Giáo án Thể dục lớp 6 - Tiết 13, 14 - Bài thể dục: Kiểm tra bài td phát triển chung

Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp

Hs báo cáo sĩ số của lớp.

Đội hình vòng tròn cự li rộng dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp

 Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 08/06/2015 | Lượt xem: 984 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 - Tiết 13, 14 - Bài thể dục: Kiểm tra bài td phát triển chung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ : 13	NỘI DUNG BÀI DẠY 
Tiết theo PPCT : 13 BÀI THỂ DỤC : Kiểm tra bài TD phát triển chung.
NS : 29/9/2014 Nội dung : bài TD phát triển chung.
PHẦN NỘI DUNG
YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
 I/ MỞ ĐẦU 
1.Nhận lớp
2.Giới thiệu ND - YC
3. Kiểm tra bài cũ
 4. Khởi động Chung -CM
- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp 
Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 
- Xoay các khớp, ép dọc – ngang. Chạy BN – NCĐ – GCM . 
 II/ CƠ BẢN 
1. ĐHĐN 
Kiểm tra : Bài TD phát chung của 
* Thang điểm kiểm tra 
- Điểm ĐẠT: Hoàn thiện cả 9 động tác của bài và đẹp
 - Thực hiện đúng cả 9 động tác nhưng chưa đẹp.
- Có 1-2 động tác sai, 7 động tác còn lại thực hiện tương đối chính xác
- Điểm CHƯA ĐẠT : Có 03 động tác tập sai trở lên
 III/ KẾT THÚC 
1.Củng cố
2.Thả lỏng 
3.Nhận xét 
4.Dặn dị
- Thả lỏng toàn thân, chân, đấm lưng nhẹ
- GV nhận xét giờ học .
- Ôn ĐHĐN – Chạy bền.
MỤC TIÊU - YÊU CẦU Tiết theo PPCT :13 
 -Biết tên và cách thực hiện bài thể dục phát triển chung 9 động tác NS:29/9/2014 
 - Thuộc và thực hiện đúng 9 động tác đều, đẹp các động tác bài TD ND:01/10/2014 
phát triển chung
* Địa điểm -Phương tiện : Sân trường, vệ sinh an toàn nơi kiểm tra Giáo án, sổ điểm .
Thời gian 
PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI
8-10’
1-3’
2lx8n
1x2l
Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp
Hs báo cáo sĩ số của lớp.
Đội hình vòng tròn cự li rộâng dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp 
 Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp 
28-30’
4-6hs
1x2l
TRỰC QUAN 
Gv nêu những yêu cầu khi kiểm tra 
Gv gọi 4-6 hs lên thực hiện € € € € 
- Các nhóm khác chuẩn bị 
- Kiểm tra lần 2 không quá điểm 8 p
€ € € € € €
€ € € € € €
€ € € € € €
€ € € € € €
3-5’
1x1l
2lx8n
1x1l
Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
Đội hình 4 hàng ngang cự li rộng € € € € € €
 Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
 p 
 Rút Kinh Nghiệm: ................................................................................................
 ..................................................................................................
GIÁO ÁN SỐ : 14	 NỘI DUNG BÀI DẠY 
Tiết theo PPCT : 14 ĐHĐN : Ôn : Tâp hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Đi đều-
NS : 30/9/2014 Đứng lại, vòng , phải, trái, 
 Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên; Thực hiện một số động 
 tác hồi tĩnh…
PHẦN NỘI DUNG
YÊU CẦU PHÂN TÍCH KĨ THUẬT 
 I/ MỞ ĐẦU 
1.Nhận lớp
2.Giới thiệu ND - YC
3. Kiểm tra bài cũ
? Vòng bên phải 
4. Khởi động Chung -CM
- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp 
- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học.
- Thực hiện tương đối tốt vòng bên phải, nắm rõ dự lệnh và khẩu lệnh
- Gv nhận xét và cho điểm.
- Xoay các khớp, ép dọc – Ngang, chạy BN – NCĐ – GCM
 II/ CƠ BẢN
1. ĐHĐN
? Đi đều
? Đứng lại
? Vòng trái ( Phải)
? Tập hợp hàng ngang, dóng hàng 
? Điểm số
2. Chạy bền
? Thực hiện một số động tác hỗi tĩnh sau khi chạy
Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt Đi đều – đứng lại – dóng hàng điểm số – Thực hiện tương đối tốt đi đều chú ý đến cách đánh tay khi di chuyển
- Liếc sang hai bên để dóng hàng cho thẳng
- Nắm cơ bản được dự lệnh và động lệnh khi đứng lại 
- Khi đứng lại động lệnh đứng rơi vào chân phải 
- Bẻ góc 900 khi sang trái hoặc phải 
- Bước thêm 1 bước ra trước mới bẻ góc, không xỗ nay chen lấn
- Hàng số 1 nhanh chóng xếp hàng và lấy làm chuẩn 
- Các em khác lần lượt đứng sau hàng số 1, 2,3 nhìn hàng số 1 dóng hàng ngang cho thẳng
- Không xô đẩy, chen lấn nhau khi xếp hàng 
- Hàng sau thừa, cắt lên hàng số 1,2, 3 xếp cho đều 
- Cán sự lớp, tổ ho to, dõng dạc khi tập hợp báo cáo
- Gv nhận lớp và phổ biện nội dung tiếp theo
- Hô to số của mình, người cuối hàng cần hô to “ Hết” 
- Đánh mặt sang trái điểm số. 
* Lưu ý : Nhớ rõ số của bản thân 
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.
- Lắc đùi : Đứng tại chỗ hai chân rộng bằng vai, hai tay lắc nhẹ vào một chân ở bên đùi sau đó đổi chân
- Hai tay chống đất : Mông và hai gót chân chạm đất, co hai gối lên sau đó rung lắc hai chân, hai tay chống đất ở phía sau
 III/ KẾT THÚC 
1.Củng cố
2.Thả lỏng 
3.Nhận xét 
4.Dặn dị
 - Vòng bên trái, đi đều và đứng lại
- Thả lỏng toàn thân - Chân,đấm lưng nhẹ 
- GV nhận xét giờ học .
- Ôn tập ĐHĐN –Luyện tập Chạy bền
MỤC TIÊU - YÊU CẦU Tiết theo PPCT :14
- Biết vận dụng các kĩ năng đã học vào hoạt động chung NS:30/9/2014
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên, nắm cơ bản các động tác hồi tĩnh ND:02/10/2014
* Địa điểm-Phương tiện : Sâân trường, vệ sinh an toàn nơi tập luyện, Giáo án, sổ điểm.
Thời gian 
PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI
8-10’
1-3’
1x1l
2lx8n
Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp
Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp 
Đội hình vòng tròn cự li rộng, dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp
Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp, 
28-30’
10-20’
1x5l
1x2l
4lx8nhip
1x3l
1x5l
2lx8nhip
1x4l
1x3l
6
1x2l
1x3l
5-10’
1x800m/2vòng
TRỰC QUAN- LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM
Nhóm 1 : ĐHĐN Nhóm 2 : Điểm số, dàn hàng 
- Vòng trái - phải
 €€€€€€€€ * Ôn Điểm số theo tổ - nhóm
 €€€€€€€€ € € € € € € 
 €€€€€€€€ € € € € € € 
 €€€€€€€€ € € € € € 
 € CSL € € € € € € 
-Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp pGv
 ( Vòng trái , phải) - Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp 
- Dưới sự điều khiển của cácn sự lớp - Gv làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác
 - Đi đều – Đứng lại thẳng hướng - Hs quan sát, tập theo hướng dẫn của Gv 
 €€€€€€€€ Ž 
 €€€€€€€€ Ž * Ôn các kĩ năng chỉ huy của hs
 €€€€€€€€ Ž € € € € € € 
 €€€€€€€€ Ž € € € € € € 
 €CSL € € € € € € 
 - Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € 
 - Gv hướng dẫn lại em Hs thực hiện pGv 
 - Tập hợp hàng ngang, - Gv làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác 
 €€€€€€€€€ Ž Å - Hs quan sát đồng thời tập theo sự hướng 
 €€€€€€€€€ Ž Å dẫn của Gv 
 €€€€€€€€€ Ž Å
 €€€€€€€€€ Ž Å ĐL 
 €CSL Hoán đổi vị trí giữa hai nhóm tập luyện 
 Gv quan sát và sửa sai cho học sinh 
3-5’
1x1l
2lx8n
1x1l
Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
Đội hình 4 hang so le cự li rộng € € € € € €
Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
 pGv 
Rút Kinh Nghiệm: .........................................................................................................
 ........................................................................................................

File đính kèm:

  • docTD 6 tuan 7 tiet 13 14.doc