Giáo án Tin học 7 tiết 47, 48: Bài thực hành 10: thực hành tổng hợp (tt)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

Tiếp tục ôn luyện tổng hợp các kiến thức và kĩ năng đã học.

2. Kỹ năng:

Rèn luyện kỹ năng thực hành.

3. Thái độ:

 Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của Giáo viên:

- Giáo án, SGK, bài thực hành và phòng máy để học sinh thực hành.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Sách vở, bút ghi, học thuộc lý thuyết thực hành

doc5 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 05/04/2017 | Lượt xem: 266 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 tiết 47, 48: Bài thực hành 10: thực hành tổng hợp (tt), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 25	Tiết: 47	Ngày soạn: 19/02/2009
Bài thực hành 10: THỰC HÀNH TỔNG HỢP (tt)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
 Tiếp tục ôn luyện tổng hợp các kiến thức và kĩ năng đã học.
2. Kỹ năng:
 Rèn luyện kỹ năng thực hành.
3. Thái độ:
	Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học
II. CHUẨN BỊ
1. Nội dung:
 - Các dạng bài tập trong SGK.
2. Đồ dùng:
- Giáo án, SGK, bài thực hành và phòng máy để học sinh thực hành.
- Sách vở, bút ghi, học thuộc lý thuyết thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: 	(1’)
- Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: 
* Câu hỏi:
* Đáp án:
3. Giảng bài mới:
	* Giới thiệu bài mới:	(1’)
 Tiếp tục rèn luyện kỹ năng thực hành trên chương trình bảng tính.
	* Hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
18’
Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hiện bài tập 2
Bài 2: Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức hoặc hàm để thực hiện các tính toán, sắp xếp và lọc dữ liệu
d. Sắp xếp các xã theo:
Nháy chọn một ô trong cột tên xã, nháy chọn biểu tượng 
* Yêu cầu: 
d. Sắp xếp các xã theo:
- Tên xã, với thứ tự abc;
- Hướng dẫn sắp xếp
Nháy chọn một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu, nháy chọn biểu tượng (tăng dần), (giảm dần). Để sắp xếp tên xã theo thứ tự ta sẽ sắp xếp tăng dần.
- Chú ý lắng nghe
- Thực hành theo hướng dẫn. Kết quả:
17’
- Thu nhập bình quân về nông nghiệp, với thứ tự giảm dần;
- Hướng dẫn sắp xếp.
- Thu nhập bình quân về công nghiệp, với thứ tự giảm dần;
- Hướng dẫn sắp xếp.
- Tổng thu nhập bình quân, với thứ tự giảm dần.
- Hướng dẫn sắp xếp.
e. Lọc ra các xã:
- Với ba số liệu thu nhập bình quân về nông nghiệp cao nhất;
 Hướng dẫn lọc: Nháy nút mũi tên coat nông nghiệp, chọn Top 10, điền thông tin sau:
- Với ba số liệu thu nhập bình quân về thương mại thấp nhất.
- Hướng dẫn lọc
- Thực hành theo hướng dẫn. Kết quả:
- Thực hành theo hướng dẫn. Kết quả:
- Thực hành theo hướng dẫn. Kết quả:
- Lắng nghe.
- Thực hành theo hướng dẫn, Kết quả là:
- Thực hành theo hướng dẫn, Kết quả là:
- Nháy chọn một ô trong cột nông nghiệp, nháy chọn biểu tượng 
- Nháy chọn một ô trong cột công nghiệp, nháy chọn biểu tượng 
- Nháy chọn một ô trong cột thu nhập bình quân, nháy chọn biểu tượng 
e) Lọc dữ liệu
- Vào chế độ lọc
- Nháy mũi tên trên tiêu đề cột cần lọc phía trên danh sách chọn ta còn thấy lựa chọn (Top 10), Chọn Top (lớn nhất) Hoặc Bottom (nhỏ nhất).
- Thoát khỏi chế độ lọc và lưu trang tính với tên Thong ke.
- Hướng dẫn thoát và lưu trang tính
- Thực hiện theo hướng dẫn
- Lưu: Chọn File\Save
- Thoát khỏi chế độ lọc: Chọn Data \ Filter AutoFilter.
5'
Hoạt động 3: Củng cố
Kiểm tra kết quả 
Nhận xét tiết thực hành.
- Lắng nghe
	4. Dặn dò : 	(1’)
 Xem tiếp nội dung còn lại của bài thực hành.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
— — —»@@&??«— — —
Tuần: 25	Tiết: 48	Ngày soạn 19/02/2009
Bài thực hành 10: THỰC HÀNH TỔNG HỢP (tt)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
Tiếp tục ôn luyện tổng hợp các kiến thức và kĩ năng đã học.
2. Kỹ năng:
Rèn luyện kỹ năng thực hành.
3. Thái độ:
	Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Giáo án, SGK, bài thực hành và phòng máy để học sinh thực hành.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút ghi, học thuộc lý thuyết thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: (1’)
- Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ: 
 * Câu hỏi: 
 * Đáp án: 
3. Giảng bài mới:
	* Giới thiệu bài mới:	(1’)
	 Tiếp tục thực hành tạo biểu đồ, rèn luyện kỹ năng thực hành với chương trình bảng tính.
	* Hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
14’
Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hành bài tập 3
Bài tập 3: Tạo biểu đồ và trình bày trang in
a) Sao chép: Chọn cột B và G và vào Edit\Copy sau đó chọn vị trí cần sao chép rồi nháy Edit\Paste.
- Tạo biểu đồ:
+ Chọn dạng biểu đồ: biểu đồ hình cột
+ Xác định miền dữ liệu: Chọn cột tổng thu nhập bình quân theo đầu người.
- Mở lại bảng tính Thong ke được lưu trong bài tập 2.
a) Thực hiện sao chép
Hướng dẫn sao chép
Chọn cột B và G và vào Edit\Copy sau đó chọn vị trí cần sao chép rồi nháy Edit\Paste.
- Hướng dẫn tạo biểu đồ
- Thực hiện theo yêu cầu
- Chú ý lắng nghe.
- Thực hiện sao chép và tạo biểu đồ theo hướng dẫn. Kết quả:
12’
11’
- Chú ý để tạo biểu đồ đúng ta cần xác định đúng miền dữ liệu cho biểu đồ.
b) Sao chép hàng 4 và hàng 13 vào trang tính khác và tạo biểu đồ hình tròn
Hướng dẫn sao chép và tạo biểu đồ.
c) Di chuyển các biểu đồ xuống dưới vùng có dữ liệu. Xem trước trang tính, thiết đặt lề, điều chỉnh nếu cần, để có thể in hết vùng dữ liệu và các biểu đồ trên một trang giấy.
- Cuối cùng lưu trang
- Chú ý lắng nghe, thực hiện sao chép và tạo biểu đồ theo hướng dẫn
- Kết quả:
- Chú ý lắng nghe, thực hành theo hướng dẫn
- Lưu: Chọn File\Save
+ Ghi thông tin giải thích
+ Xác định vị trí đặt biểu đồ: Dặt cùng trang chứa dữ liệu
b) Sao chép và tạo biểu đồ hình tròn
c) Tiến hành thay đổi vị trí biểu đồ.
- Nháy chuột vào biểu đồ và kéo thả chuột vào vị trí khác.
- Trình bày ngắt trang, xem trước khi in.
5’
Hoạt động 3: Củng cố
- Kiểm tra kết quả
- Nhận xét
- Lắng nghe
- Thực hiện
	 4. Dặn dò : 	(1’)
- Xem kĩ kiến thức đã học, làm bài tập SGK, tìm hiểu trước bài bài thực hành tổng hợp.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
— — —»@@&??«— — —

File đính kèm:

  • docT47-48.doc