Giáo án Thể dục 9 tuần 32

Kiểm tra tự chon( cầu lông)

 I. Mục đích:

1. Kiến thức: Kiểm tra tự chọn Cầu lông: - Kiểm tra kỹ thuật và thành tích phát cầu cao xa thuận tay và phát cầu trái tay gần lưới.

2. Kĩ năng: - HS thực hiện chính xác kỹ thuật, và đạt thành tích qui định.

- Qua kiểm tra đánh giá được kết quả, khả năng và ý thức luyện tập của từng em.

 3. Thỏi độ: Nghiêm túc tự giác và có ý thức phấn đấu đạt thành tích cao.

II. Đia điểm phương tiện

- Tại sân TD, hố cát.đồng hồ bấm, cầu đá Còi, vợt cầu lông.

 

doc4 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 508 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 tuần 32, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 63 Bài dạy Ngày soạn: 12/ 04/ 2015
Tự chọn Cầu lông - Chạy bền
 I. Mục đích: 
1. Kiến thức:Tự chọn Cầu lông: Ôn và hoàn thiện một số kỹ thuật đã học phát cầu và kỹ thuật đập cầu. (Chú trọng nội dung phát cầu để chuẩn bị kiểm tra).Giới thiệu phát cầu lại.Đấu tập
.Chạy bền: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên (Nam 600m, nữ 500m)
2. Kĩ năng: -Thực hiện đúng kĩ thuật các động tác đã học,chú trọng nội dung phát cầu.Hiểu một số điểm trong luật cầu lông, biết vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện và thi đấu.
 - Biết áp dụng lý thuyết vào thực hành chạy bền, phấn đấu nâng cao thành tích bằng ý chí và nghị lực.
 3. Thỏi độ: Nghiêm túc tự giác và có ý thức phấn đấu đạt thành tích cao. Yêu thích môn học 
II. Đia điểm phương tiện 
- Tại sân TD, hố cát.đồng hồ bấm, cầu đá Còi, vợt cầu lông.
II. Tiến trình lên lớp:
Nội Dung
Phương pháp tổ chức
A.Phần chuẩn bị: ( 10 phút)
1. Nhận lớp.2p. Sân bãi? Dụng cụ? Sức khoẻ
? Trang phục?
- Giaó viên phổ biến nội dung, yêu cầu giờ
 kiểm tra.
 2. Khởi động:6P(2L)
* Khởi động chung: Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, 
khớp hông, khớp gối,...
* Tập bài bài thể dục 9 động tác
* Khởi động chuyên môn:Chạy bước nhỏ.Nâng cao đùi.Gót chạm mông.Chạy đạp sau. Tay cầm vợt kết hợp xoay khớp bả vai. Xoay cổ tay vòng số 8. Gập cổ tay
3. Kiểm tra bài cũ 2P: Phát cầu và đập cầu.
1L
- Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp. Lớp trưởng báo cáo số lượng.
 + Giáo viên phổ biến nội dung buổi học
- Triển khai cự ly rộng 1 dang tay
 + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động
- Học sinh thực hiện
- Mỗi lớp kiểm tra 2-3 học sinh.Giáo viên và học sinh nhận xét.
B. Phần cơ bản: ( 30 phút)
1. Môn tự chọn: Cầu lông: 23P(3L)
- Ôn Phát cầu cao xa thuận tay
và phát cầu thấp gần trái tay 
- Ôn kỹ thuật đập cầu
- Giới thiệu phát cầu lại :
+ Đối phương chưa chuẩn bị đỡ cầu
+ Khi cầu vẫn còn trong cuộc mà trọng tài phát hiện sai vị trí
+ Khi có vật lạ khác rơi vào sân
+ Khi trọng tài chính và biên không xác định được điểm rơi của cầu.
- Đấu tập: HS tự chọn hình thức thi đấu 
2. Chạy bền: 7p
Nam 600m, nữ 500m
- Giaó viên làm mẫu kết hợp phân tích động tác
- Học sinh quan sát, lắng nghe
- Giaó viên làm mẫu chậm và cho học sinh tập theo từ chậm đến nhanh dần động tác không có cầu.
- Cho học sinh và sân tập phát cầu, giáo viên quan sát sửa sai
(Đội hình tập phát cầu và thi đấu)
- Giaó viên phổ biến qua luật thi đấu, cho học sinh thi đấu,giáo viên làm trọng tài.
- Học sinh trong lớp quan sát.
- Giaó viên nhắc lại một số điểm cần lưu ý trước và sau khi chạy bền, sau đó cho HS chạy Nam riêng nữ riêng, theo nhóm sức khoẻ.
Giaó viên đứng ở những vị trí thích hợp quan sát nhắc nhở, động viên hs 
Yêu cầu học sinh luyện tập đủ số vòng và đảm bảo an toàn
C.Phần kết thúc: ( 5 phút)
1.Thả lỏng:2p
- Cho học sinh rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu.
2. Củng cố: 2p
- Tự tập đánh cầu lông tại nhà và luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên nữ 500, nam 600 m.
3. Xuống lớp:1p
- Giaó viên kết thúc giờ học bằng cách hô: Giải tán !, Học sinh hô to: “ Khỏe !”
- Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 	 5m	
 €(GV)
Giaó viên quan sát nhắc nhở học sinh thả lỏng nghiêm túc. Hướng dẫn học sinh cách tập luyện, nhận xét giờ học, tuyên dương học sinh tập luyện nghiêm túc.
- Học sinh hô to: “ Khỏe !”
 Rút kinh nghiệm.
.
Tiết 64 Bài dạy Ngày soạn: 16/ 04/ 2015
Kiểm tra tự chon( cầu lông)
 I. Mục đích: 
1. Kiến thức: Kiểm tra tự chọn Cầu lông: - Kiểm tra kỹ thuật và thành tích phát cầu cao xa thuận tay và phát cầu trái tay gần lưới.
2. Kĩ năng: - HS thực hiện chính xác kỹ thuật, và đạt thành tích qui định.
- Qua kiểm tra đánh giá được kết quả, khả năng và ý thức luyện tập của từng em.
 3. Thỏi độ: Nghiêm túc tự giác và có ý thức phấn đấu đạt thành tích cao.
II. Đia điểm phương tiện 
- Tại sân TD, hố cát.đồng hồ bấm, cầu đá Còi, vợt cầu lông.
II. Tiến trình lên lớp:
Nội Dung
Phương pháp tổ chức
A.Phần chuẩn bị: ( 10 phút)
1. Nhận lớp.2p.Sân bãi? Dụng cụ? Sức khoẻ
? Trang phục?
- Giaó viên phổ biến nội dung, yêu cầu giờ
 kiểm tra.
 2. Khởi động:8P(2L)
* Khởi động chung: Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, 
khớp hông, khớp gối,...
* Tập bài thể dục 9 động tác
* Khởi động chuyên môn:Chạy bước nhỏ. Nâng cao đùi.Gót chạm môngChạy đạp sau. Tay cầm vợt kết hợp xoay khớp bả vai. Xoay cổ tay vòng số 8. Gập cổ tay
- Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp. Lớp trưởng báo cáo số lượng.
 + Giáo viên phổ biến nội dung buổi học
- Triển khai cự ly rộng 1 dang tay
 + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động
- Học sinh thực hiện
B. Phần cơ bản: ( 30 phút)
1. Kiểm tra tự chọn: Cầu lông: 30p(10L)
- Kiểm tra kỹ thuật phát cầu cao xa thuận tay và phát cầu trái tay gần lưới.
 2. Cách tính điểm:
- Điểm 9-10(G): Thực hiện cả 10 lần đúng kỹ thuật, thành tích đạt 9 lần trở lên phát cầu qua lưới sang sân đối phương và đúng ô quy định.
- Điểm 7-8(K): Thực hiện cả 8 lần đúng kỹ thuật, thành tích đạt 7 lần trở lên phát cầu qua lưới sang sân đối phương và đúng ô quy định.
- Điểm 5 - 6(Tb): Thực hiện cả 6 lần đúng kỹ thuật, thành tích đạt 5 lần trở lên phát cầu qua lưới sang sân đối phương và đúng ô quy định
- Điểm 3 - 4(Y): Thực hiện sai kỹ thuật, thành tích đạt 3-4 lần phát cầu qua lưới sang sân đối phương .
- Điểm 1-2(Kém): Thực hiện sai kỹ thuật, có 1-2 lần qua lưới sang sân đối phương
* Hình thức kiểm tra
- Giaó viên thông báo, hướng dẫn nội dung, hình thức kiểm tra và cách tính điểm để học sinhthực hiện
- Mỗi học sinh thực hiện 2 động tác bên để kiểm tra.
- Mỗi học sinh được thực hiện 10 lần liên tục(5 lần trái tay,5 lần phải tay).
- Giaó viên phổ biến nội dung và phương pháp kiểm tra sau đó tiến hành kiểm tra
(Đội hình kiểm tra)
Cán sự: Điều hành lớp thả lỏng
C.Phần kết thúc: ( 5 phút)
1.Thả lỏng:2p
- Cho học sinh rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu.
2. Củng cố: 2p
- Nhận xét giờ kiểm tra
- Giờ sau kĩ thuật chạy bền nam nữ 500m
3. Xuống lớp:2p
- Giaó viên kết thúc giờ học bằng cách hô: Giải tán !, Học sinh hô to: “ Khỏe !”
- Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 	 5m	
 €(GV)
Giaó viên quan sát nhắc nhở học sinh thả lỏng nghiêm túc. Hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học kiểm tra và đọc điểm, tuyên dương HS tập luyện thi đạt điểm tốt.
- Học sinh hô to: “ Khỏe !”
 Rút kinh nghiệm.

File đính kèm:

  • docGATD9 - tuan 32.doc