Giáo án Toán 3 Tuần 23

Toán +

Ôn tập : Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

I. Mục tiêu

- Củng cố phép chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số và giải toán có lời văn.

- Rèn KN tính và giải toán.

- GD HS chăm học toán.

B- Đồ dùng

GV : Bảng phụ- phiếu HT

HS : SGK

C- Các hoạt động dạy học chủ yếu

 

doc15 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 25/04/2017 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 3 Tuần 23, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 23
Thứ hai ngày 24 tháng 2 năm 2014
Toán
Tiết 111: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số( tiếp)
A- Mục tiêu
- Biết nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số( có nhớ hai lần không liền nhau). Vận dụng để giải toán có lời văn.
- Rèn tính cẩn thận , chính xác 
B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- 
 HS : SGK
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu
Thời 
gian
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
4phút
1phút
15phút
17phút
3phút
1/ Kiểm tra :
2/ Bài mới:
*Giới thiệu bài 
a) HD thực hiện phép nhân 1427 x 3.
b) HĐ 2: Luyện tập
* Bài 1; 2:
* Bài 3:
* Bài 4:
3/ Củng cố:
-Gọi HS làm bài 2 
-GV nhận xét và cho điểm 
GV nhận xét cho điểm 
- Ghi bảng phép nhân 1427 x 3.
- Đặt tính?
- khi thực hiện phép nhân ta bắt đầu tính từ đâu?
Vậy: 1427 x 3 = 4281
+ Lưu ý: Đây là phép nhân có nhớ từ hàng đơn vị sang hàng chục, từ hàng trăm sang hàng nghìn.
- Đọc đề?
- Nêu cách đặt tính và thứ tự thực hiện tính?
- Gọi 4 HS làm trên bảng
- Chấm bài, nhận xét.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Muốn tìm số gạo 3 xe chở ta làm ntn?
- Gọi 1 HS giải trên bảng
- Chấm bài, nhận xét.
- Gọi HS đọc đề?
- Muốn tính chu vi hình vuông ta làm ntn?- Gọi 1 HS làm trên bảng
- Chấm bài, nhận xét.
- Khi nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số ta cần lưu ý điều gì?
- Dặn dò: Ôn lại bài.
-HS làm 
HS nhận xét 
- Đặt tính ra nháp theo cột dọc
- Từ phải sang trái (HS thực hiện tính ) 
 1427
 x 3
 4281
- Đặt tính rồi tính
- HS nêu
- Lớp làm phiếu HT
2318 1092 1371 1218
x x x x
 2 3 4 5
4636 3276 5484 6090
- 1 xe chở 1425kg gạo
- 3 xe chở bao nhiêu kg gạo
- Lấy số gạo 1 xe nhân 3
- Lớp làm vở
Bài giải
Số gạo ba xe chở được là:
1425 x 3 = 4275kg
 Đáp số: 4275kg.
 - HS đọc đề 
- Tính chu vi hình vuông có cạnh 1508m
- Lấy độ dài 1 cạnh nhân 4
- Lớp làm vở.
Bài giải
Chu vi khu đất hình vuông đó là:
1508 x 4 = 6032( m)
 Đáp số: 6032 mét
Toán +
Ôn tập : Nhận số có bốn chữ số với số có một chữ số.
I. Mục tiêu
	- Củng cố thực hiện nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số và giải toán có lời văn.
- Rèn KN tính và giải toán.
- GD HS chăm học toán.
B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- phiếu HT
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1/ Tổ chức:
2/ Luyện tập- thực hành:
* Bài 1: 
- BT yêu cầu gì?
- Gọi 3 HS làm trên bảng
- Chấm bài, nhận xét.
* Bài 2: 
- Đọc đề?
- BT cho biết gì? hỏi gì?
- Gọi 1 HS giải trên bảng
 Tóm tắt
Mua : 5 quyển vở; 1 quyển: 1500đ
Đưa : 9000đ
Trả lại: ....đồng?
- Hát
- Đặt tính rồi tính
- Lớp làm phiếu HT
 3719 1728 1407 
x x x 
 2 3 4
 7438 5184 5628 
- Đọc
- HS nêu
- Lớp làm vở
Bài giải
Số tiền Tâm mua vở là:
1500 x 5 = 7500( đồng)
Số tiền cô bán hàng trả lại cho Tâm là:
9000 - 7500 = 1500( đồng)
 Đáp số: 1500 đồng
- tìm X
- X là số bị chia
- Ta lấy thương nhân số chia
- Làm nháp, nêu KQ
a) X : 7 = 1246
 X = 1246 x 7
 X = 8722
b) X : 6 = 1078
 X = 1078 x 6
 X = 6468
- Chấm bài, nhận xét.
* Bài 3: 
- Đọc đề?
- X là thành phần nào của phép tính?
- Muốn tìm X ta làm ntn?
- Gọi 2 HS làm trên bảng
- Nhận xét, cho điểm.
3/ Củng cố:
- Tổng kết giờ học
- Dặn dò: Ôn lại bài
 Thứ ba ngày 25 tháng 2 năm 2014
Toán
Tiết 112 : Luyện tập
A- Mục tiêu
- Biết nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số( có nhớ hai lần không liền nhau ) 
-Biết tìm số bị chia , giải bài toán có hai phép tính .
- Rèn tính cẩn thận , chính xác ,
B- Đồ dùng
GV : Bảng phụ- phiếu HT
HS : SGK.
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu
Thời 
gian
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
4phút
30 phút
5phút
A .Kiểm tra 
B/ Bài mới ;
*Giới thiệu bài .
Luyện tập- thực hành:
* Bài 1: 
* Bài 2: 
* Bài 3: 
* Bài 4: 
C . Củng cố:
-Gọi HS làm bài 2 
-GV nhận xét cho điểm 
- GV nêu và ghi tên bài 
- Bt yêu cầu gì?
- Gọi 3 HS làm trên bảng
- Chấm bài, nhận xét.
- Gọi HS đọc đề?
- BT cho biết gì? hỏi gì?
- Gọi 1 HS giải trên bảng
Tóm tắt
Mua : 3 bút, 1 bút: 2500đ
Đưa : 8000đ
Trả lại: ....đồng?
- Chấm bài, nhận xét.
-Gọi HS đọc đề?
- X là thành phần nào của phép tính?
- Muốn tìm X ta làm ntn?
- Nhận xét, cho điểm.
- Gọi HS đọc đề?
- Giao việc:- Đếm số ô vuông?
- Đã tô màu mấy ô vuông?
- Cần tô màu mấy ô vuông nữa?
+ Chữa bài, nhận xét.
- Tổng kết giờ học
- Dặn dò: Ôn lại bài
- Hai HS làm bài và nhận xét 
-HS ghi vở 
- Đặt tính rồi tính
- Lớp làm phiếu HT
1324 1719 2308
x x x 
 2 4 3
2648 6876 6924
- HS nhận xét 
- Đọc
- HS nêu
- Lớp làm vở
Bài giải
Số tiền An mua bút là:
2500 x 3 = 7500( đồng)
Số tiền cô bán hàng trả lại cho An là:
 8000 - 7500 = 500( đồng)
 Đáp số: 500 đồng
- HS đọc đề 
- X là số bị chia
- Ta lấy thương nhân số chia
- Làm nháp, nêu KQ
a) X = 4581 ; b) X= 7292
- Đọc
- Có 9 ô vuông
- Có 7 ô vuông đã tô màu
- Cần tô màu thêm 2 ô nữa.
- HS điền vào vở BTT
- Nêu KQ
Thứ tư ngày 26 tháng 2 năm 2014
Toán
Tiết 113: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.
A- Mục tiêu
- HS biết thực hiện phép chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số( trường hợp chia hết )
- Vận dụng để giải toán có lời văn.
- Rèn KN tính và giải toán.
- GD HS chăm học toán.
B- Đồ dùng
GV : Bảng phụ- phiếu HT
HS : SGK
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu
Thời 
gian
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
4phút
15phút
15phút
5phút
1/ Tổ chức:
2kiểm tra :
2/ Bài mới:
a) HĐ1: HD thực hiện phép chia 6369 : 3
b) HĐ 2: Thực hành
* Bài 1:
* Bài 2:
* Bài 3:
3/ Củng cố:
Gọi HS làm bài 3 , 4 .
GV nhận xét 
- Ghi bảng: 6369 : 3 =?
- Đặt tính theo cột dọc và thực hiện tính?
- Gọi 1 HS thực hiện trên bảng
- Chữa bài, nhận xét.
- Nếu HS chia sai thì HD chia theo các bước như SGK.
- Tương tự HD HS thực hiện phép chia 1276 : 4.
-Gọi HS đọc đề?
- Gọi 3 HS làm trên bảng
- Chấm bài, nhận xét.
- Gọi HS đọc đề bài
- BT cho biết gì?
- BT hỏi gì?
- Muốn tìm số bánh mỗi thùng ta làm ntn?
- Gọi 1 HS giải trên bảng
- Chấm bài, nhận xét.
- Đọc đề?
- X là thành phần nào của phép tính?
- Muốn tìm X ta làm ntn?
- Gọi 2 HS làm trên bảng
- Chữa bài, nhận xét.
- Nêu cách đặt tính và thực hiện tính chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số?
- Dặn dò: Ôn lại bài.
- Hát
2 HS làm . và HS nhận xét 
- Đặt tính và thực hiện ra nháp- Nêu KQ
6369 3 1276 4 
03 07
 06 2123 36 319
 09 0 
 0
- Tính
- Lớp làm phiếu HT
4862 2 3369 3 
08 03 
 06 2431 06 1123 
 02 09 
 0 0 
2896 4
 09
 16 724
 0
- HS đọc đề bài
- 1648 gói bánh, chia 4 thùng
- Một thùng có bao nhiêu gói bánh?
- Lấy số bánh chia cho số thùng
- lớp làm vở
 Bài giải
 Mỗi thùng có số bánh là:
 1648 : 4 = 412( gói bánh)
 Đáp số: 412 gói bánh.
- Tìm X
- Là thừa số chưa biết
- Lấy tích chia cho thừa số đã biết
- Lớp làm phiếu HT
a) X x 2 = 1846 
 X = 1846 : 2 
 X = 923 
b) 3 x X = 1578
 X = 1578 : 3
 X = 526
- HS nêu 
Toán +
Ôn tập : Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
I. Mục tiêu
- Củng cố phép chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số và giải toán có lời văn.
- Rèn KN tính và giải toán.
- GD HS chăm học toán.
B- Đồ dùng
GV : Bảng phụ- phiếu HT
HS : SGK
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1/ Tổ chức:
2/ Luyện tập:
* Bài 1:
- BT yêu cầu gì?
- Gọi 3 HS làm trên bảng
- Chấm bài, nhận xét
* Bài 2: Điền dấu >; < ; =
- Muốn điến dấu đúng ta làm ntn?
- Gọi 3 HS làm trên bảng
- Chữa bài, nhận xét.
* Bài 3:
- BT cho biết gì?
- BT hỏi gì?
- Muốn tìm số giấy còn lại ta làm ntn?
- Muốn tìm số giấy đã sử dụng ta làm ntn?
- BT thuộc dạng toán gì?
- Gọi 1 HS làm trên bảng
- Chấm bài, nhận xét.
3/ Củng cố:
- Đánh giá giờ học.
- Dặn dò: Ôn lại bài.
- Hát
- Thực hiện phép chia
- Lớp làm phiếu HT
5078 5 9172 3 2406 6 
00 01 00 
 07 1015 17 3057 06 401
 28 22 0
 3 1
- Thực hiện phép chia
- Tìm thương
-So sánh các thương với nhau để điền dấu.
- Lớp làm nháp
9436 : 3 > 4840 : 4
5478 : 4 < 8550 : 5
1275 : 5 = 1530 : 6
- Có 1050 tờ giấy thi. Đã sử dụng hết 1/3
- Còn lại bao nhiêu tờ giấy thi
- Lấy số giấy đã có trừ số giấy đã sử dụng
- Lấy số giấy có chia 3.
- Bài toán giải bằng hai phép tính.
- lớp làm vở
Bài giải
Số giấy đã sử dụng là:
1050 : 3 = 350( tờ)
Số giấy thi còn lại là:
1050 - 350 = 700( tờ)
 Đáp số: 700 tờ giấy thi
Thứ năm ngày 27 tháng 2 năm 2014
Toán
Tiết 114: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số( tiếp)
A- Mục tiêu
- Biết chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số( trường hợp có dư với số dư có 4 chữ số và 3 chữ số ). 
-Vận dụng phép chia để làm tính và giải toán có lời văn.
B Đồ dùng : 
	GV : Bảng phụ- phiếu HT, 
	HS : SGK
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu
Thời 
gian
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
5phút
15phút
17phút
3phút
A .Kiểm tra :
3/ Bài mới:
* Giới thiệu bài 
aHĐ 1:HD thực hiện phép chia 9365 : 3
b) HĐ 2: Thực hành.
* Bài 1:
* Bài 2:
Bài 3: 
Ccủng cố:
- Gọi 2 HS làm trên bảng
đặt tính rồi tính: 1342 : 2; 2308 : 3
- Nhận xét, cho điểm.
-G V nêu ghi tên bài 
- Gọi 1 HS đặt tính và thực hiện tính trên bảng.
- Nhận xét, nếu HS làm sai thì HD từng bước như SGK.
- Tương tự HD phép chia 2249 : 4
- Bt yêu cầu gì?
- Gọi 3 HS làm trên bảng
- Chữa bài, cho điểm.
- Gọi HS đọc đề?
- Có bao nhiêu bánh xe?
- Một xe lắp mấy bánh?
- Muốn tìm được số xe ôtô lắp được ta làm ntn?
- Gọi 1 HS giải trên bảng
- Chấm bài, nhận xét.
- Gọi HS đọc đề?
- Yêu cầu HS quan sát và tự xếp hình.
- HD HS xếp đúng.
- Kết luận, đưa hình mẫu.
- Tổng kết giờ học
- Dặn dò: Ôn lại bài.
- Thực hiện
- Nhận xét, sửa sai
- HS ghi vở 
- Đặt tính và thực hiện ra nháp và nêu KQ
9365 3 2249 4
03 24
 06 3121 09 562
 05 1
 2 
- thực hiện phép chia
- lớp làm phiếu HT
2469 2 6487 3 
04 1234 04 2162 
 06 18 
 09 07 
 1 1
4159 5
 15 831
 09
 4
- HS đọc đề bài
- 1250 bánh xe
- 4 bánh
- Lấy tổng số bánh chia cho số bánh của 1 xe.
- Lớp làm vở 
Bài giải
Ta có: 1250 : 4 = 312( dư 2)
Vậy 1250 bánh xe thì lắp được nhiều nhất 312 chiếc xe và còn thừa 2 bánh xe.
 Đáp số : 312 xe ôtô, thừa 2 bánh xe.
- Xếp hình
Thứ sáu ngày 28 tháng 2 năm 2014
Toán
Tiết 115: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số( Tiếp).
A- Mục tiêu
- HS biết thực hiện phép chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số( trường hợp có chữ số O ở thương) .Vận dụng để giải toán có lời văn.
- Rèn KN tính và giải toán.
- GD HS chăm học toán.
B- Đồ dùng Bảng phụ- phiếu HT
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu
Thời
gian
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
5phút
15phút
15phút
5phút
1/ Tổ chức:
2/ Kiểm tra:
3/ Bài mới:
a) HĐ1: HD thực hiện phép chia 4218 : 6
b) HĐ 2:
 Thực hành
* Bài 1: 
* Bài 2:
* Bài 3:
4/ Củng cố:
- Đặt tính rồi tính
9436 : 3 ; 1272 : 5
- Nhận xét, cho điểm.
- Ghi bảng phép chia 
4218 : 6
- Yêu cầu 2 HS đọc phép tính 
-Nêu tên gọi các thành phần trong phép tính 
- Phép tính yêu cầu ta làm gì ? 
- Để tìm được thương ta làm thế nào ? 
- Nêu cách đặt tính ? 
 - Ta thực hiện từ đâu ? 
- Gọi 1 HS đặt tính và thực hiện tính trên bảng.
- Nhận xét, nếu HS làm sai thì HD từng bước như SGK.
- Tương tự HD phép chia 
 2407 : 4
- Gọi HS nhận xét 2 số bị chia 
- Vì sao ? 
- Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn số chia thì thương có mấy chữ số ? 
Vì sao ? 
- Muốn thực hiện phép chia số có 4 chữ số ta làm thế nào ? 
GV chốt 
-BT yêu cầu gì?
- Gọi 3 HS làm trên bảng
- Chữa bài, cho điểm.
- Gọi HS đọc đề bài 
- Có bao nhiêu mét đường?
- Đã sửa bao nhiêu?
- Muốn tìm quãng đường còn phải sửa tiếp ta làm ntn?
- Gọi 1 HS giải trên bảng
- Chấm bài, nhận xét.
-Đọc đề?
- Muốn biết phép tính nào đúng hay sai ta cần làm gì?
- Nhận xét, chữa bài.
S
 Tổng kết giờ học
- Dặn dò: Ôn lại bài.
- Hát
- 2 HS làm trên bảng
- Nhận xét
- HS theo dõi 
- 2 HS đọc phép tính 
- Số 4218 gọi là số bị chia 
Số 6 gọi là số chia 
Tìm thương 
- Đặt tính theo cột dọc 
- ta viết số bị chia rồi ta kẻ dọc , kể ngang , viết số chia ở trên dòng kẻ .
- Từ trái sang phải 
-HS nêu cách tính 
4218 6 2407 4
 01 00 
 18 703 07 601
 0 3
Trong phép chia thứ 2 có số bị chia là 0 thì khi ta chia sẽ được thương là 0 
0 chia cho bất kí số nào cũng được thương là 0 
 - Thương có 3 chữ số 
- Chữ số 0 đứng đằng trước thì không có giá trị 
- Đặt tính theo cột dọc và thực hiện từ trái sang phải 
- Thực hiện phép chia
- Lớp làm phiếu HT
3224 4 1516 3 
 02 806 01 505 
 24 16 
 0 1 
2819 7 
 01 402
 19
 5
- HS nhận xét 
- Đọc đề?
- 1215 mét
- 1/3 quãng đường đó
- Tìm quãng đường đã sửa.
- Lớp làm vở
 Bài giải
 Quãng đường đã sửa là:
 1215 : 3 = 405(m)
Đội công nhân còn phải sửa quãng đường là:
 1215 - 405 = 810(m)
 Đáp số: 810 mét.
- Ta thực hiện phép chia sau đó đối chiếu với phép chia.
- KQ: a) Đúng; b) Sai; c) Sai

File đính kèm:

  • doctuan_23.doc