĩa từ
- Đọc từng đoạn trước lớp
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn của bài.
 - HS đọc các từ chú giải cuối bài đọc.
 - Đọc từng đoạn trong nhóm
 - Thi đọc giữa các nhóm (đọc cá nhân)
 c. Hướng dẫn tìm hiểu bài :
 - HS lần lượt đọc từng câu hỏi rồi suy nghĩ trả lời từng câu hỏi
d. Luyện đọc lại :
 - 3 nhóm HS (mỗi nhóm 3 em) tự phân vai thi đọc truyện
 - GV và cả lớp nhận xét, bình chọn
 5. Củng cố, dặn dò :
 - Hỏi: truyện này giúp các em hiểu ra điều gì ?
- GV nhận xét giờ học, nhắc các em có ý thức bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, làm trong sạch môi trường sống xung quanh.
RÈN Kü n¨ng sèng
Kü n¨ng §¶m nhËn tr¸ch nhiÖm (T 3)
I. Môc tiªu: 
- Học sinh hiểu được trách nhiệm của mình khi ở trường, lớp và khi ở gia đình.
- Học sinh được thực hành đảm nhiệm một nhiệm vụ cụ thể.
- Rèn kĩ năng đảm nhận trách nhiệm.
II. §å dïng D¹Y HäC: 
PhiÕu häc tËp
III. C¸C Ho¹t ®éng d¹y häc :
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. æn ®Þnh tæ chøc:
- KiÓm tra sÜ sè.
2. KiÓm tra bµi cò: 
- Gi¸o viªn nhËn xÐt.
3. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi.
a. Hoạt động 1: Bài tập 3
Em hãy đánh dấu nhân vào ô trống trước những biểu hiện của người có trách nhiệm trong công việc.
- Giáo viên gọi HS nêu yêu cầu. Sau đó học sinh thảo luận nhóm 2.
- Gọi đại diện trình bày.
- Nhận xét và kết luận
b. Ho¹t ®éng 2: Hướng dẫn làm bài tập3 vào vở.
- HS làm bài.
- Nhận xét
4. Cñng cè: Khi dảm nhận trách nhiệm và hoàn thành được trách nhiệm đó em cảm thấy như thế nào?
5. DÆn dß : Thùc hµnh đảm nhận trách nhiệm.
Häc sinh nªu l¹i ý kiến cña tiết học trước.
- HS thảo luận nhóm 2.
- Đại diện học sinh trình bày.
+ Xung phong nhận những việc phù hợp với bản thân.
+ Cố gắng làm tốt việc đã nhận
+ Được phân công việc gì thì làm, không thì thôi.
+ Việc gì cũng xung phong nhưng không làm hoặc làm không tốt.
+ Từ chối không làm bất cứ một việc gì.
Thứ tư ngày 19 tháng 3 năm 2014
TOÁN
SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (VỞ LUYỆN)
I. MỤC TIÊU:
- HS đọc và viết đúng các số có ba chữ số.
- Biết so sánh các số có ba chữ số.
- Rèn kĩ năng trình bày.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 1. Kiểm tra:
- Tiết toán trước học bài gì?
2. Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài 1:
- Gọi HS đọc đầu bài
- Bài toán yêu cầu làm gì ?
- Cho HS làm bài.
- Chữa bài, nhận xét.
Bài 2 : 
- Cho HS đầu bài
- Cho HS làm bài.
- Chữa bài. Nhận xét.
Bài 3 :
- Gọi HS đọc đầu bài
- Cho HS làm bài.
- Chữa bài, nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò.
- 2 HS nêu. 
- HS làm bài.
- 1HS chữa bài 
- 1 HS đọc
- HS làm bài.
- HS làm bài.
- 2 HS đọc bài làm 
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
ÔN TẬP
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- HS nắm được một số từ nói về cây cối.
- HS làm đúng các bài tập đặt và trả lời câu hỏi Vì sao ?
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Kiểm tra:
- Tuần trước học luyện từ và câu bài gì?
- Nhận xét
2. Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài 1: Viết mỗi nhóm 5 tên cây 
+ Gọi HS đọc đầu bài
+ Hướng dẫn HS làm bài
+ Cho HS làm bài
+ Chữa, nhận xét
Bài 2 : Đặt 5 câu, mỗi câu nêu công dụng của một loại cây.
+ Bài yêu cầu làm gì ?
+ Hướng dẫn HS làm
+ Cho HS làm.
+ Chấm, Chữa bài, nhận xét 
 Bài 3 : Gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Vì sao trong mỗi câu sau.
a) Chúng em trồng ở ven đường để lấy bóng mát.
b) Chúng em chỉ làm bài để trở thành học sinh giỏi toàn diện.
+ Chấm, chữa bài, nhận xét 
3. Củng cố, dặn dò:
Dặn HS về nhà xem lại bài. 
- 2 HS nêu
- 1 HS đọc đầu bài
- HS làm bài
- 1 HS đọc 
- HS làm 
- 1 HS đọc 
- HS làm bài 
- HS đọc bài làm
RÈN Kü n¨ng sèng
THỰC HÀNH Kü n¨ng §¶m nhËn tr¸ch nhiÖm 
I. Môc tiªu: 
- Học sinh hiểu được trách nhiệm của mình khi ở trường, lớp và khi ở gia đình.
- Học sinh được thực hành đảm nhiệm một nhiệm vụ cụ thể.
- Rèn kĩ năng đảm nhận trách nhiệm.
II. §å dïng D¹Y HäC: 
PhiÕu häc tËp
III. C¸C Ho¹t ®éng d¹y häc :
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. æn ®Þnh tæ chøc:
- KiÓm tra sÜ sè.
2. KiÓm tra bµi cò: 
- Gi¸o viªn nhËn xÐt.
3. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi.
a. Hoạt động 1: 
- Giáo viên đưa ra 1 số tình huống, gọi HS nêu yêu cầu. Sau đó học sinh thảo luận nhóm đóng vai.
- Nhận xét và kết luận
b. Ho¹t ®éng 2: 
- Gọi các nhóm trình bày.
- Nhận xét
4. Cñng cè: Khi dảm nhận trách nhiệm và hoàn thành được trách nhiệm đó em cảm thấy như thế nào?
5. DÆn dß : Thùc hµnh đảm nhận trách nhiệm.
Häc sinh nªu l¹i ý kiến cña tiết học trước.
- HS thảo luận nhóm đóng vai trong nhóm.
- Các nhóm trình bày.
Thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2015
TOÁN
LuyÖn tËp (VỞ LUYỆN)
I. Môc tiªu: Cñng cè vÒ: 
- §äc, viÕt c¸c sè cã 3 ch÷ sè
- LuyÖn so s¸nh c¸c sè cã 3 ch÷ sè
- N¾m ®­îc thø tù c¸c sè
- LuyÖn xÕp h×nh
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
 1. Cho HS lµm bµi tËp:
 *Bµi 1: ViÕt ( theo mÉu)
ViÕt sè
Tr¨m
Chôc
§¬n vÞ
§äc sè
352
105
3
..
6
9
5
.
3
0
2
.
8
9
Ba tr¨m n¨m m­¬i hai
- Hái HS yªu cÇu cña bµi
- HS lµm bµi vµo vë
- 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi
- 3 HS ®äc bµi lµm cña m×nh
 *Bµi 2: Sè?
 105 106 . . . .. .. .. 113 .. 
 901 . . 904 . .. . 908 .. ..
- Hái HS yªu cÇu cña bµi
- HS lµm bµi vµ ch÷a bµi
- 2 HS ®äc bµi lµm cña m×nh
- HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung
 *Bµi 3: §iÒn dÊu thÝch hîp:
521 . 512
 101 . 110
301 . 299
 261 .. 260 + 1
899 .. 900
 777 . 789
- HS nªu yªu cÇu cña bµi
- HS lµm bµi vµo vë
- 2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi vµ nªu c¸ch so s¸nh
- HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung
- GV nhËn xÐt cho ®iÓm HS
 2. Cñng cè, dÆn dß: 
- GV chÊm bµi, nhËn xÐt giê häc.
- DÆn HS vÒ «n bµi.
TẬP LÀM VĂN
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
 - TiÕp tôc rÌn c¸ch ®¸p lêi chia vui.
 - Tr¶ lêi c©u hái theo cèt truyÖn ®· häc
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
 1. KiÓm tra: Vë buæi 2
 2. Bµi luyÖn ë líp: GV h­íng dÉn HS lµm bµi tËp
 *Bµi 1: §¸p lêi chia vui:
 1. C¸c tr­êng hîp:
 a. Bè mÑ tÆng quµ nh©n ngµy sinh cña em. Em ®¸p l¹i
 b. B¹n ®Õn chóc tÕt gia ®×nh em. Em ®¸p l¹i.
 c. Nh©n ngµy tæng kÕt n¨m häc, c« gi¸o chóc mõng thµnh tÝch líp em. Thay mÆt líp, em ®¸p l¹i. 
 - 2 HS ®äc ®Ò bµi vµ nªu yªu cÇu bµi tËp
 - HS lµm bµi vµo vë
 - 3 HS lªn b¶ng nãi lêi ®¸p mçi em 1 t×nh huèng
 - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, ch÷a bµi
 *Bµi 2: TËp nãi tr­íc nhãm
 - Tõng HS chuÈn bÞ c©u hái ra giÊy nh¸p.
 - Tõng c¸ nh©n tr×nh bµy tr­íc nhãm
 - C¶ nhãm gãp ý kiÕn, nhËn xÐt.
 *Bµi 4: LuyÖn viÕt
 - HS lµm bµi vµo vë 
 - 3 HS lªn b¶ng lµm bµi
 - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt,ch÷a bµi
 * Bµi 5: Tr¶ lêi c©u hái theo cèt truyÖn ®· häc:
 1.C©u hái: TruyÖn: Kho b¸u
 a. Hai vî chång ng­êi n«ng d©n ®· lµm lông nh­ thÕ nµo ?
 b. Hai ng­êi con trai cña hä lµm ¨n ra sao?
 c. Tr­íc khi mÊt, ng­êi n«ng d©n dÆn con ®iÒu g×? 
 d. Theo lêi cha, hai ng­êi con ®· lµm g×?
 ®. V× sao mÊy vô liÒn lóa béi thu?
 - Gäi 2 HS ®äc ®Ò bµi vµ nªu yªu cÇu bµi tËp
 - HS lµm bµi vµo vë 
 - 3 HS ®äc bµi lµm cña m×nh 
 - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt,ch÷a bµi, chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng
 3. Cñng cè - DÆn dß:
 - GV chÊm mét sè bµi
 - NhËn xÐt giê häc.
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
ÔN BÀI: MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
 I. MỤC TIÊU : HS biết
- Nói tên một số loài vật sống dưới nước
- Nói tên một số loài vật sống ở nước ngọt, nước mặn
 II. CHUẨN BỊ : Vở bài tập
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
 1. GV hướng dẫn HS làm bài tập trong vở bài tập
 *Bài 1: Viết chữ a hoặc b, c, d, e, g, h, i vào ô dưới mỗi hình cho phù hợp với lời ghi chú 
- 2 HS đọc đề bài và nêu yêu cầu của bài tập
- HS dưới lớp nhận xét
- GV nhận xét, chữa bài
 *Bài 2: Trong số những con vật trên, con vật nào sống ở nước ngọt, con vật nào sống ở nước mặn
- 2 HS đọc đề bài và nêu yêu cầu bài tập
- HS làm bài vào vở
- 2 HS lên bảng làm bài
- HS dưới lớp nhận xét
- GV nhận xét chữa bài
- HS đổi vở để kiểm tra bài làm của nhau rồi nhận xét
 2. Củng cố – dặn dò 
- GV đánh giá nhận xét giờ học.
- Dặn HS về ôn bài.
BAN GIÁM HIỆU KÝ DUYỆT

File đính kèm:

  • docGA_buoi_2_tuan_29_Quy.doc