Giáo án Thể dục lớp 6 - Tiết 9, 10 - Chạy bền: chạy tại chỗ

 

Yêu cầu : - HS nắm vững khẩu lệnh v thực hiện cơ bản đúng Đi đều – đứng lại – dóng hàng - điểm số - chú ý đến cách đánh tay khi di chuyển.

- Liếc sang hai bên để dóng hàng cho thẳng

- Nắm cơ bản được dự lệnh và động lệnh khi đứng lại.

- Bẻ góc 900 khi sang trái hoặc phải.

- Bước thêm 1 bước ra trước mới bẻ góc, không xô đẩy, chen lấn

* Đổi chân khi đi đều sai nhịp: Thay bằng bước chân sau về trước như bình thường, thì nhanh chóng chuyển thành chóng chuyển thành 1 bước trượt để chân trước tiếp tục bước về trước, sau đó tiếp tục đi đều một cách bình thường. Nếu đổi chân 1 lần chưa được thì tiếp tục thực hiện bước trượt thứ 2 hoặc thứ 3 cho đến khi chân trái bước về trước đúng vào nhịp 1 là được

- Khi đi đều bước chân trái rơi vào nhịp 2 hoặc ngược lai.

Yêu cầu : - HS biết và thực hiện cơ bản đúng 9 động tác bài thể dục phát triển chung: vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy điều hòa; thực hiện đúng, cấu trúc, phương hướng, biên độ, nhịp điệu động tác; tập luyện nghiêm túc, nhiệt tình.

Yêu cầu: HS biết và thực hiện cơ bản đúng bài tập bổ trợ, tập luyện nghiêm túc, nhiệt tình.

 

doc4 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 08/06/2015 | Lượt xem: 824 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 - Tiết 9, 10 - Chạy bền: chạy tại chỗ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án số: 09	 NỘI DUNG BÀI DẠY 
Tiết theo ppct : 09 	 ĐHĐN : Ôn : Đi đều – Đứng lại, đi đều vòng phải, trái, đổi chân khi sai nhịp
NS :15/09/14 Bài TD : Tiếp tục ôn tập và hoàn thiện 9 động tác.
 Chạy bền : Chạy tại chỗ – Chạy theo đường gấp khúc 
PHẦN VÀ NỘI DUNG
YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp
2. Giới thiệu ND-YC
3. Kiểm tra bài cũ: 
? 9 động tác bài TD
4. Khởi động : chung
Chuyên môn
- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp. 
- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học.
- Thuộc 9 động tác bài TD phát triển chung.
- Gv nhận xét và cho điểm.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp tồn thân, ép dọc – ép ngang. 
- Ép dẻo, khớp tay, 
CƠ BẢN
1. ĐHĐN
? Đi đều
? Đứng lại
? Vòng trái ( Phải)
? Đổi chân khi sai nhịp
2. Bài Thể dục
? Ôn 9 động tác bài TD 
3. Chạy bền: chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc.
Yêu cầu : - HS nắm vững khẩu lệnh và thực hiện cơ bản đúng Đi đều – đứng lại – dóng hàng - điểm số - chú ý đến cách đánh tay khi di chuyển.
- Liếc sang hai bên để dóng hàng cho thẳng
- Nắm cơ bản được dự lệnh và động lệnh khi đứng lại.
- Bẻ góc 900 khi sang trái hoặc phải. 
- Bước thêm 1 bước ra trước mới bẻ góc, không xơ đẩy, chen lấn
* Đổi chân khi đi đều sai nhịp: Thay bằng bước chân sau về trước như bình thường, thì nhanh chóng chuyển thành chóng chuyển thành 1 bước trượt để chân trước tiếp tục bước về trước, sau đó tiếp tục đi đều một cách bình thường. Nếu đổi chân 1 lần chưa được thì tiếp tục thực hiện bước trượt thứ 2 hoặc thứ 3 cho đến khi chân trái bước về trước đúng vào nhịp 1 là được
- Khi đi đều bước chân trái rơi vào nhịp 2 hoặc ngược lai.
Yêu cầu : - HS biết và thực hiện cơ bản đúng 9 động tác bài thể dục phát triển chung: vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy điều hòa; thực hiện đúng, cấu trúc, phương hướng, biên độ, nhịp điệu động tác; tập luyện nghiêm túc, nhiệt tình.
Yêu cầu: HS biết và thực hiện cơ bản đúng bài tập bổ trợ, tập luyện nghiêm túc, nhiệt tình.
KẾT THÚC
1. Củng cố:	
2. Thả lỏng:
3. Nhận xét: 
4. Dặn dị:
- 9 động tác bài TD 
- Thả lỏng toàn thân, rũ chân, đấm lưng nhẹ. 
- Nội dung – yêu cầu tiết học. 
- Ôn tập các kĩ năng về ĐHĐN đã học; 9 động tác bài TD chú ý về cấu trúc, phương hướng.
MỤC TIÊU Tiết theo ppct: 09 
- Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đi đều, NS:15/09/14 
đứng lại, vòng trái, vòng phải, đổi chân khi đi đều sai nhịp. ND: 17/09/14 
- Thực hiện cơ bản đúng cách dóng hàng, điểm số, đi đều vòng trái, vòng phải, đứng lại... 
- Biết thực hiện các động tác: vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phôi hợp, nhảy, điều hòa. 
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác: Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, ...
- Biết cách và thực hiện cơ bản đúng chạy tại chỗ – Chạy theo đường gấp khúc 
ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Sân trường, giáo án, sổ điểm…
Thời gian
PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI
8-10’
1-3’
1x1l
2lx8n
- Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp
- Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp 
- Đội hình vòng tròn cự li rộng, dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp
- Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp, 
28 -30’
12 – 14’
2 - 3l
2 - 3l
3 - 4l
1x5l
12 – 14’
2 -3lx 8nhip/ đt
3-5’
TRỰC QUAN- LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM…
 Nhóm 1: ĐHĐN Nhóm 2 : Bài TD
? Ôn và tập luyện các kĩ năng ĐHĐN. ? Ôn 9 động tác bài TD 
 €€€€€€€€ Ž Å € € € € € €
 €€€€€€€€ Ž Å
 € CSL € € € € € 
 pGv € CSL 
 pGv 
? Đổi chân khi sai nhịp 
 €€€€€€€€ 
 €€€€€€€€ 
 € CSL 
Hoán đổi vị trí giữa hai nhóm
Gv quan sát và sửa sai cho học sinh
Chạy tại chỗ, chạy trên đường gấp khúc
Luyện tập chạy bền
3-5’
1x1l
2lx8n
1x1l
Đội hinh 3 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
Đội hình 3 hang so le cự li rộng € € € € € €
Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
 pGv 
Rút kinh nghiệm : ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. 
GIÁO ÁN SỐ : 10	 NỘI DUNG BÀI DẠY 
Tiết theo PPCT: 10 	 ĐHĐN : Ôn : Đi đều-Đứng lại, vòng phải, trái, tập hợp hàng dọc, dòng hàng…
NS :16/09/2014 Bài TD : Tiếp tục ôn tập và hòan thiện 9 động tác.
PHẦN NỘI DUNG
YÊU CẦU PHÂN TÍCH KĨ THUẬT 
 I/ MỞ ĐẦU 
1.Nhận lớp
2.Giới thiệu ND - YC
3. Kiểm tra bài cũ
? 9 đông tác bài TD
4. Khởi động Chung -CM
- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp 
- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học.
- Thuộc 9 động tác bài TD phát triển chung
- Gv nhận xét và cho điểm.
- Xoay các khớp, ép dọc – Ngang, chạy BN – NCĐ – GCM
 II/ CƠ BẢN
1. ĐHĐN
? Đi đều
? Đứng lại
? Vòng trái ( Phải)
? Tập hợp hàng ngang
? Dóng hàng 
? Điểm số
2. Bài Thể dục 
? Ôn 9 động tác bài TD 
Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt Đi đều – đứng lại – dóng hàng điểm số – Thực hiện tương đối tốt đi đều chú ý đến cách đánh tay khi di chuyển
- Liếc sang hai bên để dóng hàng cho thẳng
- Nắm cơ bản được dự lệnh và động lệnh khi đứng lại 
- Khi đứng lại động lệnh đứng rơi vào chân phải 
- Bẻ góc 900 khi sang trái hoặc phải 
- Bước thêm 1 bước ra trước mới bẻ góc, không xỗ nay chen lấn
-Cự li tương đối tốt, người đằng sau nhìn gáy người phía trước đứng nghiêm 
- Nhìn sang trái, phải dóng hàng cho thẳng 
- Nhìn sang phải dóng hàng, 
- Hô to số của mình, người cuối hàng cần hô to “ Hết” 
- Đánh mặt sang trái điểm số. 
Yêu cầu : - Thuộc 9 động tác bài TD phát triển chung.
- Các động tác Bụng – Vặn mình – Phối hợp tập từ chậm đến nhanh
- Chú ý đến biên độ và nhịp điệu của động tác
- Các động tác khác tập với tốc độ vừa phải. 
- Khi thực hiện các động tác cần chú ý đến nhịp thở khi thực hiện 
- Biên độ của tay – chân và mắt cần phối hợp nhịp nhàng uyển chuyển 
- Các động tác như : Vương thở – điều hòa, cần hít vào ở các nhịp lẻ, các nhịp chẵn thì thở ra
- Các động tác như : Tay – Chân – Ngực cần thực hiện nhịp nhàng và chú ý chân rộng bằng vai, hai chân thẳng
 - Các động tác bụng – phối hợp ở nhịp 2, 6 chân thẳng, tay chạm chân, mắt nhìn theo tay
 III/ KẾT THÚC 
1.Củng cố
2.Thả lỏng 
3.Nhận xét 
4.Dặn dị
 - 9 động tác bài TD bài TD phát triển chung.
- Thả lỏng toàn thân - Chân,đấm lưng nhẹ 
- GV nhận xét giờ học .
- Ôn tập ĐHĐN - 9 động tác bài TD chú ý đên biên độ động tác.
MỤC TIÊU - YÊU CẦU Tiết theo PPCT 10
 - Biết vận dụng các kĩ năng đã học vào hoạt động chung NS : 16/09/2014
 - Thuộc 9 động tác bài Thể dục tay không, chú ý biên độ động tác ND : 18/09/2014
* Địa điểm - Phương tiện : Sâân trường, vệ sinh an toàn nơi tập luyện, Giáo án, sổ điểm .
Thời gian 
PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI
8-10’
1-3’
1x1l
2lx8n
Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp
Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp 
Đội hình vòng tròn cự li rộng, dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp
Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp, 
28-30’
1x5l
1x2l
4lx8nhip
1x3l
1x5l
2lx8nhip
1x4l
1x3l
6
1x2l
1x3l
1x800m/vòng
TRỰC QUAN- LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM
Nhóm 1 : ĐHĐN Nhóm 2 : 9 động tác Bài TD phát triển chung
- Vòng trái - phải
 €€€€€€€€ * Ôn 9 động tác bài TD phát triển chung
 €€€€€€€€ € € € € € € 
 €€€€€€€€ € € € € € € 
 €€€€€€€€ € € € € € €
 € CSL € € € € € € 
-Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp pGv
 ( Vòng trái , phải) - Đội hình 4 hàng ngang sole cự li rộng 
- Dưới sự điều khiển của cácn sự lớp - Gv làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác
 - Đi đều – Đứng lại thẳng hướng - Hs quan sát, tập theo hướng dẫn của Gv 
 €€€€€€€€ Ž 
 €€€€€€€€ Ž * Ôn các động tác khó - dễ
 €€€€€€€€ Ž € € € € € € 
 €€€€€€€€ Ž € € € € € € 
 €CSL € € € € € € 
 - Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € 
 - Gv hướng dẫn lại em Hs thực hiện pGv 
 - Tập hợp hàng ngang… - Gv làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác 
 €€€€€€€€€ Ž Å - Hs quan sát đồng thời tập theo sự hướng 
 €€€€€€€€€ Ž Å dẫn của Gv 
 €€€€€€€€€ Ž Å
 €€€€€€€€€ Ž Å ĐL 
€CSL Hoán đổi vị trí giữa hai nhóm tập luyện Gv quan sát và sửa sai cho học sinh
3-5’
1x1l
2lx8n
1x1l
Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
Đội hình 4 hang so le cự li rộng € € € € € €
Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
 pGv 
Rút kinh nghiệm : ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. 

File đính kèm:

  • docTD 6 tuan 5 tiet 9 10.doc