Giáo án Thực hành kỹ năng sống - Bài 14: Giới thiệu danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước (tiết 2)

HS thảo luận

- HS trình bày: Những việc em không nên làm khi tìm hiểu và giới thiệu danh lam thắng cảnh:

+ Chưa nhiệt tình giới thiệu danh lam, thắng cảnh

+ Phá hoại danh lam thắng cảnh

+ Tìm hiểu chưa kĩ về danh lam thắng cảnh.

+ Giới thiệt sai sự thật về danh lam thắng cảnh.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe

 

doc3 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 15/02/2020 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thực hành kỹ năng sống - Bài 14: Giới thiệu danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thực hành kỹ năng sống
Bài 14: GIỚI THIỆU DANH LAM THẮNG CẢNH 
 CỦA QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC (Tiết 2)
I/ Mục tiêu:
- Kể được những danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước. Hiểu được ý nghĩa của việc giới thiệu danh lam thắng cảnh.
- HS giới thiệu rành mạnh, trôi chãy các địa danh.
- HS yêu thích môn học hơn.
II/ Phương tiện dạy học:
- GV: SGV thực hành kỹ năng sống.
- HS: SGK thực hành kỹ năng sống.
III/ Tiến trình dạy:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
I/ Ổn định:
II/ Bài cũ:
- Em hãy kể tên danh lam thắng cảnh của đất nước mà em biết.
- GV cho HS nhận xét
- GV nhận xét
III/ Bài mới:
a) Khám phá: 
- Ở tiết 1 các em đã tìm hiểu về các danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước. Tiết học ngày hôm nay các em sẽ biết được các việc làm giúp em tìm hiểu và giới thiệu danh lam thắng cảnh và những việc em không nên làm. Đó là bài : Giới thiệu danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước(Tiết 2)
b) Kết nối: Nêu miệng
Mục tiêu: HS biết được khái niệm danh lam thắng cảnh.
- Dựa vào bài tập 2 ở tiết 1, em hãy nói điều em biết về danh lam thắng cảnh.
- GV cho HS nhận xét
- GV nhận xét.
c. Thực hành:
*Hoạt động 2: Nhóm đôi
Mục tiêu: Biết được những việc làm giúp em tìm hiểu và giới thiệu danh lam, thắng cảnh.
- GV cho HS thảo luận
- GV cho HS trình bày
- GV cho HS nhận xét
- GV nhận xét và kết luận: Ở trên là những việc giúp em tìm hiểu và giới thiệu về danh lam thắng cảnh. Các em cần thực hiện.
*Hoạt động 3: Nhóm đôi
Mục tiêu: Biết được những việc cần tránh khi tìm hiểu và giới thiệu danh lam thắng cảnh.
- GV cho HS thảo luận nhóm.
- GV cho HS trình bày.
- GV cho HS nhận xét
- GV nhận xét và kết luận: Khi tìm hiểu và giới thiệu danh lam thắng cảnh, em cần tránh những việc làm nêu trên.
*Hoạt động 3: Thi đua
Mục tiêu: Biết được lợi ích của việc tìm hiểu và giới thiệu danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước.
- GV hướng dẫn HS thi đua tìm hiểu các lợi ích của việc tìm hiểu và giới thiệu danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước.
- GV cho HS nhận xét
- GV nhận xét
c/ Vận dụng:
- Hôm nay, chúng ta học bài gì?
4. Củng cố:
- Em hãy nêu những việc làm giúp em tìm hiểu và giới thiệu danh lam, thắng cảnh.
- GV nhận xét
5. Dặn dò:
- Về nhà xem lại bài.
- Chuẩn bị bài sau.
- HS hát.
- HS kể
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe và nhắc lại tên tựa bài:
Giới thiệu danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước(Tiết 2)
- HS nêu: Danh lam thắng cảnh là cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mĩ, khoa học.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS thảo luận
- HS trình bày:
- Những việc làm giúp em tìm hiểu và giới thiệu danh lam, thắng cảnh:
+ Tìm hiểu từ sách báo, ti vi, internet,
+ Đi tham quan thực tế
+ Học hỏi từ bố mẹ, thầy cô, bạn bè, người lớn tuổi.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS thảo luận
- HS trình bày: Những việc em không nên làm khi tìm hiểu và giới thiệu danh lam thắng cảnh:
+ Chưa nhiệt tình giới thiệu danh lam, thắng cảnh
+ Phá hoại danh lam thắng cảnh
+ Tìm hiểu chưa kĩ về danh lam thắng cảnh.
+ Giới thiệt sai sự thật về danh lam thắng cảnh.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS thi đua:
- Tìm hiểu và giới thiệu danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước giúp em:
+ Hiểu biết hơn về quê hương, đất nước của mình.
+ Góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước.
+ Thêm yêu quê hương, đất nước của mình.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- Hôm nay, chúng ta học bài:Giới thiệu danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước (tiết 2)
- Những việc làm giúp em tìm hiểu và giới thiệu danh lam, thắng cảnh:
+ Tìm hiểu từ sách báo, ti vi, internet,
+ Đi tham quan thực tế
+ Học hỏi từ bố mẹ, thầy cô, bạn bè, người lớn tuổi.
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe

File đính kèm:

  • docBai 14 Giới thiệu danh lam (Tiết 2).doc