Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 28: Thể thao tự chọn (cầu lông) - Chạy bền

 B.PHẦN CƠ BẢN:

 1. -TTTC( Cầu lông):.

- Các động tác bổ trợ:

- Kĩ thuật phát cầu thuận tay thấp gần.

-Đánh cầu qua lại 2 người.

-Học di chuyển đỡ cầu phải, trái.

*Hệ thống:

 - Kĩ thuật phát cầu thuận tay thấp gần.

- Di chuyển đỡ cầu phải, trái.

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 210 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 28: Thể thao tự chọn (cầu lông) - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 14/ 11 /2011 TIẾT 28 
Ngày giảng: 17 / 11 /2011
 THỂ THAO TỰ CHỌN ( Cầu Lông) - CHẠY BỀN
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
-Thể thao tự chọn (Cầu lông): Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ, kĩ thuật phát cầu thuận tay thấp gần, đánh cầu qua lại, di chuyển đỡ cầu phải, trái.
-Chạy bền: Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2.Kỹ năng:
-TTTC( Cầu lông): Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ, kĩ thuật phát cầu thuận tay thấp gần, đánh cầu qua lại, thực hiện được di chuyển đỡ cầu phải, trái.
-Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên. Nâng dần thành tích.
3.Thái độ:
 - Häc sinh thùc hiÖn tèt nh÷ng yªu cÇu do gi¸o viªn ®Ò ra. 
 - §¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn.
II.ĐỊA ĐIỂM vµ thiÕt bÞ d¹y häc.
-Sân cầu lông, sân trường số 2 Gia Phó.
-Đồ dùng GV: Còi, vợt, cầu, lưới.
-Đồ dùng HS: Vợt.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
 NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
 PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 A.PHẦN MỞ ĐẦU.
1.Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay, khớp vai, khớp hông, khớp gối.
-Ép dọc–ép ngang.
-Đứng lên ngồi xuống theo nhịp vỗ tay.
3. Kiểm tra bài cũ:
 Kĩ thuật phát cầu thuận tay thấp gần. 
 B.PHẦN CƠ BẢN:
 1. -TTTC( Cầu lông):.
- Các động tác bổ trợ:
- Kĩ thuật phát cầu thuận tay thấp gần.
-Đánh cầu qua lại 2 người.
-Học di chuyển đỡ cầu phải, trái.
*Hệ thống: 
 - Kĩ thuật phát cầu thuận tay thấp gần.
- Di chuyển đỡ cầu phải, trái.
 2. Chạy bền:
-Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
Nam chạy 3,5 vòng, nữ chạy 2,5 vòng.
 C. PHẦN KẾT THÚC
1.Hồi tĩnh:
-HS tập các động tác thả lỏng nhẹ nhàng
2.Dặn dò: Giao BTVN
-GV nhận xét giờ.
-Kết thúc giờ học.
8-10p
2Lx8n
2Lx8n
10L
28-30p
( 24p)
(4-6p)
4-5p
 - §éi h×nh nhËn líp. 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
 - §éi h×nh khëi ®éng.
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
GV yêu cầu HS khởi động kĩ.
GV gọi 1-2 HS lên kiểm tra. HS khác nhận xét, GV nhận xét cho điểm. 
GV nêu yêu cầu và cho HS tập các động tác bổ trợ.
-Lần lượt 4 HS vào sân phát cầu. GV bao quát nhắc nhở, sửa sai cho HS.
-GV nêu yêu cầu, cho 2 HS đánh cầu qua lại. 
Chú ý cần tăng lực đánh cầu qua lại.
-GV hướng dẫn và hô cho HS tập di chuyển đỡ cầu phải trái.
GV bao quát nhắc nhở, sửa sai cho HS.
-Gọi 1-2 HS thực hiện lại. HS khác nhận xét, GV nhận xét hệ thống.
GV nêu yêu cầu và cho HS chạy vòng quanh sân trường.
GV bao quát nhắc nhở động viên HS chạy hết cự ly, chú ý nâng dần thành tích.
HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng. 
ĐHKT x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV

File đính kèm:

  • doctiết 28 lớp6.doc