Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 36: Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (Bật xa tại chỗ -Nằm ngửa gập bụng)

 B.PHẦN CƠ BẢN:

1.Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT

 - Bật xa tại chỗ.

 -Nằm ngửa gập bụng

2. Cách đánh giá xếp loại:

Xếp loại tùy theo mức độ thực hiện động tác của từng HS.

- Xếp loại tốt:

+Bật xa tại chỗ >170cm

+Nằm ngửa gập bụng > 14 lần /30 giây.

- Xếp loại đạt:

+ Bật xa tại chỗ > 152cm

+Nằm ngửa gập bụng > 9 lần /30 giây.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 556 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 36: Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (Bật xa tại chỗ -Nằm ngửa gập bụng), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 12/ 12 /2011 TIẾT 36
Ngày giảng: 15/ 12 /2011
 KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ
 (Bật xa tại chỗ -nằm ngửa gập bụng) 
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT kì I: Biết cách thực hiện bật xa tại chỗ, nằm ngửa gập bụng. 
2.Kỹ năng:
-Thực hiện cơ bản đúng động tác và đạt tiêu chuẩn RLTT bật xa tại chỗ, nằm ngửa gập bụng.
3.Thái độ:
 - Häc sinh thùc hiÖn tèt nh÷ng yªu cÇu do gi¸o viªn ®Ò ra. 
II.ĐỊA ĐIỂM vµ thiÕt bÞ d¹y häc.
-Sân trường số 2 Gia Phó.
-Bàn ghế GV, thước đo thành tích, xẻng, đồng hồ.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
 NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
 PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 A.PHẦN MỞ ĐẦU.
1.Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,khớp vai,khớp hông,khớp gối.
-Ép dọc–ép ngang.
-Đứng lên ngồi xuống theo nhịp vỗ tay
 B.PHẦN CƠ BẢN:
1.Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
 - Bật xa tại chỗ.
	-Nằm ngửa gập bụng
2. Cách đánh giá xếp loại:
Xếp loại tùy theo mức độ thực hiện động tác của từng HS.
- Xếp loại tốt: 
+Bật xa tại chỗ >170cm
+Nằm ngửa gập bụng > 14 lần /30 giây.
- Xếp loại đạt: 
+ Bật xa tại chỗ > 152cm
+Nằm ngửa gập bụng > 9 lần /30 giây.
C. PHẦN KẾT THÚC
1.Hồi tĩnh:
-HS tập các động tác thả lỏng nhẹ nhàng
2.Dặn dò: Giao BTVN
-GV nhận xét công bố điểm.
-Kết thúc giờ học.
8-10p
2Lx8n
2Lx8n
10L
28-30p
4-5p
 - §éi h×nh nhËn líp. 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
 - §éi h×nh khëi ®éng.
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
GV phổ biến cách thức kiểm tra, xếp loại..
Kiểm tra theo nhóm, mỗi nhóm 3-4HS. Mỗi HS được kiểm tra 3 lần Trường hợp đặc biệt GV có thể cho kiểm tra lại.
GV theo dõi kiểm tra cho điểm.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x
*GV
-Nằm ngửa gập bụng trên đệm.
HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng
ĐHKT x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV

File đính kèm:

  • doctiết 36 lớp 6.doc