Giáo án: Tin Học 7 tuần 27 - Giáo viên: Hà Văn Việt

HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH (tiếp)

I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: HS nhận biết và phân biệt được các màn hình chính và các chức năng đã được học trong phần mềm Tim

- Kỉ năng: HS có thể thực hiện và thao tác được các lệnh chính đã học bằng cả hai cách từ hộp thoại và từ dòng lệnh

- Thái độ: HS hiểu và áp dụng được các tính năng của phần mềm trong việc học tập và giải toán trong chương trình học trên lớp mình.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: máy vi tính, máy chiếu, màn chiếu.

- Học sinh: SGK.

 

doc4 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 12/04/2017 | Lượt xem: 260 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án: Tin Học 7 tuần 27 - Giáo viên: Hà Văn Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 27	 Ngày soạn: 23 – 02 - 2015
Tiết: 51	 Ngày dạy: 02 – 03 - 2015
HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH (tiếp)
I. MỤC TIÊU: 
Kiến thức: HS nhận biết và phân biệt được các màn hình chính và các chức năng đã được học trong phần mềm Tim
Kỉ năng: HS có thể thực hiện và thao tác được các lệnh chính đã học bằng cả hai cách từ hộp thoại và từ dòng lệnh
Thái độ: HS hiểu và áp dụng được các tính năng của phần mềm trong việc học tập và giải toán trong chương trình học trên lớp mình.
II. CHUẨN BỊ: 
Giáo viên: máy vi tính, máy chiếu, màn chiếu.
Học sinh: SGK.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định: (1’)	7A1: ./..
2. Kiểm tra bài cũ: xen kẽ lúc học bài mới
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: THỰC HÀNH CÁC LỆNH TÍNH TOÁN ĐƠN GIẢN (40’)
GV: Yêu cầu HS nhắc lại cú pháp của lệnh tính toán các biểu thức đơn giản. Cho ví dụ?
GV: yêu cầu HS nhắc lại cú pháp của lệnh vẽ đồ thị đơn giản?
GV: gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày 
GV: cho bài tập:
1) Tính: 
a) 0,25.(-15)+10
b) 1/5 + (-2/7).8/9
c)32.5 – 63:36
2) Vẽ đồ thị của hàm số:
a) y = 2x
b) y = -3x
c) y = 1/4x
HS: nhắc lại: Cú pháp: simplify 
HS: lấy ví dụ: để tính: 1/4 + 2/5
Ta thực hiện lệnh:
Simplify 1/4 + 2/5 
 HS: Cú pháp
Plot y = 
VD: để vẽ đồ thị của hàm số y = 3x ta thực hiện lệnh plot y = 3*x
HS: thực hành
HS: quan sát và nhận xét
HS: thực hành các bài tập GV cho theo nhóm
1) 
a)simplify 0.25*(-15)+10
b) simplify 1/5 + (-2/7)*8/9
c) simplify 3^2*5 – 6^3/36
2) 
a) plot y = 2*x
b) plot y = -3*x
c) plot y = ¼*x
4. Củng cố: xen kẽ trong giờ học.
5. Dặn dò: (4’)
Xem lại lí thuyết của Bài học.
Xem phần tiếp theo của bài học.
IV. Rút kinh nghiệm:
Tuần 27	 Ngày soạn: 27 – 02 - 2015
Tiết: 52	 Ngày dạy: 06 – 03 - 2015
HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH (tiếp)
I. MỤC TIÊU: 
Kiến thức: HS nhận biết và phân biệt được các màn hình chính và các chức năng đã được học trong phần mềm Tim
Kỉ năng: HS có thể thực hiện và thao tác được các lệnh chính đã học bằng cả hai cách từ hộp thoại và từ dòng lệnh
Thái độ: HS hiểu và áp dụng được các tính năng của phần mềm trong việc học tập và giải toán trong chương trình học trên lớp mình.
II. CHUẨN BỊ: 
Giáo viên: máy vi tính, máy chiếu, màn chiếu.
Học sinh: SGK.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định: (1’)	7A1: ./..
2. Kiểm tra bài cũ: xen kẽ lúc học bài mới
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: THỰC HÀNH CÁC LỆNH TÍNH TOÁN NÂNG CAO(40’)
GV: Yêu cầu HS nhắc lại cú pháp của lệnh tính toán các biểu thức nng cao. Cho ví dụ?
GV: gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày 
GV: cho học sinh làm các bài thực hành trong SGK trang 118
HS: nhắc lại: 
- Simplify Cú pháp: simplify 
- Expand có cú pháp: Expand 
- Hàm solve có cú pháp: 
Solve 
HS: lấy ví dụ minh hoạ
HS: thực hành.
4. Củng cố: xen kẽ trong giờ học.
5. Dặn dò: (4’)
Xem lại lí thuyết của Bài học.
Xem lại phần thực hành của bài học.
IV. Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docgiao_an_tin_7_tuan_27.doc