Giáo án Thể dục lớp 6 - Tiết 9 đến tiết 21 trường THCS Phúc Thắng - Sơn Động - Bắc Giang

A- Phần Mở Đầu:

1, Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số

-Phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu giờ học.

2. Khởi động:

* Khởi động chung:

-Chạy nhẹ nhàng 200m

- Tập bài TD KĐ

-Xoay các khớp, ép dây chằng.

*KĐCM:

 - Chạy bước nhỏ.

 - Chạy nâng cao đùi.

 - Chạy gót chạm mông

 

doc26 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 08/06/2015 | Lượt xem: 585 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 - Tiết 9 đến tiết 21 trường THCS Phúc Thắng - Sơn Động - Bắc Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
...........................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 15/09/2014
Ngày giảng: 18/09/2014
TIẾT 12: ĐÔI HÌNH ĐỘI NGŨ - BÀI THỂ DỤC 
I: Mục Tiêu:
1, ĐHĐN: 
	*Kiến thức: - Hoàn thiện những kỹ năng đã học
	*Kĩ năng: Cơ bản thực hiện được cách tập hợp hàng ngang, hàng dọc dóng hàng, điểm số, giậm chân tại chỗ, đi đều - đứng lại, đi đều thẳng hướng và đi đều vòng phải, vòng trái đổi chân khi đi đều sai nhịp:
2, BTD:
	*Kiến thức: - Hoàn thiện bài TD chuẩn bị kiểm tra.	
	*Kĩ năng: Học sinh thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài TD.
3,Thái Độ
	HS tự giác ,tích cực tập luỵên.
II: Địa Điểm - Phương Tiện
1, Địa điểm:
	- Sân trường
2, Phương tiện:
	- Gv: Sử dụng các thiết bị giảng dạy
	- Hs: Đeo giầy bata, trang phục gọn gàng
III: Nội Dung - Phương Pháp:
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP
A: Phần Mở Đầu:
1, Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu giờ học.
2, KĐ:
-Chạy nhẹ nhàng 200m
- Tập bài TD KĐ
-Xoay các khớp, ép dây chằng.
8-10’
- Lớp trưởng tập chung lớp thành 3 hàng ngang - báo cáo sĩ số, chúc Gv
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x 
 Gv 
 ĐH nhận lớp và khởi động
B: Phần Cơ Bản:
1, ĐHĐN: 
* Ôn: Tập hợp hàng ngang, hàng dọc dóng hàng, điểm số, giậm chân tại chỗ, đi đều - đứng lại, đi đều thẳng hướng và đi đều vòng phải, vòng trái đổi chân khi đi đều sai nhịp:
2, BTD:
* Ôn tập hoàn thiện bài TD(chuẩn bị kt):
. Vươn thở.
. Tay.
. Chân.
. Ngực.
. Bụng
. Vặn mình
. Phối hợp:
. Nhảy.
. Điều hoà.
3,Cung cố
-GV gọi 2 HS lên thực hiện lai một số nội dung đã học
28-30’
- Gv tập chung hướng dẫn Hs chia nhóm tập luyện
x
x
 x x x x x x 
 x x x x x x
 Gv 
x
x
 x x x x x x
 x x x x x x
x
x
Đội hình tập ĐHĐN
-Gv chia nhóm, hướng dẫn HS tập luyện
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 X
 Gv 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 X
Đội hình tập BTD
- Gv quan sát sửa sai
-HS lên thực hiện theo yêu cầu của Gv, cả lớp quan sát và nhận xét
C: Phần Kết Thúc:
- Hs: Thực hiện một số động tác thả lỏng , hồi tĩnh.
- Gv: Nhận sét đánh giá giờ học (khen thưởng, phê bình kịp thời).
- HDVN:
+ Ôn 9 động tác trong bài TD,và phần ĐHĐN.
	5'
- Hs thực hiện các động tác thả lỏng.
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x 
 Gv
Đội hình xuống lớp
IV/ Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 18/09/2014
Ngày giảng: 22/09 /2014
TIẾT 13: KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC
I: Mục Tiêu:
	*Kiến thức: Biêt tên và cách thực hiện Bài thể dục phát triển chung 9 động tác.
	*Kĩ năng: thực hiện cơ bản đúng Bài thể dục phát triển chung 9 động tác 
* Thái Độ
	HS tự giác ,tích cực tập luỵên.
II: Địa Điểm - Phương Tiện
1, Địa điểm:
	- Sân trường
2, Phương tiện:
	- Gv: Sử dụng các thiết bị giảng dạy
	- Hs: Đeo giầy bata, trang phục gọn gàng
III: Nội Dung - Phương Pháp:
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP
A: Phần Mở Đầu:
1, Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu giờ học.
2, KĐ:
-Chạy nhẹ nhàng 200m
- Tập bài TD KĐ
-Xoay các khớp, ép dây chằng.
8-10’
- Lớp trưởng tập chung lớp thành 3 hàng ngang - báo cáo sĩ số, chúc Gv
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
 Gv 
 ĐH nhận lớp và khởi động
B: Phần Cơ Bản:
1, Nội dung kiểm tra
Kiểm tra toàn bài thể dục phát triển chung 9 động tác.
2, Tổ chức và phương pháp kiểm tra
- Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt từ 3 - 5 Hs dưới sự điều khiển của Gv.
- Mỗi Hs tham gia kiểm tra 1 lần, mỗi động tác 2 x 8 nhịp. Trường hợp đặc biệt có thể kiểm tra lần 2.
3,Cách cho điểm
Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng học sinh.
- Loại Đạt: Thuộc và thực hiện được cơ bản toàn bộ bai thể dục 9 động tác.
- Loại Chưa đạt: Chưa thuộc bài, khi thực hiện còn có nhiều sai sót.
28-30’
-Gv tập chung ổn đinh lớp tiến hành kiểm tra
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 x x x x x x x 
 x
 x
 x Gv 
-Những Hs đã được Kt và những Hs chưa đến lượt chú ý quan sát và nhận xét khi Gv yêu cầu.
-Lưu ý: Một số trường hợp đặc biệt khác sảy ra do Gv tự quyết định.
C: Phần Kết Thúc:
- Hs: Thực hiện một số động tác thả lỏng , hồi tĩnh.
- Gv: Nhận sét đánh giá kết quả giờ Kt.
- HDVN:
+ Ôn tập các nội dung ĐHĐN đã học.
	5'
- Hs thực hiện các động tác thả lỏng.
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
 Gv
Đội hình xuống lớp
IV/ Rút kinh nghiệm:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
 PHÊ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
 Tổ Trưởng
Ngày soạn: 22/09/2014
Ngày dạy: 25/09/20114
TIẾT 14: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY NGẮN
I: Mục Tiêu:
1, ĐHĐN:
*Kiến thức: - Hoàn thiện những kỹ năng đã học
*Kĩ năng: Cơ bản thực hiện được cách tập hợp hàng ngang, hàng dọc dóng hàng, điểm số, đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái đổi chân khi đi sai nhịp.
2, Chạy ngắn:	
*Kiến thức: Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát. Trò chơi: “chạy tiếp sức”.
* Kĩ năng: Hs thực hiện cơ bản đúng các bài tập bổ trợ kỹ thuật đã học.
3,Thái Độ
HS có ý thức tự giác ,tích cực tập luỵên.
II: Địa Điểm – Phương Tiện 
1, Địa điểm: Sân Tập
2, Phương tiện:
	- Gv: Sử dụng các thiết bị giảng dạy
	- Hs: Đeo giầy bata, trang phục gọn gàng
III: Nội Dung – Phương Pháp Tổ Chức:
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP
A- Phần Mở Đầu:
1, Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số
-Phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu giờ học.
2. Khởi động:
* Khởi động chung: 
-Chạy nhẹ nhàng 200m
- Tập bài TD KĐ
-Xoay các khớp, ép dây chằng.
*KĐCM:
 - Chạy bước nhỏ.
 - Chạy nâng cao đùi.
 - Chạy gót chạm mông.
B- Phần Cơ Bản:
1, ĐHĐN:
Ôn: Tập hợp hàng ngang, hàng dọc dóng hàng, điểm số, đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái đổi chân khi đi sai nhịp.
2, Chạy ngắn:
Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát. 
Trò chơi: “Chạy tiếp sức”.
3,Cung cố
-GV gọi 2 HS lên thực hiện lại một số nội dung vưa học 
8-10’
28-30’
-Lớp trưởng tập chung lớp thành 3 hàng ngang - báo cáo sĩ số, chúc Gv
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
 Gv
Đội hình nhận lớp và khởi động
- Gv: Tập chung hướng dẫn Hs chia nhóm ôn tập 
 x
x x x x x x
 x x x x x x 
x
 Gv 
 x x x x x x
 x x x x x x
Đội hình tập ĐHĐN
Gv: Quan sát sửa sai
- Hs: Tập lần lượt theo dòng nước chảy
x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
 Gv 
 Đội hình tập CN
-Gv hướng dẫn tổ chức cho Hs chơi trò chơi.
-HS lên thực hiện theo yêu cầu của Gv, cả lớp quan sát và nhận xét
C- Phần Kết Thúc:
- Hs: Thực hiện một số động tác thả lỏng , hồi tĩnh.
- Gv: Nhận sét đánh giá giờ học (khen thưởng, phê bình kịp thời).
- HDVN:
+ Ôn tập Nội dung ĐHĐN 
+ Các bài tập bổ trợ chạy nhanh 
4-5’
- Hs thực hiện các động tác thả lỏng.
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x 
 Gv
 Đội hình xuống lớp 
IV-Rút kinh nghiệm:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 26/09/2014
Ngày dạy: 29/09/2014
TIẾT 15: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY NGẮN
I: Mục Tiêu:
1, ĐHĐN:
*Kiến thức: - Hoàn thiện những kỹ năng đã học
*Kĩ năng: Cơ bản thực hiện được cách tập hợp hàng ngang, hàng dọc dóng hàng, điểm số, đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái đổi chân khi đi sai nhịp.
2, Chạy ngắn:	
*Kiến thức: Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát. Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
* Kĩ năng: Hs thực hiện cơ bản đúng các bài tập bổ trợ kỹ thuật đã học.
3,Thái Độ
HS có ý thức tự giác ,tích cực tập luỵên.
II: Địa Điểm – Phương Tiện 
1, Địa điểm: Sân Tập
2, Phương tiện:
	- Gv: Sử dụng các thiết bị giảng dạy
	- Hs: Đeo giầy bata, trang phục gọn gàng
III: Nội Dung – Phương Pháp Tổ Chức:
NỘ DUNG
ĐL
PHƯƠNMG PHÁP
A- Phần Mở Đầu:
1, Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số
-Phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu giờ học.
2. Khởi động:
* Khởi động chung: 
-Chạy nhẹ nhàng 200m
- Tập bài TD KĐ
-Xoay các khớp, ép dây chằng.
*KĐCM:
 - Chạy bước nhỏ.
 - Chạy nâng cao đùi.
 - Chạy gót chạm mông.
B- Phần Cơ Bản:
1, ĐHĐN:
Ôn: Tập hợp hàng ngang, hàng dọc dóng hàng, điểm số, đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái đổi chân khi đi sai nhịp.
2, Chạy ngắn:
Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát. 
Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
3,Cung cố
-GV gọi 2 HS lên thực hiện lại một số nội dung vừa học 
8-10’
28-30’
-Lớp trưởng tập chung lớp thành 3 hàng ngang - báo cáo sĩ số, chúc Gv
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
 Gv
Đội hình nhận lớp và khởi động
- Gv: Tập chung hướng dẫn Hs chia nhóm ôn tập 
 x
x x x x x x
 x x x x x x 
x
 Gv 
 x x x x x x
 x x x x x x
Đội hình tập ĐHĐN
Gv: Quan sát sửa sai
- Hs: Tập lần lượt theo dòng nước chảy
x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
 Gv 
 Đội hình tập CN
-Gv hướng dẫn tổ chức cho Hs chơi trò chơi.
-HS lên thực hiện theo yêu cầu của Gv, cả lớp quan sát và nhận xét
C- Phần Kết Thúc:
- Hs: Thực hiện một số động tác thả lỏng , hồi tĩnh.
- Gv: Nhận sét đánh giá giờ học (khen thưởng, phê bình kịp thời).
- HDVN:
+ Ôn tập Nội dung ĐHĐN 
+ Các bài tập bổ trợ chạy nhanh 
4-5’
- Hs thực hiện các động tác thả lỏng.
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x 
 Gv
 Đội hình xuống lớp 
IV-Rút kinh nghiệm:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn:29/09/2014
Ngày dạy: 02/10/2014
TIẾT 16: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY NGẮN
I: Mục Tiêu:
1, ĐHĐN:
*Kiến thức: - Hoàn thiện những kỹ năng đã học
*Kĩ năng: Cơ bản thực hiện được cách tập hợp hàng ngang, hàng dọc dóng hàng, điểm số, đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái đổi chân khi đi sai nhịp.
2, Chạy ngắn:	
*Kiến thức: Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát. Trò chơi: “Chạy tiếp sức”.
* Kĩ năng: Hs thực hiện cơ bản đúng các bài tập bổ trợ kỹ thuật đã học.
3,Thái Độ
HS có ý thức tự giác ,tích cực tập luỵên.
II: Địa Điểm – Phương Tiện 
1, Địa điểm: Sân Tập
2, Phương tiện:
	- Gv: Sử dụng các thiết bị giảng dạy
	- Hs: Đeo giầy bata, trang phục gọn gàng
III: Nội Dung – Phương Pháp Tổ Chức:
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP
A- Phần Mở Đầu:
1, Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số
-Phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu giờ học.
2. Khởi động:
* Khởi động chung: 
-Chạy nhẹ nhàng 200m
- Tập bài TD KĐ
-Xoay các khớp, ép dây chằng.
*KĐCM:
 - Chạy bước nhỏ.
 - Chạy nâng cao đùi.
 - Chạy gót chạm mông.
B- Phần Cơ Bản:
1, ĐHĐN:
Ôn: Tập hợp hàng ngang, hàng dọc dóng hàng, điểm số, đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái đổi chân khi đi sai nhịp.
2, Chạy ngắn:	
Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát. 
Trò chơi: “Chạy tiếp sức”.
3,Cung cố
-GV gọi 2 HS lên thực hiện Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát.
8-10’
28-30’
-Lớp trưởng tập chung lớp thành 3 hàng ngang - báo cáo sĩ số, chúc Gv
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
 Gv
Đội hình nhận lớp và khởi động
- Gv: Tập chung hướng dẫn Hs chia nhóm ôn tập 
 x
x x x x x x
 x x x x x x 
x
 Gv 
 x x x x x x
 x x x x x x
Đội hình tập ĐHĐN
Gv: Quan sát sửa sai
- Hs: Tập lần lượt theo dòng nước chảy
x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
 Gv 
 Đội hình tập CN
-Gv hướng dẫn tổ chức cho Hs chơi trò chơi.
-HS lên thực hiện theo yêu cầu của Gv, cả lớp quan sát và nhận xét
C- Phần Kết Thúc:
- Hs: Thực hiện một số động tác thả lỏng , hồi tĩnh.
- Gv: Nhận sét đánh giá giờ học (khen thưởng, phê bình kịp thời).
- HDVN:
+ Ôn tập Nội dung ĐHĐN 
+ Các bài tập bổ trợ chạy nhanh 
4-5’
- Hs thực hiện các động tác thả lỏng.
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x 
 Gv
 Đội hình xuống lớp 
IV-Rút kinh nghiệm:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 03/10/2014
Ngày dạy: 06/10/2014
TIẾT 17: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY NGẮN
I: Mục Tiêu:
1, ĐHĐN:
*Kiến thức: - Hoàn thiện những kỹ năng đã học chuẩn bị kiểm tra
*Kĩ năng: Cơ bản thực hiện được cách tập hợp hàng ngang, hàng dọc dóng hàng, điểm số, đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái đổi chân khi đi sai nhịp.
2, Chạy ngắn:	
*Kiến thức: Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát. Trò chơi: “Chạy tiếp sức”.
* Kĩ năng: Hs thực hiện cơ bản đúng các bài tập bổ trợ kỹ thuật đã học.
3,Thái Độ
HS có ý thức tự giác ,tích cực tập luỵên.
II: Địa Điểm – Phương Tiện 
1, Địa điểm: Sân Tập
2, Phương tiện:
	- Gv: Sử dụng các thiết bị giảng dạy
	- Hs: Đi giầy bata, trang phục gọn gàng
III: Nội Dung – Phương Pháp Tổ Chức:
Nội Dung
ĐL
Phương Pháp
A- Phần Mở Đầu:
1, Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số
-Phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu giờ học.
2. Khởi động:
* Khởi động chung: 
-Chạy nhẹ nhàng 200m
- Tập bài TD KĐ
-Xoay các khớp, ép dây chằng.
*KĐCM:
 - Chạy bước nhỏ.
 - Chạy nâng cao đùi.
 - Chạy gót chạm mông.
B- Phần Cơ Bản:
1, ĐHĐN:
Ôn: Tập hợp hàng ngang, hàng dọc dóng hàng, điểm số, đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái đổi chân khi đi sai nhịp. (chuẩn bị kiểm tra)
2, Chạy ngắn:
Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát. 
Trò chơi: “Chạy tiếp sức”.
3,Củng cố:
-GV gọi 2 HS lên thực hiện Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát.
8-10’
28-30’
-Lớp trưởng tập chung lớp thành 3 hàng ngang - báo cáo sĩ số, chúc Gv
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
 Gv
Đội hình nhận lớp và khởi động
- Gv: Tập chung hướng dẫn Hs chia nhóm ôn tập 
x
 x x x x x x
 x x x x x x 
x
 Gv 
 x x x x x x
 x x x x x x
Đội hình tập ĐHĐN
- Gv: Quan sát sửa sai
- Hs: Tập lần lượt theo dòng nước chảy
x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
 Gv 
 Đội hình tập CN
-Gv hướng dẫn tổ chức cho Hs chơi trò chơi.
-HS lên thực hiện theo yêu cầu của Gv, cả lớp quan sát và nhận xét
C- Phần Kết Thúc:
- Hs: Thực hiện một số động tác thả lỏng , hồi tĩnh.
- Gv: Nhận sét đánh giá giờ học (khen thưởng, phê bình kịp thời).
- HDVN:
+ Ôn tập Nội dung ĐHĐN 
+ Các bài tập bổ trợ chạy nhanh 
4-5’
- Hs thực hiện các động tác thả lỏng.
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x 
 Gv
 Đội hình xuống lớp 
IV-Rút kinh nghiệm:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 06/10/2014
Ngày dạy: 09/10/2014
TIẾT 18: KIỂM TRA ĐHĐN
I: Mục Tiêu:
*Kiến thức: Biêt cách thực hiện Tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, quay đằng sau, đi đều - đứng lại.
*Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng nhóm bài tập trên.
3,Thái Độ
HS tự giác ,tích cực và nghiêm túc.
II: Địa Điểm - Phương Tiện
1, Địa điểm:
	- Sân trường
2, Phương tiện:
	- Gv: Sử dụng các thiết bị giảng dạy
	- Hs: Đi giầy bata, trang phục gọn gàng
III: Nội Dung - Phương Pháp:
Nội Dung
ĐL
Phương Pháp
A: Phần Mở Đầu:
1, Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu giờ học.
2, KĐ:
 2, KĐ:
-Chạy nhẹ nhàng 200m
- Tập bài TD KĐ
-Xoay các khớp, ép dây chằng.
8-10’
- Lớp trưởng tập chung lớp thành 3 hàng ngang - báo cáo sĩ số, chúc Gv
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
 Gv 
 ĐH nhận lớp và khởi động
B: Phần Cơ Bản:
1, Nội dung kiểm tra
- Kiểm tra Tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, quay đằng sau, đi đều - đứng lại.
2, Tổ chức và phương pháp kiểm tra
- Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt từ 4- 5 Hs .
- Mỗi nhóm đến lượt kiểm tra Gv chọn một Hs điều khiển có sự giúp đỡ của Gv.
3,Cách cho điểm
Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng học sinh.
- Loại Đạt: Thực hiện được cơ bản những kỹ năng quy định như trên.
- Loại Chưa đạt: Thực hiện các kỹ năng trên còn có nhiều sai sót.
28-30’
-Gv tập chung ổn đinh lớp tiến hành kiểm tra
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 x x x x x x x 
 X X X X X 
 Gv 
-Những Hs đã được Kt và những Hs chưa đến lượt chú ý quan sát và nhận xét khi Gv yêu cầu.
-Lưu ý: Một số trường hợp đặc biệt khác sảy ra do Gv tự quyết định.
C: Phần Kết Thúc:
- Hs: Thực hiện một số động tác thả lỏng , hồi tĩnh.
- Gv: Nhận sét đánh giá kết quả giờ Kt.
- HDVN:
+ Ôn tập một số bài tập bổ trợ chạy nhanh.
+ Chuẩn bị mỗi em một quả cầu.
	5'
- Hs thực hiện các động tác thả lỏng.
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
 Gv
Đội hình xuống lớp
IV/ Rút kinh nghiệm:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
 PHÊ DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
 Tổ Trưởng
Ngày soạn: 10/10/2014
Ngày dạy: 13/10/2014
TIẾT 19: CHẠY NGẮN - ĐÁ CẦU
I: Mục Tiêu:
1, Chạy nhanh:	
*Kiến thức: - Ôn một số động tác và bài tập bổ trợ, trò chơi (Gv chọn).
 - Học: Chạy nâng cao đùi.	
* Kĩ năng: Hs thực hiện cơ bản đúng các bài tập bổ trợ kỹ thuật đã học. thực hiện được chạy nâng cao đùi.
2, Đá cầu
*Kiến thức: - Một số động tác bổ trợ.
 - Ôn tâng cầu bằng đùi
* Kĩ năng: Thực hiện được động tác tang cầu bằng đùi 
3,Thái Độ
HS có ý thức tự giác ,tích cực tập luỵên.
II: Địa Điểm – Phương Tiện 

File đính kèm:

  • docTD6tuan 1120142015.doc