Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 43: Thể thao tự chọn (cầu lông)

 B. PHẦN CƠ BẢN:

-Thể thao tự chọn( Cầu lông).

* Học kĩ thuật di chuyển kết hợp đỡ cầu thấp tay bên phải, bên trái.

+ Tập không cầu, có cầu.

*Học kỹ thuật kĩ thuật phông cầu

+ Tập không cầu, có cầu.

* Đánh cầu qua lại.

Hệ thống nội dung:

 - Di chuyển kết hợp đỡ cầu thấp tay bên phải, bên trái.

 -Kỹ thuật kĩ thuật phông cầu

 - Đánh cầu qua lại.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 43: Thể thao tự chọn (cầu lông), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 24 /01/2013 TIẾT 43
Ngày giảng: 28 /01/2013
 THỂ THAO TỰ CHỌN ( CẦU LÔNG)
I .MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
 Biết cách thực hiện các kỹ thuật di chuyển kết hợp đỡ cầu thấp tay bên phải, bên trái, kỹ thuật kĩ thuật phông cầu, đánh cầu qua lại.
2.Kỹ năng: 
Thùc hiÖn được kỹ thuật di chuyển kết hợp đỡ cầu thấp tay bên phải, bên trái, kỹ thuật kĩ thuật phông cầu, thực hiện cơ bản đúng đánh cầu qua lại.
3.Thái độ: 
- HS cã ý thøc thùc hiÖn tốt theo yªu cÇu gi¸o viªn, ®¶m b¶o an toµn .
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân Trường THCS số 2 Gia Phú.
2. Đồ dùng GV: Còi, cầu, vợt, cột, lưới
 Đồ dùng HS: Vợt, cầu.
III .NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
 NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
 PHƯƠNG PHÁP- TỔ CHỨC
 A.PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
-Tập 6 động tác TD tay không.
- Xoay các khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,vai,hông,gối.
- Ép dọc –ép ngang 
-Đứng lên ngồi xuống theo nhịp hô.
-Tập các động tác bổ trợ.
3. Kiểm tra bài cũ:
Thực hiện kỹ thuật phát cầu thuận tay, trái tay
 B. PHẦN CƠ BẢN:
-Thể thao tự chọn( Cầu lông).
* Học kĩ thuật di chuyển kết hợp đỡ cầu thấp tay bên phải, bên trái.
+ Tập không cầu, có cầu.
*Học kỹ thuật kĩ thuật phông cầu
+ Tập không cầu, có cầu.
* Đánh cầu qua lại.
Hệ thống nội dung:
 - Di chuyển kết hợp đỡ cầu thấp tay bên phải, bên trái.
 -Kỹ thuật kĩ thuật phông cầu
 - Đánh cầu qua lại.
C.PHẦN KẾT THÚC:
1- Håi tÜnh : Th¶ láng nhÑ nhµng c¸c khíp.
2- NhËn xÐt giê học
DÆn dß: Giao BTVN
 KÕt thóc giê häc
8-10p
28-30p
4-5p
- §éi h×nh nhËn líp. 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
- §éi h×nh khëi ®éng.
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
-GV bao quát nhắc nhở HS khới động kỹ.
-Gọi 1-2 HS lên kiểm tra, HS khác nhận xét, GV nhận xét cho điểm.
GV làm mẫu, hướng dẫn HS tập luyện.
-GV hô cho HS tập bao quát nhắc nhở, sửa sai.
GV
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
GV làm mẫu, hướng dẫn HS tập kỹ thuật phông cầu, 2HS / nhóm.
 x x x x x x x x 
GV
 x x x x x x x x 
GV gọi 2 HS thực hiện, HS khác quan sát nhận xét, GV nhận xét hệ thống.
HS xếp 3 hàng ngang tập các động tác thả lỏng.
 x x x x x x
 ĐHKT x x x x x x
 x x x x x x
 GV

File đính kèm:

  • doctiết 43.doc