Giáo án Thể dục lớp 6 - Môn: Bật nhảy; chạy nhanh, chạy bền - Tiết 39, 40

-Tích cực thực hiện các động tác bổ trợ và bài tập phát triển đúng theo yêu cầu gv.

+Xem gv thị phạm và thực hiện tốt động tác.

+Phối hợp tốt bàn chân-đùi-đánh tay để ra xa.

-Nắm vững cách chơi, tích cực tham gia.

 

 

doc9 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 08/06/2015 | Lượt xem: 1498 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 - Môn: Bật nhảy; chạy nhanh, chạy bền - Tiết 39, 40, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ 3,4/25-3,4/20
MÔN : BẬT NHẢY; CHẠY NHANH; CHẠY BỀN.
˜w™
 Tuần : 02
	Tiết CT : 39-40
	 Thời gian dạy : 12-17/1/09
I . NHIỆM VỤ:
 1.Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước, trước-sau, ngang.
	 Học: Đà một bước đá lăng; Đà một bước giậm nhảy-đá lăng.
	 Trò chơi nhảy ô tiếp sức.
	2.Chạy nhanh: Đứng mặt, vai, lưng hướng chạy-xuất phát.
	 Học : Chạy bước nhỏ, gót chạm mông.
	 Trò chơi chạy tiếp sức chuyển vật.
	3.Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	II.YÊU CẦU:
	-Thực hiện tốt các động tác bật nhảy.
	-Nắm vững và thực hiện tốt các tư thế xuất phát.
	-Tích cực luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
III.THỜI GIAN:
	-	2 tiết (90’)
IV.ĐỊA ĐIỂM:
Sân tập của trường.	
V.DỤNG CỤ:
Vôi, tranh bật nhảy-chạy nhanh, phát lệnh XP.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần chuẩn bị:
-Nhận lớp 
-Phổ biến nội dung và yêu cầu buổi tập.
	 -Khởi động: Các đ/t PT chung, xoay khớp.
-Kiểm tra bài cũ: Các động tác đá lăng.
(10p)
	1’
	1’
	6’(2x8)
	2’
II/ Phần cơ bản:
1)Bật nhảy: 
_Ôn động tác đá lăng trước, trước-sau, ngang.
	_Học: Đà một bước đá lăng; Đà một bước giậm nhảy-đá lăng.
	_Trò chơi nhảy ô tiếp sức.
	2)Chạy nhanh: 
	_Đứng mặt, vai, lưng hướng chạy, xuất phát.
	_Học : Chạy bước nhỏ, gót chạm mông.
	_Trò chơi chạy tiếp sức chuyển vật.
	3)Chạy bền:
	_ Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.
	250-300m
	4)Củng cố kỹ thuật:
	_Giậm nhảy-đá lăng, các động tác bổ trợ, cách thở trong chạy bền.
(73p)
	25’
	30’
	10’
	8’
III/ Phần kết thúc:
	-Hồi tĩnh.
	-Nhận xét và đánh giá buổi tập.
	-HD tập ở nhà: Giậm nhảy-đá lăng, bổ trợ, chạy bền.
	-Xuống lớp
(7p)
	4’
	1’
	2’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
-HS tập trung nhanh, trật tự -nghiêm túc.
 -Chú ý nghe GV phổ biến nội dung y/c.
-Tích cực thực hiện khởi động.
-Thực hiện tốt nội dung kiểm tra.
-HS giãn cách 1 dang tay khởi động.
-Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh giá.
-Tích cực thực hiện đúng theo yêu cầu các động tác đá lăng.
+Xem gv thị phạm thực hiện tốt động tác.
+Nắm vững kỹ thuật giậm nhảy, rơi an toàn.
-Nắm vững cách chơi, tích cực tham gia.
-Tập trung chú ý nghe phát lệnh, phản xạ nhanh lao ra ngoài, tăng tốc độ nhanh nhất.
-Xem gv thị phạm phân tích, thực hiện tốt các động tác bổ trợ.
+Tích cực tham gia trò chơi, nắm luật chơi.
-Nắm vững các yêu cầu trong quá trình chạy.
-Kiên trì tích cực thực hiện hết cự ly chạy.
-Hít thở đều theo nhịp bước chạy.
-Phân phối sức đúng theo yêu cầu của gv.
-Hồi tĩnh tích cực sau khi chạy xong.
+HS tập trung nghe gv nhắc nhở sửa sai. đ/t, sửa sai lầm thường mắc để RKN.
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
*gv cho hs giãn cách 1 dang tay so le điều khiển, hướng dẫn, quản lý, sửa sai hs tập chung và theo từng hàng ngangơ'	
 30m
 250-300m
-Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs RKN.
-Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
-Chú ý nghe gv nhận xét đánh giá buổi tập.
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
-Lớp giải tán trật tự.
-HS giãn cách 1 dang tay hồi tĩnh.
Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày 12 Tháng 01 Năm2009
	 Giáo viên soạn	
	 LÊ QUANG QUÝ
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
	Duyệt của tổ trưởng CM
GIÁO ÁN Số 5,6/25 – 5,6/20
 MÔN : BẬT NHẢY; CHẠY NHANH; CHẠY BỀN.
˜w™
 Tuần : 03 
 Tiết CT :	41-42
	 Thời gian dạy : 	
I . NHIỆM VỤ:
	1.Bật nhảy:Ôn động tác bổ trợ,bài tập phát triển sức mạnh chân
	 Học: Bật xa.
	 Trò chơi bật xa tiếp sức.
	2.Chạy nhanh: Đứng mặt, vai, lưng hướng chạy-xuất phát.
	 Chạy bước nhỏ, gót chạm mông. Học: Chạy nâng cao đùi.
	 Học: Tại chỗ đánh tay, đi chuyển sang chạy 30m.
	 Trò chơi chạy tiếp sức chuyển vật.
	3.Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	II.YÊU CẦU:
	-Thực hiện tốt các động tác bật nhảy.
	-Nắm vững và thực hiện tốt nội dung chạy nhanh.
	-Tích cực luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
III.THỜI GIAN:
	-	2 tiết (90’)
IV.ĐỊA ĐIỂM:
Sân tập của trường.	
V.DỤNG CỤ:
Vôi, tranh bật nhảy-chạy nhanh-chạy bền, phát lệnh XP.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần chuẩn bị:
-Nhận lớp 
-Phổ biến nội dung và yêu cầu buổi tập.
	 -Khởi động: Các đ/t PT chung, xoay khớp, căng cơ.
	-Kiểm tra bài cũ: Đà một bước giậm nhảy-đá lăng.
(10p)
	1’
	1’
	6’(2x8)
	2’
II/ Phần cơ bản:
1)Bật nhảy: 
	_Ôn động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân
	_Học: Bật xa.
	_Trò chơi bật xa tiếp sức.
	2)Chạy nhanh: 
	_Đứng mặt, vai, lưng hướng chạy, xuất phát.	 
	_Học:Chạy bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi.
	_Học: Tại chỗ đánh tay, đi chuyển sang chạy 30m.
	_Trò chơi chạy tiếp sức chuyển vật.
	3)Chạy bền:
	_ Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.
	250-300m
	4)Củng cố kỹ thuật:
	_Giậm nhảy-đá lăng, các động tác bổ trợ, cách thở trong chạy bền.
(73p)
	25’
	30’
	10’
	8’
III/ Phần kết thúc:
	-Hồi tĩnh.
	-Nhận xét và đánh giá buổi tập.
	-HD tập ở nhà: Giậm nhảy-đá lăng, bổ trợ, chạy bền.
	-Xuống lớp
(7p)
	4’
	1’
	2’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
-HS tập trung nhanh, trật tự -nghiêm túc.
 -Chú ý nghe GV phổ biến nội dung y/c.
-Tích cực thực hiện khởi động.
-Thực hiện tốt nội dung kiểm tra.
-HS giãn cách 1 dang tay khởi động.
-Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh giá.
-Tích cực thực hiện các động tác bổ trợ và bài tập phát triển đúng theo yêu cầu gv.
+Xem gv thị phạm và thực hiện tốt động tác.
+Phối hợp tốt bàn chân-đùi-đánh tay để ra xa.
-Nắm vững cách chơi, tích cực tham gia.
-Chú ý nghe phát lệnh, phản xạ nhanh lao ra.
+Xem gv thị phạm phân tích, thực hiện tốt các động tác bổ trợ.
-Nắm vững kỹ thuật đánh tay trong khi chạy.
-Thực hiện tốt đi chuyển sang chạy chậm.
+Tích cực tham gia trò chơi, nắm luật chơi.
-Nắm vững các yêu cầu trong quá trình chạy.
-Kiên trì tích cực thực hiện hết cự ly chạy.
-Hít thở đều theo nhịp bước chạy.
-Hồi tĩnh tích cực sau khi chạy xong.
+HS tập trung nghe gv nhắc nhở sửa sai. đ/t, sửa sai lầm thường mắc để RKN.
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
*gv cho hs giãn cách 1 dang tay so le điều khiển, hướng dẫn, quản lý, sửa sai hs tập chung và theo từng hàng ngang.	
10m
 30m
 250-300m
-Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs RKN.
-Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
-Chú ý nghe gv nhận xét đánh giá buổi tập.
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
-Lớp giải tán trật tự.
-HS giãn cách 1 dang tay hồi tĩnh.
Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày 18 Tháng 01 Năm2009
	 Giáo viên soạn	
	 LÊ QUANG QUÝ
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
	Duyệt của tổ trưởng CM

File đính kèm:

  • doctd6tuan 202014.doc