Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 37: Nhảy xa

 B. PHẦN CƠ BẢN :

Nhảy xa:

*Ôn một số động tác bổ trợ:

+Bật nhảy tại chỗ.

+ Đà một bước –ba bước giậm nhảy

 bước bộ.

 *Trò chơi:

 “ Lò cò tiếp sức”

-Giới thiệu kĩ thuật chạy đà, tập chạy đà:

+Cách đo đà, điều chỉnh đà.

+Chạy đà 3-5 bước vào ván giậm nhảy

*Hệ thống phần nhảy xa:

+Cách đo đà, điều chỉnh đà.

+Chạy đà 3-5 bước vào ván giậm nhảy

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 204 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 37: Nhảy xa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 04/01/ 2013	 TIẾT 37
 Ngày giảng: 07/01/2013
	 NHẢY XA 
I.Môc tiªu:
1.KiÕn thøc:
-Nhảy xa: Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ, trò chơi “ Lò cò tiếp sức” , kĩ thuật chạy đà, tập chạy đà (cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3-5 bước vào ván giậm nhảy)
2.Kü n¨ng: 
-Nhảy xa: Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ, trò chơi “ Lò cò tiếp sức”, thực hiện được kĩ thuật chạy đà (cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3-5 bước vào ván giậm nhảy)
3.Thái độ:
-Học sinh thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn.
II. ĐỊA ĐIỂM -_PHƯƠNG TIỆN:
1.Địa điểm : Sân trường THCS số 2 Gia Phú, Hố nhảy xa.
2. Phương tiện: Ván giậm, còi, xẻng. 
III. NỘI DUNG -PHƯƠNG PHÁP:
 Néi dung 
§L 
Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc
 A.PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay các khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay, vai, hông, gối.
- Ép dọc –ép ngang 
-Đứng lên ngồi xuống theo nhịp hô.
-Tập các động tác bổ trợ.
3.Kiểm tra bài cũ: Không
 B. PHẦN CƠ BẢN :
Nhảy xa:
*Ôn một số động tác bổ trợ:
+Bật nhảy tại chỗ. 
+ Đà một bước –ba bước giậm nhảy
 bước bộ.
 *Trò chơi:
 “ Lò cò tiếp sức”
-Giới thiệu kĩ thuật chạy đà, tập chạy đà: 
+Cách đo đà, điều chỉnh đà.
+Chạy đà 3-5 bước vào ván giậm nhảy
*Hệ thống phần nhảy xa:
+Cách đo đà, điều chỉnh đà.
+Chạy đà 3-5 bước vào ván giậm nhảy
 C. PHẦN KẾT THÚC:
1.Hồi tĩnh: HS tập các động tác thả lỏng nhẹ nhàng
2. Dặn dò: Giao BTVN
 Nhận xét giờ học. 
3.Kết thúc giờ học.
8-10p
28-30p
4-5p
- §éi h×nh nhËn líp. 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
 - §éi h×nh khëi ®éng.
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
-GV nhắc nhở HS khới động kỹ.
GV nêu yêu cầu và cho HS tập 
-Đội hình tập như đội hình khởi động
GV bao quát sửa sai.
Đội hình chơi:
x x x x
x x x x
x x x x
 10m
 GV 
GV bao quát nhắc nhở.
GV giới thiệu, làm mẫu kĩ thuật và hướng dẫn HS tập
	 x x x x x x
x	x	
	x x x x x x
GV bao quát nhắc nhở sửa sai.
Gọi 2 HS lên thực hiện lại, HS khác nhận xét, GV nhận xét hệ thống.
-HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng .
 x x x x x 
 ĐHKT x x x x x
 x x x x x
 GV 

File đính kèm:

  • docTiết 37 lớp 8.doc
Giáo án liên quan