Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 18: Chạy ngắn –chạy bền

A.PHẦN MỞ ĐẦU

1- Nhận lớp :

GV phổ biến mục tiờu yêu cầu nội dung học.

2- Khởi động:

- Chạy nhẹ nhàng một vũng sân.

- Xoay kỹ các khớp.

- Ép dọc, ép ngang.

- Đứng lên, ngồi xuống.

 -Tập các động tác bổ trợ.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 18: Chạy ngắn –chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 17/ 10/2012	 TIẾT 18
Ngày giảng: 20/10/2012 
 chạy ngắn –CHẠY BỀN
I-Mục tiêu:
1- Kiến thức: 
-Chạy ngắn: Biết cỏch thực hiện một số trũ chơi, động tỏc bổ trợ kĩ thuật và phỏt triển sức nhanh, cỏc giai đoạn xuất phát thấp- chạy lao và chạy giữa quóng - về đích.
-Chạy bền: Biết cỏch thực hiện chạy trờn địa hỡnh tự nhiờn.
2- Kỹ năng:
-Chạy ngắn: HS thực hiện cơ bản đúng một số trũ chơi, động tỏc bổ trợ kĩ thuật và phỏt triển sức nhanh cỏc giai đoạn xuất phát thấp -chạy lao và chạy giữa quóng -về đớch.
-Chạy bền: Thực hiện cơ bản đỳng chạy trờn địa hỡnh tự nhiờn. 
3- Thái độ:
+ HS tự giác, tích cực tập theo đúng yêu cầu của GV, đảm bảo an toàn. 
II - Địa điểm - Phương tiện:
Địa điểm : - Sân trường THCS số 2 Gia Phú.
Phương tiện: - Đồ dùng của GV: Còi, cờ, dõy đớch.
III – nội dung - phương pháp:
 nội dung
định lượng 
 phương pháp - tổ chức
 A.phần mở đầu
1- Nhận lớp :
GV phổ biến mục tiờu yêu cầu nội dung học. 
2- Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vũng sân.
- Xoay kỹ các khớp.
- ép dọc, ép ngang.
- Đứng lên, ngồi xuống.
 -Tập các động tác bổ trợ.
3- Kiểm tra bài cũ: Khụng
B. phần cơ bản:
1– Chạy ngắn:
- Bài tập trũ chơi, bổ trợ: 
+Chạy tăng tốc.15-20m
+Chạy đuổi: 15-30m
-ễn hoàn thiện cỏc giai đoạn: Xuất phỏt-chạy lao –giữa quóng về đớch. 
*Hệ thống bài:
Thực hiện xuất phỏt thấp -chạy lao-chạy giữa quóng- về đớch.
 2.Chạy bền:
 Chạy trờn địa hỡnh tự nhiờn 
C. phần kết thúc:
1-Hồi tĩnh: Thả lỏng nhẹ nhàng các khớp.
2-Dặn dò: Giao BTVN
3- Nhận xét giờ học.
 - Kết thúc giờ học.
8-10 p
28-30p 
4-5p
Đội hình nhận lớp:
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
- Đội hình khởi động :
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
GV yêu cầu HS khởi động kĩ các khớp 
GV nờu yờu cầu và cho lớp tập luyện
Đội hỡnh thực hiện.
x x x x x
x x x x x
x x x x x
 ↔
 GV 
-GV bao quỏt nhắc nhở động viờn HS chạy.
GV gọi 2-3 HS thực hiện lại, HS khỏc nhận xét. GV nhận xét hệ thống.
GV nờu yờu cầu và cho HS chạy vũng quanh sõn trường (nữ chạy 2 vũng, nam chạy 3 vũng ).
GV bao quỏt nhắc nhở động viờn HS chạy hết cự ly quy định.
-HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng .
 x x x x x 
 ĐHKT x x x x x
 x x x x x
 GV 

File đính kèm:

  • doctiết 18 lớp 8.doc
Giáo án liên quan