Giáo án Toán - Tiết 78: Làm quen với biểu thức

Gọi HS làm bài 2

GV nêu và ghi tên bài

- GV ghi bảng 126 + 51

- GV nói: 126 cộng 51 được gọi là một biểu thức.

GV viết : 62 – 11

 62 – 11 cũng gọi là một biểu thức

- Gv ghi tiếp các biểu thức còn lại và giơí thiệu như biểu thức 1.

- GV KL: Biêủ thức là một dãy các số, dấu phép tính viết xen kẽ với nhau.

- GV yêu cầu HS tính: 126 + 51=?

- Vậy 177 là giá trị của biểu thức126 + 51

Yêu cầu HS tính 125 + 10 – 4 ?

131 là giá trị của biểu thức 125 + 10 – 4

 

doc2 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 12/02/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán - Tiết 78: Làm quen với biểu thức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán
Tiết 78: Làm quen với biểu thức
A- Mục tiêu
1 kiến thức
- Giúp HS làm quen với biểu thức và tính giá trị biểu thức.
 -Biết tính giá trị của biểu thức đơn giản 
 2. Kỹ năng 
 - Rèn KN tính tính cẩn thận chính xác và giải toán 
 	3. Thái độ 
- GD HS chăm học toán yêu thích môn toán
B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT
 HS : SGK
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu
Thời
gian
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
4phút
1phút
7phút
8phút
15phút
5phút
A Kiểm tra 
B . Bài mới:
1 Giới thiệu bài .
a) HĐ 1: GT biểu thức
b) HĐ 2: GT về giá trị biểu thức.
c) HĐ 3: Luyện tập
* Bài1;
* Bài 2:
C Củng cố:
Gọi HS làm bài 2 
GV nêu và ghi tên bài 
- GV ghi bảng 126 + 51
- GV nói: 126 cộng 51 được gọi là một biểu thức.
GV viết : 62 – 11
 62 – 11 cũng gọi là một biểu thức 
- Gv ghi tiếp các biểu thức còn lại và giơí thiệu như biểu thức 1.
- GV KL: Biêủ thức là một dãy các số, dấu phép tính viết xen kẽ với nhau.
- GV yêu cầu HS tính: 126 + 51=?
- Vậy 177 là giá trị của biểu thức126 + 51
Yêu cầu HS tính 125 + 10 – 4 ?
131 là giá trị của biểu thức 125 + 10 – 4 
Tương tự yêu cầu HS tính giá trị các biểu thức còn lại và nhận biết giá trị của biểu thức.
- Gọi HS đọc đề?
- Bài yêu cầu gì ? 
Yêu cầu HS tính 284 + 18
Giá trị của biểu thức 284 + 18 là 294
- Gọi 3 HS làm trên bảng
- Chữa bài, đánh giá
- Treo bảng phụ
- Yêu cầu HS tính giá trị của từng biểu thức và nối biểu thức với KQ đúng.
- Chấm, chữa bài.
- GV nhận xét tuyên dương 
- Thế nào là biểu thức? Giá trị của biểu thức?
* GV nhận xét tiết học 
HS làm
- HS ghi vở 
- HS đọc biểu thức 216 cộng 51 
- HS đọcBiểu thức 62 -11 , 13 x3 ,
 84 : 4 ,125 + 10 – 4 , 45 : 5 + 7 
Là cỏc biểu thức 
- HS tính 126 + 51 = 177
- HS đọc : Giá trị của biểu thức 
126 + 51 là 177
125 + 10 -4 = 131
- HS đọc
- Tính giá trị của biểu thức 
284 + 18 = 294
HS nắc lại 
Gia trị biểu thức 284 + 18 là 294
- Lớp làm vở 
125 + 18 = 143 Giá tri của biểu thức 125 + 18 là 143
 161 - 150 = 11 Giá trị của biêu
Thức 161 – 150 là 11
21 x 4 = 84 
 Giá tri của biểu thức 21 x 4 là 84 
 48 : 2 = 24
 Giá tri của biểu thức
48 : 2 là 24
2 HS đọc đề bài : 
Mỗi biễu sau có giá trị là bao nhiêu ? 
- HS làm phiếu HT
52 + 23 84 - 32 169 - 20 + 1
150 75 52 53 43 360
86 : 2 120 x 3 45 + 5 + 3
- HS nêu
Vai HS nêu 

File đính kèm:

  • docLam_quen_voi_bieu_thuc.doc
Giáo án liên quan