Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 46: Nhảy xa – chạy bền

 B. PHẦN CƠ BẢN:

1.Nhảy xa:

- Luyện tập chạy đà giậm nhảy đầu chạm vật trên cao.

- Chạy đà giậm nhảy vượt chướng ngại vật.

*Hệ thống phần nhảy xa:

 - Chạy đà giậm nhảy vượt chướng ngại vật.

2.Chạy bền:

 Chạy trên địa hình tự nhiên

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 46: Nhảy xa – chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: /02/2012	 TIẾT 46
 Ngày giảng: /02/2013
	NHẢY XA –CHẠY BỀN
I.Môc tiªu :
1.KiÕn thøc :
-Nhảy xa: Biết cách thực hiện chạy đà giậm nhảy đầu chạm vật trên cao, chạy đà giậm nhảy vượt chướng ngại vật.
-Chạy bền: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
2.Kü n¨ng: 
-Nhảy xa: Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ, chạy đà giậm nhảy đầu chạm vật trên cao, chạy đà giậm nhảy vượt chướng ngại vật.
- Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên. 
3.Thái độ:	
-Học sinh thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn.
II. Địa điểm _phương tiện:
1.Địa điểm : Sân trường THCS số 2 Gia Phú, Hố nhảy xa.
2. Phương tiện: Còi, xẻng, ván giậm, bóng treo trên cao, 01dây cao su.
III. Nội dung -phương pháp:
 Néi dung 
§L 
Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc
 A.PHẦN MỞ ĐẦU.
1. Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu giờ kiểm tra.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay, khớp vai, khớp hông, khớp gối.
- Ép d ọc – ép ngang.
-Đứng lên ngồi xuống theo nhịp vỗ tay.
-Tập các động tác bổ trợ.
3.Kiểm tra bài cũ: 
Chạy đà 3 bước giạm nhảy bước bộ.
 B. PHẦN CƠ BẢN:
1.Nhảy xa:
- Luyện tập chạy đà giậm nhảy đầu chạm vật trên cao.
- Chạy đà giậm nhảy vượt chướng ngại vật.
*Hệ thống phần nhảy xa:
 - Chạy đà giậm nhảy vượt chướng ngại vật.
2.Chạy bền:
 Chạy trên địa hình tự nhiên 
C. PHẦN KẾT THÚC:
1.Hồi tĩnh: HS tập các động tác thả lỏng nhẹ nhàng
2. Dặn dò: Giao BTVN
 Nhận xét giờ học. 
3.Kết thúc giờ học.
8-10p
28-30p
4-5p
- §éi h×nh nhËn líp. 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
 - §éi h×nh khëi ®éng.
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
-GV nhắc nhở HS khới động kỹ.
Gọi 1-2 HS lên kiểm tra, HS khác nhận xét, GV nhận xét cho điểm.
-Treo cao 2 quả bóng.
 GV nêu yêu cầu và cho HS tập luyện 
cho lần lượt 2 HS thực hiện chạy đà giậm nhảy đầu chạm bóng trên cao.
-Căng dây cao su cao 50cm ngang hố cát
 x x x x x x
x	x	
x x x x x x
GV nêu yêu cầu kĩ thuật và hướng dẫn HS tập. Lần lượt HS thực hiện, GV bao quát nhắc nhở sửa sai.
Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại, HS khác nhận xét, GV nhận xét hệ thống.
GV nêu yêu cầu và cho HS chạy vòng quanh sân trường ( nữ chạy 3 vòng, nam chạy 4 vòng ).
GV bao quát nhắc nhở động viên HS chạy hết cự ly quy định.
-HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng .
 x x x x x 
 ĐHKT x x x x x
 x x x x x
 GV 

File đính kèm:

  • doctiết 46l ớp 8.doc
Giáo án liên quan