Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 42: Nhảy xa – chạy bền

B. PHẦN CƠ BẢN :

1Nhảy xa:

*Ôn một số động tác bổ trợ:

+ Bật xa tại chỗ.

+ Đà một bước –ba bước giậm nhảy

 bước bộ.

 *Trò chơi:

 “ Lò cò tiếp sức”

-Chạy đà 5-7 bước, giậm nhảy bước bộ trên không.

*Hệ thống phần nhảy xa:

+Chạy đà 5-7 bước ,giậm nhảy bước bộ trên không.

2.Chạy bền:

 Chạy trên địa hình tự nhiên

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 42: Nhảy xa – chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: /01/ 2013 TIẾT 42
 Ngày giảng: /01/2013
 NHẢY XA –CHẠY BỀN
I.Môc tiªu:
1.KiÕn thøc:
-Nhảy xa: Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ, trò chơi “ Lò cò tiếp sức”, chạy đà 5- 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không.
-Chạy bền: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
2.Kü n¨ng: 
-Nhảy xa: Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ, trò chơi “ Lò cò tiếp sức”, chạy đà 5- 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không.
--Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên. 
3.Thái độ:
-Học sinh thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn.
II. ĐỊA ĐIỂM -PHƯƠNG TIỆN:
1.Địa điểm : Sân trường THCS số 2 Gia Phú, Hố nhảy xa.
2. Phương tiện: Ván giậm, còi, xẻng. 
III. NỘI DUNG -PHƯƠNG PHÁP:
 Néi dung 
§L 
Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc
 A.PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay các khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay, vai, hông, gối.
- Ép dọc –ép ngang 
-Đứng lên ngồi xuống theo nhịp hô.
-Tập các động tác bổ trợ.
3.Kiểm tra bài cũ: 
Thực hiện chạy đà 3 bước giậm nhảy.
 B. PHẦN CƠ BẢN :
1Nhảy xa:
*Ôn một số động tác bổ trợ:
+ Bật xa tại chỗ. 
+ Đà một bước –ba bước giậm nhảy
 bước bộ.
 *Trò chơi:
 “ Lò cò tiếp sức”
-Chạy đà 5-7 bước, giậm nhảy bước bộ trên không.
*Hệ thống phần nhảy xa:
+Chạy đà 5-7 bước ,giậm nhảy bước bộ trên không.
2.Chạy bền:
 Chạy trên địa hình tự nhiên 
 C. PHẦN KẾT THÚC:
1.Hồi tĩnh: HS tập các động tác thả lỏng nhẹ nhàng
2. Dặn dò: Giao BTVN
 Nhận xét giờ học. 
3.Kết thúc giờ học.
8-10p
28-30p
4-5p
- §éi h×nh nhËn líp. 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
 - §éi h×nh khëi ®éng.
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
-GV nhắc nhở HS khới động kỹ.
-Gọi 1-2 HS lên kiểm tra, HS khác nhận xét, GV nhận xét cho điểm.
GV nêu yêu cầu và cho HS tập 
-Đội hình tập như đội hình khởi động
GV bao quát sửa sai.
Đội hình chơi:
x x x x
x x x x
x x x x
 10m
 GV 
GV bao quát nhắc nhở.
GV nêu yêu cầu và cho lần lượt HS thực hiện:	 x x x x x x
x	x	
	x x x x x x
GV bao quát nhắc nhở sửa sai.
Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại, HS khác nhận xét, GV nhận xét hệ thống.
GV nêu yêu cầu và cho HS chạy vòng quanh sân trường ( nữ chạy 3 vòng, nam chạy 4 vòng ).
GV bao quát nhắc nhở động viên HS chạy hết cự ly quy định.
-HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng .
 x x x x x 
 ĐHKT x x x x x
 x x x x x
 GV 

File đính kèm:

  • doctiết 42.doc
Giáo án liên quan