Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 38: Thể thao tự chọn (cầu lông)- Chạy bền

B. PHẦN CƠ BẢN:

1.Thể thao tự chọn( Cầu lông).

*Các động tác bổ trợ:

+Cầm vợt xoay theo trục dọc của thân

+Cầm vợt gập cổ tay theo chiều phải -trái, trước- sau.

+Cầm vợt cúi gập thân bắt chéo chân, nghiêng lườn.

+Di chuyển đơn bước - đa bước sang phải, sang trái.

*Ôn kĩ thuật phát cầu thuận taycao sâu , trái tay thấp gần,

*Đánh cầu qua lại.

*Hệ thống nội dung:

 Kĩ thuật phát cầu thuận tay trái tay.

2.Chạy bền:

 Chạy trên địa hình tự nhiên

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 38: Thể thao tự chọn (cầu lông)- Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 07 /01/2013 TIẾT 38
Ngày giảng: 11 /01/2013
 THỂ THAO TỰ CHỌN ( CẦU LÔNG)-CHẠY BỀN
I .MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
 Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ, kĩ thuật phát cầu thuận tay cao sâu, trái tay thấp gần, đánh cầu qua lại.
-Chạy bền: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
2.Kỹ năng: 
Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng các động tác bổ trợ, kĩ thuật phát cầu thuận tay cao sâu, trái tay thấp gần, đánh cầu qua lại.
-Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên. 
3.Thái độ: 
- HS cã ý thøc thùc hiÖn tốt theo yªu cÇu gi¸o viªn, ®¶m b¶o an toµn .
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân Trường THCS số 2 Gia Phú, sân cầu lông.
2. Đồ dùng GV: Còi, cầu, vợt.
 Đồ dùng HS: Vợt, cầu.
III .NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
 NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
 PHƯƠNG PHÁP- TỔ CHỨC
 A.PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
-Tập 6 động tác TD tay không.
- Xoay các khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,vai,hông,gối.
- Ép dọc –ép ngang 
-Đứng lên ngồi xuống theo nhịp hô.
-Tập các động tác bổ trợ.
3. Kiểm tra bài cũ:
Nêu cách đo đà, chỉnh đà.
 B. PHẦN CƠ BẢN:
1.Thể thao tự chọn( Cầu lông).
*Các động tác bổ trợ:
+Cầm vợt xoay theo trục dọc của thân 
+Cầm vợt gập cổ tay theo chiều phải -trái, trước- sau. 
+Cầm vợt cúi gập thân bắt chéo chân, nghiêng lườn.
+Di chuyển đơn bước - đa bước sang phải, sang trái.
*Ôn kĩ thuật phát cầu thuận taycao sâu , trái tay thấp gần, 
*Đánh cầu qua lại.
*Hệ thống nội dung:
 Kĩ thuật phát cầu thuận tay trái tay.
2.Chạy bền:
 Chạy trên địa hình tự nhiên 
C.PHẦN KẾT THÚC:
1- Håi tÜnh : Th¶ láng nhÑ nhµng c¸c khíp.
2- NhËn xÐt giê học
DÆn dß: Giao BTVN
 KÕt thóc giê häc
8-10p
28-30p
4-5p
- §éi h×nh nhËn líp. 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
- §éi h×nh khëi ®éng.
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
-GV nhắc nhở HS khới động kỹ.
-Gọi 1 HS lên kiểm tra, HS khác nhậ xét, GV nhận xét cho điểm.
GV nêu yêu cầu và hướng dẫn HS tập luyện.
GV
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
GV hô cho HS tập, kết hợp bao quát nhắc nhở, sửa sai.
GV hướng dẫn HS ôn lại cách phát cầu thuận tay, trái tay.
Tập đồng loạt ngoài sân, GV bao quát nhắc nhở sửa sai.
2HS /nhóm đánh cầu qua lại với nhau.
GV bao quát nhắc nhở.
GV tập trung HS, gọi 2 HS thực hiện lại kỹ thuật phát cầu, HS khác quan sát nhận xét, GV nhận xét hệ thống.
GV nêu yêu cầu và cho HS chạy vòng quanh sân trường ( nữ chạy 3 vòng, nam chạy 4 vòng ).
GV bao quát nhắc nhở động viên HS chạy hết cự ly quy định.
HS xếp 3 hàng ngang tập các động tác thả lỏng.
 x x x x x x
 ĐHKT x x x x x x
 x x x x x x
 GV

File đính kèm:

  • doctiết 38 lớp 8.doc
Giáo án liên quan