Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 18: Đội hình đội ngũ -Chạy bền

 B.PHẦN CƠ BẢN:

 1. Đội hình đội ngũ:

-Cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng.

-Ôn đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái).

*Kiểm tra lấy điểm 15 phút.

-Cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng.

-Ôn đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái).

* Hệ thống bài phần ĐHĐN.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 268 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 18: Đội hình đội ngũ -Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 14/ 10 /2011 TIẾT 18
Ngày giảng: 17/ 10 /2011
 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ -CHẠY BỀN
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
-ĐHĐN: BiÕt c¸c khÈu lÖnh vµ c¸ch thực hiện cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái), dàn hàng, dồn hàng. Kiểm tra lấy điểm 15 phút.
-Chạy bền: Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2.Kỹ năng:
-ĐHĐN: Thùc hiÖn cơ bản đúng cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái), dàn hàng, dồn hàng. Kiểm tra lấy điểm 15 phút.
-Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên. Nâng dần thành tích.
3.Thái độ:
 - Häc sinh thùc hiÖn tèt nh÷ng yªu cÇu do gi¸o viªn ®Ò ra. 
 - §¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn.
II.ĐỊA ĐIỂM vµ thiÕt bÞ d¹y häc.
-Sân trường số 2 Gia Phó.
-Đồ dùng GV: Còi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
 NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
 PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 A.PHẦN MỞ ĐẦU.
1.Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay, khớp vai, khớp hông, khớp gối.
-Ép dọc–ép ngang.
-Đứng lên ngồi xuống theo nhịp vỗ tay.
 3. Kiểm tra bài cũ.
-Cách dồn hàng, dàn hàng.
 B.PHẦN CƠ BẢN:
 1. Đội hình đội ngũ:
-Cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng. 
-Ôn đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái).
*Kiểm tra lấy điểm 15 phút.
-Cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng. 
-Ôn đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái).
* Hệ thống bài phần ĐHĐN.
 2. Chạy bền:
-Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
Nam chạy 3 vòng, nữ chạy 2 vòng.
C. PHẦN KẾT THÚC
1.Hồi tĩnh:
-HS tập các động tác thả lỏng nhẹ nhàng
2.Dặn dò: Giao BTVN
-GV nhận xét giờ.
-Kết thúc giờ học.
8-10p
2Lx8n
2Lx8n
10L
28-30p
( 24p)
(4-6p)
4-5p
 - §éi h×nh nhËn líp. 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
 - §éi h×nh khëi ®éng.
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
GV yêu cầu HS khởi động kĩ.
-Gọi 1-2 HS lên chỉ huy lớp. GV nhận xét cho điểm.
GV nêu yêu cầu ôn và chia nhóm tập (5-6 HS) trên sân. HS thay nhau chỉ huy.
GV quan sát và sửa sai. (Chú ý khẩu lệnh của HS khi chỉ huy).
-Lớp tập trung. GV gäi từng nhóm lên kiểm tra. HS khác nhận xét. 
-GV nhận xét cho điểm.
GV nhận xét chung kết quả tập và công bố điểm.
GV nêu yêu cầu và cho HS chạy vòng quanh sân trường ( 2 -3vòng ).
GV bao quát nhắc nhở động viên HS chạy hết cự ly.
HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng. 
ĐHKT x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV

File đính kèm:

  • doctiết 18 lớp 6.doc