Giáo án Tin học 7 tiết 45, 46: Bài thực hành 10: thực hành tổng hợp

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

Tiếp tục ôn luyện tổng hợp các kiến thức và kĩ năng đã học.

2. Kỹ năng:

Rèn luyện kỹ năng thực hành.

3. Thái độ:

 Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của Giáo viên:

- Giáo án, SGK, bài thực hành và phòng máy để học sinh thực hành.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Sách vở, bút ghi, học thuộc lý thuyết thực hành.

 

doc5 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 05/04/2017 | Lượt xem: 256 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 tiết 45, 46: Bài thực hành 10: thực hành tổng hợp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 24	Tiết: 45	Ngày soạn:12/02/2009
Bài thực hành 10: THỰC HÀNH TỔNG HỢP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
 Thực hành tổng hợp các kiến thức và kĩ năng đã học.
2. Kỹ năng:
 Rèn luyện kỹ năng thực hành tổng hợp các kiến thức và kĩ năng đã học.
3. Thái độ:
	Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Giáo án, SGK, bài thực hành và phòng máy để học sinh thực hành.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút ghi, học thuộc lý thuyết thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: 	(1’)
- Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: 
* Câu hỏi:
* Đáp án:
3. Giảng bài mới:
	* Giới thiệu bài mới:	(1’)
 Trong bảng tính các dữ liệu thường được trình bày theo bảng, và cách trình bày theo biểu đồ. và các em đã được tìm hiểu về cách tạo biểu đồ và mục đích tạo biểu đồ, tiết này các em vận dụng kiến thức đã học vào tạo biểu đồ.
	* Hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
37'
Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hiện bài tập 1
Bài 1: Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức và trình bày trang in
* Yêu cầu :
a. Nhập dữ liệu như hình 119 sau:
- Thực hành nhập dữ liệu
b. Nhập dữ liệu vào cột số lượng, thực hiện các điều chỉnh hàng và cột cần thiết, sau đó định dạng trang tính để có kết quả như hình 120.
c. Thực hiện các thao tác sao chép và chỉnh sửa dữ liệu, định dạng để có trang tính như hình 121.
- Hướng dẫn sao chép và định dạng các trang tính
d. Lập công thức để tính tổng số hiện vật quyên góp ủng hộ các bạn vùng bão lụt vào cột Số lượng trong bảng tổng cộng.
e. Sử dụng nút lệnh Print Preview để xem trước khi in.
* Sau cùng lưu bảng tính.
b. Ta nhập dữ liệu và điều chỉnh hàng và cột (Chèn thêm hàng và điều chỉnh vào giữa, điều chỉnh độ rộng cột) 
c. Thực hiện các thao tác sao chép và chỉnh sửa dữ liệu, định dạng ta có trang tính sau:
d. Công thức tính tổng như sau: Ví dụ ô D23 =D5+D14
e. Sau khi thực hiện xong thì nháy chọn Print Preview để xem trước khi in.
- Lưu: Chọn File\Save
b) Kết quả sau:
- Sao chép bảng tổ 1 thành tổ 2 chỉnh sửa dữ liệu
- Sao chép bảng tổ 1 thành tổng cộng chỉnh sửa dữ liệu
- Lập công thức tính trong bảng tổng cộng
5'
Hoạt động 3: Củng cố
Kiểm tra kết quả 
Nhận xét tiết thực hành.
- Lắng nghe
	4. Dặn dò : 	(1’)
 Xem tiếp nội dung còn lại của bài thực hành.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
— — —»@@&??«— — —
Tuần: 23	Tiết: 46	Ngày soạn12/02/2009
Bài thực hành 10: THỰC HÀNH TỔNG HỢP (tt)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
Tiếp tục ôn luyện tổng hợp các kiến thức và kĩ năng đã học.
2. Kỹ năng:
Rèn luyện kỹ năng thực hành.
3. Thái độ:
	Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Giáo án, SGK, bài thực hành và phòng máy để học sinh thực hành.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút ghi, học thuộc lý thuyết thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: (1’)
- Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ: 
 * Câu hỏi: 
 * Đáp án: 
3. Giảng bài mới:
	* Giới thiệu bài mới:	(1’)
	 Trong bảng tính các dữ liệu thường được trình bày theo bảng, và cách trình bày theo biểu đồ. và các em đã được tìm hiểu về cách tạo biểu đồ và mục đích tạo biểu đồ, tiết này các em vận dụng kiến thức đã học vào tạo biểu đồ.
	* Hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
37'
Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hành bài tập 2
Bài 2: Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức hoặc hàm để thực hiện các tính toán, sắp xếp và lọc dữ liệu
* Yêu cầu: 
a. Nhập dữ liệu vào trang tính như hình 122
a. Tiến hành nhập dữ liệu vào trang tính.
b. Sử dụng các công thức hoặc hàm thích hợp và thực hiện thao tác sao chép công thức để tính:
- Tổng thu nhập bình quân theo đầu người của từng xã ghi vào các ô tương ứng trong cột Tổng cộng;
- Thu nhập trung bình theo từng ngành của cả vùng ghi vào dòng Trung bình chung.
- Tổng thu nhập trung bình của cả vùng ghi vào ô bên phải, hàng dưới cùng.
c. Chỉnh sửa và chèn thêm các hàng, định dạng văn bản và số để có trang tính tương tự hình 123.
* Sau cùng lưu bảng tính.
b. Sử dụng các công thức hoặc hàm thích hợp và thực hiện thao tác sao chép công thức để tính:
- Tính tổng thu nhập bình quân: 
Ví dụ ô
 G3=AVERAGE (C3+D3+E3+F3) = 256
Tương tự như vậy sao chép công thức xuống các ô khác.
- Tương tự thu nhập trung bình theo từng ngành của cả vùng: 
Ví dụ ô C11=AVERAGE (C3:C10)=61
- Tổng thu nhập trung bình của cả vùng.G13 =AVERAGE
(G3:G10)
c. Ta có trang tính sau:
- Lưu: Chọn File\Save
5’
Hoạt động 3: Củng cố
- Kiểm tra kết quả
- Nhận xét
- Lắng nghe
- Thực hiện
	 4. Dặn dò : 	(1’)
- Xem kĩ kiến thức đã học, làm bài tập SGK, tìm hiểu trước bài bài thực hành tổng hợp.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
— — —»@@&??«— — —

File đính kèm:

  • docT45-46.doc