Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 24: Thể thao tự chọn (cầu lông) - Chạy bền

 B.PHẦN CƠ BẢN:

 1. -TTTC( Cầu lông):.

- Các động tác bổ trợ:

- Cách di chuyển đơn bước.

-Giới thiệu kĩ thuật phát cầu thuận tay thấp gần.

*Hệ thống:

 - Cách di chuyển đơn bước

- Kĩ thuật phát cầu thuận tay thấp gần.

2. Chạy bền:

-Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

Nam chạy 3 vòng, nữ chạy 2 vòng.

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 410 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 24: Thể thao tự chọn (cầu lông) - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 04/ 11 /2011 TIẾT 24
Ngày giảng: 07 / 11 /2011
 THỂ THAO TỰ CHỌN ( Cầu Lông) - CHẠY BỀN
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
-Thể thao tự chọn: Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ, cách di chuyển đơn bước, kĩ thuật phát cầu thuận tay thấp gần.
-Chạy bền: Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2.Kỹ năng:
-TTTC( Cầu lông): Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ, di chuyển đơn bước, thực hiện được kĩ thuật phát cầu thuận tay thấp gần.
-Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên. Nâng dần thành tích.
3.Thái độ:
 - Häc sinh thùc hiÖn tèt nh÷ng yªu cÇu do gi¸o viªn ®Ò ra. 
 - §¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn.
II.ĐỊA ĐIỂM vµ thiÕt bÞ d¹y häc.
-Sân cầu lông, sân trường số 2 Gia Phó.
-Đồ dùng GV: Còi, vợt, cầu, lưới.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
 NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
 PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 A.PHẦN MỞ ĐẦU.
1.Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay, khớp vai, khớp hông, khớp gối.
-Ép dọc–ép ngang.
-Đứng lên ngồi xuống theo nhịp vỗ tay.
3. Kiểm tra bài cũ:
-Di chuyển đơn bước sang trái, sang phải.
 B.PHẦN CƠ BẢN:
 1. -TTTC( Cầu lông):.
- Các động tác bổ trợ:
- Cách di chuyển đơn bước.
-Giới thiệu kĩ thuật phát cầu thuận tay thấp gần.
*Hệ thống: 
 - Cách di chuyển đơn bước
- Kĩ thuật phát cầu thuận tay thấp gần.
2. Chạy bền:
-Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
Nam chạy 3 vòng, nữ chạy 2 vòng.
C. PHẦN KẾT THÚC
1.Hồi tĩnh:
-HS tập các động tác thả lỏng nhẹ nhàng
2.Dặn dò: Giao BTVN
-GV nhận xét giờ.
-Kết thúc giờ học.
8-10p
2Lx8n
2Lx8n
10L
28-30p
( 24p)
(4-6p)
4-5p
 - §éi h×nh nhËn líp. 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
 - §éi h×nh khëi ®éng.
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
GV yêu cầu HS khởi động kĩ.
GV gọi 1-2 HS lên kiểm tra. HS khác nhận xét, GV nhận xét cho điểm. 
Đội hình tập luyện:
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
GV
-GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật và hô cho HS tập đồng loạt, bao quát sửa sai.
-Lần lượt 2-4 HS vào sân phát cầu.
Gọi 1-2 HS thực hiện lại. HS khác nhận xét, GV nhận xét hệ thống.
GV nêu yêu cầu và cho HS chạy vòng quanh sân trường ( 2 -3vòng ).
GV bao quát nhắc nhở động viên HS chạy hết cự ly, nâng dần thành tích.
HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng. 
ĐHKT x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV

File đính kèm:

  • docTiết 24lowps 6.doc
Giáo án liên quan