Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 50: Kiểm tra nhảy xa

B. PHẦN CƠ BẢN:

1. Kiểm tra:

- Kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi và thành thích.

2. Cách xếp loại:

-Loại Đ: Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn của nhảy xa.

+Thành tích nhảy xa: Nam đạt từ 2,6m trở lên, nữ đạt từ 2,2m trở lên,

-Loại CĐ: Không thực hiện được kĩ thuật và thành tích thấp dưới mức đạt.

-Lưu ý: GV có thể cho HS kiểm tra lại lần 4.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 308 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 50: Kiểm tra nhảy xa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 01/3/2013	 TIẾT 50
Ngày giảng: 04/3/2012
 KIỂM TRA NHẢY XA 
I.Môc tiªu :
1.KiÕn thøc :
-Nhảy xa: Biết cách thực hiện kĩ thuật nhảy xa “kiểu ngồi” và thành tích, 
2.Kü n¨ng: 
-Nhảy xa: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật thuật nhảy xa “kiểu ngồi”, và thành tích đạt tiểu chuẩn RLTT 
3.Thái độ:	
-Học sinh thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
1.Địa điểm : Sân trường THCS số 2 Gia Phú, Hố nhảy xa.
2. Phương tiện: Thước đo, xẻng, ván giậm.
III. NỘI DUNG -PHƯƠNG PHÁP:
 Néi dung 
§L 
Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc
 A.PHẦN MỞ ĐẦU.
1. Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu giờ kiểm tra.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay ,khớp vai, khớp hông, khớp gối.
- Ép d ọc – ép ngang.
-Tập các động tác bổ trợ.
-Tự ôn đo đà.
 B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Kiểm tra: 
- Kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi và thành thích.
2. Cách xếp loại:
-Loại Đ: Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn của nhảy xa.
+Thành tích nhảy xa: Nam đạt từ 2,6m trở lên, nữ đạt từ 2,2m trở lên,
-Loại CĐ: Không thực hiện được kĩ thuật và thành tích thấp dưới mức đạt.
-Lưu ý: GV có thể cho HS kiểm tra lại lần 4.
 C. PHẦN KẾT THÚC:
1.Hồi tĩnh: HS tập các động tác thả lỏng nhẹ nhàng
2. Dặn dò: Giao BTVN 
 Nhận xét giờ kiểm tra.
3.Kết thúc giờ học.
8-10p
28-30p
4-5p
- §éi h×nh nhËn líp. 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
 - §éi h×nh khëi ®éng.
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
-GV nhắc nhở HS khới động kỹ.
- HS tự đo đà có thể nhảy thử 
-GV nêu yêu cầu nội dung kiểm tra.
 -Kiểm tra theo nhóm 4 - 5 HS
- Mỗi HS được thực hiện 3 lần, kiểm tra kĩ thuật và tính thành tích lần cao nhất
x x x x x x x x x x x x
x	x	
 GV
GV theo dõi đo kĩ thuật và thành tích kiểm tra xếp loại.
-HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng .
 x x x x x 
 ĐHKT x x x x x
 x x x x x
 GV 

File đính kèm:

  • doctiết 50.doc
Giáo án liên quan