Giáo án Tin học 7 tuần 25 - GV: Nông Văn Vững

BÀI THỰC HÀNH 8: AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI?

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết các bước sắp xếp và lọc dữ liệu.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu.

- Thực hiện được việc lọc dữ liệu.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

 

doc4 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 12/04/2017 | Lượt xem: 298 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 tuần 25 - GV: Nông Văn Vững, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 30/01/2015
Ngày day: 02/02/2015
Tuần 24
Tiết: 47 
BÀI THỰC HÀNH 8: AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI?
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết các bước sắp xếp và lọc dữ liệu.
2. Kĩ năng:
- Thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu.
- Thực hiện được việc lọc dữ liệu. 
3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp: 
7A2:/
7A3:/
7A4:/
2. Kiểm tra 15’: 
	Câu 1: Trình bày các bước sắp xếp dữ liệu?
	Câu 2: Trình bày các bước sắp xếp dữ liệu?
	Đáp án:
	Câu 1: Các bước sắp xếp dữ liệu:
- Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột em cần sắp xếp dữ liệu.	(2.5 điểm)
- Bước 2: Nháy nút trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần (hoặc nháy nút để sắp xếp theo thứ tự giảm dần).	(2.5 điểm)
Câu 2: Các bước lọc dữ liệu:
+ Bước 1: Chuẩn bị.	(2.5 điểm)
 - Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.
 - Mở bảng chọn Data, trỏ vào lệnh Filter và nháy chọn AutoFilter trên bảng chọn.
+ Bước 2: Lọc.	(2.5 điểm)
 - Là bước chọn tiêu chuẩn để lọc. 
 - Nháy vào nút trên hàng tiêu đề cột.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Thực hành bài tập 1. 
+ GV: Ôn lại các kiến thức về sắp xếp dữ liệu cho các em.
+ GV: Yêu cầu HS lên bảng thực hiện lại các thao tác trên.
+ GV: Nhận xét sửa sai các thao tác cho các em.
+ GV: Đưa ra yêu cầu và nội dung bài tập 1.
+ GV: Khởi động chương trình bảng tính Excel. Yêu cầu học sinh mở bảng tính Bang diem lop em đã được lưu trong Bài thực hành 6.
+ GV: Thực hiện yêu cầu sau:
+ GV: Thực hiện các thao tác sắp xếp theo điểm các môn và điểm trung bình như sau:
- Các cột môn Toán, Ngữ Văn, Điểm trung bình sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
- Các cột môn Vật lí, Tin học sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
+ GV: Yêu cầu HS lọc dữ liệu để chọn các bạn:
- Có điểm 10 môn Tin học.
- Có điểm trung bình cao nhất.
- Có điểm 9 môn Vật lí.
+ GV: Yêu cầu HS lọc ra các bạn có điểm trung bình cả năm là một trong ba điểm cao nhất.
+ GV: Yêu cầu HS lọc ra các bạn có điểm trung bình cả năm là một trong hai điểm thấp nhất.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Các bạn quan sát theo dõi và nhận xét bài làm của bạn thực hiện.
+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.
+ GV: Lấy một bài thực hiện còn thiếu sót trình chiếu và yêu cầu các bạn khác nhận xét bổ sung.
+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.
+ GV: Yêu cầu một số HS khác lên thao tác lại các nội dung đã được GV chỉnh sửa.
+ GV: Trình chiếu một bài hoàn chỉnh của HS và nhận xét.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ HS: Chú ý lắng nghe nhơ lại các bước thực hiện.
+ HS: Một HS lên bảng thực hiện thao tác.
+ HS: Sửa chữa các thao tác sai, ghi nhớ kiến thức.
+ HS: Đọc thông tin bài tập 1 SGK/77.
+ HS: Ôn lại các kiến thức đã được học ở tiết trước. Khởi động phần mềm. Thực hiện mở bảng tính đã lưu File à Open.
+ HS: Thực hiện các yêu cầu:
+ HS: Nháy chuột chọn một ô trong cột em cần sắp xếp dữ liệu và chọn nút lệnh.
+ HS: Chọn nút lệnh Sort Ascending để sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
+ HS: Chọn nút lệnh Sort Descending để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
+ HS: Mở bảng chọn Data à Filter à AutoFilter:
+ HS: Nháy vào nút chọn 10.
+ HS: Nháy vào nút chọn 9.8.
+ HS: Nháy vào nút chọn 9.
+ HS: Nháy vào nút chọn Top 10... chọn Top số hàng cần lọc 3.
+ HS: Nháy vào nút chọn Top 10... chọn Bottom số hàng cần lọc là 2.
 + HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.
+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.
+ HS: Các bạn khác theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.
+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Quan sát nhận xét và góp ý bổ sung sai sót của các bạn.
+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.
+ HS: Một số HS lên bảng thao tác lại các nội dung đã chỉnh sửa.
+ HS: Quan sát và học tập bài làm tốt.
+ HS: Chú ý lắng nghe.
1. Bài tập 1. Sắp xếp và lọc dữ liệu.
+ Thực hiện các thao tác sắp xếp theo điểm các môn và điểm trung bình như sau:
- Các cột môn Toán, Ngữ Văn, Điểm trung bình sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
- Các cột môn Vật lí, Tin học sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
+ Lọc dữ liệu để chọn các bạn:
- Có điểm 10 môn Tin học.
- Có điểm trung bình cao nhất.
- Có điểm 9 môn Vật lí.
+ Lọc ra các bạn có điểm trung bình cả năm là một trong ba điểm cao nhất. Lọc ra các bạn có điểm trung bình cả năm là một trong hai điểm thấp nhất.
 4. Củng cố:
- Củng cố thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu.
5. Dặn dò:
- Xem trước nội dung phần thực hành tiếp theo.
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Ngày soạn: 02/02/2015
Ngày day: 05/02/2015
Tuần 24
Tiết: 48 
BÀI THỰC HÀNH 8: AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI?
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết các bước sắp xếp và lọc dữ liệu.
2. Kĩ năng:
- Thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu.
- Thực hiện được việc lọc dữ liệu. 
3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp: 
7A2:/
7A3:/
7A4:/
2. Kiểm tra bài cũ: 
Lồng ghép trong nội dung bài học.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Thực hành bài tập 2.
+ GV: Đưa ra yêu cầu và nội dung bài tập 2.
+ GV: Khởi động chương trình bảng tính Excel. Yêu cầu học sinh mở bảng tính Cac nuoc DNA đã được lưu trong Bài thực hành 6.
+ GV: Thực hiện các thao tác sắp xếp các nước theo:
- Diện tích tăng dần hoặc giảm dần.
- Dân số tăng dần hoặc giảm dần.
- Tỉ lệ dân số thành thị tăng dần hoặc giảm dần.
+ GV: Yêu cầu HS sử dụng công cụ lọc dữ liệu để:
- Lọc ra các nước có diện tích là một trong năm diện tích lớn nhất.
- Lọc ra các nước có số dân là một trong ba số dân nhỏ nhất.
- Lọc ra các nước có mật độ dân số là 1 trong 3 mật độ dân số cao nhất.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Các bạn quan sát theo dõi và nhận xét bài làm của bạn thực hiện.
+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.
+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.
+ GV: Trình chiếu một bài hoàn chỉnh của HS và nhận xét.
+ HS: Đọc thông tin bài tập 2 SGK/77 - 78.
+ HS: Khởi động phần mềm. Thực hiện mở bảng tính đã lưu File à Open à Cac nuoc DNA.
+ HS: Nháy chuột chọn một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu.
+ HS: Chọn nút lệnh Sort Ascending để sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Sort Descending để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
+ HS: Mở bảng chọn Data à Filter à AutoFilter:
+ HS: Nháy vào nút chọn Top 10... chọn Top số hàng cần lọc 5.
+ HS: Nháy vào nút chọn Top 10... chọn Bottom số hàng cần lọc là 3.
+ HS: Nháy vào nút chọn Top 10... chọn Top số hàng cần lọc 3.
 + HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.
+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.
+ HS: Các bạn khác theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.
+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.
+ HS: Quan sát và học tập bài làm tốt.
2. Bài tập 2. Sắp xếp và lọc dữ liệu.
+ Thực hiện các thao tác sắp xếp các nước theo:
- Diện tích tăng dần hoặc giảm dần.
- Dân số tăng dần hoặc giảm dần.
- Tỉ lệ dân số thành thị tăng dần hoặc giảm dần.
+ Sử dụng công cụ lọc dữ liệu để:
- Lọc ra các nước có diện tích là một trong năm diện tích lớn nhất.
- Lọc ra các nước có số dân là một trong ba số dân nhỏ nhất.
- Lọc ra các nước có mật độ dân số là 1 trong 3 mật độ dân số cao nhất.
Hoạt động 2: Thực hành bài tập 3.
+ GV: Đưa ra yêu cầu và nội dung bài tập 3.
+ GV: Sử dụng bảng tính Bài tập 2, nháy chuột tại một ô ngoài danh sách dữ liệu.
+ GV: Thực hiện các thao tác sắp xếp hoặc lọc dữ liệu.
+ GV: Các thao tác có thực hiện được hay không? Tại sao?
+ GV: Chèn thêm ít nhất một hàng trống vào giữa hai nước Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma.
+ GV: Nháy chọn ô C3 và thực hiện thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu. 
+ GV: Quan sát kết quả nhận được và cho nhận xét.
+ GV: Chèn thêm ít nhất một cột trống vào giữa cột D và cột E.
+ GV: Thực hiện các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu tương tự như câu a). Cho nhận xét kết quả đạt được.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Các bạn quan sát theo dõi và nhận xét bài làm của bạn thực hiện.
+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.
+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.
+ HS: Đọc thông tin bài tập 2 SGK/ 78.
+ HS: Nháy chuột chọn một ô bất kì ngoài bảng dữ liệu.
+ HS: Chọn nút lệnh sắp xếp và lọc dữ liệu.
+ HS: Các thao tác không thực hiện được. Vì không có dữ liệu.
+ HS: Chọn một hàng. Nháy chọn Insert à Rows.
+ HS: Nháy chuột chọn thực hiện thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu.
+ HS: Chỉ thực hiện được từ hàng nước Ma-lai-xi-a trở lên.
+ HS: Chọn một cột. Nháy chọn Insert à Column.
+ HS: Sắp xếp thực hiện bình thường. Lọc sử dụng cho hàng tiêu đề.
+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.
+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.
+ HS: Các bạn khác theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.
+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.
3. Bài tập 3. Tìm hiểu thêm về sắp xếp và lọc dữ liệu.
- Sử dụng bảng tính Bài tập 2. Thực hiện các thao tác sắp xếp hoặc lọc dữ liệu.
- Các thao tác có thực hiện được hay không? Tại sao?
- Chèn thêm ít nhất một hàng trống vào giữa hai nước Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma. Nháy chọn ô C3 và thực hiện thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu. 
- Chèn thêm ít nhất một cột trống vào giữa cột D và cột E. Thực hiện các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu tương tự như câu trên.
4. Củng cố:
- Củng cố các bước thực hiện trong bài thực hành.
5. Dặn dò:
- Ôn tập lại các nội dung đã được học ở học kì II chuẩn bị cho kiểm tra 1 tiết.
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTIN_HOC_7_TUAN_25.doc