Giáo án Tin học 7 tiết 43, 44: Bài thực hành 9: tạo biểu đồ minh họa

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

Tiếp tục nhập các công thức và hàm vào ô tính, thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ đơn giản

2. Kỹ năng:

 Rèn luyện kỹ năng tạo biểu đồ từ dữ liệu có sẵn.

3. Thái độ:

 Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của Giáo viên:

- Giáo án, SGK, bài thực hành và phòng máy để học sinh thực hành.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Sách vở, bút ghi, học thuộc lý thuyết thực hành.

 

doc6 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 05/04/2017 | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 tiết 43, 44: Bài thực hành 9: tạo biểu đồ minh họa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 23	Tiết: 43	Ngày soạn:04/02/2009
Bài thực hành 9: TẠO BIỂU ĐỒ MINH HỌA
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
 Biết nhập các công thức và hàm vào ô tính.
 Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ đơn giản
2. Kỹ năng:
 Rèn luyện kỹ năng tạo biểu đồ từ dữ liệu có sẵn.
3. Thái độ:
	Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Giáo án, SGK, bài thực hành và phòng máy để học sinh thực hành.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút ghi, học thuộc lý thuyết thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: 	(1’)
- Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
* Câu hỏi:
Trình bày các bước tạo biểu đồ.
* Đáp án:
Tạo biểu đồ gồm 4 bước
- Bước 1: Chọn dạng biểu đồ.
- Bước 2: Xác định miền dữ liệu.
- Bước 3: Ghi thông tin giải thích biểu đồ.
- Bước 4: Xác định vị trí đặt biểu đồ. 	
3. Giảng bài mới:
	* Giới thiệu bài mới:	(1’)
 Trong bảng tính các dữ liệu thường được trình bày theo bảng, và cách trình bày theo biểu đồ. và các em đã được tìm hiểu về cách tạo biểu đồ và mục đích tạo biểu đồ, tiết này các em vận dụng kiến thức đã học vào tạo biểu đồ.
	* Hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
20'
Hoạt động 1: Hướng dẫn lập trang tính và tạo biểu đồ
Bài 1: Lập trang tính và tạo biểu đồ
- Yêu cầu HS đọc đề bài tập 1/SGK Tr 89.
- Phân tích yêu cầu đề bài, nêu yê cầu.
- Đọc đề
- Lắng nghe
Nhập dữ liệu vào trang tính như hình sau
* Yêu cầu :
a. Tạo biểu đồ cột trên cơ sở dữ liệu của khối A4:D9.
Sau cùng lưu bảng tính.
Các bước tiến hành:
- B1: Chọn một ô trong miền có dữ liệu cần vẽ biểu đồ.
- B2: Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ (lúc này hộp thoại xuất hiện).
- B3: Nháy liên tiếp nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng.
b. Thực hiện thao tác cần thiết để có trang tính như hình 114 sau:
c. Tạo biểu đồ trên cơ sở dữ liệu của khối A4:C9
- Giới thiệu các bước tạo biểu đồ như câu a.
- Nhận xét, nhắc HS tích cực thực hành.
- Khởi động chương trình bảng tính.
- Nhập dữ liệu như hình vẽ.
- Đọc yêu cầu của bài.
- Thực hành theo hướng dẫn.
b. Các bước:
- Tiến hành xoá cột B: chọn cột B rồi nhấn Edit\Delete.
c. Tạo biểu đồ:
a. Tạo biểu đồ cột trên cơ sở dữ liệu của khối A4:D9 như sau:
12’
Hoạt động 2: Hướng dẫn tạo và thay đổi dạng biểu đồ
Bài 2: Tạo và thay đổi dạng biểu đồ
a. Tạo mới một biểu đồ đường gấp khúc trên cơ sở dữ liệu của khối A4:C9
b) Để thay đổi dạng biểu đồ ta thực hiện:
- Chọn biểu đồ cần thay đổi.
- Chon Chart Type trên thanh công cụ Chart.
- Chọn lại biểu đồ đường.
- Tiến hành lưu bảng tính.
a. Ta thực hiện các bước sau: Khi vẽ biểu đồ thì ta chọn Line trong bảng chọn Chart Type ở màn hình đầu tiên và chọn As new sheet ở màn hình tiếp theo ta được biểu đồ:
- Lưu: Chọn File\Save
5'
Hoạt động 3: Củng cố
Kiểm tra kết quả 
Nhận xét tiết thực hành.
- Lắng nghe
	4. Dặn dò : 	(1’)
 Xem tiếp nội dung còn lại của bài thực hành.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
— — —»@@&??«— — —
Tuần: 23	Tiết: 44	Ngày soạn:04/02/2009
Bài thực hành 9: TẠO BIỂU ĐỒ MINH HỌA (tt)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
Tiếp tục nhập các công thức và hàm vào ô tính, thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ đơn giản
2. Kỹ năng:
 Rèn luyện kỹ năng tạo biểu đồ từ dữ liệu có sẵn.
3. Thái độ:
	Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Giáo án, SGK, bài thực hành và phòng máy để học sinh thực hành.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút ghi, học thuộc lý thuyết thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: (1’)
- Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ: 
 * Câu hỏi: 
 * Đáp án: 
3. Giảng bài mới:
	* Giới thiệu bài mới:	(1’)
	 Trong bảng tính các dữ liệu thường được trình bày theo bảng, và cách trình bày theo biểu đồ. và các em đã được tìm hiểu về cách tạo biểu đồ và mục đích tạo biểu đồ, tiết này các em vận dụng kiến thức đã học vào tạo biểu đồ.
	* Hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
22'
Hoạt động 1: Hướng dẫn tạo và thay đổi dạng biểu đồ
Bài 2: Tạo và thay đổi dạng biểu đồ
a) Kết quả giống như kết quả nhận được ở mục a.
b. Nháy chọn lại biểu đồ cột đã tạo trong mục d của bài tập 1 và đổi dạng biểu đồ thành biểu đồ đường gấp khúc. So sánh kết quả nhận được ở mục a.
- Đổi dạng biểu đồ
- Kết quả giống như kết quả nhận được ở mục a.
c. Đổi dạng biểu đồ vừa nhận được ở mục b thành biểu đồ hình tròn. 
- Hướng dẫn thực hiện
d. Thực hiện xoá cột để có trang tính như sau rồi sau đó tạo biểu đồ hình tròn, biểu đồ đường gấp khúc và hình cột.
 - Hướng dẫn các bước tạo biểu đồ
c. Đổi dạng biểu đồ vừa nhận được ở mục b thành biểu đồ hình tròn bằng cách nháy nút Chart Type trên thanh công cụ Chart và chọn Pie Chart ta được 
d. Từ dữ liệu bên ta có các dạng biểu đồ sau:
- Lần lượt thực hiện thao tác tạo biểu đồ theo hướng dẫn
c) Kết quả.
d) Kết quả
15'
Hoạt động 2: Hướng dẫn xử lí dữ liệu và tạo biểu đồ
Bài 3: Xử lí dữ liệu và tạo biểu đồ
Hàm tính trung bình:
Average
- Chọn biểu đồ –> Nháy nút lệnh sao chép , khởi động Word –> Nháy nút lệnh 
Mở sổ tính Bảng điểm lớp em đã lưu trong bài thực hành 7
a. Sử dụng hàm thích hợp, hãy tính điểm trung bình theo từng môn học của cả lớp vào hàng dưới cùng của danh sách dữ liệu.
b. Tạo biểu đồ cột để minh hoạ điểm trung bình các môn học của cả lớp.
c. Sao chép biểu đồ tạo được trên trang tính vào văn bản Word.
- Thực hiện mở bảng điểm
- Sử dụng hàm tính điểm trung bình từng môn
- Thực hiện tạo biểu đồ
- Thực hiện sao chép
5’
Hoạt động 3: Củng cố
- Kiểm tra kết quả
- Nhận xét
- Lắng nghe
- Thực hiện
 4. Dặn dò : 	(1’)
- Xem kĩ kiến thức đã học, làm bài tập SGK, tìm hiểu trước bài bài thực hành tổng hợp.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
— — —»@@&??«— — —

File đính kèm:

  • docT43-44.doc