Giáo án Tiếng Việt 2 kì 1

 TUẦN 10 TẬP ĐỌC Ngày dạy:

TIẾT 25 - 26

SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ

I. Mục đích yêu cầu:

 - Ngắt nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ rõ ý; bước đầu biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật

 - Hiểu nội dung bài: Sáng kiến của bé HÀ tổ chức lễ mừng thọ cho ông bà thể hiện lòng kính yêu, sự quan tâm đến ông bà

II. Đồ dùng dạy học :

 -Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa.

 

doc52 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 19/04/2017 | Lượt xem: 460 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Tiếng Việt 2 kì 1, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 TUẦN 9
 ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ
 Ngày dạy:
TIẾT 5
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1
- Trả lời được câu hỏi về nội dung tranh
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	-Giấy to, bảng phụ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Đọc và trả lời câu hỏi bài cũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Kiểm tra đọc, hiểu
- Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm mỗi nhóm từ 5 – 6 HS lần lượt đọc và trả lời câu hỏi.
 - Nhận xét cách đọc, đánh giá cho điểm
Hoạt động 3:Trả lời câu hỏi theo tranh
* Mục tiêu : Giúp HS biết cách trả lời câu hỏi theo nội dung tranh
- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách làm
- GV tổ chức cho HS kể truyện theo tranh
- GV nhận xét chốt ý
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện đọc
-3 HS đọc
- Từng nhóm lên kt
- Đọc từng từ
-Xem tranh và trả lời câu hỏi
- Kể truyện theo tranh trong từng nhóm
 Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 TUẦN 9
 ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ
 Ngày dạy:
TIẾT 6
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1
- Biết cách nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp với tình huống cụ thể; đặt được dấu chấm hay dấu phẩy thích hợp trong mẫu chuyện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	-Giấy to, bảng phụ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Đọc và trả lời câu hỏi bài cũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Kiểm tra học thuộc lòng
- Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm mỗi nhóm từ 5 – 6 HS lần lượt đọc thuộc lòng
- Nhận xét cách đọc, đánh giá cho điểm
Hoạt động 3: Ôn luyện cách nói lời cảm ơn, lời xin lỗi
- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách làm
- GV nhận xét chốt ý
Hoạt động 4: Ôn luyện cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy
- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách làm
- GV nhận xét chốt ý
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện đọc
-3 HS đọc
- Từng nhóm lên kt
- Đọc từng từ
-Làm theo hướng dẫn của GV 
-Làm theo hướng dẫn của GV 
Rút kinh nghiệm:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 TUẦN 9
 ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ
 Ngày dạy:
TIẾT 7 
I. Mục đích yêu cầu:
- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1
- Biết cách tra mục lục sách; nói đúng lời mời, nhờ, đề nghị theo tình huống cụ thể
II. Đồ dùng dạy học :-Giấy to, bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Đọc và trả lời câu hỏi bài cũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Kiểm tra học thuộc lòng
- Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm mỗi nhóm từ 5 – 6 HS lần lượt đọc thuộc lòng
- Nhận xét cách đọc, đánh giá cho điểm
Hoạt động 3:Tìm bài học theo mục lục
- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách làm
- GV nhận xét chốt ý
Hoạt động 4:Ôn luyện cách sử dụng lời mời, lời đề nghị
- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách làm
- GV nhận xét chốt ý
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện đọc
-3 HS đọc
- Từng nhóm lên kt
- Đọc từng từ
-Làm theo hướng dẫn của GV 
-Làm theo hướng dẫn của GV 
 Rút kinh nghiệm:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 TUẦN 9
 ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ
 Ngày dạy:
TIẾT 8 - 9
THI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN 1
TIẾT 40
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ(tiếp theo)
I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiểm tra lấy điểm tập đọc
- Kiểm trahọc thuộc lòng.
	- Kết hợp kiểm tra kỹ năng đọc hiểu trả lời câu hỏi. 
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:
 	- Ôn luyện củng cố vốn từ qua trò chơi ô chữ...
II. Đồ dùng dạy học :-Giấy to, bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Tiết 8
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Đọc và trả lời câu hỏi bài cũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Kiểm tra học thuộc lòng
* Mục tiêu:Kiểm tra kỹ năng đọc thuộc lòng.
- Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm mỗi nhóm từ 5 – 6 HS lần lượt đọc thuộc lòng
- Nhận xét cách đọc, đánh giá cho điểm
Hoạt động 3:Trò chơi ô chữ
 * Mục tiêu : Giúp HS biết cách chơi ô chữ, củng cố vốn từ
- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách làm
- GV nhận xét chốt ý
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện đọc
-3 HS đọc
- Từng nhóm lên kt
- Đọc từng từ
-Làm theo hướng dẫn của GV 
 TUẦN 10
 TẬP ĐỌC
 Ngày dạy:
TIẾT 25 - 26 
SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ
I. Mục đích yêu cầu:
	- Ngắt nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ rõ ý; bước đầu biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật
	- Hiểu nội dung bài: Sáng kiến của bé HÀ tổ chức lễ mừng thọ cho ông bà thể hiện lòng kính yêu, sự quan tâm đến ông bà
II. Đồ dùng dạy học :
	-Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Nhận xét bài KT giữa hocï kỳ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Luyện đọc 
- Giáo viên đọc mẫu.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu
 + Hướng dẫn HS đọc từ khó. 
- Hướng dẫn đọc từng đoạn trước lớp 
 + GV chia đoạn cho bài:4 đoạn
 + Hướng dẫn đọc câu dài, ngắt nghỉ hơi
 + Giải nghĩa từ: cây sáng kiến, chúc thọ, lập đông
- Luyện đọc trong nhóm
- Cả lớp đọc đồng thanh
- Nhận xét cách đọc
Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
- GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Luyện đọc lại
-GV đọc mẫu lần 2
-Hướng dẫn đọc theo vai
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
-Giáo dục HS qua bài học
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện đọc
- Đọc nối tiếp từng câu
- Đọc từng từ
-Nối tiếp nhau đọc đoạn văn
- Đọc đoạn trên bảng phụ
- Đọc trong sách
- Các nhóm luyện đọc
- Đọc thi giữa các nhóm
- Đọc đồng thanh.
-Đọc câu hỏi
- Trả lời.
- Nhận xét.
- Tự phân vai
- Đọc phân vai theo nhóm
-Các nhóm đọc thi
Rút kinh nghiệm:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 10 
SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ
I. Mục đích yêu cầu:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
- Đoc trơn toàn bài, biết nghỉ hơi đúng ở các câu.
	- Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời các nhân vật 
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:
 	- Hiểu nghĩa các từ mới: cây sáng kiến, chúc thọ, lập đông 
	- Hiểu nội dung bài: Sáng kiến của bé HÀ tổ chức lễ mừng thọ cho ông bà thể hiện lòng kính yêu, sự quan tâm đến ông bà
II. Đồ dùng dạy học :
	-Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Tiết 1
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Nhận xét bài KT giữa hocï kỳ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Luyện đọc 
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng đọc các từ mới,đọc trơn toàn bài.
- Giáo viên đọc mẫu.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu
 + Hướng dẫn HS đọc từ khó. 
- Hướng dẫn đọc từng đoạn trước lớp 
 + GV chia đoạn cho bài:4 đoạn
 + Hướng dẫn đọc câu dài, ngắt nghỉ hơi
 + Giải nghĩa từ: cây sáng kiến, chúc thọ, lập đông
- Luyện đọc trong nhóm
- Cả lớp đọc đồng thanh
- Nhận xét cách đọc
Tiết 2:
Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
* Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài tập đọc
- GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Luyện đọc lại
* Mục tiêu:Giúp HS đọc lưu loát, thể hiện đúng giọng đọc 
-GV đọc mẫu lần 2
-Hướng dẫn đọc theo vai
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
-Giáo dục HS qua bài học
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện đọc
- Đọc nối tiếp từng câu
- Đọc từng từ
-Nối tiếp nhau đọc đoạn văn
- Đọc đoạn trên bảng phụ
- Đọc trong sách
- Các nhóm luyện đọc
- Đọc thi giữa các nhóm
- Đọc đồng thanh.
-Đọc câu hỏi
- Trả lời.
- Nhận xét.
- Tự phân vai
- Đọc phân vai theo nhóm
-Các nhóm đọc thi
 TUẦN 10
 TẬP ĐỌC
 Ngày dạy:
Tiết 27
BƯU THIẾP
I. Mục đích yêu cầu:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
- Biết nghỉ hơi sau dấu câu, giữa các cụm từ.
	- Hiểu tác dụng của bưu thiếp, cách viết, cách ghi phong bì
II. Đồ dùng dạy học :-Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Đọc và trả lời câu hỏi bàicũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Luyện đọc 
- Giáo viên đọc mẫu.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu 
 + Hướng dẫn HS đọc từ khó: bưu thiếp, Phan Thiết
- Cả lớp đọc đồng thanh 
- Nhận xét cách đọc
Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
-GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
- Yêu cầu HS viết bưu thiếp chúc thọ, mừng sinh nhật
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện đọc
- 3 HS lên bảng
-Đọc nối tiếp từng câu
- Đọc từng từ
-Nối tiếp nhau đọc 
-Các nhóm luyện đọc
-Đọcthi giữa các nhóm
- Đọc đồng thanh.
-Đọc câu hỏi
- Trả lời.
- Nhận xét.
 Rút kinh nghiệm:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 TUẦN 11
 TẬP ĐỌC
 Ngày dạy:
Tiết 28 - 29
BÀ CHÁU
I. Mục đích yêu cầu:
- Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; biết đọc bài văn với giọng kể nhẹ nhàng
	- Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời các nhân vật 
	- Hiểu nội ND: Ca ngợi tình cảm bà cháu quý hơn vàng bạc, châu báu
II. Đồ dùng dạy học :
	-Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Tiết 1
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Luyện đọc 
- Giáo viên đọc mẫu.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu
 + Hướng dẫn HS đọc từ khó: làng, vất vả, màu nhiệm, giàu sang 
- Hướng dẫn đọc từng đoạn trước lớp 
 + GV chia đoạn cho bài:4 đoạn
 + Hướng dẫn đọc câu dài, ngắt nghỉ hơi
 + Giải nghĩa từ: đầm ấm, màu nhiệm..
- Luyện đọc trong nhóm
- Cả lớp đọc đồng thanh
- Nhận xét cách đọc
Tiết 2:
Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
- GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Luyện đọc lại
-GV đọc mẫu lần 2
-Hướng dẫn đọc theo vai
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
-Giáo dục HS qua bài học
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện đọc
- Đọc nối tiếp từng câu
- Đọc từng từ
-Nối tiếp nhau đọc đoạn văn
- Đọc đoạn trên bảng phụ
- Đọc trong sách
- Các nhóm luyện đọc
- Đọc thi giữa các nhóm
- Đọc đồng thanh.
-Đọc câu hỏi
- Trả lời.
- Nhận xét.
- Tự phân vai
- Đọc phân vai theo nhóm
-Các nhóm đọc thi
Rút kinh nghiệm:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 TUẦN 11
 TẬP ĐỌC
 Ngày dạy:
Tiết 30
CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM
I. Mục đích yêu cầu:
- Biết nghỉ sau các dấu câu; bước đầu đọc bài văn với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi
- Hiểu ND : Tả cây xoài ông trồng và tình cảm của 2 mẹ con bạn nhỏ với người ông 
II. Đồ dùng dạy học :-Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Đọc và trả lời câu hỏi bàicũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Luyện đọc 
- Giáo viên đọc mẫu.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu 
 + Hướng dẫn HS đọc từ khó: xoài cát, xôi nếp hương
- Cả lớp đọc đồng thanh 
- Nhận xét cách đọc
Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
 -GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Luyện đọc lại
 -GV đọc mẫu lần 2
-Hướng dẫn đọc theo vai
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện đọc
- 3 HS lên bảng
- Đọc nối tiếp từng câu
- Đọc từng từ
-Nối tiếp nhau đọc 
-Các nhóm luyện đọc
-Đọc thi giữa các nhóm
- Đọc đồng thanh.
-Đọc câu hỏi
- Trả lời.
- Nhận xét.
- Đọc phân vai theo nhóm
-Các nhóm đọc thi
Rút kinh nghiệm:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 TUẦN 12
 TẬP ĐỌC
 Ngày dạy:
Tiết 31-32
SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA
I. Mục đích yêu cầu:
- Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; biết đọc bài văn với giọng kể nhẹ nhàng
	- Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời các nhân vật 
	- Hiểu nội ND: ca ngợi tình cảm mẹ con 
II. Đồ dùng dạy học :
	-Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Tiết 1
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Luyện đọc 
- Giáo viên đọc mẫu.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu
 + Hướng dẫn HS đọc từ khó: ham chơi, la cà, gieo trồng
- Hướng dẫn đọc từng đoạn trước lớp 
 + GV chia đoạn cho bài:4 đoạn
 + Hướng dẫn đọc câu dài, ngắt nghỉ hơi
 + Giải nghĩa từ: vùng vằng, la cà, mỏi mắt chờ mong ..
- Luyện đọc trong nhóm
- Cả lớp đọc đồng thanh
- Nhận xét cách đọc
Tiết 2:
Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
- GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Luyện đọc lại
-GV đọc mẫu lần 2
-Hướng dẫn đọc theo vai
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
-Giáo dục HS qua bài học

File đính kèm:

  • docGA TIENG VIET.doc