Giáo án Thể dục lớp 6 học kỳ 2

BẬT NHẢY-ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN

I. MỤC TIÊU

1- Đá cầu:một số động tác bổ trợ Học: Tâng cầu bằng đùi. Hs biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi Thực hiện được cơ bản đúng động tác tâng cầu bằng đùi

2- Bật nhảy: trò chơi nhảy dây bền

Nắm được kỹ thuật trò chơi và thực hiện tốt trò chơi

3. Chạy bền:chạy trên địa hình tự nhiên

4. Thái độ: tích cực, tự giác, an toàn tập luyện.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

1. Địa điểm: Sân vận động

2. Thiết bị và phương tiện giảng dạy: còi, cầu.

 

doc67 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 309 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 học kỳ 2, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-5’
5-7’
2-3’
1-2’
1-2’
 - Đội hình nhận lớp
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €
 - Đội hình khởi động 
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 € 
- Chia lớp làm 2 nhóm tập luyện.
- Gv giới thiệu, phân tích, thực hiện mẫu động tác. HS quan sát, thực hiện
 €€€€€€
 €€€€€€
 € 
 Hố cát
 €€€€€€
 €€€€€€
- Gv giới thiệu luật chơi, cách chơi. Chia lớp thành 3 đội chơi 
Đội hình chạy nhanh nhóm 2
€€€€€€
€€€€€€
 XP 
GV gọi 2 em lên thực hiện củng cố bài
HS chaïy quanh saân tröôøng nữ 2nam 3 voøng
- Đội hình thả lỏng
€ € € € €
 € € € € 
€ € € € €
 €
 - Đội hình nhận xét
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 € 
Tuần 26	Ngày soạn: 23/2/2015
Tiết 49	Ngày giảng: 24-26/2/2015 
BẬT NHẢY – CHẠY NHANH
I. MỤC TIÊU
 1/- Bật nhảy: Ôn chạy đà tự do nhảy xa (vào hố cát hoặc vào đệm)
	Hs biết cách thực hiện bài tập nhảy xa; 
	 Thực hiện tốt động tác giậm nhảy trò chơi học sinh chọn
2 Chạy nhanh: Xuất phát cao- chạy nhanh 30m - 50m. trò chơi cướp cờ
Biết cách thực hiện xuất phát - Thực hiện cơ bản đúng xuất phát cao chạy nhanh 20- 30m
	3.KNS : tích cực, tự giác, an toàn tập luyện.khỏe để phục vụ bản thân và phục vụ tổ quốc lúc cần
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
Địa điểm: Sân TD
Thiết bị và phương tiện giảng dạy: còi 
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Nội dung
ĐL
Phương pháp – tổ chức
A. Phần mở đầu.
1- Nhận lớp
a- Cán sự:
- Tập trung lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số, trang phục tập luyện
- Báo cáo sĩ số cho giáo viên
b- Giáo viên:
- Nhận lớp, kiểm tra sức khoẻ Hs
- Phổ biến nội dung, mục tiêu yêu cầu tiết học
2- Khởi động:
 - Tại chỗ xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai, khuỷu tay, hông, bụng
Tập bài thể dục tay không:
Vươn thở,tay,chân,lườn,bụng,vặn mình
 - Ép dẻo (ép dọc, ép ngang)
 - Chạy bước nhỏ tại chỗ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
B. Phần cơ bản.
* Kiểm tra:
1. Bật nhảy
-ôn: động tác bật xa : 
ôn chạy đà tự do nhảy xa vào hố cát
2. Chạy nhanh
-xuất phát cao chạy nhanh 20-30m-
Trò chơi “cướp cờ”
 Củng cố bài giảng: Gv yêu cầu hs nhắc lại nội dung cơ bản bài học cần ghi nhớ.
C.Phần kết thúc
1. Hồi tĩnh
 - Thực hiện các động tác thả lỏng toàn thân.
2- Giáo viên nhận xét giờ học:
- Nhận xét ý thức học tập của hs
- Đánh giá chung về kết quả học tập
3- Giao bài tập về nhà
- Ôn lại 3 động tác đá lăng và tư thế xuất phát đã học
(6-8’)
1-2’
4-6’
2lx8N
2lx8N
(28-30’)
1-2’
12-13’
12-13’
1-2’
 5-7’
2-3’
1-2’
1-2’
 - Đội hình nhận lớp
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €
 - Đội hình khởi động 
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 € 
- Chia lớp làm 2 nhóm tập luyện.
- Gv giới thiệu, phân tích, thực hiện mẫu động tác. HS quan sát, thực hiện
 €€€€€€
 €€€€€€
 € 
Đội hình đà 3 bước nhảy xa
€€€€ 
 €
 XP
Đội hình chạy nhanh nhóm 2
€€€€€€
€€€€€€
 XP 
- Đội hình thả lỏng
€ € € € €
 € € € € 
€ € € € €
 €
 - Đội hình nhận xét
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 € 
Tuần 26	Ngày soạn: 23/2/2015
Tiết 50	Ngày giảng: 25-27/2/2015 
BẬT NHẢY – CHẠY NHANH- CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU
 1/Bật nhảy: - Trò chơi nhảy cao nhảy dài
Hs biết cách thực hiện trò chơi 
Thực hiện được trò chơi “nhảy cao nhảy dài”
2/Chạy nhanh: : trò chơi ai nhanh hơn
3.Chạy bền ;Chạy trên địa hình tự nhiên
Chạy hết cự ly ,biết phối hợp thở
4/KNS : biết quý trọng sức khỏe ,yêu thiên nhiên yêu bạn bè ,tích cực, tự giác, an toàn tập luyện.khỏe để phục vụ bản thân và phục vụ tổ quốc lúc cần
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
Địa điểm: Sân TD
Thiết bị và phương tiện giảng dạy: còi 
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Nội dung
ĐL
Phương pháp – tổ chức
A. Phần mở đầu.
1- Nhận lớp:ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số, trang phục tập luyện Báo cáo sĩ số 
- Nhận lớp, kiểm tra sức khoẻ Hs
- Phổ biến nội dung, mục tiêu yêu cầu tiết học
2- Khởi động:
 - Tại chỗ xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai, khuỷu tay, hông, bụng
Tập bài thể dục tay không:
Vươn thở,tay,chân,lườn,bụng,vặn mình
 - Ép dẻo (ép dọc, ép ngang)
 - Chạy bước nhỏ tại chỗ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
A. Phần cơ bản.
* Kiểm tra:
1. Bật nhảy
- Bật nhảy: 
Trò chơi nhảy cao nhảy dài
2. Chạy nhanh 
Trò chơi ai nhanh hơn
* Củng cố bài giảng: Gv yêu cầu hs nhắc lại nội dung cơ bản bài học cần ghi nhớ.
3.Chạy bền; nam chạy 3 vòng nữ chạy 2 vòng sân trường
C.Phần kết thúc
1. Hồi tĩnh
 - Thực hiện các động tác thả lỏng toàn thân.
2- Giáo viên nhận xét giờ học:
- Nhận xét ý thức học tập của hs
- Đánh giá chung về kết quả học tập
3- Giao bài tập về nhà
- Ôn lại 3 động tác đá lăng và tư thế xuất phát đã học
(6-8’)
1-2’
4-6’
2lx8N
2lx8N
(28-30’)
1-2’
9-10’
9-10’
1-2’
4-5’
5-7’
2-3’
1-2’
1-2’
 - Đội hình nhận lớp
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €
 - Đội hình khởi động 
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 € 
- Chia lớp làm 2 nhóm tập luyện.
- Gv giới thiệu, phân tích, thực hiện mẫu động tác. HS quan sát, thực hiện
 €€€€€€
 €€€€€€
 € 
 Hố cát
 €€€€€€
 €€€€€€
- Gv giới thiệu luật chơi, cách chơi. Chia lớp thành 2 đội chơi 
Đội hình chạy nhanh nhóm 2
€€€€€€
€€€€€€
 XP 
GV gọi 2 em lên thực hiện củng cố bài
HS chaïy quanh saân tröôøng nữ 2nam 3 voøng
- Đội hình thả lỏng
€ € € € €
 € € € € 
€ € € € €
 €
 - Đội hình nhận xét
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 € 
Tuần 27	 Ngày soạn: 1/3/2015
Tiết 51	 Ngày giảng: 3/3/2015 
BẬT NHẢY – CHẠY NHANH
I. MỤC TIÊU
 1/- Bật nhảy: Ôn đà một bước đá lăng 
	 Thực hiện tốt động tác đà một bước đá lăng trò chơi học sinh chọn
2 Chạy nhanh: Xuất phát cao- chạy nhanh 30m - 50m. trò chơi cướp cờ
Biết cách thực hiện xuất phát - Thực hiện cơ bản đúng xuất phát cao chạy nhanh 20- 30m
	3.KNS : tích cực, tự giác, an toàn tập luyện.khỏe để phục vụ bản thân và phục vụ tổ quốc lúc cần
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
Địa điểm: Sân TD
Thiết bị và phương tiện giảng dạy: còi 
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Nội dung
ĐL
Phương pháp – tổ chức
A. Phần mở đầu.
1- Nhận lớp
a- Cán sự:
- Tập trung lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số, trang phục tập luyện
- Báo cáo sĩ số cho giáo viên
b- Giáo viên:
- Nhận lớp, kiểm tra sức khoẻ Hs
- Phổ biến nội dung, mục tiêu yêu cầu tiết học
2- Khởi động:
 - Tại chỗ xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai, khuỷu tay, hông, bụng
Tập bài thể dục tay không:
Vươn thở,tay,chân,lườn,bụng,vặn mình
 - Ép dẻo (ép dọc, ép ngang)
 - Chạy bước nhỏ tại chỗ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
B. Phần cơ bản.
* Kiểm tra:
1. Bật nhảy
-ôn: động tác đà một bước đá lăng : 
Trò chơi học sinh chọn 
2. Chạy nhanh
-xuất phát cao chạy nhanh 20-30m-
Trò chơi “cướp cờ”
 Củng cố bài giảng: Gv yêu cầu hs nhắc lại nội dung cơ bản bài học cần ghi nhớ.
C.Phần kết thúc
1. Hồi tĩnh
 - Thực hiện các động tác thả lỏng toàn thân.
2- Giáo viên nhận xét giờ học:
- Nhận xét ý thức học tập của hs
- Đánh giá chung về kết quả học tập
3- Giao bài tập về nhà
- Ôn lại 3 động tác đá lăng và tư thế xuất phát đã học
(6-8’)
1-2’
4-6’
2lx8N
2lx8N
(28-30’)
1-2’
12-13’
12-13’
1-2’
 5-7’
2-3’
1-2’
1-2’
 - Đội hình nhận lớp
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €
 - Đội hình khởi động 
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 € 
- Chia lớp làm 2 nhóm tập luyện.
- Gv giới thiệu, phân tích, thực hiện mẫu động tác. HS quan sát, thực hiện
 €€€€€€
 €€€€€€
 € 
Đội hình đà 1 bước nhảy xa
€€€€ 
 €
 XP
Đội hình chạy nhanh nhóm 2
€€€€€€
€€€€€€
 XP 
Gv gọi 2 em học sinh củng cố bài
- Đội hình thả lỏng
€ € € € €
 € € € € 
€ € € € €
 €
 - Đội hình nhận xét
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 € 
Tuần 27	 Ngày soạn: 1/3/2015
Tiết 52	 Ngày giảng: 5-7/3.2015 
BẬT NHẢY – CHẠY NHANH- CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU
 1/Bật nhảy: - ôn đà một bước giậm nhảy đá lăng Trò chơi nhảy cao nhảy dài
Thực hiện được đá lăng và trò chơi “nhảy cao nhảy dài”
2/Chạy nhanh: : trò chơi ai nhanh hơn
3.Chạy bền ;Chạy trên địa hình tự nhiên
Chạy hết cự ly ,biết phối hợp thở
4/KNS : biết quý trọng sức khỏe ,yêu thiên nhiên yêu bạn bè ,tích cực, tự giác, an toàn tập luyện.khỏe để phục vụ bản thân và phục vụ tổ quốc lúc cần
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
Địa điểm: Sân TD
Thiết bị và phương tiện giảng dạy: còi 
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Nội dung
ĐL
Phương pháp – tổ chức
A. Phần mở đầu.
1- Nhận lớp:ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số, trang phục tập luyện Báo cáo sĩ số 
- Nhận lớp, kiểm tra sức khoẻ Hs
- Phổ biến nội dung, mục tiêu yêu cầu tiết học
2- Khởi động:
 - Tại chỗ xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai, khuỷu tay, hông, bụng
Tập bài thể dục tay không:
Vươn thở,tay,chân,lườn,bụng,vặn mình
 - Ép dẻo (ép dọc, ép ngang)
 - Chạy bước nhỏ tại chỗ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
A. Phần cơ bản.
* Kiểm tra:
1. Bật nhảy
- Bật nhảy: 
Ôn đà một bước đá lăng 
Trò chơi nhảy cao nhảy dài
2 Chạy nhanh 
Trò chơi ai nhanh hơn
* Củng cố bài giảng: Gv yêu cầu hs nhắc lại nội dung cơ bản bài học cần ghi nhớ.
3.Chạy bền; nam chạy 3 vòng nữ chạy 2 vòng sân trường
C.Phần kết thúc
1. Hồi tĩnh
 - Thực hiện các động tác thả lỏng toàn thân.
2- Giáo viên nhận xét giờ học:
- Nhận xét ý thức học tập của hs
- Đánh giá chung về kết quả học tập
3- Giao bài tập về nhà
- Ôn lại 3 động tác đá lăng và tư thế xuất phát đã học
(6-8’)
1-2’
4-6’
2lx8N
2lx8N
(28-30’)
1-2’
9-10’
9-10’
1-2’
4-5’
5-7’
2-3’
1-2’
1-2’
 - Đội hình nhận lớp
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €
 - Đội hình khởi động 
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 € 
- Chia lớp làm 2 nhóm tập luyện.
- Gv giới thiệu, phân tích, thực hiện mẫu động tác. HS quan sát, thực hiện
 €€€€€€
 €€€€€€
 € 
 Hố cát
 €€€€€€
 €€€€€€
- Gv giới thiệu luật chơi, cách chơi. Chia lớp thành 2 đội chơi 
Đội hình chạy nhanh nhóm 2
€€€€€€
€€€€€€
 XP 
GV gọi 2 em lên thực hiện củng cố bài
HS chaïy quanh saân tröôøng nữ 2nam 3 voøng
- Đội hình thả lỏng
€ € € € €
 € € € € 
€ € € € €
 €
 - Đội hình nhận xét
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 € 
Tuần 28	 Ngày soạn: 8/3/2015
Tiết 53	 Ngày giảng: 10-12/3/2015 
BẬT NHẢY – CHẠY NHANH
I. MỤC TIÊU
 1/- Bật nhảy: Ôn đà một bước đá lăng 
	 Thực hiện tốt động tác đà ba bước giậm nhảy đá lăng trò chơi học sinh chọn
2 Chạy nhanh: Xuất phát cao- chạy nhanh 30m - 50m. trò chơi cướp cờ
Biết cách thực hiện xuất phát - Thực hiện cơ bản đúng xuất phát cao chạy nhanh 20- 30m
	3.KNS : tích cực, tự giác, an toàn tập luyện.khỏe để phục vụ bản thân và phục vụ tổ quốc lúc cần
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
Địa điểm: Sân TD
Thiết bị và phương tiện giảng dạy: còi 
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Nội dung
ĐL
Phương pháp – tổ chức
A. Phần mở đầu.
1- Nhận lớp
a- Cán sự:
- Tập trung lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số, trang phục tập luyện
- Báo cáo sĩ số cho giáo viên
b- Giáo viên:
- Nhận lớp, kiểm tra sức khoẻ Hs
- Phổ biến nội dung, mục tiêu yêu cầu tiết học
2- Khởi động:
 - Tại chỗ xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai, khuỷu tay, hông, bụng
Tập bài thể dục tay không:
Vươn thở,tay,chân,lườn,bụng,vặn mình
 - Ép dẻo (ép dọc, ép ngang)
 - Chạy bước nhỏ tại chỗ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
B. Phần cơ bản.
* Kiểm tra:
1. Bật nhảy
-ôn: động tác đà ba bước giậm nhảy đá 
lăng : 
Trò chơi học sinh chọn 
2. Chạy nhanh
-xuất phát cao chạy nhanh 20-30m-
Trò chơi “cướp cờ”
 3.Củng cố bài giảng: Gv yêu cầu hs nhắc lại nội dung cơ bản bài học cần ghi nhớ.
C.Phần kết thúc
1. Hồi tĩnh
 - Thực hiện các động tác thả lỏng toàn thân.
2- Giáo viên nhận xét giờ học:
- Nhận xét ý thức học tập của hs
- Đánh giá chung về kết quả học tập
3- Giao bài tập về nhà
- Ôn lại 3 động tác đá lăng và tư thế xuất phát đã học
(6-8’)
1-2’
4-6’
2lx8N
2lx8N
(28-30’)
1-2’
12-13’
12-13’
1-2’
 5-7’
2-3’
1-2’
1-2’
 - Đội hình nhận lớp
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €
 - Đội hình khởi động 
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 € 
- Chia lớp làm 2 nhóm tập luyện.
- Gv giới thiệu, phân tích, thực hiện mẫu động tác. HS quan sát, thực hiện
 €€€€€€
 €€€€€€
 € 
Đội hình đà 3 bước nhảy xa
€€€€ 
 €
 XP
Đội hình chạy nhanh nhóm 2
€€€€€€
€€€€€€
 XP 
Gv gọi 2 em học sinh củng cố bài
- Đội hình thả lỏng
€ € € € €
 € € € € 
€ € € € €
 €
 - Đội hình nhận xét
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 € 
Tuần 28	 Ngày soạn: 8/3/2015
Tiết 54	 Ngày giảng: 12-15/3.2015 
BẬT NHẢY – CHẠY NHANH- CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU
 1/Bật nhảy: - ôn bật xa Trò chơi nhảy cao nhảy dài
Thực hiện được đá lăng và trò chơi “nhảy cao nhảy dài”
2/Chạy nhanh: : trò chơi ai nhanh hơn
3.Chạy bền ;Chạy trên địa hình tự nhiên
Chạy hết cự ly ,biết phối hợp thở
4/KNS : biết quý trọng sức khỏe ,yêu thiên nhiên yêu bạn bè ,tích cực, tự giác, an toàn tập luyện.khỏe để phục vụ bản thân và phục vụ tổ quốc lúc cần
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
Địa điểm: Sân TD
Thiết bị và phương tiện giảng dạy: còi 
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Nội dung
ĐL
Phương pháp – tổ chức
A. Phần mở đầu.
1- Nhận lớp:ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số, trang phục tập luyện Báo cáo sĩ số 
- Nhận lớp, kiểm tra sức khoẻ Hs
- Phổ biến nội dung, mục tiêu yêu cầu tiết học
2- Khởi động:
 - Tại chỗ xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai, khuỷu tay, hông, bụng
Tập bài thể dục tay không:
Vươn thở,tay,chân,lườn,bụng,vặn mình
 - Ép dẻo (ép dọc, ép ngang)
 - Chạy bước nhỏ tại chỗ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
A. Phần cơ bản.
* Kiểm tra:
1. Bật nhảy
- Bật nhảy: 
Ôn bật xa 
Trò chơi nhảy cao nhảy dài
2 Chạy nhanh 
Trò chơi ai nhanh hơn
* Củng cố bài giảng: Gv yêu cầu hs nhắc lại nội dung cơ bản bài học cần ghi nhớ.
3.Chạy bền; nam chạy 3 vòng nữ chạy 2 vòng sân trường
C.Phần kết thúc
1. Hồi tĩnh
 - Thực hiện các động tác thả lỏng toàn thân.
2- Giáo viên nhận xét giờ học:
- Nhận xét ý thức học tập của hs
- Đánh giá chung về kết quả học tập
3- Giao bài tập về nhà
- Ôn lại 3 động tác đá lăng và tư thế xuất phát đã học
(6-8’)
1-2’
4-6’
2lx8N
2lx8N
(28-30’)
1-2’
9-10’
9-10’
1-2’
4-5’
5-7’
2-3’
1-2’
1-2’
 - Đội hình nhận lớp
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €
 - Đội hình khởi động 
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 € 
- Chia lớp làm 2 nhóm tập luyện.
- Gv giới thiệu, phân tích, thực hiện mẫu động tác. HS quan sát, thực hiện
 €€€€€€
 €€€€€€
 € 
 Hố cát
 €€€€€€
 €€€€€€
- Gv giới thiệu luật chơi, cách chơi. Chia lớp thành 2 đội chơi 
Đội hình chạy nhanh nhóm 2
€€€€€€
€€€€€€
 XP 
GV gọi 2 em lên thực hiện củng cố bài
HS chaïy quanh saân tröôøng nữ 2nam 3 voøng
- Đội hình thả lỏng
€ € € € €
 € € € € 
€ € € € €
 €
 - Đội hình nhận xét
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 € 
Tuần 29	 Ngày soạn: 16/3/2015
Tiết 55	 Ngày giảng:17-19/3/2015 
BẬT NHẢY – CHẠY NHANH
I. MỤC TIÊU
 1/- Bật nhảy: trò chơi :nhảy ô tiếp sức 
	 Thực hiện tốt trò chơi học 
2 Chạy nhanh: Xuất phát cao- chạy nhanh 30m - 50m. trò chơi cướp cờ
Biết cách thực hiện xuất phát - Thực hiện cơ bản đúng xuất phát cao chạy nhanh 20- 30m
	3.KNS : tích cực, tự giác, an toàn tập luyện.khỏe để phục vụ bản thân và phục vụ tổ quốc lúc cần
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
Địa điểm: Sân TD
Thiết bị và phương tiện giảng dạy: còi 
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Nội dung
ĐL
Phương pháp – tổ chức
A. Phần mở đầu.
1- Nhận lớp
a- Cán sự:
- Tập trung lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số, trang phục tập luyện
- Báo cáo sĩ số cho giáo viên
b- Giáo viên:
- Nhận lớp, kiểm tra sức khoẻ Hs
- Phổ biến nội dung, mục tiêu yêu cầu tiết học
2- Khởi động:
 - Tại chỗ xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai, khuỷu tay, hông, bụng
Tập bài thể dục tay không:
Vươn thở,tay,chân,lườn,bụng,vặn mình
 - Ép dẻo (ép dọc, ép ngang)
 - Chạy bước nhỏ tại chỗ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
B. Phần cơ bản.
* Kiểm tra:
1. Bật nhảy
Trò chơi học nhảy ô tiếp sức 
2. Chạy nhanh
-xuất phát cao chạy nhanh 20-30m-
Trò chơi “cướp cờ”
 3.Củng cố bài giảng: Gv yêu cầu hs nhắc lại nội dung cơ bản bài học cần ghi nhớ.
C.Phần kết thúc
1. Hồi tĩnh
 - Thực hiện các động tác thả lỏng toàn thân.
2- Giáo viên nhận xét giờ học:
- Nhận xét ý thức học tập của hs
- Đánh giá chung về kết quả học tập
3- Giao bài tập về nhà
- Ôn lại 3 động tác đá lăng và tư thế xuất phát đã học
(6-8’)
1-2’
4-6’
2lx8N
2lx8N
(28-30’)
1-2’
12-13’
12-13’
1-2’
 5-7’
2-3’
1-2’
1-2’
 - Đội hình nhận lớp
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €
 - Đội hình khởi động 
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 € 
- Chia lớp làm 2 nhóm tập luyện.
- Gv giới thiệu, phân tích, thực hiện mẫu động tác. HS quan sát, thực hiện
€€€€€€
€€€€€€
 Nhảy ô tiếp sức 
Đội hình chạy nhanh nhóm 2
€€€€€€
€€€€€€
 XP 
Gv gọi 2 em học sinh củng cố bài
- Đội hình thả lỏng
€ € € € €
 € € € € 
€ € € € €
 €
 - Đội hình nhận xét
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 € 
Tuần 29	 Ngày soạn: 17/3/2015
Tiết 56	 Ngày giảng:19-22/3.2015 
CHẠY NHANH: KIỂM TRA 1 TIẾT
I. MỤC TIÊU
1 Chạy nhanh: xuất phát cao chạy nhanh 60m 
	- Biết cách thực hiện xuất phát cao chạy nhanh 60m 
	- Thực hiện được xuất phát cao chạy nhanh đảm bảo cự li 60m 
 2. Thái độ: tích cực, tự giác, an toàn tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
Địa điểm: Sân vận động
Thiết bị và phương tiện giảng dạy: còi, đồng hồ.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Nội dung
ĐL
Phương pháp – tổ chức
A. Phần mở đầu.
1- Nhận lớp
a- Cán sự:
- Tập trung lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số, trang phục tập luyện
- Báo cáo sĩ số cho giáo viên
b- Giáo viên:
- Nhận lớp, kiểm tra sức khoẻ Hs
- Phổ biến nội dung, mục tiêu yêu cầu tiết học
2- Khởi động:
 - Chạy nhẹ nhàng trên sân
 - Tại chỗ xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai, khuỷu tay, hông, bụng
 - Ép dẻo (ép dọc, ép ngang)
 - Chạy bước nhỏ tại chỗ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
B. Phần cơ bản.
* Kiểm tra:
- Em hãy thực hiện xuất phát cao chạy nhanh 60m ?
* Đánh giá
Cách xếp loại
- Đạt yêu cầu: thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật (XP và bước chạy) thành tích đạt 11,5s (nam) và 12.2s (nữ)
- Chưa đạt yêu cầu: không thực hiện được kĩ thuật, thành tích không đạt 11,5s (nam) và 12.2s (nữ)
* Củng cố bài giảng: Gv yêu cầu hs nhắc lại nội dung cơ bản bài học cần ghi nhớ.
C.Phần kết thúc
1. Hồi tĩnh
 - Thực hiện các động tác thả lỏng toàn thân.
2- Giáo viên nhận xét giờ học:
- Nhận xét ý thức học tập của hs
- Đánh giá chung về kết quả học tập
3- Giao bài tập về nhà
- Ôn lại nội dung đá cầu, chạy bền.
(6-8’)
1-2’
4-6’
2’
2lx8N
2lx8N
(28-30’)
28’
2’
( 5-7’)
2-3’
1-2’
1-2’
 - Đội hình nhận lớp
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €
 - Đội hình khởi động
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 € 
- Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt 2 hs Mỗi hs tham gia KT 1 lần 
 € 
 €
€€€€ đội hình kiểm tra
- Đội hình thả lỏng
€ € € € €
 € € € € 
€ € € € €
 €
 - Đội hình nhận xét
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 € 
Tuần 30	 Ngày soạn: 22/3/2015
Tiết 57	 	Ngày giảng:23-25/3.2015 
BẬT NHẢY-ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU
1- Đá cầu:một số động tác bổ trợ Học: Tâng cầu bằng đùi. Hs biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi Thực hiện được cơ bản đúng động tác tâng cầu bằng đùi
2- Bật nhảy: trò chơi nhảy dây bền
Nắm được kỹ thuật trò chơi và thực hiện tốt trò chơi
Chạy bền:chạy trên địa hình tự nhiên
 Thái độ: tích cực, tự giác, an toàn tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
Địa điểm: Sân vận động
Thiết bị và phương tiện giảng dạy: còi, cầu.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Nội dung
ĐL
Phương pháp – tổ chức
A. Phần mở đầu.
1- Nhận lớp
a- Cán sự:
- Tập trung lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số, trang phục tập luyện
- Báo cáo sĩ số cho giáo viên
b- Giáo viên:
- Nhận lớp, kiểm tra sức khoẻ Hs
- Phổ biến nội dung, mục tiêu yêu cầu tiết học
2- Khởi động:
 - Chạy nhẹ nhàng trên sân
 - Tại chỗ xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai, khuỷu tay, hông, bụng
 - Ép dẻo (ép dọc, ép ngang)
 - Chạy bước nhỏ tại chỗ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
B. Phần cơ bản.
* Kiểm tra:
- Em hãy thực hiện đà 3 bước nhảy xa
1. Đá cầu
- một số động tác bổ trợ di chuyển bước đơn,di chuyển bước kép chạy nâng cao đùi
Học: tâng cầu bằng đùi.
 + CB: đứng chân thuận phía sau hơi co gối, nửa bàn chân trên chạm đất, trọng tâm dồn vào chân trước. Tay cùng phía với chân thuận cầm cầu, tay kia buông tự nhiên, mắt nhìn cầu.
 + ĐT: tung cầu lên cao khoảng 0,3-0,5m cách ngực khoảng 0,2-0,4m, mắt nhìn theo cầu để dự đoán hướng cầu rơi.

File đính kèm:

  • docTD6 KY II 1314.doc