Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 35: Kiểm tra học kì I

 B.PHẦN CƠ BẢN:

1.Kiểm tra học kì:

Bài TD 9 động tác:

Vươn thở, tay, ngực, chân , bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa.

-ĐHĐN: Quay phải, quay trái, quay sau, đứng nghiêm, đứng nghỉ.

 2. Cách đánh giá cho điểm:

Điểm cho theo mức độ thực hiện động

tác của từng HS.

- Xếp loại G: Thuộc, thực hiện cơ bản đúng các động tác bài thể dục và động tác quay phải, quay trái, quay sau, đứng nghiêm, đứng nghỉ.

- Xếp loại K: Thuộc, thực hiện cơ bản đúng các động tác bài thể dục và động tác quay phải, quay trái, quay sau, đứng nghiêm, đứng nghỉ, có sai xót nhỏ. .

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 354 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 35: Kiểm tra học kì I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 09/ 12 /2011 TIẾT 35
Ngày giảng: 12/ 12 /2011
 KIỂM TRA HỌC KÌ I
 ( BÀI THỂ DỤC –ĐHĐN)
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
-Bài TD: BiÕt c¸ch thùc hiÖn bài thể dục phát triển chung 9 ®éng t¸c. 
-ĐHĐN: Biết cách thực hiện quay phải, quay trái, quay sau, đứng nghiêm, đứng nghỉ.
2.Kỹ năng:
-Bài TD: Thùc hiÖn cơ bản đúng bài thể dục phát triển chung 9 ®éng t¸c.
-ĐHĐN: Thùc hiÖn cơ bản đúng quay phải, quay trái, quay sau, đứng nghiêm, đứng nghỉ.
3.Thái độ:
 - Häc sinh thùc hiÖn tèt nh÷ng yªu cÇu do gi¸o viªn ®Ò ra. 
II.ĐỊA ĐIỂM vµ thiÕt bÞ d¹y häc.
-Sân trường số 2 Gia Phó.
-Bàn ghế GV.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
 NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
 PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 A.PHẦN MỞ ĐẦU.
1.Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,khớp vai,khớp hông,khớp gối.
-Ép dọc–ép ngang.
-Đứng lên ngồi xuống theo nhịp vỗ tay
-Ôn bài thể dục, ôn ĐHĐN.
 B.PHẦN CƠ BẢN:
1.Kiểm tra học kì: 
Bài TD 9 động tác: 
Vươn thở, tay, ngực, chân , bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa. 
-ĐHĐN: Quay phải, quay trái, quay sau, đứng nghiêm, đứng nghỉ.
 2. Cách đánh giá cho điểm:
Điểm cho theo mức độ thực hiện động 
tác của từng HS.
- Xếp loại G: Thuộc, thực hiện cơ bản đúng các động tác bài thể dục và động tác quay phải, quay trái, quay sau, đứng nghiêm, đứng nghỉ.
- Xếp loại K: Thuộc, thực hiện cơ bản đúng các động tác bài thể dục và động tác quay phải, quay trái, quay sau, đứng nghiêm, đứng nghỉ, có sai xót nhỏ. .
- Xếp loại Tb: Thực hiện được các động tác bài thể dục và động tác quay phải, quay trái, quay sau, đứng nghiêm, đứng nghỉ .chưa đều, có nhiều sai xót.
- Xếp loại yếu: Sai 2-5 động tác, quay sai, đứng nghiêm nghỉ không đúng.
C. PHẦN KẾT THÚC
1.Hồi tĩnh:
-HS tập các động tác thả lỏng nhẹ nhàng
2.Dặn dò: Giao BTVN
-GV nhận xét công bố điểm.
-Kết thúc giờ học.
8-10p
2Lx8n
2Lx8n
10L
28-30p
4-5p
 - §éi h×nh nhËn líp. 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
 - §éi h×nh khëi ®éng.
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
HS tự ôn bài ( 3-4 HS /nhóm) 
GV phổ biến cách thức kiểm tra, cho điểm.
Kiểm tra theo nhóm, mỗi nhóm 2 -3 HS. Mỗi HS được kiểm tra 1 lần . Trường hợp đặc biệt GV có thể cho kiểm tra lần 2, khi kiểm tra lần 2 không quá loại K
GV theo dõi kiểm tra cho điểm.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x
x 
 *GV
x
x 
HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng
ĐHKT x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV

File đính kèm:

  • docTiết 35 lớp 6.doc