Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 41: Thể thao tự chọn (cầu lông)

 B. PHẦN CƠ BẢN:

*Thể thao tự chọn( Cầu lông).

-Các động tác bổ trợ:

+Cầm vợt dơ tay lên cao xoay theo trục dọc của thân

+Cầm vợt gập cổ tay theo chiều phải -trái, trước- sau, xoay theo hình số 8 trước mặt.

+ Cầm vợt nghiêng lườn căng thân.

+Cầm vợt cúi gập thân bắt chéo chân,

+Di chuyển đơn bước - đa bước sang phải, sang trái.

-Trò chơi: “Chạy tiếp sức chuyển vật nhanh khéo”

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 324 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 41: Thể thao tự chọn (cầu lông), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 10 /01/2013 TIẾT 41
Ngày giảng: /01/2013
 THỂ THAO TỰ CHỌN ( CẦU LÔNG)
I .MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
 Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ, trò chơi, kĩ thuật phát cầu thuận tay cao sâu, trái tay thấp gần, thể lực.
2.Kỹ năng: 
Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng các động tác bổ trợ, trò chơi, kĩ thuật phát cầu thuận tay cao sâu, trái tay thấp gần, thể lực.
3.Thái độ: 
- HS cã ý thøc thùc hiÖn tốt theo yªu cÇu gi¸o viªn, ®¶m b¶o an toµn .
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân Trường THCS số 2 Gia Phú.
2. Đồ dùng GV: Còi, cầu, vợt, cột, lưới
 Đồ dùng HS: Vợt, cầu.
III .NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
 NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
 PHƯƠNG PHÁP- TỔ CHỨC
 A.PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
-Tập 6 động tác TD tay không.
- Xoay các khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,vai,hông,gối.
- Ép dọc –ép ngang 
-Đứng lên ngồi xuống theo nhịp hô.
-Tập các động tác bổ trợ.
3. Kiểm tra bài cũ:
Thực hiện kỹ thuật phát cầu thuận tay, trái tay
 B. PHẦN CƠ BẢN:
*Thể thao tự chọn( Cầu lông).
-Các động tác bổ trợ:
+Cầm vợt dơ tay lên cao xoay theo trục dọc của thân 
+Cầm vợt gập cổ tay theo chiều phải -trái, trước- sau, xoay theo hình số 8 trước mặt.
+ Cầm vợt nghiêng lườn căng thân.
+Cầm vợt cúi gập thân bắt chéo chân, 
+Di chuyển đơn bước - đa bước sang phải, sang trái.
-Trò chơi: “Chạy tiếp sức chuyển vật nhanh khéo”
-Ôn kĩ thuật phát cầu thuận taycao sâu , trái tay thấp gần.
+ Thực hiện không cầu
+ Thực hiện có cầu.
-Tập thể lực
*Hệ thống nội dung:
 -Kĩ thuật phát cầu thuận tay, trái tay.
C.PHẦN KẾT THÚC:
1- Håi tÜnh : Th¶ láng nhÑ nhµng c¸c khíp.
2- NhËn xÐt giê học
DÆn dß: Giao BTVN
 KÕt thóc giê häc
8-10p
28-30p
4-5p
- §éi h×nh nhËn líp. 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
- §éi h×nh khëi ®éng.
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
-GV bao quát nhắc nhở HS khới động kỹ.
-Gọi 1-2 HS lên kiểm tra, HS khác nhận xét, GV nhận xét cho điểm.
GV nêu yêu cầu và hướng dẫn HS tập luyện.
-GV hô cho HS tập bao quát nhắc nhở, sửa sai.
GV
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 GV	X
x x x x x
x x x x x 
x x x x x
+ Tập không cầu: xếp 3 hàng như phần khởi động. 
-GV bao quát nhắc nhở sửa sai.
+Tập có cầu qua lưới.
 x x x x x x x x x 
GV
 x x x x x x x x 
GV gọi 2 HS thực hiện, HS khác quan sát nhận xét, GV nhận xét hệ thống.
HS xếp 3 hàng ngang tập các động tác thả lỏng.
 x x x x x x
 ĐHKT x x x x x x
 x x x x x x
 GV

File đính kèm:

  • doctiết 41.doc