Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 47: Thể thao tự chọn (cầu lông)

 B. PHẦN CƠ BẢN:

-Thể thao tự chọn( Cầu lông).

*Ôn kỹ thuật phát cầu thuận tay cao sâu, trái tay thấp gần.

*Tập kỹ thuật kĩ thuật phông cầu

+ Tập không cầu, có cầu.

* Đánh cầu qua lại.

Hệ thống nội dung:

 -Phát cầu

 -Kỹ thuật kĩ thuật phông cầu

 - Đánh cầu qua lại.

*Đấu tập đơn. đôi.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 357 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 47: Thể thao tự chọn (cầu lông), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 18/01/2013 TIẾT 47
Ngày giảng: 23 /02/2013
 THỂ THAO TỰ CHỌN ( CẦU LÔNG)
I .MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
 Biết cách thực hiện kỹ thuật phát cầu thuận tay cao sâu, trái tay thấp gần, kĩ thuật phông cầu
đánh cầu qua lại, đấu tập
2.Kỹ năng: 
Thùc hiÖn cơ bản đúng kỹ thuật phát cầu thuận tay cao sâu, trái tay thấp gần, kĩ thuật phông cầu đánh cầu qua lại, đấu tập
3.Thái độ: 
- HS cã ý thøc thùc hiÖn tốt theo yªu cÇu gi¸o viªn, ®¶m b¶o an toµn .
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân Trường THCS số 2 Gia Phú.
2. Đồ dùng GV: Còi, cầu, vợt, cột, lưới
 Đồ dùng HS: Vợt, cầu.
III .NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
 NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
 PHƯƠNG PHÁP- TỔ CHỨC
 A.PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay các khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,vai,hông,gối.
- Ép dọc –ép ngang 
-Đứng lên ngồi xuống theo nhịp hô.
-Tập các động tác bổ trợ.
3. Kiểm tra bài cũ:
Thực hiện kỹ thuật phông cầu.
 B. PHẦN CƠ BẢN:
-Thể thao tự chọn( Cầu lông).
*Ôn kỹ thuật phát cầu thuận tay cao sâu, trái tay thấp gần.
*Tập kỹ thuật kĩ thuật phông cầu
+ Tập không cầu, có cầu.
* Đánh cầu qua lại.
Hệ thống nội dung:
 -Phát cầu
 -Kỹ thuật kĩ thuật phông cầu
 - Đánh cầu qua lại.
*Đấu tập đơn. đôi.
C.PHẦN KẾT THÚC:
1- Håi tÜnh : Th¶ láng nhÑ nhµng c¸c khíp.
2- NhËn xÐt giê học
DÆn dß: Giao BTVN
 KÕt thóc giê häc
8-10p
28-30p
4-5p
- §éi h×nh nhËn líp. 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
- §éi h×nh khëi ®éng.
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
-GV bao quát nhắc nhở HS khới động kỹ.
-Gọi 1-2 HS lên kiểm tra, HS khác nhận xét, GV nhận xét cho điểm.
GV nêu yêu cầu và cho HS tập luyện.
 x x x x x x x x x x x x x 
 xXx
 x x x x x x x x x x x x x 
GV
GV cho HS tập kỹ thuật phông cầu, đánh cầu qua lại (2HS / nhóm)
 x x x x x x x x 
GV
 x x x x x x x x 
-GV cho HS tập bao quát nhắc nhở, sửa sai.
GV gọi 2 HS thực hiện, HS khác quan sát nhận xét, GV nhận xét hệ thống.
GV cho HS thi đấu tập với nhau.
HS xếp 3 hàng ngang tập các động tác thả lỏng.
 x x x x x x
 ĐHKT x x x x x x
 x x x x x x
 GV

File đính kèm:

  • doctiết 47.doc
Giáo án liên quan