Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 48: Nhảy xa

B. PHẦN CƠ BẢN :

 Nhảy xa:

*Ôn một số động tác bổ trợ:

+ Đà một bước –ba bước giậm nhảy

 bước bộ.

 Tập ngoài sân

+ Bật xa tại chỗ.

( Đo thành tích)

-Chạy đà 5-7 bước, giậm nhảy bước bộ trên không.

Kết hợp kiểm tra lấy điểm 15 phút.

*Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi ( hướng dẫn một số điêm luật)

Chạy đà 5-7 -9 bước

*Hệ thống phần nhảy xa:

+Chạy đà 7 bước giậm nhảy trên không –tiếp đất.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 762 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 48: Nhảy xa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 22 /02/ 2013 TIẾT 48
Ngày giảng: 25/02 /2013
 NHẢY XA 
I.Môc tiªu:
1.KiÕn thøc:
-Nhảy xa: Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ, hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi chuẩn bị kiểm tra. Kết hợp kiểm tra lấy điểm 15 phút (Chạy đà giậm nhảy bước bộ)
2.Kü n¨ng: 
-Nhảy xa: Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ, hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi chuẩn bị kiểm tra. Kết hợp kiểm tra lấy điểm 15 phút (Chạy đà giậm nhảy bước bộ)
3.Thái độ:
-Học sinh thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn.
II. ĐỊA ĐIỂM -PHƯƠNG TIỆN:
1.Địa điểm : Sân trường THCS số 2 Gia Phú, Hố nhảy xa.
2. Phương tiện: Ván giậm, còi, xẻng, thước đo
III. NỘI DUNG -PHƯƠNG PHÁP:
 Néi dung 
§L 
Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc
 A.PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay các khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay, vai, hông, gối.
- Ép dọc –ép ngang 
-Đứng lên ngồi xuống theo nhịp hô.
-Tập các động tác bổ trợ.
3.Kiểm tra bài cũ: 
Bật xa tại chỗ.
B. PHẦN CƠ BẢN :
 Nhảy xa:
*Ôn một số động tác bổ trợ:
+ Đà một bước –ba bước giậm nhảy
 bước bộ.
 Tập ngoài sân
+ Bật xa tại chỗ.
( Đo thành tích)
-Chạy đà 5-7 bước, giậm nhảy bước bộ trên không.
Kết hợp kiểm tra lấy điểm 15 phút.
*Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi ( hướng dẫn một số điêm luật)
Chạy đà 5-7 -9 bước
*Hệ thống phần nhảy xa:
+Chạy đà 7 bước giậm nhảy trên không –tiếp đất.
C. PHẦN KẾT THÚC:
1.Hồi tĩnh: HS tập các động tác thả lỏng nhẹ nhàng
2. Dặn dò: Giao BTVN
 Nhận xét giờ học. 
3.Kết thúc giờ học.
8-10p
28-30p
4-5p
- §éi h×nh nhËn líp. 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
 - §éi h×nh khëi ®éng.
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
-GV nhắc nhở HS khới động kỹ.
-Gọi 1-2 HS lên kiểm tra, HS khác nhận xét, GV nhận xét cho điểm.
GV nêu yêu cầu và cho HS tập 
-Đội hình tập như đội hình khởi động
GV bao quát sửa sai.
 GV 
GV bao quát nhắc nhở.
GV nêu yêu cầu và cho lần lượt HS thực hiện:	
 x x x x x x
x	x	
	x x x x x x
GV bao quát nhắc nhở sửa sai, hướng dẫn HS cách kiêm tra và một số điêm luật nhảy xa
Đo thử thành tích 
Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại, HS khác nhận xét, GV nhận xét hệ thống.
-HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng .
 x x x x x 
 ĐHKT x x x x x
 x x x x x
 GV 

File đính kèm:

  • doctiết 48.doc
Giáo án liên quan