Giáo án Tổng hợp khối 5 - Tuần 34 - Ttrường Tiểu học Khang Ninh

I- MỤC TIÊU:

- Biết giải bài toỏn về chuyển động đều.

II- CHUẨN BỊ: Bảng phụ, bảng hệ thống cụng thức toỏn chuyển động.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

 

docx24 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 24/04/2017 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Tổng hợp khối 5 - Tuần 34 - Ttrường Tiểu học Khang Ninh, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 hỏi nhau trong nhúm, rồi giải.
Vớ dụ: Đề toỏn hỏi gỡ? (Lỏt nền nhà hết bao nhiờu tiền). Nờu cỏch tỡm số tiền lỏt nền nhà? (Lấy số gạch cần lỏt nhõn số tiền 1 viờn gạch). Muốn tỡm số viờn gạch? (Lấy diện tớch nền chia diện tớch viờn gạch.)
- 1 em giải vào bảng nhúm.
- Nhúm trưởng kiểm tra cỏc bạn, bỏo cỏo.
Bài giải
Ta cú sơ đồ: ?
 8 m
Chiều rộng nền nhà đú là:
8 x 34=6 (m)
Diện tớch nền nhà đú là:
8 x 6 = 48 (m2) = 4800 (dm2)
Diện tớch mỗi viờn gạch là:
4 x 4 = 16 (dm2)
Số viờn gạch dựng để lỏt cả nền là:
20000 x 300 = 6000000 (đồng)
Đỏp số: 6000000 đồng
- Thảo luận hỏi nhau trong nhúm, rồi giải.
Vớ dụ: Đề hỏi gỡ? (Chu vi hỡnh chữ nhật, diện tớch hỡnh thang, tam giỏc.). Nờu cụng thức tớnh diện tớch hỡnh thang, tam giỏc, chu vi hỡnh chữ nhật. (P = (a + b) ´ 2; S = (a + b) ´ h : 2; S = a ´ h : 2.)
- 1 em giải vào bảng nhúm.
- Nhúm trưởng kiểm tra cỏc bạn, bỏo cỏo.
Bài giải
a) Chu vi hỡnh chữ nhật ABCD là:
(28 + 840 x 2 = 224 (cm)
b) Diện tớch hỡnh thang EBCD là:
28+84ì282=1568 (cm2)
Đỏp số: a) 224 cm; b) 1568 cm2
- Nhắc lại nội dung đó ụn tập.
Chớnh tả (Nhớ-viết)
Tiết 34: SANG NĂM CON LấN BẢY
I- Mục tiêu:
- Nhớ-viết đỳng bài CT; trỡnh bày đỳng hỡnh thức bài thơ 5 tiếng.
- Tỡm đỳng tờn cỏc cơ quan, tổ chức trong đoạn văn và viết hoa đỳng cỏc tờn riờng đú (BT2); viết được một tờn cơ quan, xớ nghiệp, cụng ti, ở địa phương (BT3).
II- Chuẩn bị: Bảng nhúm, bỳt dạ.
III- Các hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
A- Mở bài: (5’)
1) Ổn định tổ chức.
2) Kiểm tra bài cũ:
- Đọc tờn cỏc cơ quan, tổ chức.
- Nhaọn xeựt.
3) Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu bài học. 
B- Giảng bài mới: (32’) 
*Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nhớ – viết.
- Nhắc học sinh chỳ ý 1 số điều về cỏch trỡnh bày cỏc khổ thơ, gión khoảng cỏch giữa cỏc khổ, lỗi chớnh tả dễ sai khi viết.
- Nhận xột một số bài.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập.
 Bài 2:
- Nhắc học sinh thực hiện lần lượt 2 yờu cầu: Đầu tiờn, tỡm tờn cơ quan và tổ chức. Sau đú viết lại cỏc tờn ấy cho đỳng chớnh tả.
- Nhận xột, chốt lời giải đỳng.
Bài 3:
- Nhận xột, chốt lời giải đỳng.
C- Kết luận: (3’)
Chuẩn bị: ễn cuối học kỡ II.
Nhận xột tiết học. 
- Viết vào thẻ.
- Đọc yờu cầu bài.
- Đọc thuộc lũng bài thơ. Lớp nhỡn bài ở SGK, theo dừi bạn đọc.
- Đọc thuộc lũng cỏc khổ thơ 2, 3, 4 của bài.
- Nhớ lại, viết bài vào vở.
- Đổi vở, soỏt lỗi.
- Làm bài cỏ nhõn vào vở bài tập.
- Bỏo cỏo kết quả làm bài.
- Làm bài theo nhúm vào bảng nhúm
- Đại diện cỏc nhúm trỡnh bày.
Tiếng việt (SEQAP)
Luyện đoc bài: SANG NĂM CON LấN BẢY và bài LỚP HỌC TRấN ĐƯỜNG
I- MỤC TIấU:
Luyện đọc diễn cảm và trả lời cõu hỏi theo yờu cầu; Đọc trụi chảy, đỳng giọng.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ
III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
A. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
B. Bài mới.
1. Giới thiệu.
2. Hướng dẫn thực hiện bài tập
Bài 1: Luyện đọc diễn cảm và học thuộc lũng hai khổ thơ đầu.
a) Luyện đọc:
b) Học thuộc lũng.
- Nhận xột.
Bài 2: Người cha muốn núi với con điều gỡ khi con lớn lờn ? Khoanh trũn chữ cỏi trước ý trả lời đỳng nhất.
- Nhận xột, kết luận: Khoanh trũn chữ cỏi c.
Lớp học trờn đường
Bài 1: Luyện đọc đoạn văn theo gợi ý
Bài 2: Cõu chuyện Lớp học trờn đường kể về điều gỡ? Khoanh trũn chữ cỏi trước ý trả lời đỳng nhất.
- Nhận xột, chốt: Khoanh trũn chữ cỏi c.
3. Củng cố - dặn dũ
- Về đọc lại bài và chuẩn bị bài tiết 2 – Luyện viết.
- Nhận xột tiết học.
- Đọc yờu cầu
- Đọc nhúm đụi - Cỏ nhõn.
- Thi đua đọc thuộc lũng.
- Cỏ nhõn trỡnh bày.
- Đọc yờu cầu.
- Đọc nhúm đụi - Cỏ nhõn.
- Cỏ nhõn tiếp nối trỡnh bày.
Thứ tư, ngày 22 thỏng 4 năm 2015
Toỏn
Tiết 168: ễN TẬP VỀ BIỂU ĐỒ 
I- Mục tiêu:
- Biết đọc số liệu trờn biểu đồ, bổ sung tư liệu trong một bảng thống kờ số liệu.
- Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2 (a), bài 3.
II- Chuẩn bị: Bảng phụ, hệ thống cõu hỏi.
III- Các hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
A- Mở bài: (5’)
1) Ổn định tổ chức.
2) Kiểm tra bài cũ:
- Nhaọn xeựt.
3) Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu bài học. 
B- Giảng bài mới: (32’) 
* Bài 1:
- Yờu cầu học sinh nờu cỏc số trong bảng theo cột dọc của biểu đồ chỉ gỡ?
- Cỏc tờn ở hàng ngang chỉ gỡ?
- Nhận xột, kết luận.
* Bài 2: 
- Nờu yờu cầu đề: Điền tiếp vào ụ trống.
- Nhận xột, kết luận.
* Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước cõu trả lời đỳng.
- Chốt: Một nửa hỡnh trũn là 20 học sinh, phần hỡnh trũn chỉ số lượng học sinh thớch đỏ búng lớn hơn một nửa hỡnh trũn nờn khoanh C là hợp lớ.
C- Kết luận: (3’)
- Nhắc lại nội dung ụn.
- Xem lại bài. Chuẩn bị: Luyện tập chung.
- Nhận xột tiết học.
- Nhắc lại cỏch đọc, cỏch vẽ biểu đồ, dựa vào cỏc bước quan sỏt và hệ thống cỏc số liệu.
- 	Chỉ số cõy do học sinh trồng được.
-	Chỉ tờn của từng học sinh trong nhúm cõy xanh.
- Làm bài theo nhúm.
- Bỏo cỏo.
a) Cú 5 học sinh trồng cõy (Lan, Hoà, Liờn, Mai, Dũng); Lan trồng được 3 cõy, Hoà trồng được 2 cõy, Liờn trồng được 5 cõy, Mai trồng được 8 cõy, Dũng trồng được 4 cõy.
b) Bạn Hũa trồng được ớt cõy nhất (2 cõy).
c) Bạn Mai trồng được nhiều cõy nhất 98 cõy).
d) Cỏc bạn trồng được nhiều cõy hơn bạn Dũng là bạn Liờn và bạn Mai.
e) Cỏc bạn trồng được ớt cõy hơn bạn Liờn là bạn Lan, bạn Hoà và bạn Dũng.
- Học sinh dựa vào số liệu để vẽ tiếp vào cỏc ụ cũn trống.
- Làm bài cỏ nhõn – 1 em làm vào bảng nhúm.
- Bỏo cỏo.
a)
Loại quả
Cỏch ghi số học sinh trong khi kiểm tra
Số học sinh
Cam
5
Tỏo
8
Nhón
3
Chuối
16
Xoài
6
- Làm bài theo nhúm.
- Bỏo cỏo kết quả: Khoanh vào chữ C.
- Thi đua vẽ nhanh biểu đồ theo số liệu cho sẵn.
Luyện từ và cõu
Tiết 67: ễN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu ngoặc kộp)
I- Mục tiêu:
- Nờu được tỏc dụng của dấu ngoặc kộp và làm được BT thực hành về dấu ngoặc kộp.
- Viết được đoạn văn khoảng 5 cõu cú dựng dấu ngoặc kộp.
II- Chuẩn bị: Bảng phụ, bỳt dạ, phiếu học tập.
III- Các hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
A- Mở bài: (5’)
1) Ổn định tổ chức:
2) Kiểm tra bài cũ:
- Nhaọn xeựt.
3) Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu bài học. 
B- Giảng bài mới: (27’) 
Bài 1: 
- Mời 2 học sinh nhắc lại tỏc dụng của dấu ngoặc kộp.
đ Treo bảng phụ tỏc dụng dấu ngoặc kộp.
- Bảng tổng kết vừa thể hiện 2 tỏc dụng của dấu ngoặc kộp vừa cú vớ dụ minh hoạ phải gồm mấy cột?
- Nhận xột – chốt bài giải đỳng.
Bài 2:
- Nờu lại yờu cầu, giỳp học sinh hiểu yờu cầu đề bài.
- Nhận xột và chốt bài đỳng.
Bài 3:
- Lưu ý học sinh: Hai đoạn văn đó cho cú những từ được dựng với nghĩa đặc biệt nhưng chưa đặt trong dấu ngoặc kộp.
- Nhận xột.
C- Kết luận: (3’)
- Nhận xột tiết học. 
- Nờu lại những thành ngữ, tục ngữ trong bài trước.
- 1 học sinh đọc toàn văn yờu cầu bài tập. Cả lớp đọc thầm.
- Phỏt biểu.
- 1 học sinh đọc lại, lớp đọc thầm.
- Gồm 2 cột: Tỏc dụng của dấu ngoặc kộp; Vớ dụ.
- 3 học sinh lờn bảng lập khung của bảng tổng kết.
- Làm việc cỏ nhõn, điền cỏc vớ dụ.
- 1 học sinh đọc yờu cầu. Cả lớp đọc thầm.
- Học sinh làm việc cỏ nhõn: đọc thầm từng cõu văn, điền bằng bỳt chỡ dấu ngoặc kộp vào chỗ thớch hợp trong đoạn văn.
- Bỏo cỏo kết quả làm bài.
- 1 học sinh đọc yờu cầu.
- Đọc kĩ đoạn văn, phỏt hiện ra những từ dựng nghĩa đặc biệt, đặt vào dấu ngoặc kộp.
- Làm việc cỏ nhõn, viết vào nhỏp.
- Đọc đoạn văn đó viết nối tiếp nhau.
- Nờu tỏc dụng của dấu ngoặc kộp?
Kể chuyện
Tiết 34: KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I- Mục tiêu:
- Kể được một cõu chuyện về việc gia đỡnh, nhà trường, xó hội chăm súc, bảo vệ thiếu nhi hoặc kể được cõu chuyện một lần em cựng cỏc bạn tham gia cụng tỏc xó hội.
- Biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa cõu chuyện.
II- Chuẩn bị: Tranh, ảnh núi về thiếu nhi phỏt biểu ý kiến, trao đổi, tranh luận để bày tỏ quan điểm.
III- Các hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
A- Mở bài: (5’)
1) Ổn định tổ chức.
2) Kiểm tra bài cũ:
- Nhaọn xeựt.
3) Giới thiệu bài: Trẻ em cú quyền bày tỏ cỏc quan điểm của mỡnh – điều 13 của Cụng ước về quyền trẻ em khẳng định quyền đú. Trong giờ học hụm nay, cỏc em sẽ kể về một lần em (hoặc bạn em) đó thực hiện quyền đú như thế nào? Chỳng ta sẽ xem ai là HS thể hiện tốt khả năng của một chủ nhõn tương lai.
B- Giảng bài mới: (32’) 
* Hoạt động 1: Hướng dẫn hiểu yờu cầu của đề bài.
Yờu cầu HS phõn tớch đề – gạch chõn những từ ngữ quan trọng: đó phỏt biểu hoặc trao đổi, tranh luận; ý thức của một chủ nhõn tương lai; gúp phần làm thay đổi. Giỳp HS tỡm được cõu chuyện của mỡnh bằng cỏch đọc kỹ gợi ý 1,2 trong SGK. 
- Qua gợi ý 1, cỏc em đó thấy ý kiến phỏt biểu phải là những vấn đề được nhiều người quan tõm và liờn quan đến một số người. Những vấn đề trong phạm vi gia đỡnh như bổn phận của con cỏi, nghĩa vụ của HS cũng là những vấn đề nhiều người muốn trao đổi, tranh luận. VD: Hiện nay, cú nhiều bạn là con một được bố mẹ cưng chiều như những hoàng tử, cụng chỳa, khụng phải làm bất cứ việc gỡ trong nhà. Quen dần nếp như vậy, một số đó thành hư, biếng nhỏc, khụng cú ý thức về bổn phận của con cỏi trong gia đỡnh, khụng thương yờu, giỳp đỡ cha mẹ. Cần thay đổi thực tế này như thế nào?...
- Nhấn mạnh: cỏc hỡnh thức bày tỏ ý kiến rất phong phỳ.
- Cú thể tưởng tượng một cõu chuyện với hoàn cảnh, tỡnh huống cụ thể để phỏt biểu, tranh luận, bày tỏ ý kiến nếu trong thực tế em chưa làm hoặc chưa thấy bạn mỡnh làm điều đú.
* Hoạt động 2: Lập dàn ý cõu chuyện.
* Hoạt động 3: Thực hành kể chuyện.
- Giỳp đỡ uốn nắn từng nhúm.
- Nhận xột.
C- Kết luận: (3’)
GV nhận xột tiết học.
- Yờu cầu HS về nhà tập kể lại cõu chuyện cho người thõn hoặc viết lại vào vở nội dung cõu chuyện.
- 1 HS kể lại cõu chuyện em đó được nghe hoặc được đọc về việc gia đỡnh, nhà trường và xó hội chăm súc giỏo dục trẻ em hoặc trẻ em thực hiện bổn phận với gia đỡnh, nhà trường và xó hội.
- 1 HS đọc gợi ý 1. Cả lớp đọc thầm lại.
- Nhiều HS núi nội dung phỏt biểu ý kiến của mỡnh.
- HS đọc gợi ý 2. Cả lớp đọc thầm lại.
- HS suy nghĩ, nhớ lại. 
- Nhiều HS tiếp nối nhau núi tờn cõu chuyện em sẽ kể.
- 1 HS đọc gợi ý 3 và đoạn văn mẫu. Cả lớp đọc thầm theo.
- Làm việc cỏ nhõn - tự lập nhanh dàn ý cõu chuyện trờn nhỏp.
- 1 HS khỏ, giỏi trỡnh bày dàn ý của mỡnh trước lớp.
- Từng học sinh nhỡn dàn ý đó lập, kể cõu chuyện của mỡnh trong nhúm.
- Cỏc nhúm cử đại diện thi kể.
- Bỡnh chọn người kể chuyện hay nhất trong tiết học.
Toỏn (SEQAP)
LUYỆN TẬP
I- MỤC TIấU:
Củng cố kiến thức về toỏn chuyển động đều: tớnh vận tốc, quóng đường, thời gian; Kĩ năng ghi nhớ, tớnh chớnh xỏc.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
A. Kiểm tra bài cũ.
B. Bài mới.
1. Giới thiệu.
2. Hướng dẫn thực hiện bài tập.
Bài 1: 
- Nhận xột, chốt ý đỳng:
Bài giải
1 giờ 30 phỳt = 1,5 giờ
Vận tốc của xe mỏy:
45 : 1,5 = 30 (km/giờ)
Đỏp số: 30 km/giờ.
Bài 2: 
- Nhận xột, chốt ý đỳng:
Bài giải
Thời gian ụ tụ đi từ Hà Nội đến Ninh Bỡnh:
8 giờ - 6 giờ 30 phỳt= 1giờ 30 phỳt= 1,5 giờ
Quóng đường ụ tụ đi từ Hà Nội đến Ninh Bỡnh:
60 x 1,5 = 90 (km)
Đỏp số: 90 km
Bài 3:
- Nhận xột, chốt ý đỳng:
 Bài giải 
 Thời gian người đú đi từ bản A đến bản B:
 14 : 20 = 0,7 (giờ)
 Đỏp số: 0,7 giờ
3. Củng cố - dặn dũ.
- Nhận xột tiết học.
- Làm bài cỏ nhõn.
- Trỡnh bày - nhận xột, bổ sung.
- Nờu qui tắc tớnh V.
- Làm bài cỏ nhõn.
- Trỡnh bày - nhận xột, bổ sung.
- Nờu qui tắc tớnh s.
- Làm bài cỏ nhõn.
- Trỡnh bày - nhận xột, bổ sung.
- Nờu qui tắc tớnh thời gian.
- Nhắc lại nội dung bài học.
Tiếng việt (SEQAP)
LUYỆN VIẾT
I- MỤC TIấU:
Củng cố kiến thức về: Dấu gạch ngang; Văn tả người; Thực hiện được cỏc bài tập theo đỳng yờu cầu.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ
III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
A. Kiểm tra bài cũ.
B. Bài mới.
1. Giới thiệu.
2. Hướng dẫn thực hiện bài tập.
Bài 1: Ghi tỏc dụng của dấu gạch ngang trong mỗi đoạn thơ, đoạn văn dưới đõy:
- Nhận xột, chốt lại cõu đỳng:
a) Dấu gạch ngang dựng để đỏnh dấu lời núi.
b) Dấu gạch ngang dựng để đỏnh dấu phần liệt kờ. 
Bài 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời cõu hỏi:
- Nhận xột, kết luận:
a) Khoanh trũn chữ cỏi b.
b) Những từ ngữ tả hỡnh dỏng: pho tượng đồng đỳc, hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cỏc bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, cặp mắt nảy lửa.
c) Những từ ngữ tả hoạt động : thả sào, rỳt sào, rập ràng nhanh như cắt, ghỡ trờn ngọn sào, vượt thỏc, núi năng nhỏ nhẹ.
3/ Củng cố - dặn dũ.
- Về đọc lại bài và chuẩn bị bài tiết 1 – Luyện đọc
- Nhận xột tiết học.
- Làm bài cỏ nhõn.
- Trỡnh bày ý kiến.
Thứ năm, ngày 23 thỏng 4 năm 2015
Tập đọc
Tiết 68: NẾU TRÁI ĐẤT THIẾU TRẺ CON
I- Mục tiêu:
- Đọc diễn cảm bài thơ, nhấn giọng được ở những chi tiết, hỡnh ảnh thể hiện tõm hồn ngộ nghĩnh của trẻ thơ.
- Hiểu ý nghĩa: Tỡnh cảm yờu mến và trõn trọng của người lớn đối với trẻ em (trả lời được cỏc cõu hỏi 1, 2, 3).
II- Chuẩn bị: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK; Bảng phụ viết những cõu văn cần hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm.
III- Các hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
A- Mở bài: (5’)
1) Ổn định tổ chức.
2) Kiểm tra bài cũ:
- Nhaọn xeựt.
3) Giới thiệu bài: Hụm nay, cỏc em sẽ học bài thơ “Nếu trỏi đất thiếu trẻ em”. 
B- Giảng bài mới: (32’) 
* Hoạt động 1: Luyện đọc.
- Yờu cầu 1 học sinh đọc toàn bài.
- Ghi bảng tờn phi cụng vũ trụ Pụ-pốp.
- Hướng dẫn học sinh đọc vắt dũng, ngắt nhịp đỳng cho trọn ý một đoạn thơ.
- Yờu cầu học sinh đọc phần chỳ giải từ mới.
- Đọc diễn cảm bài thơ với giọng vui, hồn nhiờn, cảm hứng ca ngợi trẻ em.
* Hoạt động 2: Tỡm hiểu bài.
-	Nhõn vật “tụi” trong bài thơ là ai? Nhõn vật “Anh” là ai? Vỡ sao viết hoa chữ “Anh”.
-	Nhà thơ và anh hựng Pụ-pốp đi đõu?
-	Cảm giỏc thớch thỳ của vị khỏch về phũng tranh được bộc lộ qua những chi tiết nào?
- Tranh vẽ của cỏc bạn nhỏ cú gỡ ngộ nghĩnh?
-	Nột vẽ ngộ nghĩnh của cỏc bạn chứa đựng những điều gỡ sõu sắc?
-	Ba dũng thơ cuối là lời núi của ai?
-	Em hiểu ba dũng thơ này như thế nào?
- Nờu ý nghĩa của bài thơ?
* Hoạt động 3: Đọc diễn cảm + Học thuộc lũng bài thơ.
- Hướng dẫn học sinh biết cỏch đọc diễn cảm bài thơ.
- Đọc mẫu đoạn thơ: Lời Pụ-pốp đọc với giọng nhanh, ngạc nhiờn, hồn nhiờn, vui sướng; lời nhận xột của tỏc giả đọc chậm lại.
- Hướng dẫn học sinh học thuộc lũng.
- Nhận xột.
C- Kết luận: (3’)
- Yờu cầu học sinh về nhà tiếp tục học thuộc lũng bài thơ.
- Nhận xột tiết học.
- 2 học sinh đọc bài Lớp học trờn đường, trả lời cỏc cõu hỏi.
- Lắng nghe.
1 học sinh đọc toàn bài.
- Lắng nghe.
2 nhúm, mỗi nhúm 3 học sinh tiếp nối nhau đọc 3 khổ thơ.
-	Đọc trong nhúm: Pụ-pốp, sỏng suốt, lặng người, vụ nghĩa.
- Đọc thầm.
- Thi đọc theo cặp.
- Lắng nghe.
- Trao đổi, thảo luận, tỡm hiểu nội dung bài theo cỏc cõu hỏi trong SGK.
- Bỏo cỏo.
-	Nhõn vật “tụi” là tỏc giả – nhà thơ Đỗ Trung Lai. “Anh” là phi cụng vũ trụ Pụ-pốp. Chữ “Anh” được viết hoa để bày tỏ lũng kớnh trọng phi cụng vũ trụ Pụ-pốp đó hai lần được phong tặng Anh hựng Liờn Xụ.
-	Vào cung thiếu nhi ở thành phố Hồ Chớ Minh để xem trẻ em vẽ tranh thao chủ đề con người chinh phụ vũ trụ.
-	Qua lời mời xem tranh rất nhiệt thành của khỏch được nhắc lại vội vàng, hỏo hức: Anh hóy nhỡn xem, Anh hóy nhỡn xem!; Qua cỏc từ ngữ biểu lộ thỏi độ ngạc nhiờn, vui sướng: Cú ở đõu đầu tụi to được thế? Và thế này thỡ “ghờ gớm” thật : Trong đụi mắt chiếm nửa già khuụn mặt – Cỏc em tụ lờn một nửa số sao trời!; Qua vẻ mặt: vừa xem vừa sung sướng mỉm cười.
- Cỏc bạn vẽ: Đầu phi cụng vũ trụ Pụ-pốp rất to; Đụi mắt to chiếm nửa già khuụn mặt, trong đú cú rất nhiều sao; Ngựa xanh nằm trờn cỏ, ngựa hồng phi trong lửa; Mọi người đều quàng khăn đỏ; Cỏc anh hựng trụng như những đứa trẻ lớn.
- Vẽ nhà du hành vũ trụ đầu rất to, cỏc bạn cú ý núi trớ tuệ của anh rất lớn, anh rất thụng minh./ Vẽ đụi mắt to chiếm nửa già khuụn mặt, trong đụi mắt chứa một nửa số sao trời, cỏc bạn muốn núi mơ ước của anh rất lớn. Đú là mơ ước chinh phục cỏc vỡ sao./ Vẽ cả thế giới quàng khăn đỏ, cỏc anh hựng chỉ là những đứa trẻ lớn hơn, cỏc bạn thể hiện mong muốn người lớn gần gũi với trẻ em, hoặc người lớn hồn nhiờn như trẻ em; cũng cú tõm hồn trẻ trung như trẻ em; hiểu được trẻ em; cựng vui chơi với trẻ em; người lớn giống như trẻ em, chỉ lớn hơn mà thụi.
- Lời anh hựng Pụ-pốp núi với nhà thơ Đỗ Trung Lai.
-	Nếu khụng cú trẻ em, mọi hoạt động trờn thế giới sẽ vụ nghĩa./ Người lớn làm mọi việc vỡ trẻ em./ Trẻ em là tương lai của thế giới./ Trẻ em là tương lai của loài người./ Vỡ trẻ em, mọi hoạt động của người lớn trở nờn cú ý nghĩa./ Vỡ trẻ em, người lớn tiếp tục vươn lờn, chinh phục những đỉnh cao.
- Tỡnh cảm yờu mến và trõn trọng của người lớn đối với trẻ em.
- 3 em nhắc lại ý nghĩa bài thơ.
- Lắng nghe.
	Pụ-pốp bảo tụi:
“- Anh hóy nhỡn xem:
Cú ở đõu đầu tụi to được thế? //
Anh hóy nhỡn xem!
Và thế này thỡ “ghờ gớm” thật :
Trong đụi mắt chiếm nửa già khuụn mặt
Cỏc em tụ lờn một nửa số sao trời!” //
Pụ-pốp vừa xem vừa sung sướng mỉm cười
Nụ cười trẻ nhỏ. //
- Thi đọc diễn cảm từng đoạn, cả bài thơ.
- Thi đọc thuộc lũng từng đoạn, cả bài thơ.
Toỏn
Tiết 169: LUYỆN TẬP CHUNG
I- Mục tiêu:
- Biết thực hiện phộp cộng, phộp trừ; biết vận dụng để tớnh giỏ trị của biểu thức số, tỡm thành phần chưa biết của phộp tớnh.
- Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2, bài 3.
II- Chuẩn bị: Bảng phụ.
III- Các hoạt động dạy- học:
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
A- Mở bài: (5’)
1) Ổn định tổ chức.
2) Kiểm tra bài cũ:
- Nhaọn xeựt.
3) Giới thiệu bài: Hụm nay thầy sẽ hướng dõ̃n các em ụn lại cách tính phõ̀n trăm và tính diợ̀n tích của mụ̣t sụ́ hình đã học.
B- Giảng bài mới: (32’) 
* Bài tọ̃p 1: Tớnh.
- Nhọ̃n xét.
* Bài tọ̃p 2: Tỡm x.
- Nhọ̃n xét.
* Bài tọ̃p 3: 
- Nhọ̃n xét, chữa bài.
C- Kết luận: (3’)
- Vờ̀ nhà học bài và xem bài tiờ́p theo.
- Nhọ̃n xét tiờ́t học.
- 2 em đọc lại bài tọ̃p tiết trước.
- Lắng nghe và nhắc lại.
- Làm bài cỏ nhõn vào vở. 3 em làm vào bảng nhúm.
- Bỏo cỏo kết quả làm bài.
a) 85793 – 36841 + 3826 = 48952 + 3826 = 52778
b) 84100-29100+30100=84-29+30100=85100=1720 
c) 325,97 + 86,54 + 103,46 = 325,97 + (86,54 + 103,46) = 325,97 + 190 = 515,97
- Làm bài cỏ nhõn vào vở. 2 em làm vào bảng nhúm.
- Bỏo cỏo kết quả làm bài.
a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28
 x + 3,5 = 7
 x = 7 – 3,5
 x = 3,5
b) x – 7,2 = 3,9 + 2,5
 x – 7,2 = 6,4
 x = 6,4 + 7,2
 x = 13,6
- Làm bài theo nhúm. 2 em làm vào bảng nhúm.
- Bỏo cỏo kết quả làm bài.
Bài giải
Ta cú sơ đồ: 
 150 m
Đỏy bộ:
Đỏy lớn:
 ? 
Chiều cao: 
 ?
Đỏy lớn của mảnh đất hỡnh thang là:
150ì53=250 (m)
Chiều cao hỡnh thang là:
250 x 25 = 100 (m)
Diện tớch mảnh đất hỡnh thang là:
150+250ì1002=20000 (m2)
20000 m2 = 2 ha
Đỏp số: 20000 m2; 2 ha
- 3 HS nhắc lại cụng thức tính chu vi, diợ̀n tích hình chữ nhọ̃t, hình tam giác, hình thang
Tập làm văn
Tiết 67: TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH
I- Mục tiêu:
Nhận biết và sửa được lỗi trong bài văn; viết lại được một đoạn văn cho đỳng hoặc hay hơn.
II- Chuẩn bị: Bảng phụ ghi cỏc đề bài của tiết Viết bài văn tả cảnh (tuần 32, tr.175) ; một số lỗi điển hỡnh về chớnh tả, dựng từ, đặt cõu, đoạn, ý cần chữa chung trước lớp. Phấn màu.
III- Các hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
A- Mở bài: (5’)
1) Ổn định tổ chức.
2) Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu bài học.
B- Giảng bài mới: (27’) 
* Hoạt động 1: Nhận xột chung về kết quả bài viết của cả lớp.
a) Treo bảng phụ đó viết sẵn cỏc đề bài của tiết Viết bài văn tả cảnh (tuần 32); một số lỗi điển hỡnh về chớnh tả, dựng từ, đặt cõu, ý 
b) Nhận xột về kết quả làm bài:
+ Những ưu điểm chớnh:
-	Xỏc định đề: đỳng nội dung, yờu cầu (tả ngụi nhà của em; tả cỏnh đồng lỳa quờ em vào ngày mựa; tả một đường phố đẹp; một khu vui chơi, giải trớ).
-	Bố cục (đầy đủ, hợp lớ), ý (đủ, phong phỳ, mới, lạ), diễn đạt (mạch lạc, trong sỏng).
- Nờu một số vớ dụ cụ thể kốm tờn học sinh.
+ Những thiếu sút, hạn chế. Nờu một vài vớ dụ cụ thể.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh chữa bài.
a) Hướng dẫn học sinh tự đỏnh giỏ bài làm của mỡnh.
b) Hướng dẫn chữa lỗi chung.
- Chỉ cỏc lỗi cần chữa đó viết sẵn trờn bảng phụ.
c) Hướng dẫn chữa lỗi trong bài.
- Theo dừi, kiểm tra học sinh làm việc.
* Hoạt

File đính kèm:

  • docxOn_tap_ve_bieu_do.docx
Giáo án liên quan