Giáo án Thực hành kỹ năng sống - Chủ đề 2: Kỹ năng giao tiếp với bạn bè và mọi người

Khi đó em đã ứng xử NTN? Kết quả của hành vi đó ra sao?

 + Khi có khách đến nhà mà bố mẹ em ở nhà thì em ứng xử ra sao?

 + Chúng ta cần chú ý gì khi có khách đén chơi nhà mình trong mỗi tình huống trên?

 - HS nêu ý kiến về hướng giải quyết tốt nhất trong tình huống đó.

 

doc7 trang | Chia sẻ: rimokato | Ngày: 27/06/2015 | Lượt xem: 9362 | Lượt tải: 19download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thực hành kỹ năng sống - Chủ đề 2: Kỹ năng giao tiếp với bạn bè và mọi người, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Thực hành kỹ năng sống
Chủ đề 2: Kỹ năng giao tiếp với bạn bè và mọi người 
I. Mục tiêu:
- Giúp HS biết: Lịch sự trong giao tiếp là việc mình cần thực hiện hằng ngày trong cuộc sống. 
- Rèn cho HS có kỹ năng giao tiếp phù hợp trong từng tình huống cụ thể trong cuộc sống biết quan tâm đến mọi người, bênh vực kẻ yếu; biết động viên an ủi và giúp đỡ , chia sẻ với bạn bè có cảnh buồn hoặc khó khăn.
- Biết xử lịch sự khi đến chơi nhà người khác hoặc có khách đến chơi nhà mình
- Biết lựa chọn lời nói nhẹ nhàng để không làm tổn thương lòng tự trọng của người khác.
II. Chuẩn bị: 
 - Tài liệu kỹ năng sống lớp 4.
III. Cách tiến hành: Tiết 8: Bài tập 7 ( Tr. 13 )
Tg
Hoạt động của thày và trò
Nội dung
1’
3’
2’
13’
13’
3’
1. ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ: + Khi được người khác quan tâm giúp đỡ nên làm gì?
 - HS nêu ý kiến – HS khác nhận xét.
 - GV nhận xét 
3. Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài:
 - Gv nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
 b) Nội dung bài: - Hướng dẫn HS làm bài tập: 
 * Tình huống 1:
 - HS nêu yêu cầu của bài tập.
 - HS quan sát tranh, thảo luận theo cặp.
 - Các cặp lên báo cáo kết quả.
 - HS khác nêu ý kiến của nhóm mình. HS khác nhận xét.
 - GV nhận xét, chốt ý đúng.
 * Tình huống 2:
 - HS nêu yêu cầu của bài tập.
 - HS quan sát tranh, thảo luận theo nhóm bàn.
 - HS nêu ý kiến về cách xử lí của bản thân.
 - HS khác nêu ý kiến của nhóm mình. HS khác nhận xét.
 - GV nhận xét, chốt ý đúng.
 c) Củng cố, dặn dò:
 - GV cho HS đọc phần Ghi nhớ.
Bài tập 7: Xử lí tình huống
Ký duyệt của Ban giám hiệu
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Thứ sáu ngày 19 tháng 10 năm 2012
Thực hành kỹ năng sống
Chủ đề 2: Kỹ năng giao tiếp với bạn bè và mọi người 
Tiết 9 : Bài tập 8 – Bài tập 9
Tg
Hoạt động của thày và trò
Nội dung
1’
3’
2’
10’
16’
3’
1. ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
 + Khi bạn em gặp cảnh buồn hoặc khó khăn em làm NTN?
 - HS nêu ý kiến – HS khác nhận xét.
 - GV nhận xét 
3. Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài:
 - Gv nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
 b) Nội dung bài:
 - Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài tập 8.
- HS nêu yêu cầu của bài tập. Một HS đọc to cả lớp theo dõi.
 - HS thảo luận cặp đôi để chọn đáp án và ghi vào vở.
 - HS nêu ý kiến về kết quả của bài làm .
 - HS khác nhận xét bổ sung ý kiến.
 - GV nhận xét, chốt ý đúng
Bài tập 9:
Tình huống 1
- HS nêu yêu cầu của bài tập.
 - Chia nhóm và phân vai .
 - HS thảo luận theo cặp để nhập vai xử lí tình huống.
 - HS nêu ý kiến về hướng giải quyết tốt nhất trong tình huống đó.
 - HS khác nhận xét bổ sung.
 - GV nhận xét chốt ý đúng.
Tình huống 2
 - HS nêu yêu cầu tình huống.
 - Chia nhóm và phân vai .
 - HS thảo luận theo cặp để nhập vai xử lí tình huống.
 - HS nêu ý kiến về hướng giải quyết tốt nhất trong tình huống đó.
 - HS khác nhận xét bổ sung.
 - GV nhận xét chốt ý đúng.
Tình huống 3
 - HS nêu yêu cầu tình huống.
 - Chia nhóm và phân vai .
 - HS thảo luận theo cặp để nhập vai xử lí tình huống.
 - HS nêu ý kiến về hướng giải quyết tốt nhất trong tình huống đó.
 - HS khác nhận xét bổ sung.
 - GV nhận xét chốt ý đúng.
Tình huống 4	
 - HS nêu yêu cầu tình huống.
 - Chia nhóm và phân vai .
 - HS thảo luận theo cặp để nhập vai xử lí tình huống.
 - HS nêu ý kiến về hướng giải quyết tốt nhất trong tình huống đó.
 - HS khác nhận xét bổ sung.
 - GV nhận xét chốt ý đúng.
 c) Củng cố, dặn dò:
 - GV nhận xét tiết học - dặn dò chuẩn bị tiết sau.
Bài tập 8. ứng xử khi đến nhà người khác
Bài tập 9: Đóng vai 
Ký duyệt của Ban giám hiệu
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
 Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2012
Thực hành kỹ năng sống
Chủ đề 2: Kỹ năng giao tiếp với bạn bè và mọi người 
Tiết 10 : Bài tập 10 ( Tr. 15)
Tg
Hoạt động của thày và trò
Nội dung
1’
3’
2’
25’
3’
1. ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
 + Khi đến nhà bạn chơi, em cần cư xử ntn khi bà bạn bị ốm?
 - HS nêu ý kiến – HS khác nhận xét.
 - GV nhận xét 
3. Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài:
 - Gv nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
 b) Nội dung bài:
 - Hướng dẫn HS làm bài tập:
 - HS tự đọc nội dung yêu cầu của bài tập.
 - GV nhắc lại yêu cầu.
 - HS thảo luận theo cập để ghi ra những việc nên làm và việc không nên làm khi nhà có khách.
 - Đại diện các nhóm nêu kết quả của nhóm mình.
 - Lớp nhận xét, đánh giá.
 + Nhà em đã khi nào có khách tới chơi mà bố mẹ em vắng nhà chưa?
 + Khi đó em đã ứng xử NTN? Kết quả của hành vi đó ra sao?
 + Khi có khách đến nhà mà bố mẹ em ở nhà thì em ứng xử ra sao?
 + Chúng ta cần chú ý gì khi có khách đén chơi nhà mình trong mỗi tình huống trên?
 - HS nêu ý kiến về hướng giải quyết tốt nhất trong tình huống đó.
 - HS khác nhận xét bổ sung.
 - GV nhận xét chốt ý đúng. 
 c) Củng cố, dặn dò:
 - GV nhận xét tiết học - dặn dò chuẩn bị tiết sau.
Bài tập 10: ứng xử khi nhà có khách
Ký duyệt của Ban giám hiệu
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2012
Thực hành kỹ năng sống
Chủ đề 2: Kỹ năng giao tiếp với bạn bè và mọi người 
Tiết 11 : Bài tập 11
Tg
Hoạt động của thày và trò
Nội dung
1’
3’
2’
25’
3’
1. ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
 + Khi nhà có khách đến chơi, em cần có thái độ ứng xử ntn?
 - HS nêu ý kiến – HS khác nhận xét.
 - GV nhận xét 
3. Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài:
 - Gv nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
 b) Nội dung bài:
 - Hướng dẫn HS làm bài tập:
 - HS đọc yêu cầu của bài tập.
 - GV chia nhóm để HS chuẩn bị đóng vai: 
 Nhóm 1( tình huống 1)
Nhóm 2( Tình huống 2)
Nhóm 3 ( Tình huống 3)
 - Các nhóm nêu yêu cầu của tình huống do nhóm mình chuẩn bị đóng HS thảo luận theo nhóm để phân vai và nhập vai .
 - HS các nhóm trình bày tình huống của nhóm mình.
 - HS nêu ý kiến về hướng giải quyết tốt nhất trong tình huống.
 - HS khác nhận xét bổ sung.
 - GV nhận xét chốt ý đúng. 
 c) Củng cố, dặn dò:
 - GV nhận xét tiết học - dặn dò chuẩn bị tiết sau.
Bài tập 11: Đóng vai
Ký duyệt của Ban giám hiệu
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2012
Thực hành kỹ năng sống
Chủ đề 2: Kỹ năng giao tiếp với bạn bè và mọi người 
Tiết 12: Bài tập 12 ( Tr. 16)
Tg
Hoạt động của thày và trò
Nội dung
1’
3’
2’
25’
3’
1. ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
 + Khi nhà có khách đến chơi, em cần có thái độ ứng xử ntn?
 - HS nêu ý kiến – HS khác nhận xét.
 - GV nhận xét 
3. Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài:
 - Gv nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
 b) Nội dung bài:
 - Hướng dẫn HS làm bài tập:
 - HS nêu yêu cầu của bài tập.
 - HS nêu các câu nói không hay.
 - GV hệ thống lên bảng
 - HS chọn cách nói khác dễ nghe hơn cho mỗi câu nói trên.
 - HS khác nhận xét, bổ sung.
 - HS nêu ý kiến về hướng giải quyết tốt nhất trong tình huống đó.
 - HS khác nhận xét bổ sung.
 - GV nhận xét chốt ý đúng.
 c) Củng cố, dặn dò:
 - GV nhận xét tiết học - dặn dò chuẩn bị tiết sau.
Bài tập 12: Nói cách khác
Ký duyệt của Ban giám hiệu
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2012
Thực hành kỹ năng sống
Chủ đề 2: Kỹ năng giao tiếp với bạn bè và mọi người 
Tiết 13: Bài tập 13; 14 ( Tr. 17; 18)
Tg
Hoạt động của thày và trò
Nội dung
1’
3’
2’
13’
13’
3’
1. ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
 + Khi nói chuyện đến người khác chúng ta cần có cách nói ntn để mọi người cảm thấy không bị tổn thương?
 - HS nêu ý kiến – HS khác nhận xét.
 - GV nhận xét 
3. Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài:
 - Gv nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
 b) Nội dung bài:
 - Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài tập 13:
 - HS nêu yêu cầu của bài tập
 - HS thảo luận nhóm đôi để chọn đáp án.
 - HS nêu ý kiến về cách xử lí của bản thân.
 - HS khác nhận xét bổ sung ý kiến.
 - GV nhận xét, chốt ý đúng.
Bài tập 14:
 - HS nêu yêu cầu của bài tập.
 - HS làm việc độc lập để tự đánh giá về kĩ năng giao tiếp của mình sau khi học chủ đề 2.
 - HS nêu kết quả bài làm; HS khác nhận xét.
 - GV tổng hợp kết quả tự đánh giá của HS.
 - GV công bố kết quả HS đạt được.
 c) Củng cố, dặn dò:
 GV cho HS trả lời một số câu hỏi để hệ thống kĩ năng của chủ đề.
 + Qua chủ đề 2, các em cần chú ý gì khi giao tiếp với bạn bè? khi có khách đến chơi nhà hay khi đến chơi nhà bạn?
Bài tập 13: Giao tiếp hiệu quả
Bài tập 14: Tự đánh giá kĩ năng giao tiếp của bản thân
Ký duyệt của Ban giám hiệu
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

File đính kèm:

  • docKNS8-13.doc
Giáo án liên quan