Giáo án Thể dục lớp 6 - Học kỳ I - Tuến 1 đến tuần 18

GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, sức khoẻ, trang phục học sinh.

- Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

2. Khởi động chung.

- Chạy tại chổ, xoay khớp cổ, cổ tay chân phối hợp, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, soạt ngang, soạt dọc.

3. Khởi động chuyên môn.

- Chạy bước nhỏ.

- Chạy nâng cao đùi.

- Chạy gót chạm mông.

- Chạy đạp sau.

 

doc37 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 08/06/2015 | Lượt xem: 519 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 - Học kỳ I - Tuến 1 đến tuần 18, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Chạy gót chạm mông.
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
III. KẾT THÚC
1. Hồi tỉnh.
- Lớp thả lỏng toàn thân, rung tay chân phối hợp…
2. Củng cố.
- Gv củng cố bài học.
3. Nhận xét.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
4. Hướng dẫn tự học.
- Giao bài tập về nhà (Tập các động tác đã học trên lớp)
- Xuống lớp.
(15phút)
2p
13p
(2Lx8N)
3Lượt
(65phút)
 15p
40p
 10p
(10phút)
- Cán sự tập trung,báo cáo sĩ số lớp.
 €: Học sinh
 5: Giáo viên
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€€
 5
 € € € € € 
 € € € € € 
 € € € € € 
 4 € € € € € 
 €
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 5
 € € € € €
 € € € € € 
 € € € € € 
 4 € € € € € 
 €
- GV: quan sát và sửa sai động tác cho học sinh.
- Học sinh tập luyện theo nhóm, đồng loạt.
- Tổ chức HS chạy theo vòng tròn.
 € 
 5
 € € 
 € €
 € €
 €
 € € € € € 
 € € € € € 
 € € € € € 
 4 € € € € € 
 €
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€€
 5
TUẦN 6 TIẾT 11 - 12
Ngày soạn:……/……/……
Ngày dạy:……/……/……
ĐHĐN - BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức.
	- Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện các bài tập ĐHĐN.
	- Biết tên và cách thực hiện bài thể dục phát triển chung 9 động tác.
	- Biết cách thực hiện thở một cách hợp lí, một số động tác bổ trợ kĩ thuật, hồi tĩnh sau khi chạy, chạy bền trên địa hình tự nhiên.
	2. Kĩ năng.	
	- Thực hiện đúng nhóm bài tập, tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, chào, báo cáo, xin phép ra vào lớp....
	- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài.
	- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
	3. Thái độ, hành vi.
	- Nghiêm túc trong tập luyện, thực hiện đúng động tác và nội dung bài học.
II. ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Địa điểm. Sân trường.
2.Thiết bị – dạy học. Bàn ghế gv, tranh ảnh, còi, đồng hồ, dây đích.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, sức khoẻ, trang phục học sinh.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
2. Khởi động chung.
- Chạy tại chổ, xoay khớp cổ, cổ tay chân phối hợp, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, soạt ngang, soạt dọc.
3. Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy gót chạm mông.
- Chạy đạp sau.
II. CƠ BẢN
1. ĐHĐN. 
- Tập hợp hàng ngang, dọc, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, điểm số, cách chào, báo cáo, xin phép ra vào lớp.
2. Bài thể dục.
- Động tác vươn thở, tay, ngực.
- Ôn 3 động tác đã học, học động tác chân và bụng.
3. CHẠY BỀN. (Nam 500m-Nữ 300m)
- Chạy bước nhỏ. 
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy gót chạm mông.
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
III. KẾT THÚC
1. Hồi tỉnh.
- Lớp thả lỏng toàn thân, rung tay chân phối hợp…
2. Củng cố.
- Gv củng cố bài học.
3. Nhận xét.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
4. Hướng dẫn tự học.
- Giao bài tập về nhà (Tập các động tác đã học trên lớp)
- Xuống lớp.
(15phút)
2p
13p
(2Lx8N)
3Lượt
(65phút)
 15p
40p
 10p
(10phút)
- Cán sự tập trung,báo cáo sĩ số lớp.
 €: Học sinh
 5: Giáo viên
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€€
 5
 € € € € € 
 € € € € € 
 € € € € € 
 4 € € € € € 
 €
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 5
 € € € € €
 € € € € € 
 € € € € € 
 4 € € € € € 
 €
- GV: quan sát và sửa sai động tác cho học sinh.
- Học sinh tập luyện theo nhóm, đồng loạt.
- Tổ chức HS chạy theo vòng tròn.
 € 
 5
 € € 
 € €
 € €
 €
 € € € € € 
 € € € € € 
 € € € € € 
 4 € € € € € 
 €
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€€
 5
TUẦN 7 TIẾT 13 - 14
Ngày soạn:……/……/……
Ngày dạy:……/……/……
KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC
ĐHĐN - CHẠY NHANH - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU
	1.Kiến thức.
- Kiểm tra bài thể dục nhằm đánh giá lại quá trình rèn luyện của học sinh.
- Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện các bài tập ĐHĐN.
- Biết cách thực hiện : Thở một cách hợp lí, một số động tác bổ trợ kĩ thuật, hồi tĩnh sau khi chạy, chạy bền trên địa hình tự nhiên.
	2. Kĩ năng.
	- Thực hiện đúng nhóm bài tập: Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, chào, báo cáo, xin phép ra vào lớp....
	- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài.
	- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
	3. Thái độ, hành vi.
	- Nghiêm túc trong tập luyện, thực hiện đúng động tác và nội dung bài học.
II. ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Địa điểm. Sân trường.
2. Thiết bị – dạy học. Bàn ghế gv, tranh ảnh, còi, đồng hồ, dây đích.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, sức khoẻ, trang phục học sinh.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
2. Khởi động chung.
- Chạy tại chổ, xoay khớp cổ, cổ tay chân phối hợp, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, soạt ngang, soạt dọc.
3. Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy gót chạm mông.
- Chạy đạp sau.
II. CƠ BẢN
1. Bài Thể Dục. Kiểm tra 45phút
- Điểm 9 - 10 đúng động tác và đẹp.
- Điểm 7 - 8 đúng nhưng chưa đẹp.
- Điểm 5 - 6 có sai 1 - 2 động tác.
- Điểm 3 - 4 có từ 3 động tác sai trở lên.
2. ĐHĐN. Ôn tập nội dung đã học ở tiết (3 - 10).
3. CHẠY NHANH.
a. Trò chơi.
- “Hoàng Anh-Hoàng Yến” (GV phổ biến nội dung).
b. Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy – xuất phát.
3. CHẠY BỀN. (Nam 500m - Nữ 300m)
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
III. KẾT THÚC
1. Hồi tỉnh.
- Lớp thả lỏng toàn thân, rung tay chân phối hợp…
2. Củng cố. 
- Gv củng cố bài học.
3. Nhận xét.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
4. Hướng dẫn tự học.
- Giao bài tập về nhà ( Tập các động tác đã học trên lớp).
- Xuống lớp.
(15phút)
2p
13p
(2Lx8N)
(3Lượt)
(65phút)
 40p
5p
15p
5p
(10phút)
- Cán sự tập trung,báo cáo sĩ số lớp.
 €: Học sinh
 5: Giáo viên
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€€
 5
 € € € € € 
 € € € € € 
 € € € € € 
 4 € € € € € 
 € 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 5
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 5
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 5
- GV:quan sát và sửa sai động tác cho học sinh
- Học sinh tập luyện theo nhóm, đồng loạt.
- Tổ chức HS chạy theo vòng tròn.
 € 
 5
 € € 
 € €
 € €
 €
 € € € € € 
 € € € € € 
 € € € € € 
 4 € € € € € 
 €
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€€
 5
TUẦN 8 TIẾT 15 - 16
Ngày soạn:……/……/……
Ngày dạy:……/……/……
ĐHĐN - CHẠY NHANH - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức.
- Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện các bài tập ĐHĐN.
- Biết cách thực hiện: Xuất phát ( Mặt, vai, lưng hướng chạy – xuất phát), chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, tại chổ đánh tay, di chuyển...
- Biết cách thực hiện : Thở một cách hợp lí, một số động tác bổ trợ kĩ thuật, hồi tĩnh sau khi chạy, chạy bền trên địa hình tự nhiên.
	2. Kĩ năng.
	- Thực hiện đúng nhóm bài tập: Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, chào, báo cáo, xin phép ra vào lớp....
	- Thực hiện cơ bản đúng chạy nhanh.
	- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
	3. Thái độ, hành vi.
	- Nghiêm túc trong tập luyện, thực hiện đúng động tác và nội dung bài học.
II. ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Địa điểm. Sân trường.
2. Thiết bị – dạy học. Bàn ghế gv, tranh ảnh, còi, đồng hồ, dây đích.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. MỞ ĐẦU
1.Nhận lớp.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, sức khoẻ, trang phục học sinh.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
2. Khởi động chung.
- Chạy tại chổ, xoay khớp cổ, cổ tay chân phối hợp, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, soạt ngang, soạt dọc.
3. Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy gót chạm mông.
- Chạy đạp sau.
II. CƠ BẢN
1. ĐHĐN. Ôn tập nội dung đã học ở tiết trước.
2.Chạy Nhanh.
a.Trò chơi.
- “Hoàng Anh-Hoàng Yến” (GV phổ biến nội dung)
b. Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy – xuất phát.
3. Chạy Bền. (Nam 500m-Nữ 300m)
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
III. KẾT THÚC
1. Hồi tỉnh.
- Lớp thả lỏng toàn thân, rung tay chân phối hợp…
2. Củng cố.
- Gv củng cố bài học.
3. Nhận xét.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
4. Hướng dẫn tự học.
- Giao bài tập về nhà(Tập các động tác đã học trên lớp)
- Xuống lớp.
(15phút)
2p
13p
(2Lx8N)
(3Lượt)
(65phút)
 25p
30p
 10p
(10phút)
- Cán sự tập trung,báo cáo sĩ số lớp.
 €: Học sinh
 5: Giáo viên
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€€
 5
 € € € € € 
 € € € € € 
 € € € € € 
 4 € € € € € 
 €
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 5
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 5
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 5
- GV:quan sát và sửa sai động tác cho học sinh.
- Học sinh tập luyện theo nhóm, đồng loạt.
- Tổ chức HS chạy theo vòng tròn.
 € 
 5
 € € 
 € €
 € €
 € 
 € € € € € 
 € € € € € 
 € € € € € 
 4 € € € € € 
 €
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€€
 5
TUẦN 9 TIẾT 17 - 18
Ngày soạn:……/……/……
Ngày dạy:……/……/……
ĐHĐN - CHẠY NHANH
KIỂM TRA ĐHĐN
I. MỤC TIÊU
	1.Kiến thức.
- Kiểm tra ĐHĐN nhằm đánh giá lại quá trình rèn luyện của học sinh.
- Biết cách thực hiện: Xuất phát ( Mặt, vai, lưng hướng chạy – xuất phát), chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, tại chổ đánh tay, di chuyển...
- Biết cách thực hiện : Thở một cách hợp lí, một số động tác bổ trợ kĩ thuật, hồi tĩnh sau khi chạy, chạy bền trên địa hình tự nhiên.
	2. Kĩ năng.
	- Thực hiện đúng nhóm bài tập: Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, chào, báo cáo, xin phép ra vào lớp....
	- Thực hiện cơ bản đúng chạy nhanh.
	- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
	3. Thái độ, hành vi.
	- Nghiêm túc trong tập luyện, thực hiện đúng động tác và nội dung bài học.
II. ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC:
1. Địa điểm. Sân trường.
2. Thiết bị – dạy học. Bàn ghế gv, tranh ảnh, còi, đồng hồ, dây đích.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, sức khoẻ, trang phục học sinh.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
2. Khởi động chung.
- Chạy tại chổ, xoay khớp cổ, cổ tay chân phối hợp, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, soạt ngang, soạt dọc.
3. Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy gót chạm mông.
- Chạy đạp sau.
II. CƠ BẢN.
1. ĐHĐN. Kiểm tra 45phút
- Điểm 9 - 10 đúng kĩ năng và đẹp.
- Điểm 7 - 8 đúng nhưng chưa đẹp.
- Điểm 5 - 6 có sai 1 - 2 kĩ năng.
- Điểm 3 - 4 có sai từ 3 kĩ năng trở lên.
2.CHẠY NHANH.
a. Trò chơi.
- “Lò Cò Tiếp Sức” (GV phổ biến nội dung).
III. KẾT THÚC
1. Hồi tỉnh.
- Lớp thả lỏng toàn thân, rung tay chân phối hợp…
2. Củng cố. 
- Gv củng cố bài học.
3. Nhận xét.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
4. Hướng dẫn tự học.
- Giao bài tập về nhà (Tập các động tác đã học trên lớp)
- Xuống lớp.
(15phút)
2p
13p
(2Lx8N)
(3Lượt)
(65phút)
 45p
20p
(10phút)
- Cán sự tập trung,báo cáo sĩ số lớp
 €: Học sinh
 5: Giáo viên
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€€
 5
 € € € € € 
 € € € € € 
 € € € € € 
 4 € € € € € 
 € 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 5
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 5
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 5
- GV:quan sát và sửa sai động tác cho học sinh
- Học sinh tập luyện theo nhóm, đồng loạt.
 € € € € € 
 € € € € € 
 € € € € € 
 4 € € € € € 
 €
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€€
 5
TUẦN 10 TIẾT 19 - 20
Ngày soạn:……/……/……
Ngày dạy:……/……/……
CHẠY NHANH 
THỂ THAO TỰ CHỌN - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức.
- Biết cách thực hiện: Xuất phát ( Mặt, vai, lưng hướng chạy – xuất phát), chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, tại chổ đánh tay, di chuyển...
- Biết cách thực hiện : Trò chơi, bài tập, tư thế chuẩn bị, di chuyển (bước thường, sang ngang, chạy) chuyền bóng cao tay, thấp tay, động tác bổ trợ....
- Biết cách thực hiện : Thở một cách hợp lí, một số động tác bổ trợ kĩ thuật, hồi tĩnh sau khi chạy, chạy bền trên địa hình tự nhiên.
	2. Kĩ năng.
	- Thực hiện cơ bản đúng chạy nhanh.
	- Thực hiện cơ bản đúng bài tập TTTC.
	- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
	3. Thái độ, hành vi.
	- Nghiêm túc trong tập luyện, thực hiện đúng động tác và nội dung bài học.
II. ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Địa điểm. Sân trường.
2. Thiết bị – dạy học. Bàn ghế gv, còi, đồng hồ, dây đích, lưới bóng chuyền.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, sức khoẻ, trang phục học sinh.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
2. Khởi động chung.
- Chạy tại chổ, xoay khớp cổ, cổ tay chân phối hợp, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, soạt ngang, soạt dọc.
3. Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy gót chạm mông.
- Chạy đạp sau.
II. CƠ BẢN
1.CHẠY NHANH.
a.Trò chơi.
- “Lò Cò Tiếp Sức” (GV phổ biến nội dung).
b. Ôn tập một số động tác và bài tập bổ trợ. 
2. THTC. Bóng Chuyền
- Tập các động tác bổ trợ và cách di chuyển không bóng.
3. CHẠY BỀN. ( Nam 500m - Nữ 300m)
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
III. KẾT THÚC
1. Hồi tỉnh.
- Lớp thả lỏng toàn thân, rung tay chân phối hợp…
2. Củng cố. 
- Gv củng cố bài học.
3. Nhận xét.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
4. Hướng dẫn tự học.
- Giao bài tập về nhà (Tập các động tác đã học trên lớp).
- Xuống lớp.
(15phút)
2p
13p
(2Lx8N)
(3Lượt)
(65phút)
40p
15p
10p
(10phút)
- Cán sự tập trung,báo cáo sĩ số lớp.
 €: Học sinh
 5: Giáo viên
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€€
 5
 € € € € € 
 € € € € € 
 € € € € € 
 4 € € € € € 
 €
 €€€€€€ 
 €€€€€€  
 5
 € € € € € 
 € € € € € 
 € € € € € 
 4 € € € € € 
 €
- Tổ chức HS chạy theo vòng tròn.
 € 
 5
 € € 
 € €
 € €
 €
 € € € € € 
 € € € € € 
 € € € € € 
 4 € € € € € 
 €
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€€
 5
TUẦN 11 TIẾT 21 - 22
Ngày soạn:……/……/……
Ngày dạy:……/……/……
CHẠY NHANH 
THỂ THAO TỰ CHỌN - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức.
- Biết cách thực hiện: Xuất phát ( Mặt, vai, lưng hướng chạy – xuất phát), chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, tại chổ đánh tay, di chuyển...
- Biết cách thực hiện : Trò chơi, bài tập, tư thế chuẩn bị, di chuyển (bước thường, sang ngang, chạy) chuyền bóng cao tay, thấp tay, động tác bổ trợ....
- Biết cách thực hiện : Thở một cách hợp lí, một số động tác bổ trợ kĩ thuật, hồi tĩnh sau khi chạy, chạy bền trên địa hình tự nhiên.
	2. Kĩ năng.
	- Thực hiện cơ bản đúng chạy nhanh.
	- Thực hiện cơ bản đúng bài tập TTTC.
	- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
	3. Thái độ, hành vi.
	- Nghiêm túc trong tập luyện, thực hiện đúng động tác và nội dung bài học.
II. ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Địa điểm. Sân trường.
2. Thiết bị – dạy học. Bàn ghế gv, tranh ảnh, còi, đồng hồ, dây đích, lưới bóng chuyền.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, sức khoẻ, trang phục học sinh.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
2. Khởi động chung.
- Chạy tại chổ, xoay khớp cổ, cổ tay chân phối hợp, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, soạt ngang, soạt dọc.
3. Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy gót chạm mông.
- Chạy đạp sau.
II. CƠ BẢN
1.CHẠY NHANH.
a. Trò chơi.
- “Lò Cò Tiếp Sức” ( GV phổ biến nội dung).
b. Ôn tập một số động tác và bài tập bổ trợ. 
2. THTC. Bóng Chuyền
- Tập các động tác bổ trợ và cách di chuyển không bóng.
3. CHẠY BỀN. ( Nam 500m - Nữ 300m)
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
III. KẾT THÚC
1. Hồi tỉnh
- Lớp thả lỏng toàn thân, rung tay chân phối hợp…
2. Củng cố. 
- Gv củng cố bài học.
3. Nhận xét.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
4. Hướng dẫn tự học.
- Giao bài tập về nhà (Tập các động tác đã học trên lớp).
- Xuống lớp.
(15phút)
2p
13p
(2Lx8N)
(3Lượt)
(65phút)
40p
15p
10p
(10phút)
- Cán sự tập trung,báo cáo sĩ số lớp.
 €: Học sinh
 5: Giáo viên
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€€
 5
 € € € € € 
 € € € € € 
 € € € € € 
 4 € € € € € 
 €
 €€€€€€ 
 €€€€€€  
 5
 € € € € € 
 € € € € € 
 € € € € € 
 4 € € € € € 
 €
- Tổ chức HS chạy theo vòng tròn.
 € 
 5
 € € 
 € €
 € €
 €
 € € € € € 
 € € € € € 
 € € € € € 
 4 € € € € € 
 €
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€€
 5
TUẦN 12 TIẾT 23 - 24
Ngày soạn:……/……/……
Ngày dạy:……/……/……
CHẠY NHANH 
THỂ THAO TỰ CHỌN - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức.
- Biết cách thực hiện: Xuất phát ( Mặt, vai, lưng hướng chạy – xuất phát), chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, tại chổ đánh tay, di chuyển...
- Biết cách thực hiện : Trò chơi, bài tập, tư thế chuẩn bị, di chuyển (bước thường, sang ngang, chạy) chuyền bóng cao tay, thấp tay, động tác bổ trợ....
- Biết cách thực hiện : Thở một cách hợp lí, một số động tác bổ trợ kĩ thuật, hồi tĩnh sau khi chạy, chạy bền trên địa hình tự nhiên.
	2. Kĩ năng.
	- Thực hiện cơ bản đúng chạy nhanh.
	- Thực hiện cơ bản đúng bài tập TTTC.
	- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
	3. Thái độ, hành vi.
	- Nghiêm túc trong tập luyện, thực hiện đúng động tác và nội dung bài học.
II. ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Địa điểm. Sân trường.
2. Thiết bị – dạy học. Bàn ghế gv, tranh ảnh, còi, đồng hồ, dây đích, lưới bóng chuyền.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, sức khoẻ, trang phục học sinh.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
2. Khởi động chung.
- Chạy tại chổ, xoay khớp cổ, cổ tay chân phối hợp, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, soạt ngang, soạt dọc.
3. Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy gót chạm mông.
- Chạy đạp sau.
II. CƠ BẢN
1.CHẠY NHANH.
a.Trò chơi.
- “Lò Cò Tiếp Sức” ( GV phổ biến nội dung).
b. Ôn tập một số động tác và bài tập bổ trợ. 
2. THTC. Bóng Chuyền
- Tập các động tác bổ trợ và cách di chuyển không bóng.
3. CHẠY BỀN. (Nam 500m - Nữ 300m)
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
III. KẾT THÚC
1. Hồi tỉnh.
- Lớp thả lỏng toàn thân, rung tay chân phối hợp…
2. Củng cố. 
- Gv củng cố bài học.
3. Nhận xét.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
4. Hướng dẫn tự học.
- Giao bài tập về nhà ( Tập các động tác đã học trên lớp).
- Xuống lớp.
(15phút)
2p
13p
(2Lx8N)
(3Lượt)
(65phút)
40p
15p
10p
(10phút)
- Cán sự tập trung,báo cáo sĩ số lớp.
 €: Học sinh
 5: Giáo viên
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€€
 5
 € € € € € 
 € € € € € 
 € € € € € 
 4 € € € € € 
 €
 €€€€€€ 
 €€€€€€  
 5
 € € € € € 
 € € € € € 
 € € € € € 
 4 € € € € € 
 €
- Tổ chức HS chạy theo vòng tròn.
 € 
 5
 € € 
 € €
 € €
 €
 € € € € € 
 € € € € € 
 € € € € € 
 4 € € € € € 
 €
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€€
 5
TUẦN 13 TIẾT 25 - 26
Ngày soạn:……/……/……
Ngày dạy:……/……/……
CHẠY NHANH 
THỂ THAO TỰ CHỌN - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức.
- Biết cách thực hiện: Xuất phát ( Mặt, vai, lưng hướng chạy – xuất phát), chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, tại chổ đánh tay, di chuyển...
- Biết cách thực hiện : Trò chơi, bài tập, tư thế chuẩn bị, di chuyển (bước thường, sang ngang, chạy) chuyền bóng cao tay, thấp tay, động tác bổ trợ....
- Biết cách thực hiện : Thở một cách hợp lí, một số động tác bổ trợ kĩ thuật, hồi tĩnh sau khi chạy, chạy bền trên địa hình tự nhiên.
	2. Kĩ năng.
	- Thực hiện cơ bản đúng chạy nhanh.
	- Thực hiện cơ bản đúng bài tập TTTC.
	- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
	3. Thái độ, hành vi.
	- Nghiêm túc trong tập luyện, thực hiện đúng động tác và nội dung bài học.
II. ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Địa điểm. Sân trường.
2. Thiết bị – dạy học. Bàn ghế gv, tranh ảnh, còi, đồng hồ, dây đích, lưới bóng chuyền.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, sức khoẻ, trang phục học sinh.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
2. Khởi động chung.
- Chạy tại chổ, xoay khớp cổ, cổ tay chân phối hợp, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, soạt ngang, soạt dọc.
3. Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy gót chạm mông.
- Chạy đạp sau.
II. CƠ BẢN
1.CHẠY NHANH.
a.Trò chơi.
- “Lò Cò Tiếp Sức” (GV phổ biến nội dung).
b. Ôn tập một số động tác và bài tập bổ trợ. 
2. THTC. Bóng Chuyền
- Tập các động tác bổ trợ và cách di chuyển không bóng.
3. CHẠY BỀN. ( Nam 500m - Nữ 300m)
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
III. KẾT THÚC
1. Hồi tỉnh
- Lớp thả lỏng toàn thân, rung tay chân phối hợp…
2. Củng cố. 
- Gv củng cố bài học.
3. Nhận xé

File đính kèm:

  • docBS TD6 HKI.doc
Giáo án liên quan