Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 69: Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy 30m và chạy tùy sức 5 phút)

 B.PHẦN CƠ BẢN:

1.Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT kì II

Chạy 30m và chạy tùy sức

2. Cách đánh giá xếp loại:

Xếp loại tùy theo mức độ thực hiện động tác của từng HS.

- Xếp loại tốt:

+ Chạy 30m: Nam < 5,40s.

 Nữ < 6,40s

+Chạy tùy sức

Nam > 950m

 Nữ > 830m

- Xếp loại đạt:

+ Chạy 30m: Nam từ 6,40s -5,40s

 Nữ từ 7,40s -6,40s

+ Chạy tùy sức:

Nam từ 850-950m

 Nữ từ 730-830m

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 264 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 69: Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy 30m và chạy tùy sức 5 phút), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 07/ 05 /2012 TIẾT 69
Ngày giảng: 10/ 05 /2012
 KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ
 Chạy 30m và chạy tùy sức 5 phút
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT kì II: Biết cách thực hiện chạy 30m và chạy tùy sức
2.Kỹ năng:
-Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật và đạt tiêu chuẩn RLTT chạy 30m và chạy tùy sức
3.Thái độ:
 - Häc sinh thùc hiÖn tèt nh÷ng yªu cÇu do gi¸o viªn ®Ò ra. 
II.ĐỊA ĐIỂM vµ thiÕt bÞ d¹y häc.
-Sân trường số 2 Gia Phó.
-Bàn ghế GV, cờ, đồng hồ, dây đích.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
 NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
 PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 A.PHẦN MỞ ĐẦU.
1.Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,khớp vai,khớp hông,khớp gối.
-Ép dọc–ép ngang.
-Đứng lên ngồi xuống theo nhịp vỗ tay
 B.PHẦN CƠ BẢN:
1.Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT kì II
Chạy 30m và chạy tùy sức
2. Cách đánh giá xếp loại:
Xếp loại tùy theo mức độ thực hiện động tác của từng HS.
- Xếp loại tốt: 
+ Chạy 30m: Nam < 5,40s.
 Nữ < 6,40s
+Chạy tùy sức
Nam > 950m
 Nữ > 830m
- Xếp loại đạt: 
+ Chạy 30m: Nam từ 6,40s -5,40s
 Nữ từ 7,40s -6,40s
+ Chạy tùy sức:
Nam từ 850-950m
 Nữ từ 730-830m
C. PHẦN KẾT THÚC
1.Hồi tĩnh:
-HS tập các động tác thả lỏng nhẹ nhàng
2.Dặn dò: Giao BTVN
-GV nhận xét công bố điểm.
-Kết thúc giờ học.
8-10p
2Lx8n
2Lx8n
10L
28-30p
4-5p
 - §éi h×nh nhËn líp. 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
 - §éi h×nh khëi ®éng.
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
GV phổ biến cách thức kiểm tra, xếp loại.
Kiểm tra theo nhóm, mỗi nhóm 2-3HS. Mỗi HS được kiểm tra 1 lần Trường hợp đặc biệt GV có thể cho kiểm tra lại.
GV theo dõi kiểm tra cho điểm.
x x x x x x x x x x 
x 
x
Chạy tùy sức vòng trên sân trường.
HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng
ĐHKT x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV

File đính kèm:

  • doctiết 69 lớp 6.doc